当前位置:首页 >> 建筑/土木 >>

华裔美国作家、学者、海外华人知名人士英中姓名对照表


华裔美国作家、学者、海外华人知名人士英中姓名对照表
(华裔美国历史学家麦礼谦整理) Bean, Kathy Bao Berssenbrugge, Mei Mei* Boler, Olivia* Chai, May-Lee. Chan, Jeffery Paul Chan, Sucheng Chang, Diana Chang, Eileen Chang, Gordon H. Chang, Iris Chang, Jeff Chang, Lan Samantha/Chang, Samantha Lan Chang, Leslie* Chang, Natasha Pang-Mei/ Chang, Pang-Mei Natasha Chang,Jung Chang,Michael, M. Y. Chang,Tisa Chao, Buwei Yang Chao, Patricia* Chay Yew* Chen Ruoxi, Chen Jo-Hsi Chen, Amy Chen, Hsiang-Shui Chen, Jack Chen, Jenny Chen, Joan Chen, Shi-zheng* Chen, Vivian Chen,Sheldon/ Chen Xue Chen, Yuan-Tsung* Cheng,Lucie Cheung,King-Kok Chew, William F. Chiang Yee Chiang, Fay Chieng, Chieh* Chin, Doug Chin, Frank Chew Chin, Marilyn/ Chin, Mei Ling Chin, Tung Pok 包圭漪 白萱华 宝娥婕 翟梅莉 陈耀光 陈素贞 张粲芳 张爱玲 张少书 张纯如 郑金华 张岚 张墀言 张邦梅 张戎 张文友 张渝 杨步伟 赵惠纯 谢耀 陈若曦 陈爱梅 陈祥水 陈依范 陈箐/青 陈冲 陈士铮 陈大颖 陈雪丹/陈雪 陈元珍 成露西 张敬珏 赵耀贵 蒋彝 蒋慧萍 詹捷立 陈国胜 赵健秀 陈美玲 陈松柏

Chin, William/Chin, Charlie Chinn, Thomas W. Chock, Eric* Chong, Ping* Chow, Rey Choy, Philip P. Choy, Wayson* Chu, Louis Hing Chu, Patricia* Chu, Robin Hsin-Liu Chu, Y. K. Chuck, Maurice Chung, Arthur Ding, Loni Dong,Lorraine Eaton, Edith Maude/Sui Sin Far Eaton, Winnifred/ Onoto Watanna* Eng,Phoebe Fee, Benjamin/ Muyun Fong, Blossom Fong-Torres, Ben Gong, Rosemary Hai-Jew, Shalin* Ho, Wendy* Hom, Marlon K. Hoy, William Hsiao, Ruth Yu* Hsu, Francis L. K*. Hsu, Kai-yu Hsu, Madeline Y. Huang, Guiyou* Huang, Parker Po-Fei Hwang, David Henry Hwang, Jason* Jan, Flora Belle Jang, Jon* Jann, Smiley Jen, Gish Joe, Kenneth Jones, Doris Yau-Chong Keltner, Kim Wong* Kiang, Peter N. Kingston, Maxine Hong Kuo, Alex*

陈健文 陈参盛 查艾理 张家平 周蕾 胡垣坤 崔维新 雷霆超 朱蓓章 朱辛流 朱夏/朱耀渠 黄运基 张炜逊 丁碧兰 曾露凌 水仙花 夫野渡名(音译) 伍丽芳 张恨棠/木云 白丽心 方振豪 刘彩兰 周爱娣 何丽云 谭雅伦 谢开 俞毓庆 许烺光 许芥昱 徐元音 黄桂友 黄伯飞 黄哲伦 黄仁凯 郑容金 胡健良 郑文舫 任璧莲 关春如/周坚乃 (作家/历史学家) 萧柔庄 黄锦莲 江念祖 汤亭亭 郭亚力

Kuo, Helena Kwan, Moon* Kwan,Nancy Kwong,Dan Kwong, Peter Lai, Him Mark Larson, Louise Leung Larson, Wendy Lau, Alan Chong Lau, Carolyn Lau, Joseph S. M. Lau, Ray Leang, Chao K. Lee Kan Lee Yan Phou* Lee, Ang Lee, Bill. Lee, C. Y./ Lee,Chin Yang Lee, Dai-ming Lee, Frank Lee, Gus Lee, James Lee, Joann Faung Jean Lee, Li-Young Lee, Sky* Lee, Virginia Chin-Lan Lee, William Poy* Lee,Priscilla Leong, Monfoon*. Leong, Russell Charles

Leong, Thick Hing/Xiaomai
Lew, Alvina Li, David Leiwei Li, Victor Hao Li, Yiyun Lim, Genny Lim, Happy Lim, Shirley Geok-Lin Lin Yutang Lin, Anor Ling, Amy Ling, Jinqi* Linghu Ping/ Ling, Huping Liu, Catherine*

郭镜秋 关文清 关家倩 邝杰 邝治中 麦礼谦 谭罗兰 文棣 刘肇基 刘玉珍 刘绍铭 刘荒田 梁朝杰 李根 李恩富 李安 李国超 黎锦扬 李大明 李定尧 李健孙 李顾鸿 李凤真 李立扬 李群英 李金兰 李培湛 李君怡 梁文焕 梁志英 梁锡卿/小麦 刘伍冠雄 李磊伟 李浩 李翊云 林小琴 林坚夫 林玉玲 林语堂 林太乙 林英敏 凌津奇 令狐/胡萍 刘恺悌

t

i

Liu, E. Aimee* Liu, Eric* Liu, Stephen* Liu,Haiming Loo,Chalsa Lord, Bette Bao Louie, Andrea* Louie, David Wong Louie, Emma Woo Low, Victor Lowe, Felicia Lowe, Lisa* Lowe, Pardee Lu Hong Lu, Alvin. Lu, Lisa Luke,Keye Lum, H. Y. Darrell Lum, Walter U. Lum, Wing Tek Ma, Sheng-mei* Ma, Yo-Yo Mah, Adeline Yen/ Yen Mah, Adeline* Mar, M. Elaine* Mark, Diane Mei Lin* McCunn Ruthanne Lum Min, Anchee Moy, Eugene Nee, Victor G. Ng, Fae Myenne Ng, Franklin Ng, Mei* Ng, Poon Chew/Chew, Ng Poon Ng, Sonia Nieh,Hualing/ Engle,Hualing Nieh Pai, Kenneth Palumbo-Liu,David* Pwu Jean Lee* Qiu Xiao Long* See, Lisa* Shen, Fan* Sledge, Linda Ching* So, Kevin Song, Cathy*

刘爱美 刘柏川 刘庶凝 刘海铭 卢秋蝉 包柏漪 雷恩华 雷祖威 雷胡友爱 冯天赐 刘咏嫦 骆里山 刘裔昌 吕红 鲁基正 卢燕 陆锡麒 林洪业 林华耀 林永得 马圣美 马友友 马严君玲 马敏仪 麦美玲 林露德 闵安琪 梅参天 倪伟徳 伍慧明 吴兆麟 伍美琴 伍盘照 (英文用 Chew 为姓) 吴瑞卿 聂华苓 白先勇 刘大卫 濮青 裘小龙 邝丽莎 沈凡 程美兰 苏永斌 宋凯西

Sung, Betty Lee Sze, Arthur* Sze, Mai-mai* Tan, Amy Tan, Yuan Yuan Tchen,John Kuo Wei Thurston, Anne Tong, Benjamin Tsiang, H. T. Tsoi, Lillian Tsou, Nancy Tsou, Ningyuan Tsui, Kitty Tu Wei-ming* Tuan, Alice* Tung, Timothy Ty, Eleanor* Wand, David Hsin-Fu Wang, Jennie* Wang, Katharine* Wang, Ling-chi Wang, Philein Wang, Ping* Wang, Wayne Wang, Xingchu Wei, William Wong, Anna May Wong, B. D. Wong, Bernard Wong, Bernard P. Wong, Douglas Wong, Elizabeth* Wong, Flo Oy Wong, H. K. Wong, Jade Snow Wong, Jan Wong, Nellie/ Balch, Nellie Wong Wong, Norman Wong, Sau-ling Wong, Shawn Hsu Wong, Telemarque Eleanor/ Telemarque,Eleanor Wong Wong, William Woo, Gilbert Woo, Merle

宋李瑞芳 施家彰 施蕴珍 谭恩美 谭元元 陈国维 石文安 唐锦荣 蒋希曾 蔡女良 倪慧如 邹宁远 崔洁芬 杜维明 段光忠 董鼎山 郑绮宁 王燊甫 林涧. 王文思 王灵智 王自如 王屏 王颖 王性初 林振华 黄柳霜 黄亮荣 王保华 黄令南 黄志冲 黄准美 朱玲爱 黄定国 黄玉雪 黄明珍 朱丽爱 ① 黄则岳 黄秀玲 徐忠雄 黄玉清 朱华强 胡景南 胡淑英

Wu, Cheng-Tsu Wu,William F.* Yan, Geling Yang, Belle Yang, Jeff Yang, Ruby Yau, John* Yee, Tet Yep, Laurence Yin, Xiao-huang* Young, Grace Young, Margaret Yu, Connie Young Yu, Helen Yu, Renqiu Yu,Henry Yung, Judy Yung, Wing Zhang, Ange Zhao, Henry Yiheng Zhou, Min Zhou, Xiaojing* Zia, Helen

吴承祖 伍家球 严歌玲 杨萱 杨治和 杨紫烨 姚强 余达明 叶祥添 尹晓煌 杨玉华 杨宝婵 虞容仪芳. 於梨华 于仁秋 余全毅 杨碧芳/谭碧芳 容闳 张安戈 赵毅衡 周敏 周晓静 谢汉兰名单版权归华裔美国历史学家麦礼谦(Lai, Him Mark)所有。 注:此名单除少数带*号名字是我们添加之外,绝大部分是麦礼谦先生长期所积累,经谭雅 伦先生的协助,并经麦先生本人同意,我们才有了这份宝贵资料,在此表示感谢。


Nellie Wong(朱丽爱)父亲本姓“朱”,但以“黄”姓进入美国,故英文姓为 Wong, 其姐 Wong, Flo Oy Judy Yung 父亲本姓谭,但以“杨”姓进入美国。Judy 一直用“杨”为姓,直至父母去世才改姓“谭”,

中文名为朱玲爱,兄 Wong, William 中文名为朱华强。


但许多人仍然沿用“‘杨’碧芳”这一中文名。


相关文章:
华裔美国文学课程改革承载的使命浅探
这是已知最早用纯英 文写作的华裔作家作品,作品主要记叙了华人血统的女子当时在...犹如身临其境般的了解这种文化交际中的异同,从中既扩广了 英语学者的文化知识...
国际共济会最高华裔组织
全部是在美国社会中有影响力与知 名度的华裔组成。...雅虎网站创办人杨致远、慈善家唐仲英和华人作家 ...新儒家学者, 哈佛大学教授、 北京大学高等人文研究院...
哥伦比亚大学
美国抒情诗人和音乐喜剧作家,在音乐喜剧的发展中具 ...一大批蜚声海外的大师级学术领袖与知名人士曾在师院...近几年工作过的院系主任姓名和联系方式; 可提供你...
一战中的华裔狙击之王 击毙近300名土耳其德国士兵
一战中的华裔狙击之王 击毙近300名土耳其德国士兵_军事...关于海外华人在那场欧 洲列强争夺世界霸权的战争中...研究学者相信,沈比利身怀的技能以及参军时的年纪都...
美国文学史和我们
因此,反映中国学者或者读者对美国文学的兴趣,建立美国...四十年代英法相继废止奴隶买卖,奴隶制在美国 也受到...描述华人的所谓“特 殊性” ,作家中既有不见...
更多相关标签: