当前位置:首页 >> 语文 >>

易错拼音词语


容易读错的音

容易读错的字音一览表
A 1.挨饿受冻 ái 2 狭隘 ài B 1.纵横捭阖 bǎi h? 2.稗官野史 bài 3.扳平 bün 6.剥皮 büo 4.同胞 büo 5.哺育 bǔ

7.薄纸 báo 8.并行不悖 b?i 9.蓓蕾 b?i l?i10.奔波 bō 13.包庇 bì 14.麻痹 bì 15.刚愎自用 bì 16.停 21.剥削 bō

11.投奔 b?n 12.迸发 b?ng 泊 b? xu?

17.濒临 b?n 18.针砭 biün 19.屏气 bǐng 20. 淡薄 b?

C 1.粗糙 cüo 2.嘈杂 cáo 3.参差 c?n c? 4.差错 chü 5.偏差 chü 6.差距 chü 7. 挫折 cu? 8. 痴呆 ch?9.刹那 chà 10.差遣 chüi 11.谄媚 chǎn 12.忏悔 chàn 13.蹉跎 cuō tu? 14.场院 cháng 15. 璀璨 cuǐ 16.赔偿 cháng 17.徜佯 cháng 18.风驰电掣 ch? 19.瞠目结舌 ch?ng 20.乘机 ch?ng 21.惩 前毖后 ch?ng 22. 从容 c?ng 23.驰骋 ch?ng 24.鞭笞 ch? 25.痴心妄想 ch? 26.白痴 ch? 27.踟蹰 chí chú 28.奢侈 chǐ 29.烟囱 cōng 30.炽热 chì 31. 伺候 cì 32.叱咤风云 chì zhà 33.忧心忡忡 chōng 34.憧憬 chōng 35.崇拜 ch?ng 36.惆怅 ch?u chàng 37.踌躇 ch?u chú 38.相形见绌 chù

39. 瑕疵 c?40.揣摩 chuǎi 41.椽子 chuán 42.创伤 chuüng 43.凄怆 chuàng 44.啜泣 chu? 45.辍学 chu? D 1. 呆板 düi 2.答应 dü 3.逮老鼠 dǎi4.逮捕 dài 5.殚精竭虑 dün 6.虎视眈 眈 dün7.肆无忌惮 dàn 8.档案 档次 dàng 9.当(本)年 dàng 10.追悼 dào 11.

提防 d? 12.瓜熟蒂落 dì 13.缔造 dì 14.兑换 duì 15.玷污 diàn 16.装订 d? ng 17.订正 dìng 18.恫吓 d?ng h? 19. 踱步 du? E 1.阿谀 ? yú 2.婀娜 ? nu? 3.扼要 ?

F 1.菲薄 f?i 2.沸点 f?i 3.氛围 f?n 4.肤浅 fū 5. 随声附和 fù h? fú7.凫水 fú 8.篇幅 fú 9.辐射 fú10.果脯 fǔ G 1. 粗犷 guǎng 2.大动干戈 g? 3.纠葛 g? 4.脖颈 jǐng 5.提供 gōng 6.供销 gōng7.供给 gōng 8.供不应求 gōng yìng 9.供认 g?ng10.口供 g?ng 13.骨气 gǔ 14.蛊惑 gǔ 15.商贾 gǔ 16 瑰丽 6.仿佛

11.佝偻 gōu l?u 12.勾当 g?u

gu? 17. 刽子手 guì18.皈依 gu? H 1.尸骸 hái 2.稀罕 han 3.引吭高歌 háng 4.干涸 h? 5.一丘之貉 h? 6.上颌 h? 7.喝采 h? 8.负荷 h? 9.蛮横 h?ng 10.飞来横祸 h?ng 11.发横财 h?ng 12.一哄而散 h?ng 13.糊口 hú 14.囫囵吞枣 hú lún 15.华山 huà 16 混淆 hù n xiáo 17.病入膏肓 huüng huì 21.污秽 huì 18.讳疾忌医 huì jí 19.诲人不倦 huì 20.阴晦

22.混水摸鱼 hún J

1.茶几 j? 2.畸形 j? 3.羁绊 j?4.羁旅 j? 5.放荡不羁 j? 6.无稽之谈 j? 7.通缉令 j? 8.汲取 jí 9.即使 jí 10.开学在即 jí 11.疾恶如仇 jí 15.狼藉 jí 16.一触即发 jí 17.脊梁 20. 角逐 ju? 21. 倔强 ju? jiàng 22.雪

12.嫉妒 jí 13.棘手 jí 14.贫瘠 jí jǐ 18.给予 jǐ yǔ 19. 角斗 ju?

茄 jiü 23. 隽永 juàn 24.歼灭 jiün 25.草菅人命 jiün 26.缄默 jiün 27.渐 染 jiün 28.眼睑 jiǎn 29.间断 jiàn 30. 隽秀 jùn 31.缴纳 jiǎo 32.校对 j iào 33.角色 ju? 34. 猖獗 ju? 35. 一蹶不振 ju? 36.拮据 ji? jū ji? 38.情不自禁 j?n 37.押解

39.根茎叶 j?ng 40. 龟裂 jūn 41.杀一儆百 jǐng

42.强劲 jìng 43.劲敌 jìng 44.劲旅 jìng 45.痉挛 jìng 46. 细菌 jūn 47.针灸 jiǔ 咀嚼 jǔ ju? 48.韭菜 jiǔ 49.内疚 jiù 50.既往不咎 jiù 51.狙击 jū 52. 55.沮丧 jǔ 56.龟裂(jūn)

53.循规蹈矩 jǔ 54.矩形 jǔ K

1. 同仇敌忾 kài 2.不卑不亢 kàng 3.坎坷 k? 4.可汗 k? hán 5.恪守 k? 会计 kuài 7.窥探 ku? 8.傀儡 kuǐ

6.

L 1.邋暹 lü ta 2.丢三落四 là 3.书声琅琅 láng 4.唠叨 láo 5.落枕 lào 6.奶 酪 lào 7.勒索 l? 8.勒紧 l?i 9.擂鼓 l?i 10. 掠夺 l?? 11.果实累累 l?i

12.罪行累累 l?i 13.擂台 l?i 14. 恶劣 li? 15. 贿赂 lù 16.打量 liáng 17.量入为出 liàng M 1.抹桌子 mü 2.阴霾 mái 3.埋怨 mán 4. 联袂 m?i 5. 扪心自问 m?n 6. 愤懑 m?n 7. 分娩 miǎn 8. 酩酊 mǐng dǐng 9. 荒谬 miù10. 牟取 m?u 11. 静谧 mì12.萎靡不振 mǐ13. 抹墙 m?14. 蓦然回首 m?15. 脉脉 m?16. 模样 mú N 1. 羞赧 nǎn 2. 口讷 n? 3. 气馁 n?i4. 隐匿 nì5. 拘泥 nì6. 亲昵 nì

7. 泥泞 nìng 8.执拗 niù 9.虐待 n?? P 1.扒手 pá 2. 炮烙 páo lu?3.心宽体胖 pán4.蹒跚 pán 5. 咆哮 páo xiào 6. 彷徨 páng7. 胚胎 p?i 8. 喷香 p?n 9. 抨击 p?ng 10. 匍匐 pú fú 11.风尘 仆仆 pú 12. 癖好 pǐ 13.澎湃 p?ng pài 14. 大腹便便 pián 15. 剽窃 piüo 16. 湖泊 pō 17 解剖 pōu 18. 前仆后继 pū Q 1. 倾盆大雨 q?ng 2.蹊跷 q? qiüo 3.祈祷 qí4. 引擎 qíng 5.修葺 qì 6.休 憩 qì 7.关卡 qiǎ 8.悭吝 qiün 9.潜移默化 qián 10.虔诚 qián 11.天堑 qià n 12. 怯懦 qi? 13.强迫 qiǎng 14.勉强 qiǎng 15.强求 qiǎng 16.牵强附会 qiǎng 17. 曲折 qū 18.商榷 qu? R 1.围绕 rào 2.荏苒 r?n rǎn 3.仍然 r?ng 6.冗长 rǒng S 1.堵塞 s? 2.刹车 shü 3.潸然泪下 shün 4.教室 shì 5.倏忽 shū 6. 吸吮 s hǔn 7.禅让 shàn 8.讪笑 shàn 9.赡养 shàn 10.折本 sh? 11.怂恿 sǒng yǒn

g 12.退避三舍 sh?13.海市蜃楼 sh?n 14.狩猎 sh?u 15.束缚 shù fù 16.刷白 shuà 17.游说 shuì 18.塑料 sù 19.鬼鬼崇崇 suì

T 1.湍急 tuün 2.字贴 ti? 3.熏陶 táo 4.孝悌 tì 5.倜傥 tì tǎng 6.恬不知耻 tián 7.妥贴 ti? 8.请帖 ti? 9.如火如荼 tú 10.蜕化 tuì W 1.违反 w?i 2.冒天下之大不韪 w?i 5.为虎作伥 w?i chüng 6.龌龊 w? chu? 7.斡旋 w? 8.深恶痛绝 wù ju? X 1.膝盖 x? 2.狡黠 xiá 3.纤维 xiün w?i 4.屡见不鲜 xiün 5.垂涎三尺 xián

6.肖像 xiào 7.纸屑 xi? 8.机械 xi?9.不朽 xiǔ 18.铜臭 xiù 19.星宿 xiù 20.酗酒 xù 21.炫耀 xuàn 22.洞穴 xu? Y 1. 筵席 yán 2.揠苗助长 yà 3. 河沿 yán 杳无音信 yǎo yí13. 肄业 yì 7. 呜咽 y? 8. 摇曳 y? 4.奄奄一息 yǎn 5. 赝品 yàn 6. 9. 笑靥 y? 10. 后裔 yì11. 颐和园

14. 应届 y?ng 15.应用文 yìng 16.应试教育 yìng 17.邮递

员 y?u 18.黑黝黝 yǒu 19.参与 yù 20.头晕 yūn 21.允许 yǔn 22.晕车 yùn 23.酝酿 yùn niàng Z 1. 载重 zài 2.登载 zǎi 3. 载歌载舞 zài 4. 拒载 zài 5.怨声载道 zài 6.暂时 zàn 7.确凿 záo 8.臧否 züng pǐ 9.憎恶 z?ng 10.驻扎 zhü 11.精

湛 zhàn 12.颤栗 zhàn 13.着慌 zháo 14.沼泽 zhǎo 15.召开 zhào 16.肇事 z hào 17.挣脱 zh?ng 18.脂肪 zh? 19 质量 zhì 20 脍炙人口 kuaìzhì 21 中肯 中吃 zh?ng hu? 22 贮藏 伫立 zhù 23 撰稿 zhuàn 24 弄巧成拙 zhuō 25 着陆 z

容易写错的字
最常见的 100 个错别字 (括号内为正确写法) 2 甘败(拜)下风 3 自抱(暴)自弃 4 针贬(砭) 5 泊(舶)来品 7 松驰(弛) 8 一愁(筹)莫展 9 穿(川)流不息 11 重迭(叠) 12 渡(度)假村 13 防(妨)碍 14 幅(辐)射

1 按(安)装 6 脉博(搏) 10 精萃(粹)

15 一幅(副)对联

16 天翻地复(覆)

17 言简意骇(赅)

18 气慨(概)

19 一股(鼓)作气 20 悬梁刺骨(股) 21 粗旷(犷) 22 食不裹(果)腹 23 震憾(撼) 24 凑和(合) 25 侯(候)车室 26 迫不急(及)待 27 既(即)使 28 一如继(既)往 29 草管(菅)人命 30 娇(矫)揉造作 31 挖墙角(脚) 32 一诺千斤(金) 33 不径(胫)而走 34 峻(竣)工 35 不落巢(窠)臼 36 烩(脍)炙人口 37 打腊(蜡) 38 死皮癞(赖)脸 39 兰(蓝)天白云 40 鼎立(力)相助 41 再接再励(厉) 42 老俩(两)口 43 黄梁(粱)美梦 44 了(瞭)望 45 水笼(龙)头 46 杀戳(戮) 47 痉孪(挛) 48 美仑(轮)美奂 49 罗(啰)唆 50 蛛丝蚂(马)迹 51 萎糜(靡)不振 52 沉缅(湎) 53 名(明)信片 54 默(墨)守成规 55 大姆(拇)指 56 沤(呕)心沥血 57 凭(平)添 58 出奇(其)不意 59 修茸(葺) 60 亲(青)睐 61 磬(罄)竹难书 62 入场卷(券) 63 声名雀(鹊)起 64 发韧(轫) 65 搔(瘙)痒病 66 欣尝(赏) 67 谈笑风声(生) 68 人情事(世)故 69 有持(恃)无恐 70 额首(手)称庆 71 追朔(溯) 72 鬼鬼崇崇(祟祟) 73 金榜提(题)名 74 走头(投)无路 75 趋之若骛(鹜) 76 迁徒(徙) 77 洁白无暇(瑕) 78 九宵(霄) 79 渲(宣)泄 80 寒喧(暄) 81 弦(旋)律 82 膺(赝)品 83 不能自己(已) 84 尤(犹)如猛虎下山 85 竭泽而鱼(渔) 86 滥芋(竽)充数 87 世外桃园(源) 88 脏(赃)款 89 醮(蘸)水 90 蜇(蛰)伏 91 装祯(帧) 92 饮鸠(鸩)止渴 93 坐阵(镇) 94 旁证(征)博引 95 灸(炙)手可热 96 九洲(州) 97 床第(笫)之私 98 姿(恣)意妄为 99 编篡(纂) 100 做(坐)月子

初中易错字词
铤而走险----挺 销声匿迹----消 原形毕露----必 蜕化变质----退 卑躬屈膝----曲 变本加厉----利 轻歌曼舞----慢 明辨是非----辩 寥寥无几----廖 弄巧成拙----绌 独出心裁----新 呕心沥血----沤 翻天覆地----复 归根结蒂----底 莫名其妙----明 走投无路----头 漫不经心----慢 相形见绌----拙 既往不咎----究 乌烟瘴气----障

调剂物资----济 认罪伏法----服 亟待解决----急 辩论----辨 诋毁----抵 诸侯----候 鼓励----厉 泯灭----抿 冷僻----辟 惋惜----婉 诬蔑----侮 定期----订 拔草----拨 针灸----炙 誊写----誉 哺育----脯 竣工----峻 憋气----蹩 困厄----扼 通缉----辑 锻炼----练 忸怩----扭 歉收----欠 嬉戏----嘻 零售----另 部署----布 拆开----折 泥坑----炕 揩拭----偕 鞭笞----苔 迁徙----徒

蓖麻----篦

喝彩----采 谗言----馋 松弛----驰 挂钩----勾 贯通----惯 涵养----函 籍贯----藉 伎俩----技 垮台----夸 清冽----洌 箩筐----萝 缅怀----湎 殴打----欧 怄气----呕 帐篷----蓬 融洽----恰 先驱----躯 鞭挞----鞑 安详----祥 胁迫----协 寒暄----喧 咨询----讯 振奋----震 即便----既 邪气----斜 前提----题 屈服----曲 崇高----祟 诞生----涎 破绽----锭 战栗----粟 诨号----浑 花蕊----芯 赝品----膺 屹立----讫 拾掇----缀 玷污----沾 修葺----茸 秘诀----决 湮没----堙 缜密----慎 编纂----篡 挖墙脚----角

一刹那----霎 讲义气----意 座右铭----坐 入场券----卷 朗诵会----颂
响彻云霄 宵 不肖子孙 孝 喧宾夺主 宣 煊赫一时 恒 循规蹈矩 寻 昭然若揭 招 动辄得咎 辙 饮鸩止渴 鸠 旁征博引 证 支离破碎 枝

金刚钻----钢 订书机----钉
剑拔弩张 驽 如法炮制 泡 浮想联翩 篇 路有饿殍 俘 居心叵测 巨 蜕化变质 脱 惘然若失 罔 痴心妄想 忘 恣意妄为 忘 蔚然成风 尉

寻章摘句 循 桀骜不驯 训 奄奄一息 淹 湮没无闻 淹 察言观色 颜 祸国殃民 殃 杳无音信 沓 开门揖盗 楫 甘之如饴 怡 贻笑大方 遗 苦心孤诣 旨 万马齐喑 暗 犹豫不决 忧 怨天尤人 忧 良莠不齐 秀 坐收渔利 鱼 向隅而泣 偶 缘木求鱼 沿 戒骄戒躁 燥 再接再厉 在 满载而归 栽 以身作则 责 沾沾自喜 占 明火执仗 杖

趾高气扬 指 炙手可热 灸 鳞次栉比 节 闲情逸致 志 衷心感谢 中 莫衷一是 钟 一见钟情 衷 老态龙钟 肿 摩肩接踵 踪 惴惴不安 揣 摇摇欲坠 堕 越俎代庖 阻 虚左一待 座 销声匿迹 消 蒙昧无知 味 所向披靡 糜 靡靡之音 糜 弥天大谎 迷 秘而不宣 密 绵里藏针 棉 明珠暗投 名 死不瞑目 冥 苦思冥想 瞑 漠不关心 莫

提纲挈领 契 怙恶不悛 俊 委曲求全 屈 庸人自扰 忧 当仁不让 人 任劳任怨 认 耳濡目染 儒 莘莘学子 辛 海市蜃楼 层 有恃无恐 持 各行其是 事 无事生非 是 拭目以待 试 各抒己见 书 众口铄金 烁 毛骨悚然 耸 鬼鬼祟祟 崇 纷至沓来 踏 恬不知耻 括 暴殄天物 珍 铤而走险 挺 走投无路 头 如火如荼 茶 按图索骥 途

好高骛远 鹜 应接不暇 遐 大显身手 献 一丘之貉 骆 老奸巨滑 滑 焕然一新 换 病入膏肓 盲 天网恢恢 灰 融会贯通 汇 拾人牙慧 秽 无稽之谈 讥 畸形发展 奇 愤世嫉俗 疾 若即若离 及 声名狼藉 籍 迫不及待 急 故伎重演 技 汗流浃背 夹 草菅人命 管 艰苦奋斗 坚 戒骄戒躁 矫 矫揉造作 娇 弱不禁风 经 噤若寒蝉 禁

乌烟瘴气 障 不胫而走 径 泾渭分明 经纬 迥然不同 炯 笑容可掬 鞠 绝无仅有 决 同仇敌忾 恺 刻不容缓 克 脍炙人口 烩灸 功亏一篑 溃 味同嚼蜡 腊
为虎作伥 帐 得不偿失 尝 瞠目结舌 瞋 纵横驰骋 聘 重蹈覆辙 复 言简意赅 该 亘古未有 恒 如鲠在喉 梗 沽名钓誉 估

墨守成规 默
百无聊赖 籁 不寒而栗 粟 火中取栗 粟 厉行节约 励 雷厉风行 励 再接再厉 励 变本加厉 励 励精图治 厉 浮想联翩 连 流连忘返 联 余音绕梁 粱 相形见绌 拙 满腹经纶 伦 穷奢极侈 耻 鞠躬尽瘁 粹 措手不及 错 披星戴月 带 阴谋诡计 鬼 短小精悍 捍

老马识途 图
黄粱美梦 梁 寥寥无几 廖 琳琅满目 淋 流芳百世 留 光怪陆离 路 语无伦次 轮 和蔼可亲 霭 唉声叹气 哀 按兵不动 安 黯然失色 暗 慷慨激昂 扬 飞扬跋扈 拔 虎视眈眈 耽 赴汤蹈火 踏 中流砥柱 抵 穷兵黩武 读 出尔反尔 而 蛊惑人心 鼓 顾影自怜 故

兢兢业业 竞
纵横捭阖 稗 略见一斑 班 有口皆碑 牌 并行不悖 背 白璧微瑕 壁 筚路蓝缕 毕 刚愎自用 俾 鞭长莫及 边 明辨是非 辩 按部就班 步 别出心裁 栽 层出不穷 曾 流言蜚语 诽 发愤图强 奋 破釜沉舟 斧 肺腑之言 腹 名列前茅 矛 事必躬亲 恭 引吭高歌 亢

辨别字形方法:以义辨形
例如 专心致志 仗义执言相关文章:
初中常考易错词语注音(人教版)
初中常考易错词语注音(人教版)_语文_初中教育_教育专区。初一常考易错词语注音。初中常考易错词语 bīn lín 濒临 cū cāo 粗糙 cuān duo 撺掇 chì r? jìng...
读音易错的词语
问作业 经验 个人中心读音易错词语 A 1.挨紧 üi 2.挨饿受冻 ái 3.白皑皑 ái 4.狭隘 ài 5.不谙水性 ün 6.熬菜 üo 7.煎熬 áo 8.鏖战 áo 9...
常用易错读音表(带词语解释)
易错词语读音 4页 免费如要投诉违规内容,请到百度文库投诉中心;如要提出功能问题或意见建议,请点击此处进行反馈。 常用易错读音表(带词语解释) 隐藏>> 常用易错读音...
高考语文易错拼音字词
高考语文易错拼音字词_语文_高中教育_教育专区。献给高三童鞋 品学堂教育 刘彪语文资料 3 高中语文字音基础知识汇总【容易读错的常用字】每两日看一个字母的常用字...
易错拼音词语
易错拼音词语_高三语文_语文_高中教育_教育专区。容易读错的音 容易读错的字音一览表 A 1.挨饿受冻 ái 2 狭隘 ài B 1.纵横捭阖 bǎi hé 2.稗官野史 ...
高中常考易错拼音字词归纳整合
高中常考易错拼音字词归纳整合_语文_高中教育_教育专区。拼音字词(必修 2) 1 荷塘月色 蓊蓊郁郁(wěng wěng) 袅娜(niǎo nu?) 羞涩(s?)渺(miǎo)茫颤(...
易错看拼音写词语
易错拼音词语_语文_小学教育_教育专区。yàn zǐ((( chì bǎnɡ hu? po )()()()()()()()()()()( 六册易错词语汇总 wēi fēnɡ wyàn zǐ...
(50道题)常考易错字音训练
常考易错字音训练 50 题 1. 下列词语中加点字的注音,全都正确的一组是( A. 谛(dì)听处(chù)境皈(guī)依) 投奔(b?n) B. 供(g?ng)职 攻讦(ji?...
普通话考试易错字词+拼音(整合版)
普通话考试易错字词+拼音(整合版)_其它考试_资格考试/认证_教育专区。普通话考试易错字词+拼音(整合版)普通话考试易错字词 隘口 ài kǒu 拗口 ào kǒu 白醭儿...
超全人教版初中语文全六册生字词与易错字音字形大全
超全人教版初中语文全六册生字词易错字音字形大全_初三语文_语文_初中教育_教育专区。人教社课标版:七(上)—九(下)字音字形分册分 课总整理 七年级(上)音形...
更多相关标签: