当前位置:首页 >> 机械/仪表 >>

Cast Steel 3071,120


STANDARD
Uppgjord/Prepared Fastst?lld/Approved Datum/Date

SA 3071,120
Utg?va/Edition Sida/Page

K/mbg

06-12-21

1

1/7

>Kolst?l
Olegerade och l? glegerade st? l

碳钢
非合金和低合金钢

Inneh?ll
1. 2. 3. Omfattning och till? mpning Beteckning av material p?ritningar Krav 3.1. Sammans? ttnig 3.2. Mekaniska egenskaper 3.3. Kontroll vid leverans Kompletterande upplysningar 4.1. Fysikaliskt v? rde 4.2. V? rmebehandling 4.2.1. Normalisering 4.2.2. Avsp? nningsgl? dgning 4.3. Reparationssvetsning 4.3.1. Kolb? gsmejsling 4.3.2. Svetsningsf? rfarande 4.3.3. Svetsningens utf? rande 4.3.4. Kontroll och dokumentation Referenser

内容
使用范围和领域 2. 图纸上材质名称
1. 3. 要求 3.1. 成分 3.2. 机械性能 3.3. 交货检查 辅助信息 4.1. 无理性能 4.2. 热处理 4.2.1. 正火处理 4.2.2. 应力释放 4.3. 焊接修补 4.3.1. 碳弧气刨 4.3.2. 焊接程序 4.3.3. 焊接程序 4.3.4. 检查和文件 参考

4.

4.

5.

5.

1. Omfattning och till?mpning
Denna standard avser kolst? och ? ett komplement till l r Tekniska leveransbest? mmelser f? gjutgods r SA 3071,100. Allm? tekniska leverans- och kontrollbest? nna mmelser enligt SS-EN 10021 g? i tilll? ller mpliga delar.

1. 使用范围和领域 本标准适用于碳钢产品,是铸件交货技术规范 SA 3071,100的补充文件。 在使用过程中,通用的交货和检查技术规范SSEN 10021依旧适用。 2. 图纸上材质名称 图纸上,根据SS EN-命名,来定义材质的名称。
例如:GS200

2. Beteckning av material p? ritningar
P?ritning betecknas materialen med SS EN-beteckning.

Exempel:

GS200

Finns inte EN-beteckning f? internbeteckning anv? r ndas.

根据SS EN-命名不存在的话,就使用内部的材质名称。
例如: 钢 K1

Exempel:

St? K1 l

3. Krav

3. 要求

STANDARD
Uppgjord/Prepared Fastst?lld/Approved Datum/Date

SA 3071,120
Utg?va/Edition Sida/Page

K/mbg

06-12-21

1

2/7

V? rden inom parentes ? inte bindande. r 3.1. Sammans?ttning 名称 C % SS-EN 10293 GS200 +N G28Mn6 +N 内部 名称 K1 K2 K9 K10 GE300 +N GE300 +N K8 K3 最大 0,30- 0,80- 0,030 0,025 最大 0,18 0,60 1,20 0,3 0,25- 0,30- 0,60- 0,035 0,030 0,32 0,60 1,20 Si % Mn % P S Cr % % % 最大 最大

括号内的数字不是必须的。
3.1. 成分 相似标准 Ni Mo % % 最大 Cu Al % % 最大 最大 V % 最大

0,3

0,22- 最大 0,800,045 最大 最大 0,25 0,60 1,10 0,040 0,501 0,501 0,201 0,301 0,070 0,17- 0,30- 1,200,22 0,60 1,50 0,35- 0,30- 0,60- 0,035 0,030 0,45 0,60 1,10 0,40- 0,30- 0,60- 0,035 0,030 0,52 0,60 1,10 0,22- 0,30- 0,50- 0,025 0,020 0,800,29 0,60 0,80 1,20
1)

0,03

1

ASTM A216/A216M 级别 WCB

0,050,15

G26CrMo4 K5 +QT2

0,150,30
这些成分含量的最多只是1,00%。

3.2. 材料名称 SS-EN 10293 零件号 内部名 称 状态 形式

机械性能
1)

拉伸性能 ReL N/mm2 min 屈服极限

Rm N/mm2 抗拉强度

硬度 HB 3) A5 SS-EN ISO % 最小 6506

抗冲击4) SS-EN 10045 KV J 最小 35

GS200 +N G28Mn6 +N

K1

813.0049

正火,应 2)试样 200 力释放 铸件 (220) 正火,应 2)试样 260 力释放 铸件 (260)
2)

最小 400 (最小 400) 520-670 (520-670) 485-655 (485-655) 600 (600) 570-720 (570-720) 最小600 (最小600)

25 115-155 18 149-201 22 140-190 15 190-210 15 163-217 18 160-220

K2

813.0050

27

K9

813.0096

试样 260 (250)

27

铸件 K10 正火 +QT 813.0090
2)

试样 300 (300)

铸件
2)

GE300 +N GE300 +N

K8

试样 300 (300)

31

铸件 K3 813.0051
2)

试样 300 (300)

31

铸件

STANDARD
Uppgjord/Prepared Fastst?lld/Approved Datum/Date

SA 3071,120
Utg?va/Edition Sida/Page

K/mbg

06-12-21

1

3/7

G26CrMo4 +QT2 1).

K5

813.0064

正火 +QT

2)

试样 650 (650)

830-980 (830-980)

10 最大
2

27 230

铸件 1) 2)

Provningsv? skall avrundas till n? rde rmaste hela 10-tal N/mm? . Dragh? llfasthetskrav g? endast f? provstavar ller r framst? av separat gjutna provstavs? llda mnen eller vidgjutna provstycken enligt de regler som anges i SS-EN 1559-2 och 10002. Kraven skall uppfyllas vid ett eller flera i f? g rv? ? verenskomna m? llen p?gjutgodset. tst?

试验数据的精确度大约是10 N/mm 。 根据SS-EN 1559-2和10002,抗拉伸试验只在单独浇注 或者与铸件同时浇注的样品上做。 要求在铸件上指定的一个或几个点上面来做。

2).

3) 4)

3).

4).

Avser medelv? fr? serie om tre provstavar, d? rde n r varje serie tas ut ur separat gjutna provstavs? mnen eller vidgjutna provstycken enligt SS-EN 10002-1 p?samma s? som dragprovstavarna. tt 3.2. Kontroll vid leverans Eventuell ? verenskommelse om kontroll vid leverans skall ing?i k? peavtal och inneh? best? lla mmelser om vilka egenskaper som skall kontrolleras och om hur kontrollen skall g?till. J? r SS-EN 10021. mf?

参考每一个材质的三个试样的平均值,这些试样取自 于单独浇注或同时浇注的料,与拉伸性能试验的试样 SS-EN 10002-1制作方法一样。 3.3. 交货检查 买卖双方可能会考虑签订一个交货检查协约,其中会说明包 括 需 要 检 查 那 些 性 能 以 及 检 查 实 施 的 具 体 方 式 Cf-SS-EN 10021。

4. Kompletterande upplysningar
F? ljande upplysningar ? ej fastst? som standard och r llda ? inte bindande. Ytterligare data l? r mnas i facklitteraturen eller av tillverkaren. 4.1. Fysikaliskt v?rde Densitet 7,8 g/cm3. 4.2. V?rmebehandling Diagram f? temperaturm? r tning i v? rmebehandlingsugn arkiveras i 5 ? hos ansvarig produktionsledare. r 4.2.1. 1) Normalisering

4. 辅助信息
下列信息不是标准,不能作为强制约束。专家和生产商将会 给出更多的说明。 4.1. 物理特性 密度:7,8 g/cm3. 4.2. 热处理 热处理炉的温度测量曲线应当存档至少5年。 4.2.1. 1) 2) 3) 正火处理

J? uppv? mn rmning till 900-930° med gods. C

铸件在炉内均匀加热到900 - 930° 。 C 此温度下保温时间:1小时/25 mm 厚度。 强制冷却低于580° C。

2) H? lltid vid denna temperatur 1timme/25mm godstjocklek. 3) Forcerad kylning till under 580° C.

Det ? viktigt att svalningen fr? 900-930° g? s? r n C r snabbt som m? jligt ned till under 580° C. En f? ruts? ttning f? att detta skall lyckas ? att chargen r r inte ? st? ? vad utrustningen ? dimensionerad f? r rre n r r. 4.2.2. Avsp?nningsgl?dgning

应当尽快的从900-930° 温度冷却到低于580° 的温度,这 C C 一点非常重要。在这个过程中要想获得成功,一个重要条件 就是装在量不要大于设备的能力 4.2.2. 应力释放

1) J? uppv? mn rmning till 580 - 630° med gods. C Max uppv? rmningshastighet 100° C/h.

1) 带有铸件的情况下,均匀加热到。加热速率大约为 100° C/小时。

STANDARD
Uppgjord/Prepared Fastst?lld/Approved Datum/Date

SA 3071,120
Utg?va/Edition Sida/Page

K/mbg

06-12-21

1

4/7

2)

H? lltid ca. ~ 1 tim./25 mm godstjocklek.

2) 3)

保温时间大约为~ 小时/25 mm 厚度。 炉内冷却,关门,到300° C,然后可以自由冷却。 K10的热处理和其程序

3) Svalning i ugn med st? ngda luckor till 300° C, d? refter kan fri svalning till? tas. 4.2.3. Procedur och v? rmebehandling f? K10 r

4.2.3.

Gjutning sker vid 1550-1565 ° L? gjutgodset svalna i C. t form ner till 250° och tag d? C refter bort eventuella stora matare n? gjutgodset ? varmt. Normalisera d? r r refter omedelbart. All rensning m? ske efter normalisering. ste Slutlig v? rmebehandling sker efter rensning och slipning. 1) Normalisering 980° G? f? delar med C. ller r tjocklek >150mm. 2) Sl? ckning 930° I str? C. mmande vatten ska m? ngden vara minst 40 m? vatten / ton st? lgjutgods.

浇注温度为1550-1565 ° C。允许铸件在模中冷却到250 ° , C 然后去掉浇冒口,然后立即正火处理。所有的修补工作必须 在正火之后处理。在打磨和清理完之后,做最后热处理。

1) 2) 3)

壁厚超过150mm的铸件要求正火处理,正或温度980° C 淬火930° C。水量应当不小于40 m? /吨铸件,要搅拌。 应力释放630° C。控制冷却到300° C。

3) Avsp? nningsgl? dgning 630° Kontrollerad C. kylning ner till 300° C. 4.3. Reparationssvetsning 4.3.1. Kolb?gsmejsling

4.3. 焊接修补 4.3.1. 碳弧气刨

P.g.a. att elektrodpinnen inneh? h? halter av kol ller ga f? grundmaterialet en ogynnsam struktur vid r kolb? gning. Detta medf? att materialet blir mycket h? r rt vilket f? rar maskinbearbetningen. Det ? d? r rsv? r rf? mycket viktigt att upptagningarna blir rena fr? slagg n innan svetslagning kan p? rjas. b? 4.3.2. Svetsningsf?rfarande

因为碳棒的碳含量很高,因此在操作的时候会对基材的组织 产生不利影响。这意味着材料会变得很硬,难于进行机加 工。因此在焊接修补之前要把碳弧气刨区域的熔渣清除干 净,这一点极其重要。 4.3.2. 焊接程序

必须使用下列方法之一来进行焊接: 1 用涂叶电焊条,手动电弧焊接。 2 TIG焊接。 3. WAG药芯焊丝焊接,气体保护Ar+20%CO2 (M21), 根据 EN 439。 4.3.3. 焊接程序

Svetsningen utf? med manuell metallb? res gsvetsning med n? av f? got ljandemetoder: 1. Manuell metallb? gsvetsning med belagd elektrod. 2. Svetsning med TIG svets. 3. Magsvetsning med r? relektrod och skyddsgas av Ar+20 % CO2 (M21) enligt EN 439. 4.3.3. Svetsningens utf?rande

当焊接修补的情况比较复杂的时候,要与生产主管商讨。 使用谢列类型的电焊条:

Vid komplicerade svetsreparationer tar man kontakt med arbetsledaren f? konsultation. r F? ljande elektrodtyper anv? nds: EN 499 E42 4B 42 H10 AWS A5.1 E7018 EN 499 E42 3B 74 H10

EN 499 E42 4B 42 H10 AWS A5.1 E7018 EN 499 E42 3B 74 H10 AWS A5.1 E7028 大面积修补 EN 758 T42 3B C2 H5

STANDARD
Uppgjord/Prepared Fastst?lld/Approved Datum/Date

SA 3071,120
Utg?va/Edition Sida/Page

K/mbg

06-12-21

1

5/7

AWS A5.1 E7028 vid st? lagningar. rre EN 758 T42 3B C2 H5 AWS A5.20 E71T-5, E71T-5M Elektroderna skall f? rvaras torra. Rekommenderade f? rmningstemperaturer: rv?

AWS A5.20 E71T-5, E71T-5M 电焊条必须存放在感中的地方。 建议的预热温度: EN 钢 GS200 内部名称 K1 K2 K5 K8 浇注厚度 mm < 40 > 40 < 50 > 50 <6 >6 < 12 > 12 工作温度 ° C 常温 100-200 100-150 150-200 常温 150-200 常温 200-250

EN st? l GS200 G28Mn6 G26CrMo4 GE300

Intern beteckn. K1 K2 K5 K8

Godstjocklek mm < 40 > 40 < 50 > 50 <6 >6 < 12 > 12

Arb.temp. ° C Rumstemp 100-200 100-150 150-200 Rumstemp 150-200 Rumstemp 200-250

G28Mn6 G26CrMo4 GE300

Behovet av f? jd arbetstemperatur beror f? rh? rutom godstjockleken, ? p?den genom svetsningen tillf? ven rda v? rmem? ngden. 1) GS200 (K1) St? kan svetslagas i gjuttillst? Efter gassk? let nd. rning av matare och inlopp svetslagas godset vid behov f? att r utnyttja restv? rmen fr? gassk? n rningen. Efter svetslagningen utf? normal normalisering och rs avsp? nningsgl? dgning. Svetslagning av defekter som kommer fram under bearbetning eller som avsiktligt l? mnats kvar f? att minimera svetsp? ggningen utf? r l? rs enligt rekommenderade f? rmningstemp. V? rv? rmning med gasl? ? till? f? denna kvalite. ga r ten r Svetslagningar > 20% av godstjockleken b? r avsp? nningsgl? dgas med reservation f? lagningens r volym. Samr? med arbetsledaren. d 2) G28Mn6 (K2)

焊接预热不斤斤取决于组件界面的厚度,也取决于焊接时传 递到铸件的热量。 1) GS200 (K1) 此钢种可以在铸态时焊接修补。当用气割去掉浇冒口时,应 当立刻实施焊接修补,以便能很好利用气割产生的热量。当 焊接修补执行完之后,工件可以用正常的方法进行正火释放 应力处理。在机加工期间发现的,或者是为了减少焊接数量 而留出的缺陷,在焊接修补到时候必须要使用推荐的预热温 度。对于这种规格的材质,可以使用直接的火焰来加热。当 焊接修补的厚度大于基材厚度20%的时候,需要在修补区域 进行应力释放。向生产主管咨询。 2) G28Mn6 (K2)

St? kan svetslagas i gjuttillst? Efter gassk? let nd. rning av matare och inlopp svetslagas godset vid behov direkt f? r att utnyttja restv? rmen fr? gassk? n rningen. Efter svetslagningen utf? normal normalisering och rs avsp? nningsgl? dgning. Gjutgods med matarstorlek > 200 mm m? normaliseras f? bortsk? ste re rning. Svetslagning av defekter som kommer fram under bearbetning eller som avsiktligt l? mnats kvar f? att r minimera svetsp? ggningen f? rms i ugn enligt l? rv? rekommenderade temperaturer. Svetslagningar > 20 % av godstjockleken b? avsp? r nningsgl? dgas om lagningens volym ? omfattande. Samr? med r d arbetsledaren.

此钢种可以在铸态时焊接修补。当用气割去掉浇冒口时,应 当立刻实施焊接修补,以便能很好利用气割产生的热量。当 焊接修补执行完之后,工件可以用正常的方法进行正火释放 应力处理。当浇冒口直径大于200mm时,在去掉它们之前, 必须要正火处理。在机加工期间发现的,或者是为了减少焊 接数量而留出的缺陷,在焊接修补到时候必须要使用推荐的 预热温度在炉子里面预热。当焊接修补的厚度大于基材厚度 20%的时候,需要在修补区域进行应力释放。向生产主管咨 询。 3) G26CrMo4 (K5)

3)

G26CrMo4 (K5)

Svetslagning av denna kvalitet b? utf? f? sedan r ras rst

此材质的铸件应当在正火和释放应力处理之后再进行焊接修 补。铸件必须在炉子???内加热到所推荐的预热温度。为 了防止产生裂纹,在焊接修补工作完长之后,在铸件冷却到 室温之前,要进行热处理,这是非常重要的。Work-pieces of this steel grade should be repair-welded first after normalization and stress relieving. The work-piece must be preheated to the recommended pre-heating temperature in a furnace. To prevent crack generation, it is important that heat treatment is

STANDARD
Uppgjord/Prepared Fastst?lld/Approved Datum/Date

SA 3071,120
Utg?va/Edition Sida/Page

K/mbg

06-12-21

1

6/7

normalisering och avsp? nningsgl? dgning genomf? rts. F? rmning i ugn till rekommenderade rv? arbetstemperaturer. Efter avslutad svetslagning ? det r v? sentligt att v? rmebehandling sker innan godset har antagit rumstemperatur f? att undvika sprickbildning. r 4) GE300 (K3, K8)

carried out when the repair welding work has been carried out, before the work-piece has cooled down to ambient temperature. 4) GE300 (K3, K8)

Svetslagning av dessa kvaliteter b? utf? f? sedan r ras rst normalisering och avsp? nningsgl? dgning genomf? rts. F? rmning i ugn till rekommenderad rv? arbetstemperatur. Efter svetslagning avsp? nningl? dgas/normaliseras godset.

此材质的铸件应当在正火和释放应力处理之后再进行焊接修 补。铸件必须在炉内加热到所推荐的预热温度。当焊接修补 工作完成之后,铸件要应力释放和正火。Work-pieces of this steel grade should be repair-welded first after stress relieving and normalizing have been carried out. The work-piece must be preheated to the recommended pre-heating temperature in a furnace. When the repair welding work has been carried out, the work-piece must be stressrelieved/normalized. 4.3.4. 检查和文件

4.3.4.

Kontroll och dokumentation

Upptagningar av djupg? ende sprickor > 20% av godstjockleken samt andra onormalt stora upptagningar t.ex. fr? sugningar skall provas med magnetisk n sprickindikeringsmetod b? vid upptagning och efter de svetslagning. Storlek och l? av s? lagning samt ge dan resultat av provningen dokumenteras av laboratoriet.

当焊接深度大于组建厚度的20%的时候,或者有其它的不正 常的大面积缺陷时候,在清理完和焊接完之后,都要做磁粉 探伤裂纹检查。修不的尺寸和位置,裂纹检测结果都需要由 化验室存档。

5. Referenser
I standarden refereras till f? ljande standarder. SS-EN 10021 Allm? tekniska leveransbest? nna mmelser f? j? och r rnst? lprodukter SA 3071,100 Gjutgods, Tekniska leveransbest? mmelser SS-EN 10293 St? lgjutgods f? konstruktions- och allm? ? r nna ndam? l SS-EN 10002 Metalliska material – Dragprovning SS-EN ISO 6506 Metalliska material – H? rdhetsprovning enligt Brinell SS-EN ISO 10045 Metalliska material - Slagprovning SS-EN 1559-2 Gjutning - Tekniska leveransbest? mmelser - Del 2: Till? ggskrav f? gjutgods av gjutst? r l. SS EN 439 Tillsatsmaterial f? svetsning - Skyddsgaser f? r r svetsning och sk? rning.

5. 参考
本标准中所参考的其它标准如下: SS-EN 10021 钢铁制品交货通用技术要求 SA 3071,100 铸件,交货技术规范 SS-EN 10293 通用机械用铸钢 SS-EN 10002 金属材料-拉伸实验 SS-EN ISO 6506 金属材料-布什硬度试验 SS-EN ISO 10045 金属材料-夏氏冲击实验 SS-EN 1559-2 交货技术条件-部分2:铸钢附加要求 SS EN 439 焊接耗材-电弧气保焊接和切割

STANDARD
Uppgjord/Prepared Fastst?lld/Approved Datum/Date

SA 3071,120
Utg?va/Edition Sida/Page

K/mbg

06-12-21

1

7/7

SS EN 499 Tillsatsmaterial f? svetsning - Belagda elektroder f? r r manuell metallb? gsvetsningav olegerade st? och l finkornst? - Indelning l SS EN 758 Tillsatsmaterial f? svetsning - R? r relektroder f? r gasmetallb? gsvetsning och metallb? gsvetsning av olegerade st? och finkornst? - Indelning l l

SS EN 499 焊接耗材-非合金和细晶粒钢用涂叶电焊条,手动金属电弧 焊接-级别

SS EN 758 焊接耗材-非合金和细晶粒钢用药芯焊丝,气保和非气保金 属电弧焊接-级别


相关文章:
铸铁(cast iron)与碳钢(carbon steel)的区别在于有无__...
铸铁(cast iron)与碳钢(carbon steel)的区别在于有无___。 A.莱氏体(ledeburite)B.珠光体(pearlite)C.铁素体(ferrite)正确答案及相关解析 正确答案 A 解析...
英语词典
(渗碳) cast 铸件 cast iron with ball graphite 球状石墨铸铁 cast piece 铸件 cast steel 铸钢 casting 铸件 cast-iron with lamellar graphite 灰铸铁 catalog ...
南航专业英语(复试 )
steel Mechanical mixture 共析钢 碳钢 Carbon steel Eutectoid steel 亚共析钢 Hypoeutectoid steel 白口铸铁 White cast iron 亚共晶白口 Hypoeutectic white cast...
钢铁及合金牌号统一数字代号体系
steel Bearing steel Cast iron.cast steel and cast alloy ElectricaI steeI and iron Ferro alloy and pig iron Heat resisting and corrosion resisting alloy ...
钢材-英文名称
Steel Slotted 角钢螺丝 Cast Alloy Steel Piston 合金铸钢活塞 Cast Iron Electrode With Steel Core 钢芯铸铁焊条 Cast Stainless Steel 铸造不锈钢 Cast Steel ...
材料、型钢及填料(中英文对照)
steel 镇静钢 killed steel 半镇静钢 semi-killed steel 沸腾钢 rimmed steel; rimming steel; open-steel 锻钢 forged steel 铸钢 cast steel 铸铁 cast iron ...
钢铁工业中英文词汇表
steel 钢 粗钢 软钢,低碳钢 crude steel mild steel, soft steel hard steel cast steel 硬钢 坩埚钢,铸钢 不锈钢 stainless steel electric steel high-speed ...
炼钢专业英语词汇
Cast Steel 高锰铸钢 High Manganese Stainless Steel 高锰不锈钢 High Manganese Steel 高锰钢 High Manganese Steel Casting 高锰钢铸件 High Manganese Steel Frog ...
不锈钢专业常用英语术语
steel 粗钢 mild steel, soft steel 软钢,低碳钢 hard steel 硬钢 Hcast steel 坩埚钢,铸钢 stainless steel 不锈钢 Velectric steel 电工钢,电炉钢 high-speed...
机械行业英语单词中英对照表
锻铁 wrought iron 海外推广 www.581seo.com 铸件 casting 高硅铸铁 high silicon cast iron 渗铬钢,镀铬钢 chromized steel 镀铬的 chromium-plated, chrome-...
更多相关标签:
cast steel | cast stainless steel | ww3071.gj5668.com | d3071 | 合川路3071号 | poj3071 | iso 3071 | iso 3071 中文 |