当前位置:首页 >> 语文 >>

汉字听写大赛题库


序号 1

汉字书写

难度 8

注音

丁零 卜筮 入赘 九州 刀柄 刀俎 干哕 干涸 干燥 土壤 大氅 上卿 上腭 上颚

dīng líng bǔ shì rù zhuì jiǔ zhōu dāo bǐng dāo zǔ gān yuě gān hé gān zào tǔ

rǎng dà chǎng shàng qīng shànɡ è shànɡ è

2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13

14

15 16 17 18 19

山坳 山涧 山麓 彳亍 及笄

shān ào shān jiàn shān lù chì chù jí jī

门槛
20

mén kǎn

21 22 23 24 25

丫鬟 卫戍 孑孓 孑然 女佣 飞鸢

yā huán wèi shù jié jué jié rán nǚ yōng fēi yuān

26

27 28

飞甍 马厩 马褂

féi méng mǎ jiù mǎ guǎ

29

30 31 32 33 34

丰沛 丰腴 开拓 开辟 天赋 元勋

fēng pèi fēng yú kāi tuò kāi pì tiān fù yuán xūn

35

36 37 38 39

无常 无辜 云鬓 木讷

wū cháng wú gū yún bìn mù nè

40

木屐 木槿

mù jī mù jǐn

41

42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

不啻 不虞 不懈 不羁 匹配 厄运 车辕 巨擘 牙龈 牙膏 屯兵 瓦砾 日珥 日寇 日晷

bù chì bù yú bù xiè bù jī pǐ pèi è yùn chē yuán jù bò yá yín yá gāo tún bīng wǎ lì rì ěr rì kòu rì guǐ

56

57

内讧 水泵

nèi hòng shuǐ bèng

58

水獭
59

shuǐ tǎ

60 61 62 63

贝雕 见教 手镯 牛虻 牛蒡 毛贼 毛糙 气馁

bèi diāo jiàn jiào shǒu zhuó niú méng niúbàng máo zéi máo cao qì něi

64 65 66

67

68 69 70 71 72 73 74

气概 反刍 反驳 反悔 刈割 分泌 分辨 仓颉

qì gài fǎn chú fǎn bó fǎn huǐ yì gē fēn mì fēn biàn cāng jié

75

76

仓廪

cāng lǐn

77

风靡 乌龟

fēng mí wū guī

78

火铳
79

huǒ chònɡ

火焰
80

huǒ yàn

81 82 83 84 85

讣告 冗繁 讥笑 心扉 尺牍 尺蠖

fù gào rǒng fán jī xiào xīn fēi chǐ dú chǐ huò

86

87

引擎 书橱 玉玺 玉簪 打夯 打烊 打搅

yǐn qíng shū chú yù xǐ yù zān dǎ hāng dǎ yàng dǎ jiǎo

88 89 90 91 92 93

94

打嗝 打鼾 扒糕 功勋 甘蔗

dǎ gé dǎ hān pá gāo gōng xūn gān zhe

95

96 97

98

99 100 101 102 103 104 105 106

甘醇 甘霖 札记 匝道 夯实 夯歌 平庸 东莞 归咎 甲胄 由衷 叱咤 叩首 叨扰 凹陷

gān chún gān lín zhá jì zā dào hāng shí hāng gē píng yōng dōng guǎn guī jiù jiǎ zhòu yóu zhōng chì zhà kòu shǒu tāo rǎo āo xiàn

107 108 109 110 111 112

113

114 115 116 117

囚笼 丘壑 付梓 白矾 白鹤

qiú lóng qiū hè fù zǐ bái fán bái hè

118

119

斥鴳 瓜葛

chì yàn guā gé

120

121

印绶 犰狳

yìn shòu qiú yú

122

123 124

外甥 鸟瞰 刍狗

wài shēng niǎo kàn chú gǒu

125

包裹
126

bāo guǒ

127

饥馑 市侩

jī jǐn shì kuài

128

129 130 131 132 133 134 135

闪烁 头衔 宁愿 礼貌 弘扬 出版 出粜 出糗

shǎn shuò tóu xián nìng yuàn lǐ mào hóng yáng chū bǎn chū tiào chū qiǔ

136

137 138

阡陌 奶酪 奴隶 加冕 边陲 边疆 发轫

qiān mò nǎi lào nú lì jiā miǎn biān chuí biān jiāng fā rèn

139

140 141 142

143

144

发蔫 发簪

fā niān fà zān

145

146

圣诞

shèng dàn

147

丝锦 迂回 迂儒 动辄 圭臬 寺庙 吉祥 扦插 考妣 考核 老茧 老衲 执拗 扫帚 地毯

sī jǐn yū huí yū rú dòng zhé guī niè sì miào jí xiáng qiān chā kǎo bǐ kǎo hé lǎo jiǎn lǎo nà zhí niù sào zhou dì tǎn

148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160

161

162 163 164

地窖 耳坠 耳畔 耳蜗

dì jiào ěr zhuì ěr pàn ěr wō

165

166 167 168

机杼 机舱 机械

jī zhù jī cāng jī xiè

169 170 171 172 173 174 175 176 177 178

权衡 过滤 过瘾 协助 厌倦 灰烬 尘垢 尘埃 尘寰 光绪 当铺

quán héng guò lǜ guò yǐn xié zhù yàn juàn huī jìn chén gòu chén āi chén huán Guāng Xù dàng pù

179

180 181 182 183 184 185

吓唬 虫豸 同侪 吊诡 吊唁 吆喝 屹立

xià hu Chóng zhì tóng chái diào guǐ diào yàn yāo he yì lì

186

187 188 189

回眸 回溯 岂敢

huí móu huí sù qǐ gǎn

肉瘤
190

ròu liú

191

朱砂 舌苔 竹篓 竹篙 迁徙 迄今 休憩 伎俩 伏羲

zhū shā shé tāi zhú lǒu zhú gāo qiān xǐ qì jīn xiū qì jì liǎng Fú Xī

192 193 194

195 196 197 198

199

200 201 202 203 204 205 206 207

伛偻 优惠 优雅 优渥 伦敦 华侨 仰望 伉俪 伪装

yǔ lǚ yōu hùi yōu yǎ yōu wò lún dūn huá qiáo yǎng wàng kàng lì wěi zhuāng

208

209 210 211 212 213

自诩 后嗣 后裔 行囊 杀戮 企鹅

zì xǔ hòu sì hòu yì xíng náng shā lù qǐ é

214

215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227

杂烩 杂糅 旮旯 负笈 凫水 壮硕 妆奁 衣裳 衣襟 充盈 妄想 并拢 关隘 关键

zá huì zá róu gā lá fù jí fú shuǐ zhuàng shuò zhuānɡ lián yī shang yī jīn chōng yíng wàng xiǎng bìng lǒng guān ài guān jiàn

228

灯捻
229

dēng niǎn

230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240

汗腺 污垢 汲取 忖度 忙碌 安泰 安葬 安徽 讲授 讴歌 军衔 讹诈 设施

hàn xiàn wū gòu jī qǔ cǔn duó máng lù ān tài ān zàng ān huī jiǎng shòu ōu gē jūn xián é zhà shè shī

241

242

243 244 245 246 247

诀窍 寻觅 异秉 阵势 收讫 收敛 阴鸷

jué qiào xún mì yì bǐng zhèn shì shōu qì shōu liǎn yīn zhì

248 249

250 251 252 253 254

阴霾 防疫 奸佞 戏谑 纤细 纨绔 驰骋 麦茬 麦麸

yīn mái fáng yì jiān nìng xì xuè xiān xì wán kù chí chěng mài chá mài fū

255

256 257

258

259 260

麦穗 玛瑙 吞噬

mài suì mǎ nǎo tūn shì

261

262 263 264 265 266 267 268

违拗 扶乩 扶掖 扼要 扽 抄写 汞柱 贡献

wéi ào fú jī fú yè è yào dèn chāo xiě gǒng zhù gòng xiàn

269

270

抓阄 扳手

zhuā jiū bān shǒu

271

272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284

孝悌 坎壈 坍塌 抛弃 抛锚 投奔 投契 投掷 坟茔 坟墓 抗拒 抉择 扭捏 扭蜷 把舵 报酬 劫难 芙蓉 芫荽

xiào tì kǎn lǎn tān tā pāo qì pāo máo tóu bèn tóu qì tóu zhì fén yíng fén mù kàng jù jué zé niǔ nie niǔ quán bǎ duò bào chou jié nàn fú róng yánsui

285 286 287 288 289

290

291 292

花圃 花萼 花椒

huā pǔ huā è huā jiāo

293

294 295 296 297 298 299 300 301

花蕊 芥蒂 苍劲 苍穹 严谨 严酷 芦苇 芭蕉 芭蕾

huā ruǐ jiè dì cāng jìng cāng qióng yán jǐn yán kù lú wěi bā jiāo bā léi

302

杜鹃
303

dù juān

304 305 306 307 308 309 310

杜撰 村寨 束脩 豆豉 豆蔻 豆腐 歼灭

dù zhuàn cūn zhài shù xiū dòu chǐ dòu kòu dòu fu jiān miè

311

连翘 轩轾 轩榭

lián qiáo xuānzhì xuān xiè

312

313

314 315

轩辕 忐忑 旱獭

xuān yuán tǎn tè hàn tǎ

316

317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327

时髦 围剿 邮戳 呐喊 吩咐 呜咽 囤积 吮吸 帐篷 岑寂 针灸 牡蛎

shí máo wéi jiǎo yóu chuō nà hǎn fēn fù wū yè tún jī shǔn xī [zhàng péng] cén jì zhēn jiǔ mǔ lì

328

329

告罄

ɡào qìnɡ

秃鹫
330

tū jiù

331 332 333 334 335 336 337 338 339

私塾 佞臣 兵谏 体恤 体裁 佃户 作梗 作弊 伶俐 佣金 佝偻 皂荚

sī shú nìng chén bīng jiàn tǐ xù tǐ cái diàn hù zuò gěng zuò bì líng lì yòng jīn gōu lóu zào jiá

340 341

342

343

彻底 彷徨 余烬 坐蜡 妥协 妥帖 含蓄 岔口

chè dǐ páng huáng yú jìn zuò là tuǒ xié tuǒ tiē hán xù chà kǒu

344

345 346 347 348 349 350

351

肚脐 龟裂 狂妄 狂飙 删除 岛屿 刨冰 刨除 庇佑 疖子

dù qí jūn liè kuáng wàng kuáng biāo shān chú dǎo yǔ bào bīng páo chú bì yòu jiē zi

352 353 354 355 356 357 358 359

360

361

吝啬 应酬 冷酷 冷敷 序曲 闰年

lìn sè yìng chou lěng kù lěng fū xù qǔ rùn nián

362 363 364 365

366

367

间歇 羌笛

jiàn xiē qiāng dí

368

369

沐浴 沥青

mù yù [lì qīng]

370

371 372 373 374 375 376

沏茶 沙砾 沦陷 汹涌 沟壑 沉浸 沉湎

qī chá shā lì lún xiàn xiōng yǒng gōu hè chén jìn chén miǎn

377

378 379 380 381 382 383 384 385 386

怄气 忧虑 忤逆 怅惘 快捷 忸怩 牢骚 灾祸 启蒙

òu qì yōu lǜ wǔ nì chàng wǎng kuài jié niǔ ní láo sāo zāi huò qǐ méng

387 388 389 390 391 392 393 394

社稷 诅咒 诊断 诋毁 灵柩 层叠 尿脬 迟滞 改锥

shè jì zǔ zhòu zhěn duàn dǐ huǐ líng jiù céng dié suī pāo chí zhì ɡǎi zhuī

395

张骞
396

zhānɡ qiān

397 398 399 400

张衡 忌讳 忌惮 阿訇 陀螺

zhāng héng jì hùi jì dàn ā hōng tuó luó

401

402 403 404 405

妩媚 妖孽 姊妹 妨碍

wǔ mèi yāo niè zǐ mèi fáng ài

妒忌
406

dù jì

407 408 409 410 411 412

鸡肋 鸡冠 纬线 纰漏 纰缪 纱帽 纳粹 纽扣 青睐 玫瑰 表链 规矩 抹布 坩埚 拔河 坦荡 抻面 抽搐

jī lèi jī guān wěi xiàn pī lòu pī miù shā mào nà cuì niǔ kòu qīng lài méi guī biǎo liàn guī ju mābù ɡān ɡuō báhé tǎn dàng chēn miàn chōu chù

413

414 415 416 417 418 419

420

421 422 423

424

抽搦
425

chōu nuò chù

426 427 428 429 430 431 432 433 434 435

拖沓 拖拽 拊膺 拥趸 抵御 抱怨 招徕 招募 招赘 披靡 择菜 拇指 取缔 苜蓿

tuō tà tuō zhuài fǔ yīng yōng dǔn dǐ yù bào yuàn zhāo lái zhāo mù zhāozhuì pī mǐ zhái cài mǔ zhǐ qǔ dì mù xu

436 437 438

439

440 441 442 443 444

范畴 苔藓 茅檐 板斧 松弛 枪膛

fàn chóu tái xiǎn máo yán bǎn fǔ sōng chí qiāng táng

445

枫叶
446

fēng yè

447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460

构筑 画舫 奇葩 奋勉 殴打 垄断 轰动 顷刻 斩断 轮廓 歧途 肯綮 贤惠 果脯 果酱

gòu zhù huà fǎng qí pā fèn miǎn ōu dǎ lǒng duàn hōng dòng qǐng kè zhǎn duàn lún kuò qí tú kěn qìng xián huì guǒ fǔ guǒ jiàng

461

462

国粹 国籍

guó cuì guó jí

463

464 465

咂摸 明净 明鉴

zā mo míng jìng míng jiàn

466

467 468 469 470 471 472 473 474

咀嚼 呻吟 咒骂 咋舌 呱唧 呼吁 呼啸 呢喃 咖啡

jǔ jué shēn yín zhòu mà zé shé guā jī hū yù hū xiào ní nán kā fēi

475

476 477 478 479 480 481 482

岿然 凯觎 败絮 败露 贩私 贮藏 囹圄 图腾

kuī rán jì yú bài xù bài lù fàn sī zhù cáng líng yǔ tú téng

483

484 485 486

垂询 乖张 乖戾 刮痧

chuí xún ɡuāi zhānɡ guāi lì guāshā

487

和谐
488

hé xié

489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509

和煦 和蔼 季候 委屈 秉公 秉承 侏儒 依偎 佯攻 帛书 卑鄙 卑微 金融 刹那 肴馔 斧钺 采掘 采撷 觅食 肺腑 肿瘤 股肱

hé xù hé ǎi jì hòu wěi qū bǐng gōng bǐng chéng zhū rú yī wēi yáng gōng bó shū bēi bǐ bēi wēi jīn róng chà nà yáo zhuàn fǔ yuè cǎi jué cǎi xié mì shí fèi fǔ zhǒng liú gǔ gōng

510

511

肮脏

āng zāng

512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526

肥臀 胁从 狐狸 枭雄 底墒 底蕴 庖膳 疟疾 疙瘩 废置 废墟 废黜 放肆 炊烟 法幢 泄漏 河埠 河豚

féi tún xié cóng hú li xiāo xióng dǐ shāng dǐ yùn páo shàn nuè ji gē da fèi zhì fài xū fèi chù fàng sì chuī yān fǎ chuàng xiè lòu hé bù hé tún

527 528

529

530 531

泥淖 泥潭

ní nào ní tán

532 533 534 535 536 537 538 539 540 541

泥鳅 泯灭 沸腾 波澜 泼墨 怯懦 怜悯 官邸 空隙 空暇 诘责

ní qiu mǐn miè fèi téng bō lán pō mò qiè nuò lián mǐn guān dǐ kòng xì kōng xiá jié zé

542

543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555

肩胛 诙谐 诚恳 祈盼 祈祷 诞生 诞辰 诡计 诡谲 询问 诧异 届时 弥补

jiān jiǎ huī xié chéng kěn qí pàn qí dǎo dàn shēng dàn chén guǐ jì ɡuǐ jué xún wèn chà yì jiè shí mí bǔ

556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571

弥勒 弥漫 戕害 陕北 妯娌 始龀 驽马 虱子 驾驭 驾驶 艰险 艰涩 驵侩 细腻 驿使 驿站 契约 春潮 珐琅 珍馐 珊瑚

mí lè mí màn qiāng hài shǎn běi zhóu lǐ shǐ chèn nú mǎ shī zi jià yù jià shǐ jiān xiǎn jiān sè zǎng kuài xì nì yì shǐ yì zhàn qì yuē chūn cháo fà láng zhēn xiū shān hú

572 573 574 575

576

577

玻璃

bō li

578

毒枭 封禅 封禁 城堡

dú xiāo fēng shàn fēng jìn chéng bǎo

579 580

581

城阙
582

chéng què

583 584

挟制 挟持 贲门 拾掇 挑逗 挑剔 垫付 挣脱 挤兑 拼凑 拼搏 挖掘 按钮 按捺

xié zhì xié chí bēn mén shí duo tiǎo dòu tiāo ti diànfù zhèng tuō jǐ duì pīn còu pīn bó wājué àn niǔ àn nà

585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595

596

597 598

挥霍 荆棘

huī huò jīng jí

巷道
599

hàng dào

茼蒿
600

tóng hāo

601

茱萸 荏苒 荟萃 荠菜 荒冢 荡涤 荡漾 荤腥 荧光 胡诌 胡笳 药膏 栈道

zhūyú shí guā ng r ě n rǎn huì cuì jì cài huāng zhǒng dàng dí dàng yàng hūn xīng yíng guāng hú zhōu hú jiā yào gāo zhàn dào

602

603

604 605 606 607 608 609 610 611 612

613

614 615

枯萎 栀子

kū wěi zhī zi

枸杞
616

gǒu qǐ

617

柳絮 柠檬 枷锁 树桩 要挟

liǔ xù níng méng jiā suǒ shù zhuāng yāo xié

618

619 620

621

622 623 624 625 626 627 628

砌墙 砍伐 残骸 轻盈 轻蔑 虿虫 背篼 点缀 虐待 临摹 尝试 眄视 哑铃 显赫

qì qiáng kǎn fá cán hái qīng yíng qīng miè chài chóng bèi dōu diǎn zhuì nüè dài lín mó cháng shì miǎn shì kōu lou yǎ líng xiǎn hè

629 630 631 632 633 634 635 636

637

冒昧 星宿 昳丽 贵胄 虹霓 虼蚤 思绪 蚂蚱 剐蹭

mào mèi xīng xiù yì lì guì zhòu hóng ní gè zǎo sī xù mà zha guǎ cèng

638 639 640 641 642 643 644

645

646 647

哆嗦 咳嗽 峥嵘 骨髓 钢盔 钢镚 钣金 钥匙 钦佩 卸装 拜读

duō suo ké sòu zhēnɡ rónɡ ɡǔ suǐ gāng kuī gāng bèng bǎn jīn yào shi qīn pèi xiè zhuāng bài dú

648

649

650

651

652

653 654 655 656

657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673

拜望 拜谒 氢弹 秕糠 香椿 笃信 贷款 修葺 修缮 俏丽 保佑 保密 侮辱 俭朴 俘虏 俘获 信札 信函

bài wàng bài yè qīng dàn bǐkāng xiāng chun dǔ xìn dài kuǎn xiū qì xiū shàn qiào lì bǎo yòu bǎo mì wǔ rǔ jiǎn pǔ fú lǔ fú huò xìn zhá xìn hán

674

675

皈依 侵犯 侵蚀 追悼 追溯 俊俏

guī yī qīn fàn qīn shí zhuī dào zhuī sù jùnqiào

676

677 678 679 680

681 682

律条 剑鞘 胚胎 胆怯 脉搏

lǜ tiáo jiàn qiào pēi tāi dǎn qiè mài bó

683 684

685

686 687 688

匍匐 勉强 狭隘 独裁 狰狞 狡黠 急湍 饶恕 饸饹

pú fú miǎn qiǎng xiá ài dú cái zhēng níng jiǎo xiá jí tuān ráo shù hé le

689

690 691 692 693

694

695 696 697 698

饼铛 孪生 将就 迹象

bǐng chēng luán shēng jiāng jiu jì xiàng

疥疮
699

jiè chuāng

700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710

疮疤 疮痂 施工 闺房 闽菜 迸溅 迷恋 迷惑 炽热 炮仗 炮制 炮烙 炫示 炫目 炫耀 炫鬻 洁癖 浇铸 洞悉 测绘 洗礼 洗漱 洗濯 活泼 派遣

chuāng bā chuānɡ jiā shī gōng guī fáng mǐn cài bèng jiàn mí liàn mí huò chì rè pào zhang páo zhì páo luò xuàn shì xuàn mù xuàn yào xuàn yù jié pǐ jiāo zhù dòng xī cè huì xǐ lǐ xǐ shù xǐ zhuó huó pō pài qiǎn

711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724

725 726 727

洴澼 浓郁 津贴 恢宏 恍惚 恫吓 恬静 恪守 宫阙 突兀 窃贼 诫勉

píng pì nóng yù jīn tiē huī hóng huǎng hū dòng hè tián jìng kè shǒu gōng què tū wù qiè zéi jiè miǎn

728 729 730 731 732 733 734 735

736

737

冠冕 祠堂

guān miǎn cí táng

738

739

屋脊 屏障 费解 陡峭

wū jǐ píng zhàng fèi jiě dǒu qiào

740 741 742

743 744 745

逊色 眉睫 陛下 陨石

xùn sè méi jié bì xià yǔn shí

746

陨落
747

yǔn luò

748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759

险峻 娇嗔 怠慢 柔韧 柔顺 矜持 绑缚 骄纵 骄矜 绚丽 绛紫 骆驼 耕耘

xiǎn jùn jiāo chēn dài màn róu rèn róu shùn jīn chí bǎng fù jiāo zòng jiāo jīn xuàn lì jiànɡ zǐ luò tuo gēng yún

760

761

艳羡 敖包

yàn xiàn áo bāo

762

763 764

匿名 匿迹 蚕茧 捕食 捕捞 起源 捏造 埋怨 袁鹰 哲理 耄耋 挫伤

nì míng nì jì cán jiǎn bǔ shí bǔ lāo qǐ yuán niē zào mán yuàn yuān yīng zhé lǐ mào dié cuò shāng

765 766 767 768 769 770

771 772 773

774

775

挫折 热敷

cuò zhé rè fū

776

777 778 779 780 781 782

恐吓 捣乱 捣鼓 挨揍 耻辱 耽搁

kǒng hè dǎo luàn dǎo gu ái zòu chǐ rǔ dān ge

荸荠
783

bí qi

784 785 786 787

恭谨 莽撞 莲蓬 莲藕 莴苣

gōng jǐn mǎng zhuàng lián péng lián ǒu wō jù

788

789

莴笋 荷载 晋谒 梆子

wō sǔn hè zài jìn yè bāng zi

790 791

792

793 794

栖息 桎梏 桥墩 核心 豇豆 逗哏

qī xī zhì gù qiáo dūn hé xīn jiāng dòu dòu gén

795 796 797

798

799

酎金

zhòu jīn

砝码
800

fǎ mǎ

801

砥砺 破绽

dǐ lì pò zhàn

802

803 804 805 806

殉职 顾眄 轿夫 趸货 鸬鹚

xùn zhí gù miǎn jiào fū dǔn huò lú cí

807

808 809 810 811 812 813 814 815

虔诚 监督 逞能 眩晕 唠嗑 哺育 哽咽 剔除 晕厥

qián chéng jiān dū chěng néng xuàn yùn lào kē bǔ yù gěng yè tī chú yūn jué

816

817

趿拉 蚌壳

tā la bàng ké

818

819

蚍蜉

pí fú

820

蚊帐 哨卡 唢呐

wén zhàng shào qiǎ suǒ nà

821

822

823

恩赐 盎然 唆使 罢职 罢黜 峰峦 觊觎 贿赂 赃物

ēn cì àng rán suō shǐ bà zhí bà chù fēng luán jì yú1 huì lù zāng wù

824

825 826 827 828 829

830

831

832 833

赃款 钵盂 铁锨

zāng kuǎn bō yú Tiěxiān

834

835

铁锹

tiě qiāo

836 837 838 839 840

铆钉 缺陷 氤氲 特殊 造诣 造孽 舐犊 秫秸 秤砣

mǎo dīng quē xiàn yīn yūn tè shū zào yì zào niè shì dú shú·jie chènɡ tuó

841

842 843

844

845 846 847 848 849 850 851 852 853

租赁 积德 积攒 称霸 秘鲁 笑靥 笊篱 俸禄 借鉴 倾轧 倒霉

zū lìn jī dé jī zǎn chēng bà bì lǔ xiào yè zhàoli fèng lù jiè jiàn qīng yà dǎo méi

854

855

856 857 858 859 860 861 862 863 864 865

倒嚼 倏忽 倘若 倭瓜 倭寇 倜傥 隽永 俯瞰 倥偬 健康 射箭 倔强

dǎojiào shū hū tǎng ruò wō guā wō kòu tìtǎng juàn yǒng fǔ kàn kǒng zǒng jiàn kāng shè jiàn jué jiàng

866

867

868 869 870 871 872

颀长 殷切 殷红 殷勤 舀水 爱卿

qí cháng yīn qiè yān hóng yīn qín yǎo shuǐ ài qīng

873

874 875

爱戴 奚落

aì dài xī luò

876

颁发 颁奖 翁媪 胳膊 胶囊

bān fā bān jiǎng wēng ǎo gē bo jiāo náng

877

878 879

880

881 882 883 884 885 886 887 888

胼胝 脓肿 逛街 狴犴 狼藉 桀纣 袅娜 鸳鸯 凌迟 凄凉 桨柄 衰弱 高粱 症状 症结 病菌

pián zhī nóng zhǒng guàng jiē bì àn láng jí jié zhòu niǎo nuó yuān yang líng chí qī liáng jiǎng bǐng shuāi ruò gaoliang zhèng zhuàng zhēng jié bìng jūn

889 890 891 892 893 894

895 896

897 898 899 900 901

疾驰 疲倦 疲惫 痉挛 脊梁 脊椎 紊乱 凋敝 凋谢 恣睢 旅行 羞耻 羞涩 羞赧 烘焙 烙饼 浦东 涟漪 涉嫌 消弭 涅槃 浩瀚 海鸥

jí chí pí juàn pí bèi jìnɡ luán jǐ liáng jǐ zhùi wěn luàn diāo bì diāo xiè zì suī lǚ xíng xiūchǐ xiū sè xiū nǎn hōng bèi lào bǐnɡ pǔ dōng lián yī shè xián xiāo mǐ niè pán hào hàn hǎi ōu

902

903

904 905 906 907 908 909 910 911

912 913 914 915 916 917 918 919

920 921 922

海涵 海寇 浮雕 涤纶 流域

hǎi hán hǎi kòu fú diāo dí lún liú yù

923

924

925

涩滞 悖论 悭吝 害臊 宽宏 宽赦 家慈 窈窕 宰相 案卷 案牍 请柬 请缨 袒露 被褥 调遣

sè zhì bèi lùn qiān lìn hài sào kuān hóng kuān shè jiā cí yǎo tiǎo zǎi xiàng àn juàn àn dú qǐng jiǎn qǐng yīng tǎn lù bèi rù diàoqiǎn

926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940

941

谄谀 剥蚀

chǎn yú bō shí

942

943 944 945 946

恳切 陵寝 蚩尤 蚩拙 陶埙

kěn qiè líng qǐn chī yóu chī zhuō táo xūn

947

948 949 950

陶瓷 陷阱 娴熟 婀娜

táo cí xiàn jǐng xián shú ē nuó

951

952 953 954 955 956 957

通缉 逡巡 预兆 桑娜 桑葚 验讫 绥靖

tōng jī qūn xún yù zhào sāng nà sāng shèn yàn qǐ suí jìng

958

959

骏马

jùn mǎ

960 961

琐屑 理睬 琉璃

suǒxiè lǐ cǎi liú lí

962

963 964 965 966 967 968

揶揄 措施 捯饬 掳掠 赧颜 推卸 推崇

yé yú cuò shī dáo chi lǔ lüè nǎn yán tuī xiè tuī chóng

969

970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981

埠头 教诲 教辅 掠过 掂掇 控制 探索 掺杂 掺和 基础 基调 勘正

bù tóu jiào huì jiào fǔ lüè guò diān duo kòng zhì tàn suǒ chān zá chān huo jī chǔ jī diào kān zhèng

982 983 984

勘测 勘探 菝葜 黄芪 黄鳝 萌芽 菜碟 萃取

kān cè kān tàn bá qiā huánɡ qí huáng shàn méng yá cài dié cuì qǔ

985

986

987 988

989

990 991 992 993

菩提 菹醢 菠萝 萦绕 乾坤

pú tí zū hǎi bō luó yíng rào qián kūn

994

995

萧条 萧瑟 菡萏 梦寐 梦魇

xiāo tiáo xiāo sè hàn dàn mèng mèi mèng yǎn

996 997 998 999

1000 1001

梵文 梗概 梧桐

fàn wén gěng gài wú tóng

1002

1003 1004

检索 救济 敕封

jiǎn suǒ jiù jì chì fēng

1005

1006 1007

酝酿 酗酒 硅谷

yùn niàng xù jiǔ guī gǔ

1008

1009 1010

硒鼓 硌牙 瓠子

xī gǔ ɡè yá hù zǐ

1011

匏瓜
1012

páo guā

1013 1014 1015

奢侈 奢靡 殒命

shē chǐ shē mí yǔn mìnɡ

1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029

雪霁 雪橇 彪壮 彪悍 晨曦 眼睑 眸子 野餐 勖勉 曼妙 晦涩 晚霞 蛊惑 蚯蚓 蛇蝎 累赘

xuě jì xuē qiāo biāo zhuàng biāo hàn chén xī yǎn jiǎn móu zi yě cān xù miǎn màn miào huì sè wǎn xiá gǔ huò qiū yǐn shé xiē léi zhuì

1030

1031

1032

唱腔 啰唆 啁哳 啁啾 啜泣 崎岖

chàng qiāng luō suo zhāo zhā zhōu jiū chuò qì qí qū

1033 1034 1035 1036 1037

1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055

崔嵬 帷幕 崩殂 崩塌 崇高 赈灾 赊欠 赊账 赊购 圈套 铠甲 铭记 铲除 矫健 秸秆 秽迹 逶迤 笨拙 笸箩 笤帚

cuī wéi wéi mù bēng cú bēng tā chóng gāo zhèn zāi shē qiàn shē zhàng shē gòu quān tào kǎi jiǎ míng jì chǎn chú jiǎo jiàn jiē gǎn huì jì wēi yí bèn zhuō pǒ luó tiáo zhou

1056

1057

1058 1059 1060

敏捷 敏锐 偕同

mǐn jié mǐn ruì xié tóng

傀儡
1061

kuǐ lěi

1062 1063 1064 1065

偏袒 偏僻 兜风 兜售 兜揽

piān tǎn piān pì dōu fēng dōu shòu dōu lǎn

1066

1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076

徘徊 徙倚 徜徉 盘桓 盘缠 舴艋 船舶 船舷 舷梯 舵轮 彩虹

pái huái xǐ yǐ cháng yáng pán huán pán chán zé měng chuán bó chuán xián xián tī duò lún cǎi hóng

1077

1078 1079

彩绸 脚踝

cǎi chóu jiǎo huái

脚镯
1080

jiǎo zhuó

1081

脱臼 象棋

tuō jiù xiàng qí

1082

1083 1084 1085 1086 1087 1088

够呛 逸豫 猖狂 猖獗 猝然 猕猴 猕猿 祭祀 祭奠 馄饨 凑巧 凑合 烹饪 麻痹 麻醉

gòu qiàng yì yù chāng kuáng chāng jué cù rán mí hóu mí yuán jì sì jì diàn hún tun còu qiǎo còu he pēng rèn má bì má zuì

1089 1090 1091 1092

1093 1094 1095 1096

1097

1098 1099

庵堂 痊愈

ān táng quán yù

1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108

盗墓 商榷 阐述 眷恋 粗犷 粗糙 剪接 清澈 清癯 鸿沟

dào mù shāng què chǎn shù juàn liàn cū guǎng cū cāo jiǎn jiē qīng chè qīng qú hóng gōu

1109

鸿雁
1110

hóng yàn

1111 1112

鸿鹄 鸿儒 渎职

hónɡ hú hóng rú dú zhí

1113

1114 1115

渐染 混乱 混淆

jiān rǎn hùn luàn hǔn xiáo

1116

1117

渑池 淮海 渊薮 淳朴 淬火

miǎn chí huái hǎi yuān sǒu chún pǔ cuìhuǒ

1118 1119 1120

1121

1122 1123 1124 1125 1126

淤血 淤泥 深邃 涵盖 婆媳 情绪

yū xuè yū ní shēn suì hán gài pó xí qíng xù

1127

1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135

惬意 惭愧 悼念 惝怳 惆怅 惊骇 惊涛 惊悚 惊蛰

qiè yì cán kuì dào niàn chǎng huǎng chóu chàng jīng hài jīng tāo jīnɡ sǒnɡ jīng zhé 3567

1136

1137 1138

惋惜 寂寞

wǎn xī jì mò

1139 1140 1141 1142 1143 1144

寂寥 窒息 密诏 谋略 谏言 谏诤 皲裂 袼褙 谙熟 谚语 谛听 弹劾 弹簧 堕落

jì liáo zhì xī mì zhào móu lüè jiàn yán jiàn zhèng jūn liè gē bèi ān shú yàn yǔ dì tīng tán hé tán huáng duò luò

1145

1146 1147 1148 1149 1150

1151

1152

1153

隐晦 隐慝 隐蔽 婉转 袈裟 翌日

yǐn huì yǐn tè yǐn bì wǎn zhuǎn jiā shā yì rì

1154 1155 1156

1157 1158

1159 1160 1161 1162 1163 1164

欸乃 绮丽 绰号 绵亘 绵延 绶带 缀连 琵琶 琴瑟 琳琅

ǎi nǎi qǐ lì chuò hào mián gèn mián yán shòu dài zhuì lián pí pa qín sè lín lánɡ

1165

1166

1167

1168

1169 1170 1171

琢磨 琥珀 琼浆 斑点

zhuó mó hǔ pò qióng jiāng bān diǎn

1172

1173

款待 搭讪 搭档 揩油 揩拭

kuǎn dài dā shàn dā dàng kāi yóu kāi shì

1174 1175 1176 1177

1178 1179

趁机 趋势 堤坝 提掖 博弈 颉颃 揭晓 揭橥 揣测 揣摩 搀扶 蛩音 蛰伏 裁剪 搁浅 搁置 搓捻 摒弃 揉搓 聒噪 期年 欺骗 欺瞒 葫芦 募捐 募集

chèn jī qū shì dī bà tí yè bó yì xié háng jiē xiǎo jiē zhū chuǎi cè chuǎi mó chān fú qióng yīn zhéfú cái jiǎn gē qiǎn gē zhì cuō niǎn bìng qì bìn qì róu cuo guō zào jī nián qī piàn qī mán hú lu mù juān mù jí

1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191

1192

1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203

葡萄
1204

pú táo

1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214

葱茏 落寞 落魄 朝觐 辜负 葵花 棒槌 椰蓉 焚烧 椑柿 棺椁 椭圆

cōng lóng luò mò luò pò cháo jìn gū fù kuí huā bàng chui yē róng fén shāo bēi shì guānguǒ tuǒ yuán

1215

1216

1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225

惠赠 棘手 厨师 攲斜 辍笔 辎重 翘首 翘楚 悲恸

huì zèng jí shǒu chú shī qī xié chuò bǐ zī zhònɡ qiáo shǒu qiáo chǔ bēi tòng

1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235

赏赐 鼎盛 喷嚏 晶莹 喇叭 喇嘛 遏制 践踏 跋涉 跋扈 跗骨

shǎng cì dǐngshèng pēn tì jīng yíng lǎ ba lǎ mɑ è zhì jiàn tà bá shè bá hù fū gǔzhíjìng

1236

1237 1238 1239

跛脚 喉咙 喉囔 喑哑 啼啭

bǒ jiǎo hóu lóng hóu nāng yīn yǎ tí zhuàn

1240

1241

1242 1243 1244 1245

喧呶 喧腾 喧嚣 喧嚷

xuān náo xuān téng xuān xiāo xuān rǎnɡ

崴脚
1246

wǎi jiǎo

1247 1248 1249 1250 1251

嵚崟 赋予 赋税 赌博 赎金 赑屃

qīn yín fù yǔ fù shuì dǔ bó shú jīn bì xì

1252

1253

赔偿 铿锵

péi cháng kēng qiāng

1254

1255 1256 1257 1258

锃亮 锅盔 掣肘 氮气 毽子

zèng liàng guō kuī guō chè zhǒu dàn qì jiàn zi

1259

1260

犄角 程颐

jī jiǎo chéng yí

1261

1262 1263

稀缺 黍稷 筛选

xī quē shǔ jì shāi xuǎn

1264

1265 1266

筋骨 傣族 牌匾 翛翛 焦灼 焦躁 储蓄

jīn gǔ dǎi zú pái biǎn xiāo xiāo jiāo zhuó jiāo zào chǔ xù

1267

1268 1269 1270

1271

1272

遑论 遑遑 奥秘 街坊 惩罚 御驾 逾越 貂婵 腈纶

huáng lùn huáng huáng ào mì jiē fang chéng fá yù jià yú yuè diāo chán jīnɡ lún

1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280

1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288

腊肉 脾气 腋下 腋窝 腱子 猢狲 猥亵 猥獕 飓风

là ròu pí qì yè xià yè wō jiàn zǐ hú sūn wěi xiè wěi cuī jù fēng

1289

1290 1291 1292 1293

馈赠 亵渎 装帧 装裱 装潢 蛮横 就绪 敦促 敦煌 赓续 竦峙 竣工 阔绰 羡慕 遒劲 道歉

kuì zèng xiè dú zhuāng zhēn zhuāng biǎo zhuāng huá ng mán hèng jiù xù dūn cù dūn huáng gēng xù sǒng zhì jùn gōng kuò chuò xiàn mù qiú jìng dào qiàn

1294

1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305

1306

湛蓝 港湾 港澳 渣滓

zhàn lán gǎng wān gǎng ào zhāzǐ

1307 1308

1309

1310 1311 1312

湘绣 渤海 渺小 渺茫 溃疡 滑稽

xiāng xiù bó hǎi miǎo xiǎo miǎo máng kuì yáng huá jī

1313 1314

1315

1316

游弋 渲染 滁州 愤懑 愕然 惶惑 愧怍 割据

yóu yì xuàn rǎn chú zhōu fèn mèn è rán huáng huò kuì zuò gē jù

1317

1318 1319 1320 1321 1322 1323

寒碜
1324

hán chěn

1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337

寒暄 寒痹 寒噤 窜逃 窗棂 窘迫 雇佣 裤裆 禅师 禅院 谥号 谦逊 犀牛 犀利 孱弱 强劲 强健 隔板 隔阂 隔膜

hán xuān hán bì hán jìn cuàn táo chuāng líng jiǒng pò gù yōng kùd āng chán shī chán yuàn shì hào qiān xùn xī niú xī lì chán ruò qiáng jìng qiáng jiàn gé bǎn gé hé gé mó

1338

1339 1340 1341 1342

1343

1344

皴裂
1345

cūn liè

1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355

缄默 缅怀 缔造 编辑 编纂 骚动 瑰宝 遨游 魂魄 肆虐 摄取

jiān mò miǎn huái dì zào biān jí biān zuǎn sāo dòng guī bǎo áo yóu hún pò sì nüè shè qǔ

1356

1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364

摸索 填饱 趔趄 摆渡 摆谱 携带 搬迁 摇曳 摇篮

mō suǒ tián bǎo lièqie bǎi dù bǎi pǔ xié dài bān qiān yáo yè yáo lán

1365

1366 1367 1368 1369 1370

搪塞 摈弃 摊贩 聘请 斟酌 蒜薹

táng sè bìn qì tān fàn pìn qǐng zhēn zhuó suàn tái

1371

1372 1373

勤劳 勤恳 蓝鲸

qín láo qín kěn lán jīng

1374

幕僚
1375

mù liáo

蓖麻
1376

bì má

1377

蓬蒿 蓑衣

péng hāo suō yī

1378

1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385

蒹葭 蒲扇 蒙蔽 蓂荚 楷模 楹联 剽窃

jiān jiā pú shàn méng bì míng jiá kǎi mó yíng lián piāo qiè

1386

酬酢 碍眼 碑碣

chóu zuò aì yǎn bēi jié

1387

1388

1389

碉堡 碌碡 尴尬 雾凇

diāo bǎo liù zhou gān gà wù sōnɡ

1390

1391

1392

1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406

雾霾 输赢 频仍 龃龉 龅牙 訾议 鉴赏 瞄准 睥睨 嘟囔 嗜好 嗔怪 鄙夷 鄙陋

wì mái shū yíng pín réng jǔ yǔ bāo yá zǐ yì jiàn shǎng miáo zhǔn bì nì dū nang shì hào chēn guài bǐ yí bǐ lòu

1407 1408 1409

愚钝 盟约 暌违 畸形

yú dùn méng yuē kuí wéi jī xíng

1410

1411 1412

跬步 跳跃 跳槽 跻身 遣散 蜈蚣

kuǐ bù tiào yuè tiào cáo jī shēn qiǎn sàn wú gōng

1413

1414

1415

1416

1417 1418 1419 1420 1421 1422

蜗居 蜂窝 蜕化 嗳气 嗓音 罪愆 嵩山

wō jū fēng wō tuì huà ài qì sǎng yīn zuì qiān sōng shān

1423

骰子
1424

tóu zǐ

1425 1426 1427 1428

错杂 锣鼓 锦鲤 键盘 雉墙 辞谢 稠密 颓废 颓唐 筹款 签署 简讯 简陋 毁坏 催促 催眠

cuò zá luó gǔ jǐn lǐ jiàn pán zhìqiáng cí xiè chóu mì tuí fèi tuí táng chóu kuǎn qiān shǔ jiǎn xùn jiǎn lòu huǐ huài cuī cù cuī mián

1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439

1440

1441 1442 1443 1444 1445 1446

躲闪 魁梧 微弱 微醺 腻歪 腻烦

duǒshǎn kuí wú wēi ruò wēi xūn nì wāi nì fán

1447 1448 1449 1450 1451

腼腆 腽肭 腥味 腥膻 腮颊 腭裂

miǎn tiǎn wà nà xīng wèi xīng shān sāi jiá è liè

1452

1453 1454 1455 1456 1457

腹稿 肄业 鹐架 解元 雏儿 雏形 酱油 禀赋 痼疾 痼癖 痴长

fù gǎo yì yè qiān jià jiè yuán chú ér chú xíng jiàng yóu bǐng fù gù jí gù pǐ chī zhǎng

1458 1459 1460 1461 1462

1463

1464 1465 1466 1467 1468 1469

痴呆 痴想 廉颇 意蕴 豢养 誊写

chī dāi chī xiǎng lián pō yì yùn huàn yǎnɡ téng xiě

1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477

誊抄 粳米 粮囤 煎熬 慈祥 溽暑 滥觞 滚烫 滂沱

téng chāo jīng mǐ liáng dùn jiān áo cí xiáng rù shǔ làn shāng gǔn tàng pāng tuó

1478

1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492

溺水 溺爱 慑服 慥慥 骞骞 窥视 窟窿 寝室 谨记 谨慎 褂子 裨益 谬论 谬误 辟邪

nì shuǐ nì aì shèfú zào zào qiān qiān kuī shì kū lóng qǐn shì jǐn jì jǐn shèn guà zi bì yì miù lùn miù wù bì xié

1493

1494

辟谣

pì yáo

1495

媲美 嫉妒

pì měi jí dù

1496

1497

嫌弃 嫌隙

xián qì xián xì

1498

1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514

缜密 缝纫 缟素 静谧 静穆 瑶琴 赘述 赘瘤 熬夜 韬略 墙隅 墙壁 嘉奖 嘉宾 摧毁 誓言 蔷薇

zhěn mì féng rèn gǎo sù jìng mì jìng mù yáo qín zhuì shù zhuì liú áo yè tāo lüè qiáng yú qiáng bì jiā jiǎng jiā bīn cuī huǐ shì yán qiáng wēi

1515

1516 1517

暮霭 摹本

mù ǎi mó běn

1518

蔓延 蔓菁

màn yán mánjing

1519

1520 1521 1522 1523 1524 1525

蔑视 蔡锷 斡旋 蔚蓝 模糊 槟榔 榨取 遭殃 酵母 酷肖 酸楚 厮杀

miè shì cài è wò xuán wèi lán mó hu bīng láng zhà qǔ zāo yāng jiào mǔ kù xiào suān chǔ sī shā

1526 1527 1528

1529 1530

1531

1532

磋商 磁疗 臧否 辖制 翡翠

cuō shāng cí liáo zāng pǐ xiá zhì fěi cuì

1533

1534 1535 1536

1537 1538

雌雄 睿智 嘎吱

xióng cí ruì zhì gā zhī

1539

1540 1541 1542

踌躇 跼蹐 踊跃 蜡烛

chóu chú jú jí yǒng yuè là zhú

1543

蜥蜴
1544

xī yì

1545 1546 1547 1548

蜷缩 蝉联 蜿蜒 嘀咕 罂粟

quán suō chán lián wān yán dí gū yīng sù

1549

1550

锻炼 锻造

duàn liàn duàn zào

1551

箜篌
1552

kōng hóu

1553

僭越 僧侣

jiàn yuè sēng lǚ

1554

1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564

鼻祖 鼻窦 魅力 魅惑 膜拜 孵化 孵育 夤夜 敲诈 膏油 腐蚀

bí zǔ bí dòu mèi lì mèi huò mó bài fū huà fū yù yínyè qiāo zhà gào yóu fǔshí

1565

1566

腐烂

fǔ làn

瘦煤
1567

shòu méi

1568

瘙痒 辣椒

sào yǎng là jiāo

1569

1570 1571

竭诚 端倪 旖旎 膂力 精粹 粼粼 歉疚 弊蠹 熄灭 煽动 煽情 漕漼 漱口 漫游

jié chéng duān ní yǐ nǐ lǚ lì jīng cuì lín lín qiàn jiù bì dù xī miè shān dòng shān qíng cáo cuǐ shù kǒu màn yóu

1572 1573 1574 1575

1576

1577 1578 1579 1580 1581 1582

1583

1584 1585

潋滟 演奏

liàn yàn yǎn zòu

1586 1587 1588 1589

漏泄 慷慨 慵懒 寡妇 窨井

lòu xiè kāng kǎi yōng lǎn guǎ fù yìnjǐng

1590

1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610

蜜饯 寥落 寥廓 肇事 肇始 肇祸 谮害 谯楼 谰语 隧道 嫩脂 嫡系 嫡亲 嫪毐 缥缈 缧绁 缩短 缫丝 璀璨 撵上

mì jiàn liáo luò liáo kuò zhào shì zhào shǐ zhào huò zèn hài qiáo lóu lán yǔ suì dào nènzhī dí xì dí qīn lào ǎi piāo miǎo léi xiè suō duǎn sāo sī cuǐ càn niǎn shàng

1611 1612

撕破 撕毁 撒野 撒谎 撅嘴 撩拨 撮合 撬杠 赭红 擒获 撤诉 撺掇 撰写 撰稿 聪颖 觐见 鞑靼

sī pò sī huǐ sā yě sā huǎng juē zuǐ liáo bō cuō hé qiào gàng zhě hóng qín huò chè sù cuān duo zhuàn xiě zhuàn gǎo cōng yǐng jìn jiàn dá dá

1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626

1627

1628

鞍鞯 蕴藉

ān jiān yùn jiè

1629

1630 1631 1632

蕴藏 横亘 樗蚕

yùn cáng héng gèn chū cán

樱桃
1633

yīng tao

1634 1635 1636 1637 1638 1639

樊篱 橄榄 敷药 敷衍 敷脸 飘逸 醇厚 醇香 醇美 磅礴 碾子 碾轧 碾压 震悚 震慑 辘轳 瞌睡 题跋 嘶哑 噘嘴 踟躇 踯躅

fán lí gǎn lǎn fū yào fū yǎn fū liǎn piāo yì chún hòu chún xiāng chún měi páng bó niǎn zi niǎn yà niǎn yā zhèn sǒng zhèn shè lù lu kē shuì tí bá sī yǎ juē zuǐ chí chú zhí zhú

1640 1641 1642 1643 1644

1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655

1656

蝌蚪 蝗虫

kē dǒu huáng chóng

1657

1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679

噗嗤 嘱咐 颛顼 嶙峋 镊子 镌刻 稽查 黎明 稿酬 稼穑 箴言 篇幅 僵持 僵硬 磐石 膝盖 熟稔 摩擦 麾下 褒贬 褒奖 瘛瘲

pū chī zhǔ fù Zhuān Xū lín xún niè zi juān kè jī chá lí míng gǎo chóu jià sè zhēn yán piān fú jiāng chí jiāng yìng pán shí xī gài shú rěn mó cā huī xià bāo biǎn bāo jiǎng chì zòng

1680

瘪谷 瘢痕 瘫痪 齑粉 鹡鸰

biě gū bān hén tān huàn jī fěn jí ling

1681

1682 1683

1684

1685 1686 1687 1688 1689 1690

凛冽 毅然 遴选 遵守 潜伏 潜艇 澎湃 潮汐 潮汛 潺湲 潺潺 澄澈 憔悴 憧憬 憎恨

lǐn liè yì rán lín xuǎn zūn shǒu qián fú qián tǐng péng pài cháo xī cháo xùn chán yuán chán chán chéng chè qiáo cuì chōng jǐng zēng hèn

1691

1692 1693 1694 1695

1696 1697 1698 1699

1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711

翩跹 褴褛 谴责 鹤氅 熨斗 熨帖 慰藉 履历 履行 嬉戏 戮力 璞玉 靛蓝

pián xiān lán lǚ qiǎn zé hè chǎng yùn dǒu yù tiē wèi jiè lǚ lì lǚ xíng xī xì lùlì pú yù diànlán

1712

1713 1714 1715 1716 1717

髭须 熹微 薪资 颠倒 颠覆 颠簸

zī xū xī wēi xīn zī diān dǎo diānfù diān bǒ

1718

1719 1720 1721

噩耗 噩梦 橱窗

è hào è mèng chú chuāng

1722 1723 1724

橘红 整饬 融洽 瓢虫 瓢泼 磧卤 赝品 飙车 霎那 餐馆 遽然 踽踽 蹉跎 蹂躏 螃蟹 噱头 器皿 器识 罹难 罹寒 罹罪

jú hóng zhěnɡ chì róng qià piáo chóng piáo pō qì lǔ yànpǐn biāo chē shà nà cān guǎn jù rán jǔ jǔ cuō tuó róu lìn pángxiè xué tou qì mǐn qì shí lí nàn lí hán lí zuì

1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732

1733 1734 1735

1736

1737

1738 1739 1740 1741 1742

鹦鹉
1743

yīng wǔ

默契
1744

mò qì

1745 1746 1747 1748 1749

篝火 篡夺 篡位 篡改 篦子 篱笆

gōu huǒ cuàn duó cuàn wèi cuàn gǎi bì zǐ lí ba

1750

1751 1752 1753 1754

盥洗 翱翔 邀请 衡量 膨胀 雕琢 雕塑

guàn xǐ áo xiáng yāo qǐng héng liáng péng zhàng diāo zhuó diāo sù

1755

1756

1757

1758

鲲鹏

kūn péng

1759

邂逅 鹧鸪

xiè hòu zhè gū

1760

1761

磨叽 磨损 磨砺 磨蹭 瘰疬 瘸子 凝视 凝聚 辩护 壅塞 糗事 燃烧 燧石 濒临 激励 激昂 懒惰 窸窣 褶皱

mò jī mó sǔn mó lì mó cèng luǒ lì qué zǐ níng shì níng jù biàn hù yōnɡ sè qiǔ shì rán shāo suì shí bīn lín jī lì jī áng lǎn duò xīsū zhě zhòu

1762 1763 1764

1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771

1772

1773

1774 1775 1776 1777 1778 1779

1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788

嬖孽 犟嘴 嬗变 缰绳 缱绻 缴械 壕沟 鞠育 鞠躬 藏掖 藏獒 藐视

bì niè jiàng zuǐ, shàn biàn jiāng shéng qiǎn quǎn jiǎo xiè háo gōu jū yù jū gōng cáng yē zàng áo miǎo shì

1789

1790

1791

檄文
1792

xí wén

磷酸
1793

lín suān

1794

龋齿 龌龊 瞭望

qú chǐ wò chuò liào wàng

1795 1796

1797 1798 1799

蹒跚 蹊跷 螺丝 蟋蟀

pán shān qī qiāo luó sī xī shuài

1800

1801

羁绊 赡养

jī bàn shàn yǎng

1802

1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818

黝黑 髀骨 镪水 罅隙 黏土 黏稠 繁荣 繁衍 黛绿 鯈鱼 鼾声 魍魉 徽章 徽墨 爵士 爵位

yǒu hēi bì gǔ qiānɡ shuǐ xià xì nián tǔ nián chóu fán róng fán yǎn dài lǜ tiáo yú hān shēng wǎng liǎng huī zhāng huī mò jué shì jué wèi

貔貅
1819

pí xiū

1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833

朦胧 膻腥 糜烂 癌症 糟糕 糟蹋 燥热 懦弱 豁达 襁褓 臂膀 鬈发 鬃毛 鞭挞 藤椅

méng lóng shān xīng mí làn ái zhèng zāo gāo zāo tà zào rè nuò ruò huò dá qiǎng bǎo bì bǎng quán fà zōng máo biān tà téng yǐ

1834

1835 1836 1837 1838 1839

藩篱 覆盖 蹙眉 瞻仰 鹭鸶

fān lí fù gài cù méi zhān yǎng lù sī

1840

蟠龙 镰刀 馥郁 簪子 鳏夫 糨糊

pán lóng lián dāo fù yù zān zi guān fū jiàng hu

1841 1842 1843 1844

1845

1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855

蹩脚 瀑布 鎏金 懵懂 戳记 戳穿 彝族 邋遢 攒动 藿香 警惕 攀谈 蹴鞠

bié jiǎo pù bù liú jīn měnɡ dǒnɡ chuō jì chuō chuān yí zú lāta cuán dòng huò xiāng jǐng tì pān tán cù jū

1856 1857

1858

1859 1860 1861

蹾放 蹲下 蹲班

dūn fàng dūn xià dūn bān

蟾蜍
1862

chán chú

1863

巅峰 髋骨

diān fēng kuān gǔ

1864

1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876

簸箕 魑魅 颤抖 鏖战 羸弱 攘臂 馨香 醵金 矍铄 蠕动 巍峨 巉岩 鳜鱼

bò ji chī mèi chàn dǒu áo zhàn léi ruò rǎng bì xīn xiāng jù jīn jué shuò rú dòng wēi é chán yán guì yú

1877

1878 1879 1880 1881

魔术 魔窟 灌溉 灌输

móshù mó kū guàn gài guàn shū

1882 1883 1884

譬如 霸道 霹雳 癫痫

pì rú bà dào pī lì diān xián

1885

麝香
1886

shè xiāng

1887 1888 1889

懿旨 蘸笔 囊括 囊膪 饕餮 镶嵌 灒溅 攫取 攥紧 颧骨 罐头 鼹鼠

yì zhǐ zhàn bǐ nánɡ kuò náng chuài tāo tiè xiāng qiàn zàn jiàn jué qǔ zuàn jǐn quán gǔ guàn tou yǎn shǔ

1890

1891

1892 1893 1894 1895 1896 1897

1898

1899 1900

麟州 蠲除

lín zhōu juān chū

1901 1902 1903

矗立 蠹虫 戆直 虞美人

chù lì dù chóng zhuàng zhí yú měi rén

1904

1905 1906 1907 1908

抓阄儿 摽劲儿 摩擦力 后脑勺 王羲之

zhuā jiū ér biào jìn er [mó cā lì] hòu nǎo sháo wáng xī zhī

1909

1910

幺蛾子 尥蹶子

yāo é zi liào jué zi

1911

1912

炉箅子 草苫子

lú bì zi cǎo shān zǐ

1913

1914 1915 1916 1917 1918

捋胡子 捅娄子 狼崽子 兜圈子 脚蹬子

lǚ hú zi tǒng lóu zǐ láng zǎi zǐ dōu quān zi jiǎo dēng zi

掰腕子
1919

bāī wàn zi

1920 1921

撂挑子 外甥女 黄骠马

liào tiāo zi wài sheng nǚ huáng biāo m ǎ ch ǎ ng p é ng chē zhēng liú shuǐ guìzishǒu

1922

1923 1924

敞篷车 蒸馏水 刽子手

1925

1926 1927

天然气 明信片 燧人氏 白癜风 阊阖风 直辖市 摆擂台 订书机 侦察机

1928

[luó xuán jiǎ [m í ng x ì n pi à n] suì rén shì bái diàn fēng chāng hé fē zhí xiá shì bǎi lèi tái dìng shū jī zhēn chá jī

1929 1930 1931 1932 1933

1934

1935

缝纫机

féng rèn jī

1936 1937

萤火虫 协奏曲 榻榻米 霓虹灯 汨罗江 蟠龙阵 蔺相如

yíng huǒ chó [xié zòu qǔ] tà tà mǐ ní hóng dēng mì luó jiānɡ pán lóng zhè lìn xiānɡ rú

1938 1939 1940 1941

1942

白垩纪
1943

bái è jì

1944

马齿苋 玉簪花

mǎ chǐ xiàn yù zān huā

1945

鸢尾花
1946

yuān wěi huā

1947

凌霄花 罂粟花

líng xiāo huā yīng sù huā

1948

1949

擀面杖 洛杉矶 脂粉奁

1950 1951

g ǎ n mi à n zh à ng luò shān jī zhī fěn lián

1952 1953

伊甸园 蟠桃园 螺丝钉

yī diàn yuán pán táo yuán [luó sī dīng]

1954

1955

结晶体 脂肪肝

jié jīng tǐ zhǐ fáng gān

1956

1957

肠梗阻 愣头青

ch á ng g ě ng z ǔ lèng tóu qīng

1958

1959

勘误表 跷跷板

kān wù biǎo qiāo qiāo bǎn

1960

1961

缔约国 紧箍咒

dì yuē guó jǐn gū zhòu

1962

1963

曼陀罗 抚恤金

màn tuó luó fǔ xù jīn

1964

1965

滞纳金 炒鱿鱼 胃溃疡 入场券

zhì nà jīn chǎo yóu yú wèi kuì yáng r ù chǎng quà n lán wěi yán zhàng yǎn fǎ fǔ yáng hé kū yě hé

1966 1967

1968

1969 1970 1971

阑尾炎 障眼法 滏阳河 窟野河

1972

1973

滹沱河 廉租房

hūtuóhé lián zū fáng

1974

1975

西洋参 文绉绉 松垮垮 雄赳赳 大拇指 普洱茶

xī yáng shēn wén zhòu zhò u sōng kuǎ kuǎ xióng jiū jiū dà mǔ zhǐ pǔ ěr chá

1976 1977 1978 1979

1980

花椒树
1981

huā jiāo shù

下马威
1982

xià mǎ wēi

1983 1984 1985 1986

化妆品 舶来品 揿电钮 捋虎须 赵匡胤

huà zhuānɡ pǐ n bó lái pǐn qìn diàn niǔ luō hǔ xū zhào kuāng yì n suíyángdì huá ěr zī pǎi jī pào hòu chē shì guàn xǐ shì mǐn nán yǔ shàn yǎng fèi

1987

1988

隋炀帝 华尔兹 迫击炮 候车室 盥洗室 闽南语 赡养费

1989 1990 1991 1992 1993

1994

1995 1996

翰林院 并蒂莲

hàn lín yuàn bìng dì lián

猕猴桃
1997

mí hóu táo

1998

绊马索 嘎嘣脆

bàn mǎ suǒ gā bēng cuì

1999

2000

螺旋桨 眼翳病 荨麻疹

2001

[lu ó xu á n ji ǎ ng] yǎn yì bìng [xún má zhěn

2002

2003 2004 2005

汗涔涔 擤鼻涕 咏叹调 唐玄奘

hàn cén cén xǐngbítì yǒng tàn diào tang xuán zà ng bǎi shì tōng chāo bō cài chuàn qīn qī xiàomīmī zuò yòu míng mù zhì míng liàng zhēng zhēng bái aí aí

2006

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

百事通 焯菠菜 串亲戚 笑眯眯 座右铭 墓志铭 亮铮铮 白皑皑

椎间盘
2015

zhuī jiān pán

2016

机顶盒 挖墙脚

jī dǐng hé [w ā qi á ng ji ǎ o]

2017

2018 2019 2020 2021 2022 2023

拍胸脯 长颈鹿 布依族 仡佬族 纳西族 傈僳族 锡伯族 背包袱 鹌鹑蛋

pāi xiōng pú cháng jǐng lù bù yī zú gē lǎo zú nà xī zú lì sù zú xī bó zú bēi bāo fu ān chún dàn

2024 2025

2026

梅贻琦
2027

méi yí qí

都江堰
2028

dū jiāng yàn

萨克斯
2029

sà kè sī

2030 2031 2032 2033 2034

金箍棒 耍花腔 海昌蓝 雾蒙蒙 胖嘟嘟 踩高跷

jīn gū bàng shuǎ huā qiā hǎi chāng lán wù méng mé pàng dū dū cǎi gāo qiāo

2035

2036

电饭煲 长臂猿

diàn fàn bāo cháng bì yuán

2037

2038 2039 2040

冷飕飕 豆瓣酱 金銮殿 视网膜

lěngsōu dòu bàn jiàng jīn luán diàn shì wǎng mó

2041

2042 2043 2044

锦标赛 胖墩墩 车轱辘

jǐn biāo sài pàng dūn dūn chē gū lu

2045 2046 2047 2048

蝴蝶髻 马铃薯 舀水瓢 聂荣臻 癞蛤蟆 槽子糕

hú dié jì mǎ líng shǔ yǎo shuǐ piáo niè róng zhēn lài há ma cáo zi gāo

2049

2050

打喷嚏
2051

dǎ pēn tì

2052 2053

黑黢黢 闭门羹 不消嚷

hēiqūqū bì mén gēng bù xiāo rǎng

2054

2055 2056 2057

颤巍巍 醉醺醺 虢国夫人 先声夺人 盛气凌人 清新爽人 寥寥无几

chàn wēi wēi zuì xūn xūn guó guó fū r é n xi ān shē ng du ó rén sh è ng q ì l í ng rén q ī n x ī ng shuang rén liáo liáo wú jǐ

2058

2059

2060

2061

2062

铿锵有力 乳臭未干 鬼斧神工 腌臜泼才

2063

k ē n ɡ qi ā n ɡ y ǒu lì rǔ xiù wèi gān gu ǐ f ǔ sh é n g ōng ā zā pō cái

2064

2065

2066 2067

潸然泪下 居高临下 每况愈下 寄人篱下 躜上躜下 拾级而上 脍炙人口 日薄西山 万仞高山 阪上走丸 追之不及 微言大义 寤寐求之 马革裹尸

shān rán lèi xi jū gāo lín xià m ě i ku à ng y ù xià jì rén lí xià zu ā n sh ā ng zuān xià shè jí ér shà ku à i zh ì r é n k ǒu rì bó xī shān wàn rèn gāo shān b ǎ n sh à ng z ǒ u wán zhuī zhī bù jí wēi yán dà yì wùmèiqiúzhī mǎ gé guǒ sh

2068 2069 2070 2071 2072

2073

2074

2075

2076 2077 2078 2079

2080

安分守己 莘莘学子 封妻荫子 鸡毛掸子 窈窕淑女

ān fèn shǒu jǐ shēn shēn xué zǐ fēng qī yìn zǐ jī máo dǎn zǐ yǎo tiǎo shū n ǚ d ā n qi ā ng p í mǎ lì bīng mò mǎ lì bīng mò mǎ xuán yá lè mǎ r é n shò u ni án fēng yì xi ǎng tiān k āi mìng xì yú tiān bō làng tāo tī liáo shèng yú wú xiǎng è xíng y ún yǐjìngxiàoyóu

2081 2082 2083

2084

2085

单枪匹马 厉兵秣马 厉兵秣马 悬崖勒马 人寿年丰 异想天开 命系于天 波浪滔天 聊胜于无 响遏行云

2086

2087

2088

2089

2090

2091 2092 2093

2094

2095

以儆效尤

2096

为非作歹 螳臂当车

2097

wéi fēi zuò dǎ t á ng b ì d ā ng chē qīng miàn liá o yá t ō ng sh ì c ā o gē wú yǔ lún bǐ lín cì zhì bǐ

青面獠牙
2098

2099

同室操戈 无与伦比 鳞次栉比

2100

2101

2102 2103

戛然而止 高山仰止 叹为观止 一衣带水 潺潺流水 各抒己见 真知灼见

2104

2105

jiá rán ér zhǐ g ā o sh ā n y ǎ ng zhǐ t à n w é i gu ā n zhǐ yī yī dài shuǐ ch á n ch á n l í u shuǐ gè shū jǐ jiàn zhē n zhī zhuó jiàn suì xīn yīng sh ǒu páo dīng jiě niú hàng xiè yī qì

2106 2107

2108

2109

遂心应手 庖丁解牛 沆瀣一气

2110 2111

2112 2113 2114

唉声叹气 一鼓作气 乌烟瘴气 揠苗助长 源远流长 孤苦伶仃 风尘仆仆 东鳞西爪

2115

2116 2117 2118

2119

āi shēng tàn q ì yī gǔ zuò qì w ū yān zh àng qì y à mi á o zh ù zhǎng yu á n yu ǎ n li ú cháng gū kǔ líng dī fē ng chén pú pú d ō ng l í n x ī zh ǎo shì dé qí fǎn qià rú qí fèn xi ā o f ù c ó ng gōng pī xīng dài yu g ā n b à i xi à f ē ng ru ò b ù j ī n f ē ng ài wū jí wū

2120 2121 2122 2123 2124

适得其反 恰如其分 枵腹从公 披星戴月 甘拜下风 弱不禁风 爱屋及乌

2125

2126

2127 2128 2129

不卑不亢 贻笑大方 不瘟不火

bù bēi bù kà yí xiào dà fā b ù w ē n b ù hu ǒ

2130

赴汤蹈火 恣意妄为 阴谋诡计 恻隐之心 戮力同心 漠不关心 煞费苦心 漫不经心 掉以轻心 刻骨铭心 触目惊心 旁征博引 千疮百孔 罄竹难书

2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137

f ù t ā ng d ǎ o huǒ zì yì wàng wéi yīn móu guǐ jì cè yǐn zhī xīn lù lì tóng xīn mò bù guān x shà fèi kǔ xīn màn bù jī ng xīn diào yǐ qīng xī n k è g ǔ m í ng x ī n chù mù jīng xī p áng zhē ng b ó yǐn qi ā n chu ā ng bǎi kǒng q ì ng zh ú n á n shū jiǎo wǎng guò zhèng fān lái fù qù hu ǎ ng r ú g é shì f ā n ɡ x ì n ɡ w èi ài

2138

2139 2140 2141

2142

2143

2144 2145 2146

矫枉过正 翻来覆去 恍如隔世 方兴未艾

2147

期期艾艾
2148

qī qī ài ài

2149 2150 2151 2152 2153 2154

自怨自艾 盘根错节 繁文缛节 再接再厉 流金铄石 盘虬卧龙 兢兢业业 因循守旧 无家可归 铩羽而归 视死如归 信誓旦旦 怵心刿目 琳琅满目 风动鳞甲 沧海桑田

zì yuàn zì yì pán gēn cuò ji fán wén rù jié zài jiē zài lì liú jīn shuò sh p án qi ú w ò l ó ng jīng jīng yè yè yīn xún shǒu wú jiā kě guī shā yǔ ér ɡuī shì sǐ rú guī xìn shì dàn dà ch ù x ī n gu ì m ù l í n l á ng m ǎ n mù f ē ng d ò ng l í n jiá c āng hǎ i sāng tián

2155 2156 2157 2158

2159 2160 2161

2162

2163

2164

稗官野史
2165

b à i gu ā n y ě shǐ

2166

喟然长叹 望洋兴叹

2167

ku ì r á n ch á ng tàn w à ng y á ng x ī ng tàn

2168

长吁短叹 谈笑风生 素昧平生 疑窦丛生

2169

2170

2171

ch á ng x ū du ǎ n tàn t á n xi à o f ē ng shēng s ù m è i p í ng shēng y í d ò u c ó ng shēn x ǔ x ǔ r ú sh ē ng z ì l ì g ēng shē ng xi ǎn xi à ng di é shēng g ǒ u qi ě t ō u shēng miào q ù héng shēng dé bù cháng li ǎ ng b ì n b ā n bái

2172

栩栩如生 自力更生 险象迭生 苟且偷生 妙趣横生 得不偿失 两鬓斑白

2173

2174

2175

2176 2177 2178

2179

醋溜冬瓜 刚愎自用 酌酒取乐 秋毫无犯

cù liū dōng guā g ā ng b ì z ì y ò ng zhuó jiǔ qǔ lè qi ū h áo w ú fà n ch í m í ng zh ō ng wài zhì zhī dù wài xǐ chū wàng w ài qióng qióng ji é lì jiǎo jìn nǎo zh qi àng mi à n m án tou j ī qu ǎ n b ù n í ng bīn bīn yǒu lǐ bù kě sī yì shì jiā móu ní

2180

2181

2182

2183

驰名中外 置之度外 喜出望外 茕茕孑立 绞尽脑汁 戗面馒头

2184

2185

2186 2187

2188

2189

鸡犬不宁 彬彬有礼 不可思议 释迦牟尼

2190

2191

2192

2193

祸国殃民 和盘托出 鱼贯而出 入不敷出 千钧一发 箭如雨发 间不容发 携老扶幼 怦然心动 曙色萌动 蠢蠢欲动 倚老卖老 顶天立地 呱呱坠地 攻城略地 联袂登场 神采飞扬

2194

2195 2196 2197 2198

2199

2200

huò guó yāng mín hé p án tuō ch ū y ú gu à n é r ch ū rù bù fū chū qiān jūn yī fà jiàn rú y ǔ fā ji ā n b ù r ó ng f à xié lǎo fú yòu p ē ng r á n x ī n dòng shǔ sè méng dòng ch ǔ n ch ǔ n y ù dòng yǐ lǎo mài lǎo dǐng tiān lì dì gū gū zhuì dì g ō ng ch é ng l üè dì lián mèi dēng chǎng shén cǎi fēi yá ng

2201

2202

2203

2204

2205 2206 2207

2208

2209

2210

趾高气扬 纷纷扬扬 如雷贯耳 绝无仅有 惩一儆百 槁木死灰 功败垂成 相辅相成 天真无邪 欣然而至 接踵而至 关怀备至 旖旎风光 迥然不同 截然不同 遗臭万年 耄耋之年

2211

2212 2213 2214

zh ǐ g ā o q ì y á ng fēn fēn yáng y áng rú léi guàn ěr jué wú jǐn yǒu chéng yī jǐng bǎi gǎo mù sǐ huī g ō ng b ài chuí chéng xiāng fǔ xiāng chéng ti ā n zh ē n w ú xié yīn rán é r zhì ji ē zh ǒ ng é r zhì guān huá i b è i zhì yǐ n ǐ f ē ng guā ng ji ǒ ng r á n b ù t óng jié rán bù tó y í ch ò u w à n nián m à o di é zh ī nián

2215

2216

2217

2218

2219

2220

2221

2222

2223 2224 2225

2226

2227 2228

期颐之年 瞠目结舌 安土重迁 捷报频传 呶呶不休 喋喋不休 决不罢休 不落窠臼 拟于不伦 豆蔻年华 含英咀华 呕心沥血 披肝沥血 跋前疐后 雷厉风行

2229

2230

2231 2232 2233

qī yí zhī nián ch ē ng m ù ji é shé ā n t ǔ zh ò ng qiān ji é b à o p í n chuán náo náo bù xi ū dié dié bù xiū jué bù bà xiū bù luò kē jiù nǐ yú bù lún d ò u k ò u ni á n huá hán yīng jǔ hu ǒu xīn lì xuè pī gān lì xuè b á qi á n zh ì h òu léi lì fēng xíng

2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240

2241

2242 2243 2244

踽踽独行 嘉言懿行 委曲求全 以偏概全

2245

jǔ jǔ dú xíng jiā yán yì xíng w ě i q ū qi ú qu án y ǐ pi ā n g à i qu án

2246

前仰后合 乌合之众 枭首示众 岌岌可危 遐迩闻名 久负盛名 鹬蚌相争

2247

2248

2249

qi á n y ǎ ng h ò u hé w ū hé zhī zhò ng xi ā o sh ǒ u sh ì zhònɡ jí jí kě wēi xi á ě r w é n m í ng ji ǔ f ù sh è ng míng yù bàng xiāng zhēng àn rán shī sè

2250

2251

2252

黯然失色
2253

2254 2255 2256

察言观色 怫然作色 和颜悦色 如履薄冰 额手称庆 良莠不齐 参差不齐 刎颈之交

ch á y á n gu ā n sè fú rán zuò sè hé yán yuè sè rú lǚ bó bīng é shǒu chēng qìng liáng yǒu bù qí cēn cī bù qí w ě n j ǐ ng zh ī ji āo

2257

2258

2259 2260 2261

2262 2263 2264 2265 2266

莫逆之交 三番五次 犹豫不决 扪心自问 休戚相关 百废俱兴 恪尽职守 咬文嚼字 忐忑不安 惴惴不安 随遇而安 供认不讳 溃不成军 以讹传讹 不刊之论 平心而论 屠戮殆尽 一张一弛

2267

mò nì zhī jiāo sān fān wǔ cì yóu yù bù jué mén xīn zì wè xi ū q ī xi ā ng guān bǎi fèi jù xīng k è j ì n zh í sh ǒ u yǎo wén jiáo z ì tǎn tè bù ān zhuì zhuì bù ā suí yù ér ān g ò ng r è n b ú huì kuì bù chéng j ūn yǐ é chuán é bù kān zhī lùn píng xīn ér lù tú lù dài jìn yī zhāng yī chí

2268

2269 2270 2271 2272

2273

2274

2275

2276 2277 2278

2279

2280

冲锋陷阵

ch ō ng f ē ng xi àn zhèn

2281

蜂围蝶阵 猝不及防 袖手旁观 悒悒不欢 桀骜不驯 食言背约 循序渐进 好高骛远 庸人自扰 不胫而走 踌躇满志 肃然无声 鹤唳风声 掷地有声 异口同声 投机倒把

2282

fēng wéi dié zhèn cù bù jí fáng xiù shǒu páng guān yì yì bù huān jié ào bù xùn shí yán bèi yu xún xù jiàn jìn hào gāo wù yuǎn yō ng r é n zì rǎ o bù jìng ér zǒu chóu chú mǎn zhì sù r án w ú shē ng hè lì fēng shē ng zhì d ì yǒ u shē ng yì kǒu tóng sh ēng tóu jī dǎo bǎ

2283 2284 2285 2286 2287

2288

2289 2290 2291

2292

2293

2294

2295

2296

睚眦必报
2297

yá zì bì bào

2298

义正词严 以逸待劳

yì zhèng cí yá yǐ yì dài láo

2299

2300 2301

小巧秀丽 讳疾忌医 信手拈来 突如其来 纷至沓来 礼尚往来 否极泰来 藕断丝连

xiǎo qiǎo xiù l huì jí jì yī x ì n sh ǒ u ni ā n lái tū rú qí lái fēn zhì tà lái l ǐ shàng w ǎng lái pǐ jí tài lái ǒ u du à n s ī li á n l ó ng xi ā ng hǔ bù hán dān xué b ù w é i mi à o w é i xiào fēng mǐ yī shí

2302 2303 2304 2305

2306

2307

龙骧虎步
2308

邯郸学步
2309

2310

惟妙惟肖 风靡一时

2311

2312

爱莫能助 一泻千里

ài mò néng yī xiè qiān lǐ

2313

舳舻千里

zhúlúqiün lǐ

2314

2315

跛鳖千里 跬步千里

bǒ biē qiān lǐ kuǐ bù qiān lǐ

2316

2317

目瞪口呆 胼手胝足 蓬头跣足 混淆视听 绵里藏针 眼花缭乱 急功近利 山清水秀 浑然一体

2318

2319

2320

2321

2322 2323 2324

2325

m ù d è ng k ǒ u dāi pi á n sh ǒ u zh ī zú p é ng tó u xi ǎn zú hùn xiáo shì tī ng mi á n l ǐ c á ng zhēn y ǎ n hu ā li á o luàn jí gōng jìn lì shān qī ng shu ǐ xiù hún rán yī tǐ

2326 2327 2328

衣不蔽体 无可奈何 能屈能伸 大肆炒作

yī bù bì tǐ wú kě nài hé néng qū néng shēn dà sì chǎo zu ò ji ǎ o r ó u z à o zuò xún xù jiàn jìn j ī zhò ng ná n f ǎn xí dì ér zuò zh è ng j ī n w ē i zuò k ā i t á ng p ò d ù měi lún měi huàn zhu ǎ n w ā n m ò jiǎo f è ng m á o l í n jiǎo guān guān jū jiū wēi rú lěi luǎn ē yú féng yíng fèi fǔ zhī yán

2329

2330

矫揉造作 循序渐近 积重难返 席地而坐 正襟危坐 开膛破肚 美轮美奂 转弯抹角 凤毛麟角 关关雎鸠 危如累卵 阿谀逢迎 肺腑之言

2331

2332 2333 2334

2335

2336

2337

2338

2339

2340 2341 2342

2343

仗义执言 莫可名状 有求必应 病入膏肓

2344 2345

2346

zh à ng y ì zh í y án m ò k ě m í ng zhuàng yǒu qiú bì yì b ì ng r ù g ā o huāng zì bào zì qì wán kù zǐ dì

2347

自暴自弃 纨绔子弟

2348

2349

忧心忡忡 同仇敌忾 回味无穷 黔驴技穷 尔虞我诈 如泣如诉 慷慨陈词 闪烁其词 荼毒生灵 姗姗来迟

2350

2351

2352

2353 2354 2355 2356 2357

yōu xīn chōng chōng t ó ng ch ó u d í kài huí wèi w ú qióng qi á n l ǘ j ì qi ó ng ěr yú wǒ zhà rú qì rú sù kāng kǎ i chén cí shǎn shuò qí tú d ú shē ng l í ng sh ā n sh ā n l á i chí

2358

2359

做事乖张 剑拔弩张 摇摇欲坠 如丧考妣 莫名其妙 年高德劭 聚讼纷纭

2360 2361 2362

zuò shì guāi zhāng jiàn bá nǔ zhā ng yáo yáo yù rú sàng kǎo bǐ m ò m í ng q í miào ni á n g ā o d é shào jù sòng fēn yú n mǎn fù j īng lú n luò yīng bīn f ēn qióng bīng dú wǔ wú yǐ sè zé fū yǎn sè zé tán huā yī xià xiān háo bì xi jiān rěn bù bá jiān rèn bù bá sh ǐ zu ò y ǒ ng zhě tíhú guàn dǐ tiān hán dì ch

2363

2364

2365

满腹经纶
2366

2367

落英缤纷 穷兵黩武 无以塞责 敷衍塞责 昙花一现 纤毫毕现 坚忍不拔 坚韧不拔 始作俑者 醍醐灌顶 天寒地坼

2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377

2378

掎角之势 装腔作势 趋炎附势 审时度势 屈打成招 含辛茹苦 韶光荏苒 矜持不苟 蝇营狗苟

jǐ jiǎo zhī shì zhu ā ng qi ā ng zuò shì qū yán fù shì sh ě n sh í du ó shì q ū d ǎ ch é ng zhāo hán xīn rú kǔ sh á o gu ā ng r ěn rǎn jīn chí bù gǒu yí ng yí ng g ǒ u gǒu m í ng li è qi á n máo b ù m àn b ù zh ī ji é w à i sh ē ng zhī w è ng yǒ u shé ng shū lǎo jì fú lì t ō ng q ī n g ò ng zhěn

2379

2380

2381

2382

2383

2384

2385

2386

2387

名列前茅 不蔓不枝

2388

2389

节外生枝 瓮牖绳枢

2390

2391 2392

老骥伏枥 同衾共枕

曲肱而枕
2393

qū gōng ér zh ěn zì chū jī zhù

自出机杼
2394

2395 2396 2397

独出机杼 同榻而卧 敷衍了事 煞有介事 秉公办事 少不更事 无所事事 囫囵吞枣 滂沱大雨 沐风栉雨 狂风骤雨 啧啧称奇 面面俱到 惹是生非 人所不齿

dú chū jī zhù tóng tà ér wò fū yǎn liǎo shì shà yǒu jiè shì (bǐng gōng bà n shì) shào b ù g ē ng shì wú suǒ shì shì hú lún t ūn zǎ o pāng tuó dà y mù fēng zhì y kuáng fēng zh òu yǔ zé zé chēng qí mi à n mi à n j ù dào rě shì shēng f rén suǒ bù chǐ

2398

2399

2400 2401 2402 2403 2404 2405

2406

2407 2408 2409

2410 2411 2412 2413

瞋目切齿 伶牙俐齿 津津有味 泾渭分明 呦呦鹿鸣 瓦釜雷鸣

2414

ch ē n m ù qi è chǐ líng yá lì chǐ jīn jīn yǒu wèi jīng wèi fēn m íng yō u yō u l ù m í ng wǎ fǔ léi míng

2415

凤冠霞帔
2416

f è ng gu ā n xi á pèi h ó ng pi ā n j ù zhì xi ǎ n w é i r é n zhī m é ng m è i w ú zhī gē wù zhì zhī jiào kǔ bù dié b à o ti ǎ n ti ā n wù hòu dé zài wù shì cái ào wù yí zhǐ qì shǐ

2417

鸿篇巨制 鲜为人知 蒙昧无知 格物致知 叫苦不迭 暴殄天物 厚德载物 恃才傲物 颐指气使

2418

2419

2420 2421 2422 2423 2424

2425

2426

柔逊谦卑 民殷财阜 蜕化变质 一如既往 锲而不舍 一诺千金 璞玉浑金

2427 2428 2429

róu xùn qiān bēi mín yīn cái fù tuì huà biàn yī rú jì wǎng qiè ér bù shě yī nuò qiān jīn

2430

2431

2432

pú yù hún jīn 众口铄金 zh ò ng k ǒ u shuò jīn cǎo jiān rén m ìng xi ā ng y ī w é i mìng nüè rén zì féi w é n m í ng xi á ěr lín yuān xiàn y ú jì wǎng bù jiù d ò ng zh é d é jiù ché ng q í b ù b èi

2433

2434

草菅人命 相依为命 虐人自肥 闻名遐迩 临渊羡鱼 既往不咎 动辄得咎 乘其不备

2435 2436 2437

2438

2439

2440

2441

2442

残羹冷炙 甘之如饴 越俎代庖 耳根清净 付诸一炬 相濡以沫

2443

cán gēng lěng zhì gān zhī rú yí yu è z ǔ d à i p á o ě r g ē n q ī ng j ì ng fù zhū yī jù xi ā ng r ú y ǐ m ò shòu yì fěi qiǎ wù xū biàn fǎ

2444

2445 2446

2447

2448

受益匪浅 戊戌变法

2449

口若悬河
2450

k ǒ u ru ò xu á n hé kě gē kě qì rè lèi pāng tu ó

2451

可歌可泣 热泪滂沱

2452

2453

人声鼎沸 轩然大波 励精图治 顾影自怜 心旷神怡 哗众取宠 皓月当空 名副其实 屏息凝视 云谲波诡 苦心孤诣 耳熟能详 插科打诨

2454

2455

r é n sh ē ng d ǐ ng fèi xuān r á n d à b ō lì jīng tú zhì gù yǐng zì lián x ī n ku à ng shé n yí hu á zh ò ng q ǔ chǒng h à o yu è d āng kāng míng fù qí shí bǐng xī níng yún jué b ō gu ǐ kǔ xīn gū yì ě r sh ú n é n ɡ xi ánɡ chā kē dǎ hùn

2456

2457

2458

2459 2460 2461 2462 2463 2464

2465

2466 2467 2468

阿谀奉承 千里迢迢 相形见绌 荒诞不经

2469

ē yú fèng ché ng qiān lǐ tiáo tiá xi ā ng x í ng ji à n chù huāng dàn bù jīng

2470

皓首穷经 小巧玲珑 敝帚自珍 灯火阑珊

2471

2472

2473

h à o sh ǒ u qi ó ng jīng xi ǎ o qi ǎ o l í ng lóng b ì zhǒ u z ì zhē n dēng huǒ lán shān yì xìng lán shā du à n b ì c á n yuán zhò ng zhì ché ng chéng j ī ng b ī ng ji ǎ n zhèng quán lì yǐ fù wán bì guī zh yōu zāi yóu zā cáng wū nà g òu guǎng mào w ú yín máo suì zì jià g ā o f ú gu ǎ ng dài j í f ē ng j ì ng c ǎ o diāo liáng huà dòng

2474 2475

意兴阑珊 断壁残垣 众志成城 精兵简政 全力以赴 完璧归赵 优哉游哉 藏污纳垢 广袤无垠 毛遂自荐 高幞广带 疾风劲草

2476

2477 2478 2479 2480 2481

2482 2483 2484

2485

2486

雕梁画栋

中流砥柱
2487

zh ō ng li ú d ǐ zhù pí fú hàn shù hú jiǎ hǔ wēi d é ti ā n d ú h ò u chún pǔ hān hòu yu á n qi ā n y ī miàn p é ng tó u g ò u miàn ji ū x í ng h ú mi àn rù shǔ nán nài m á ng c ì z à i b èi hàn liú jiā bèi mò zhōng yī bǐ bǐ jiē shì h ǔ sh ì d ā n d ā n yū zūn jiàng qì shì rú hóng ruò yǒu suǒ sī fěi yí suǒ sī

2488

蚍蜉撼树 狐假虎威 得天独厚 淳朴憨厚 缘悭一面 蓬头垢面 鸠形鹄面 溽暑难耐 芒刺在背 汗流浃背 莫衷一是 比比皆是 虎视眈眈 纡尊降贵 气势如虹 若有所思 匪夷所思

2489

2490

2491

2492

2493

2494

2495

2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504

2505 2506

屡建奇勋 訇然作响 山岛竦峙 雪中送炭 怪石嶙峋 瘦骨嶙峋 冷风砭骨 戳脊梁骨 秉性愚钝 老态龙钟 雷霆万钧

lǚ jiàn qí xūn h ō ng r ǎ n zu ò xiǎng shān dǎo sǒng zhì xu ě zh ō ng s ò ng tàn guài shí lín xú shòugǔ-línxú lěng fēng biān gǔ chuōjǐliánggǔ bǐng xìng yú dùn lǎo tài lóng zh ōng léi tíng wàn jū n dǐng lǐ mó bài

2507

2508 2509 2510 2511 2512 2513

2514

2515

顶礼膜拜
2516

2517 2518 2519 2520 2521

刮目相看 循规蹈矩 拈轻怕重 交谊甚笃 鬼蜮伎俩 严惩不贷 责无旁贷

gu ā m ù xi ā ng kàn xún guī dǎo j ni ā n q ī ng p à zhòng jiǎo yí shèn d guǐ yù jì liǎng y á n ch é ng b ù dài zé wú páng d

2522 2523

2524 2525 2526

愤世嫉俗 迫不及待 拭目以待 废寝忘食 高屋建瓴

fèn shì jí sú pò bù jí dài shì mù yǐ dài f è i q ǐ n w à ng shí gāo wū jiàn ling ch ě ng qi á ng hào shèng x ī n ku ā n t ǐ p á n guān guǎ gū lánɡ dānɡ rù zènɡ ɡuānɡ w ǎ liànɡ g ē sh ē ng li á o liàng xiāo shēng nì píng diào yí jì wān ròu bǔ chuāng líng lóngduō hé ǎi kě qīn mǐ mǐ zhī yīn yān mò wú w hài r é n tī ng w én

2527

2528

2529

逞强好胜 心宽体胖 鳏寡孤独 锒铛入狱 锃光瓦亮 歌声嘹亮 销声匿迹 凭吊遗迹 剜肉补疮 玲珑多姿 和蔼可亲 靡靡之音 湮没无闻 骇人听闻

2530 2531 2532 2533

2534 2535 2536

2537 2538 2539 2540 2541

2542

2543

置若罔闻 娇生惯养 两全其美 勇往直前 蓦然回首 居心叵测 耳濡目染 人才济济 缠绵悱恻

2544

2545

2546

2547 2548 2549

zh ì ru ò w ǎ ngw én ji ā o sh ē ng gu àn yǎng li ǎ ng qu á n q í měi yǒng wǎng zh í qián m ò r án húi sh ǒu jū xīn pǒ cè ěr rú mù rǎn rén cái jǐ jǐ ch á n mi á n f ě i cè zhò nɡ q í nɡ yì jǔ Gòng xiāng shèng jǔ qiè qiè sī yǔ yú yú sī yǔ liú yán fēi yǔ sh ǔ di ǎ n w à ng zǔ jù jīng huì shé zh ū n zh ū n ji à o huì

2550

2551

2552

众擎易举 共襄盛举 窃窃私语 喁喁私语 流言蜚语 数典忘祖 聚精会神 谆谆教诲

2553 2554 2555 2556

2557 2558 2559

举案齐眉
2560

jǔ àn qí méi

2561 2562 2563 2564 2565

颔首低眉 铤而走险 永不懈怠 络绎不绝 深恶痛绝 买椟还珠 探骊得珠

2566

h à n sh ǒ u d ī méi tǐng ér zǒu xiǎ yǒng bù xiè d luò yì bù jué sh ē n w ù t ò ng jué m ǎ i d ú hu á n zhū tàn lí dé zhū

2567

2568 2569

按部就班 安之若素 萎靡不振 冉冉升起 声名鹊起 溘然长逝 转瞬即逝 抑扬顿挫 炙手可热

àn bù jiù bān ān zhī ruò sù wěi mǐ bú zhè n r ǎn r ǎn shēng qǐ sh ē ng m í ng què qǐ k è r á n ch á n ɡ shì zhu ǎ n sh ù n j í shì yì yáng dùn zhì shǒu kě rè

2570

2571

2572

2573

2574 2575 2576

2577

忠心耿耿 如火如荼 返璞归真 蟾宫折桂 米珠薪桂 斩草除根 不假思索 作作索索

2578

zh ō ng x ī n g ě ng gěng rú huǒ rú tú f ǎ n p ú gu ī zh ēn chán gōng zh é guì mǐ zhū xīn guì zh ǎ n c ǎ o ch ú gēn bù jiǎ sī suǒ

2579

2580

2581

2582

2583

2584

zuò zuò suǒ suǒ 余勇可贾 周道如砥 牢不可破 星火燎原 yú yǒng kě gǔ zhōu dào rú d láo bù kě pò xīng huǒ liáo yuán zī zhū bì jiào

2585 2586 2587

2588

锱铢必较
2589

2590

殚精竭虑 头晕目眩 春寒料峭

dān jīng jié lǜ tóu yūn mù xuàn liào qiào

2591 2592

2593 2594

言简意赅 斩钉截铁 掩耳盗铃 势均力敌 玲珑剔透

2595 2596

2597

yán jiǎn yì gāi zh ǎ n d ī ng ji é tiě yǎn ěr dào lí ng shì jūn lì dí líng lóng tī tò u wǎn ěr yī xiào pěng fù dà xi huó p ō hǎo xi ào qi ó ng k ù n li á o dǎo zī zī bù juàn f è ng w é i gu ī niè yǎn yǎn yì xī w ú sh ē ng w ú xī chuān liú b ù x ī yǎn shēng bù è wàn tàn xī mi án mi á n gu ā dié fēng xuě zài t

2598 2599 2600

莞尔一笑 捧腹大笑 活泼好笑 穷困潦倒 孜孜不倦 奉为圭臬

2601

2602

2603

2604 2605

奄奄一息 无声无息 川流不息 衍生不息 扼腕叹息 绵绵瓜瓞

2606 2607 2608

2609

2610

风雪载途

2611

豺狼虎豹 蔫头耷脑 炊烟袅袅 玉液琼浆 仙露琼浆 无动于衷 卓有成效 跬步不离 光怪陆离

2612

2613

2614

2615

2616

2617 2618

2619

chái láng hǔ b ào niān tóu dā n ǎo chuī yān niǎo niǎo yù yè qióng ji āng xi ā n l ù qi ó ng jiāng w ú d ò ng y ú zhōng zhu ó y ǒ u ch é ng xiào kuǐ bù bù lí guāng guài l ù lí bān bó lù lí ruò jí ruò lí pū shuò mí lí diān pèi liú lí ān rán wú yà ng yǒu suǒ bì yì yǎo wú rén yā ch á ng t ú b á shè lèi yǎn pó suō

2620

斑驳陆离 若即若离 扑朔迷离 颠沛流离 安然无恙 有所裨益 杳无人烟 长途跋涉 泪眼婆娑

2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627

2628

2629

汗水涔涔 头昏脑涨 恍然大悟 怙恶不悛

2630

2631

hàn shuǐ cén c én tóu hūn nǎo zhàng hu ǎ ng r á n d à wù hù è bù quān

2632

2633

不情之请 豁然开朗 兑现承诺 连声诺诺 扺掌而谈 侃侃而谈 老生常谈 叶芽伸展 一筹莫展 鬼鬼祟祟 融会贯通 触类旁通

2634

2635

2636

2637

2638

b ù q í ng zhī qǐ ng huò r á n k āi l ǎ ng duì xiàn ché ng nuò li á n sh ē ng nu ò nuò zh ǐ zh ǎ ng é r t án kǎn kǎn ér tán l ǎo shē ng chá ng tán yè yá shēn zh yī chóu mò zh ǎn guǐ guǐ suì suì róng huì guàn tōng chù l è i p ánɡ t ōnɡ

2639 2640 2641

2642

2643

2644

2645

勉为其难 置之不理 揆情度理 书声琅琅 张皇失措 不知所措 横竖撇捺 十恶不赦 孺子可教 因材施教

2646 2647 2648

mi ǎ n w é i q í n án zhì zhī bù lǐ kuí qíng duó l sh ū sh ē ng l á ng láng zh ā ng hu á ng shī cuò b ù zh ī su ǒ cu ò héng shù piě nà shí è bù shè rú zǐ kě jiào yīn cái shī jiào

2649

2650

2651 2652 2653

2654

2655 2656 2657 2658

笑容可掬 憨态可掬 目不暇接 煮豆燃萁 干瘪凋萎 惨淡经营 文质彬彬

xiào róng kě j hān tài kě jū mù bù xiá jiē zhǔ dòu rán q í gān biě diāo wěi cǎn dàn jīng y íng wén zhì bīn bī n

2659

2660

2661

2662

黄粱美梦 周穷恤匮 屡试不爽 凌空蹈虚 对簿公堂 习以为常 热泪盈眶 贼眉鼠眼 哀鸿遍野

2663

2664

2665

2666

2667

2668 2669

2670

hu á ng li á ng měi mèng zh ō u qi ó n ɡ x ù kuì l ǚ shì b ù shuǎ ng líng kōng dǎo xū duì b ù g ō ng t áng x í y ǐ w é i ch á ng rè lèi yíng kuà ng zéi méi shǔ yǎ āi hóng biàn y ě è piǎo biàn yě

饿殍遍野
2671

2672

漫山遍野 韬光养晦 凫趋雀跃 踉踉跄跄 铢积寸累

2673

2674

m à n sh ā n bi à n yě t ā o gu ā ng y ǎ ng huì fú qū què yuè liàng liàng qià ng qiàng zhū jī cùn lěi

2675 2676

风声鹤唳
2677

f ē ng sh ē ng h è lì h á n f ē ng h ǖ xiào zì cán xíng hu róng mǎ kǒng zǒng bái xuě ái ái kū xiào bù dé tí gāng qiè lǐ ng ài shǒu ài jiǎo ni è shǒ u ni è ji ǎo wēn rùn tōng tuō yī láo yǒng yì jiāo shē yín yì m í ng ch á qi ū háo d ò ng ch á qi ū háo m ǎ n m ù chu ā ng yí chuī máo qiú cī

2678 2679 2680

寒风呼啸 自惭形秽 戎马倥偬 白雪皑皑 哭笑不得 提纲挈领

2681 2682

2683

2684 2685

碍手碍脚 蹑手蹑脚 温润通脱 一劳永逸 骄奢淫逸 明察秋毫

2686

2687 2688

2689

2690

洞察秋毫 满目疮痍 吹毛求疵

2691

2692

2693 2694 2695

监守自盗 开门揖盗 斐然成章 风光旖旎 东张西望 优柔寡断 民生凋敝 激浊扬清 咫尺天涯 无边无涯 防微杜渐 竭泽而渔 流水淙淙 绠短汲深 讳莫如深 伉俪情深 舐犊情深

2696

2697

2698

2699

2700

2701

ji ā n sh ǒ u z ì d ào kāi mén yī dà f ě i r á n ch é ng zhāng f ē n ɡ ɡ u ā n ɡ yǐ nǐ dōng zhāng xī wàng y ō u r ó u gu ǎ duàn mín shēng diā o bì jī zhuó yáng q īng zhǐ chǐ tiān yá wú biān w ú yá f á ng w ē i d ù ji àn jié zé ér yú li ú shu ǐ c ó ng cóng g ě ng du ǎ n j í shēn huì mò rú shē k à ng l ì q í ng shēn shì dú qíng sh ēn

2702

2703

2704

2705

2706 2707 2708

2709

博大精深
2710

bó dà jīng shē n xīng xīng xiā ng xī lín wēi bù jù sì wú jì dàn y ō u x ī n chu ò chuò s ī k ō ng ji à n guàn wàn lài jù jì m í ti ā n d à hu ǎng fēi yáng bá hù tàn zé suǒ yǐn fē ng g ōng wě i jì r é n y ǐ ng chuò chuò bèi lěi chū zh ji ū zh à n qu è cháo lóng chē fèng niǎn àn jiē dài kuǎ n

2711

惺惺相惜 临危不惧 肆无忌惮 忧心惙惙 司空见惯 万籁俱寂 弥天大谎 飞扬跋扈 探赜索隐 丰功伟绩 人影绰绰

2712

2713

2714

2715 2716 2717

2718 2719 2720

2721

2722 2723

蓓蕾初绽 鸠占鹊巢 龙车凤辇 按揭贷款

2724

2725

2726 2727 2728

疲惫不堪 庸俗不堪 趔趔趄趄 亦步亦趋

pí bèi bù kān yōng sú bù kā liè liè qiè qiè yì bù yì qū

2729

2730 2731 2732

昭然若揭 别出心裁 开阖聚散 毕恭毕敬 死有余辜

zh ā o r á n ru ò jiē bié chū xīn cái kāi hé jù sàn b ì g ō ng b ì j ì ng sǐ yǒu yú gū

2733

2734

2735 2736 2737 2738 2739

心急如焚 收篙停棹 满腹疑惑 沧海一粟 披荆斩棘 附庸风雅

xīn jí rú fén shōu gāo tíng zhào mǎn fù yí huò cāng hǎi yí sh pī jīng zhǎn jí f ù y ō ng f ē ng yǎ wēn wén ěr y ǎ yōng róng diǎ n yǎ

2740

温文尔雅
2741

2742

雍容典雅

言之凿凿
2743

yán zhī záo zá o p é ng b ì sh ē ng huī yì yì shēng hu péng bì zēng huī

蓬荜生辉
2744

2745

熠熠生辉 蓬荜增辉

2746

2747

孤芳自赏 明眸善睐 宽宏大量 力能扛鼎 焚膏继晷

2748

2749

2750

gū fāng zì shǎ ng m í ng m ó u sh àn lài kuān hó ng d à liàng l ì n é ng g ā ng dǐng fén gāo jì guǐ

2751

2752

良辰美景 步履蹒跚 路不拾遗 万马齐喑

2753

2754

liáng chén mě i jǐng b ù l ǚ p á n sh ā n lù bù shí yí wàn mǎ qí yīn

2755

2756

不容置喙

bù róng zhì

2757

不修边幅 运筹帷幄 风驰电掣

bù xiū biān fú y ù n ch ó u w é i wò f ē ng ch í di à n chè d é y ú w à ng quán fēng liú tì tǎ r ó ng m ó q īng shū huàn rán bīng shì g ǒ u w ě i x ù di āo qìn rén xīn pí

2758

2759

2760 2761 2762

得鱼忘筌 风流倜傥 茸毛轻舒 涣然冰释 狗尾续貂 沁人心脾

2763

2764

2765

2766

撩人肺腑 曲水流觞

2767

liáo rén fèi fǔ q ǔ shu ǐ li ú sh ānɡ zhì xù jǐng rán m á o g ǔ s ǒ ng rán yī cù ér jiù f ú yu á n li á o kuò lù tiān yǒng d ào

2768 2769

秩序井然 毛骨悚然 一蹴而就 幅员辽阔 露天甬道

2770

2771

2772

饮鸩止渴
2773

y ǐ n zh è n zh ǐ k ě xi ō ng y ǒ ng p éng pài bǐng zhú yè y yī pù shí hán

汹涌澎湃
2774

2775

秉烛夜游 一曝十寒

2776

2777

乍暖还寒 敞开心扉

2778

zhà nuǎn hái hán chǎng kāi xīn fēi gāo guān hòu lù bái jū guò xì qí jì guò xì c ó ng sh à n r ú dēng x ī n w ú p á ng wù xū wú piāo mi ǎo kè bù róng hu ǎn bù jué rú lǚ

2779

高官厚禄 白驹过隙 骐骥过隙 从善如登 心无旁骛

2780

2781

2782

2783

2784

虚无缥缈 刻不容缓 不绝如缕

2785

2786

2787

筚路蓝缕 瑕不掩瑜

bì lù lán lǚ xiá bù yǎn yú

2788

2789 2790

怀瑾握瑜 清纯无瑕 蚀骨销魂 颠狂恣肆 偃旗息鼓 大快朵颐 忍俊不禁 痴心妄想 苦思冥想 冥思遐想 海市蜃楼

huái jǐn wò yú qīng chún wú xiá shí gǔ xiāo hún diān kuáng zì yǎn qí xī gǔ dà kuài duǒ yí rěn jùn bù jīn ch ī x ī n w à ng xiǎng kǔ sī m í ng xi ǎ ng míng sī xiá xiǎ ng h ǎ i sh ì sh è n l óu

2791 2792 2793

2794 2795 2796

2797

2798

2799

2800 2801 2802 2803

英雄气概 腾云驾雾 断炊之虞 熟视无睹

y ī ng xi ó ng q ì gài téng yún jià w duàn chuī zhī yú shú shì wú dǔ

2804 2805 2806

耳闻目睹 酣然入睡 暴戾恣睢 歃血为盟 应接不暇 嘤嘤嗡嗡

ěr wén mù dǔ hān rán rù bào lì zì suī shà xuè wéi m éng yìng jiē bù xiá yīng yīng wē ng wēng f ù j ī ng q ǐ ng zuì d é l ǒ ng w àng shǔ g ō ng chó u ji ā o cuò yǐn yuē qí cí yì bù róng cí dòng chá yōu wēi yī qiū zhī hé zhu ā ě r n á o s āi hé zhé zhī fù

2807

2808

2809

2810

负荆请罪 得陇望蜀 觥筹交错 隐约其辞 义不容辞 洞察幽微 一丘之貉 抓耳挠腮

2811

2812

2813 2814 2815

2816

2817

涸辙之鲋
2818

2819

冰消瓦解

b ī ng xi ā o w ǎ jiě

2820

鞠躬尽瘁 焕然一新 革故鼎新 差强人意 出其不意

2821 2822 2823

j ū g ō ng j ì n cu ì hu à n r á n y ì x ī n gé gù dǐng xī ch ā qi á ng r é n yì chū qí bù yì

2824

2825

温馨惬意 纵横捭阖

2826

wēn xīn qiè yì z ò ng hé ng b ǎ i hé l à n y ú ch ō ng shù

滥竽充数

2827

2828 2829 2830 2831

不计其数 挥身解数 金碧辉煌 探本溯源 宁缺毋滥 沽名钓誉 日堙月塞

2832

2833 2834

bù jì qí shù h ú n sh ē n xi è shù jīn bì huī huá t à n b ě n s ù yu án n ì n ɡ qu ē w ú l àn g ū m í ng di à o yù rì yīn yuè sè

2835

冰释前嫌 祸起萧墙 垂老迟暮 战战兢兢

2836 2837

2838

bīng shì qián xián hu ò q ǐ xi ā o qi áng chuí lǎo chí m zh à n zh à n j ī ng jīng m ǎ ng m ǎ ng zhēn zhēn y ǐ n h á ng g ā o gē zh ò ng m ù kuí kuí wèi tóng jiáo l c é ng lu á n di é zhàng ch ó ng lu á n di é zhàng pó suō qǐ wǔ

2839

莽莽榛榛 引吭高歌 众目睽睽 味同嚼蜡 层峦叠嶂 重峦叠嶂 婆娑起舞

2840

2841 2842 2843

2844

2845

2846 2847 2848

翩翩起舞 轻飞曼舞 轻歌曼舞 长袖善舞 神机妙算 繁弦急管

2849

2850

piān piān qǐ w qīng fēi màn wǔ q ī ng g ē m à n wǔ ch á ng xi ù sh à n wǔ shén jī m iào suàn fán xián jí guǎn

2851

嗤之以鼻
2852

chī zhī yǐ bí

2853

摄人心魄 失魂落魄 众目昭彰 滔滔不竭 荦荦大端 针砭时弊

shè rén xīn pò sh ī h ú n lu ò p ò zhòng mù zhā o zhāng tāo tāo bù jié lu ò lu ò d à du ān zh ē n bi ā n sh í bì chuí xi á n yù d ī gù jì zhòng yǎ n q ǔ g ā o h è gu ǎ

2854

2855 2856 2857

2858

垂涎欲滴
2859

2860

故伎重演 曲高和寡

2861

2862 2863

衣衫褴褛 趋之若鹜 未雨绸缪 振聋发聩

yī shān lán lǚ qū zhī ruò wù w è i y ǔ ch ó u móu zh è n l ó n ɡ f ā kuì

2864

2865

2866

酩酊大醉 饥肠辘辘 面面相觑 立竿见影 杯弓蛇影 无影无踪 龙盘虎踞 殷殷叮嘱 放浪形骸 反唇相稽 幽默滑稽 功亏一篑 积迭成篓 卑躬屈膝 奴颜婢膝

2867

mǐng dǐng dà zùi jī cháng lù lù miàn mi àn xiā ng qù l ì g ā n ji à n y ǐ ng b ē i g ō ng sh é yǐng w ú y ǐ ng w ú z ōng lóng pán hǔ j yīn yīn dīng f à ng l à ng x í ng hái f ǎ n ch ú n xi ā ng jī yōu mò huá jī gōng kuī yī ku ì jī dié chéng lǒ bēi gō ng q ū x ī nú yán bì xī

2868

2869

2870

2871 2872 2873 2874

2875

2876

2877 2878 2879

2880

2881 2882

过江之鲫 威风凛凛

guò jiāng zhī j w ē i f ē ng l ǐ n l ǐ n

2883

力挽狂澜 疾首蹙额 浮想联翩

2884

lì wǎn kuáng l án jí shǒu cù é f ú xi ǎ ng li á n piān f ē ng d ù pi ā n piān zh è ng r é n m ǎi lǚ xuē zú shì lǚ fǔ dǐ chōu xīn cū lì qiǎn bó wàng zì fěi bó shuǐ r ǔ ji āo ró ng n á n yu á n b ě i zhé ch ó ng d ǎ o f ù zhé yán jǐng qǐ zh ōng m ó ji ā n ji ē zh ǒng zī yá liě zuǐ

2885

2886

风度翩翩 郑人买履 削足适履 釜底抽薪 粗粝浅薄 妄自菲薄 水乳交融 南辕北辙 重蹈覆辙 延颈企踵 摩肩接踵 龇牙咧嘴

2887

2888

2889

2890

2891

2892

2893

2894

2895

2896

2897

2898

投鼠忌器 不事稼穑

tóu shǔ jì qì bù shì jià sè

2899

2900

焚书坑儒 魑魅魍魉 耳鬓厮磨 百喙莫辩 烟熏火燎 秋波澹澹 坚持不懈 惨绝人寰 家徒四壁 残垣断壁 勒马回缰 张冠李戴 雪上加霜 高瞻远瞩 放荡不羁

2901 2902 2903

2904

f é n sh ū k ē ng rú ch ī m è i w ǎ ng liǎng ěr bìn sī mó bǎi huì mò bi àn yān xūn huǒ li ǎo qiū bō dàn dàn jiān chí bù xiè cǎn jué rén hu án jiā tú sì bì c á n yu á n du à n bì lè mǎ huí jiā ng zh ā ng gu ā n l ǐ dài xu ě sh à ng ji ā shuāng g ā o zh ā n yu ǎ n zhǔ fàng dàng bù

2905 2906 2907

2908

2909

2910

2911

2912

2913 2914

花团锦簇
2915

hu ā tu á n j ǐ n c ù ju à n zh ì h à o f án zhí shū xiōng jīn róng dà è yì fèn tián yī ng b ē i fè n ti án yī ng kǒ u gān shé z ào m ì ng t ú gu ā i jiǎn sh í gu ā i m ì ng jiǎn shēn bài míng huī xiǎo xīn yì yì su ǒ xi à ng p ī mǐ p í xi à n d ò u b àn wèng zhōng zhī biē w è ng zh ō n ɡ zhuō biē qi ó ng xi ā ng p ì rǎng

2916 2917 2918 2919

卷帙浩繁 直抒胸臆 金融大鳄 义愤填膺 悲愤填膺 口干舌燥 命途乖蹇 时乖命蹇

2920

2921

2922

2923

2924 2925 2926

身败名隳 小心翼翼 所向披靡 郫县豆瓣 瓮中之鳖 瓮中捉鳖

2927

2928

2929

2930

穷乡僻壤

2931 2932 2933

熙熙攘攘 戒骄戒躁 分道扬镳 气势磅礴 锋芒毕露 一笑一颦 东施效颦 户枢不蠹

2934

2935 2936 2937

xī xī rǎng rǎ jiè jiāo jiè zào fēn dào yánɡ biāo q ì sh ì p á ng b ó f ē ng m á ng b ì lù yī xiào yī pín d ō ng sh ī xi à o pín hù shū bú dù

2938

2939

九省通衢 推推攮攮

2940

ji ǔ sh ě ng t ō ng qú tu ī tu ī n ǎ ng n ǎng

释义

模拟铃声或小金属物的碰撞声。 例句: dīng líng,上课的铃声响了。 古时预测吉凶,用龟甲称卜,用蓍草称 筮,合称卜筮。 上门女婿,男子到女方家落户。 “九州”是中国的别称之一。古代中国 人将全国划分为九个区域,即所谓的“ 主轴与刀具和其它附件工具连接件。 名词,刀和砧板,比喻宰割者或迫害者 要吐又吐不出来。胃靠上一部分恶心, 难受。 (河流、池塘等)没有水了。因缺水而 干裂。 缺乏水分。 是由一层层厚度各异的矿物质成分所组 成大自然主体。 大衣。氅,指外套。 古代官名 分隔口腔和鼻腔的组织。俗称上膛或上 是一对位于上唇之后的锥状坚硬构造, 其前端有切齿叶(incisor lobe)以切断 和 撕 裂 食 物 , 后 部 有 臼 齿 叶 ( molar lobe)以磨碎食物。 名词,山间的平地。 山间流水的沟。 例句:shān jiàn上空, 和那道彩虹平行,又架起了一座桥。 山坡和周围平地相接的部分为山麓。 慢步走,走走停停。 古代女子满 15 岁结发 , 用笄贯之 , 因称女 子满15岁为及笄。

此行为举例说明,请删除后录入

字段说明:

序号——请依次输入阿拉伯字母 汉字书写—— 请输入比赛需要使用的正确词 难度——难度由低到高分为1-12级,请输入阿 字母。 注音——输入汉字的正确拼音,多个字的注音 请用空 格隔开 释义——请输入词语的解释

数据录入完成后请另存为txt

名词,①门框下部挨着地面的横木(也 有用石头的)。②比喻进入某范围的标 准或条件。③方言,窍门,也指找窍门 或占便宜的本领 中国封建社会对婢女的称呼,也叫使女 。(也写作“丫环”)。 保卫戍守。 蚊子的幼虫,通称跟头虫 形容词,形容孤独;例如,孑然一身 女性佣人 鸢,指老鹰。飞翔的老鹰。刘再复《奔 驰的生命》有句话说:看不厌那些战风 战浪在蓝天中搏击云海的飞鸢和在波峰 清谷中飞翔的白帆。 飞檐。甍,指屋檐。借指高楼。 养马的房舍 旧时男子穿在长袍外面的对襟的短褂。 以黑色为最普通。原来是满族人骑马时 所穿的衣服。 形容词,(雨水等)充足。 丰满,富裕。 动词,扩展,使开阔。 打开通路。 天赋就是天分,是成长之前就已经具备 的成长特性。 有特大功绩的人。指为建立新的国家或 朝代立大功的人。 例句:毛主席带领人 民建立了新中国,是我们爱戴的开国yu 死亡。 指没有罪;无罪的人 名词,妇女多而美的鬓发 指人质朴而不善辞令

名词,木板拖鞋。 名词,落叶灌木或小条木,叶子条形, 掌状分裂,画钟形,单生通常有白、红 、紫等颜色,供观赏。 动词,①不止;不只②如同 ①动词,意料不到②名词,出乎意料的 形容词,不松懈。 不受限制、拘束 动词( 1)结成婚姻;婚配。(2)(元 器件等)配合。 不幸的命运 名词,打车前部架牲口的两根直木。 大拇指 又名齿龈,指牙床周围组织,分上龈、下龈 一种生活用品。膏状,清凉芳香,多贮 金属软管内,供刷牙之用,有洁齿作用 驻扎军队。 破碎的砖头瓦片。如,一片瓦砾。 出现在太阳边缘外面的火焰状气体。分 宁静日珥、活动日珥、爆发日珥、环状 日本军,或称日军 名词,古代一种利用太阳投射的影子来 测定时刻的装置。一般是在有刻度的盘 的中央装着一根与盘垂直的金属棍儿。 内部由于争权夺利或利益等原因而发生 的冲突或战争。也作“内哄”。 能用于把水从低处抽到高处,或增加水压 的泵。

哺乳纲,鼬科。半水栖兽类。体型细长 。眼小,嘴角有硬须。四肢粗短,趾间 有蹼。毛棕色,短而密,有光泽。生活 在水边,主要吃鱼,也食蛙、蟹和水鸟 。毛皮名贵,驯养后能用来捕鱼。 名词,在贝壳上琢磨加工的艺术,也指 琢磨加工贝壳制成的工艺品。 动词,客套话,指教(我) 一种套在手腕上的环形饰品 名词,虻的一种,身体长椭圆形,有灰 、黑、黄褐等颜色,胸部和腹部有花纹 牛蒡,属桔梗目,菊科二年生草本植 物,牛蒡根含有人体必需的各种氨基酸 对盗贼的蔑称。 形容词,粗糙,不细致。 形容灰心丧气,失掉勇气。 例句:生活 告诉我们,任何时候都不要 q ì n ě i ,相 信自己,你最棒! 正直豪迈的态度 倒嚼,是指进食经过一段时间以后将半 消化的食物返回嘴里再次咀嚼。 提出反对的理由辩驳 收回自己说出口的话;简单说就是后悔 的意思。 收割。 生物体的某些细胞、组织或器官产生出 某种物质 辨别;辩白;区别。 传说中远古时代黄帝的史官。传说他看 到鸟兽的爪、蹄印记,受了启发,创造 了汉字。被尊为“造字圣人。” 储藏米谷之所

形容事物很风行像风吹倒草木一样,比 喻迅速地流行开来。 是现存古老的爬行动物。特征为身上长 有非常坚固的甲壳,受袭击时龟可以把 头、尾及四肢缩回龟壳内(除海龟外) 中国古代用火药发射石弹、铁弹或铅弹 的管形火器。用青铜或铁铸成。是最古 老的火炮。 是燃料和空气混合后迅速转变为燃烧产 物的化学过程中出现的可见光或其他的 物理表现形式。 又叫“讣闻”,是人死后报丧的凶讯 形容词,冗杂:他整天被冗繁的琐事拖 住了腿。 冷言冷语地嘲笑。 名词,人的内心。 长一尺的木简;信札。 鳞翅目尺蛾科昆虫幼虫的统称。爬行时 身体一屈一伸,像用手量长短,故名。 身体屈起时如桥,故又称“造桥虫”。 成虫身体细瘦,翅大而薄,称为“尺蛾 即“发动机”。通常多指“活塞式发动 机”。 指装书用的橱子、柜子。 例 句 : 这些 书,原本是装在shū chú里面的。 专指皇帝的玉印。 用玉做成的簪子。也叫玉搔头 1.用夯把地基砸实。打夯时须齐声高唱 打夯号子以协调众人的动作。 商店晚上关门、歇业 ①动词,搅乱、给别人添麻烦。②动 词,客套话,用于受招待或求人帮助时

动词,①呃逆的通称。②嗳( ai )气的 通称。 动词,睡着时由于呼吸受阻而发出粗重 的声音。 名词,用荞麦面制成的食物,蒸熟后多 凉拌这吃。 名词,重大的贡献,特殊的功劳。 名词,(1)一年生或多年生草本植物, 茎圆柱形,有节,表皮光滑,黄绿色或 紫色,茎含糖分多,是主要的制糖原料 。(2)这种植物的茎。 甘甜醇厚 久旱后下的雨;及时雨。 读书时摘记的要点和心得体会及见闻的 单篇文章。汇集多篇成书,乃称“札记 环行路。 ①用hāng 砸实(地基)。 例句:hāng shí学习基础。比喻把基础打牢把工作做 打夯时一人领唱、众人和唱的歌。 形容词,寻常而不突出;平凡。 地名,在广东省珠江三角洲东部、东江 下游。 归:合并。咎:过失,罪过。即总结过 错原因推脱或寻找代替品。 〈书〉盔甲 衷心的;出自内心的,发自肺腑的。 怒斥,呼喝 跪下磕头 1.客套话,打扰。受了别人的款待,表 示感谢。 多用于形容某一点比周围的支撑力小而 造成周围高中间低的局面

名词,古代解送或囚禁犯人的木笼。 泛指山水美丽的地方。例句:庐山访丘 动词,古时候刻板印书以梓木为上等用 料,因此把稿件交付刊印叫付梓。 名词,明矾的通称。 名词,鹤的一种,羽毛白色,翅膀末端 黑色,眼周围和头顶红色。生活在湿地 中,在浅滩觅食。 一种小鸟。斥:充斥,多;鴳:指鴳雀。 (也写作“斥鷃”。 瓜和葛都是蔓生的植物,能缠绕或攀附 在别的物体上,比喻辗转相连的社会关 系,也泛指两件事情互相牵连的关系。 旧时称印信和系印的绶带。 哺乳动物 , 全身大部生鳞片 , 腹部多毛 , 爪 锐利 , 善掘土 , 属犰狳科 (Dasypodidae), 头部和躯体包在由骨质鳞片构成的甲胄 内,昼伏夜出,吃昆虫、鸟卵等。 姐姐或妹妹的儿子。 像鸟一样看,意思是从高处往下看。 典故名,出自《老子》。刍狗是古代祭 祀时用草扎成的狗,在祭祀之前是很受 人们重视的祭品,但用过以后即被丢弃 。后人用以比喻微贱无用的事物或言论 指包扎成件的包儿、 由邮局寄送的包件 、在海洋运输中,不要求签发提单的小 件货物或个人行李等含义。 是饥荒的书面用法。灾荒之年,庄稼没 有收成。 本指买卖的中间人 , 后指唯利是图的奸 商,也指贪图私利的人。

1.光亮动摇不定,忽明忽暗 2. 说话稍微 露出一点想法,但不肯说明确 指官职、学衔等称号 副词,宁可,情原。 ①名词,言行谦恭、文明的表现。②形 容词,有礼貌的。 大力宣扬。 动词,把书刊、报纸、图画等编印出 来,向社会发行。 卖出粮食。造句:把粮食运到外地出粜 古代指干粮;饭或面食成块状或糊状。 “出糗”现在的意思是失态,难堪。例 如,别逼我让你出糗。 田地中间纵横交错的小路 名词,用牛、羊等的奶汁做成的半凝固 食品。 通常是指失去人身自由并被他人(通常 是奴隶主)任意驱使的人。 动词,某些国家的君主即位时所举行的 仪式,把皇冠或王冠戴在君主头上。 边境 两国间的政治分界线或一国之内定居区 和无人定居区之间宽度不等的地带。 轫,支住车轮转动的木头。比喻新事物 或某种局面开始出现。如发轫之作。新 文学运动发轫于五四运动。 ①花木、水果等显现出萎缩:几天没浇 水,海棠花有些~了。②表现出精神不 中国古代最常见的女性头饰,常是男士送 给心仪女子的首选,女子也经常将之作为 定情信物送给情郎。 基督教徒称耶稣的生日

像棉花絮的衣、被用材料,是用茧表面 的乱丝加工而成。 回旋,环绕,绕圈子,不是正面直接, 而是迂回曲折。 迂腐、拘泥固执而不达世情的儒生。 动不动就;常常 指圭表,比喻准则或法度。如,奉为圭 佛寺的通称。 形容词,吉利,幸运。 插条,是一种培育植物的常用繁殖方法 (死去的)父亲和母亲。 考试 人体皮肤由于劳动过程长期摩擦造成皮 肤表皮细胞坏死而形成的。 老和尚的谦称 坚持己见,固执任性 除去尘土﹑垃圾等的用具。 是以棉、麻、毛、丝、草等天然纤维或 化学合成纤维类原料,经手工或机械工 艺进行编结、栽绒或纺织而成的地面铺 贮藏用的地坑或地下室。 名词,耳环(多指带着坠的)。也说耳 坠子。 亦作“ 耳伴 ”。耳边。 内耳的一部分,在内耳的最前部,形状 像蜗牛壳,内部有淋巴和听神经,是听 觉的感受器。 指织布机。杼,织布梭子 ①轮船上装置动力机器的地方。②飞机 内载乘客、装货物的地方。 是指机器与机构的总称。

动词,秤锤和秤杆,借指衡量、考虑: 权衡轻重。 动词,忧虑不必忧虑的事 形容词,满足某种特别深的癖好,泛指 满足爱好。 动词,从旁帮助;辅助。 对某种活动失去兴趣而不愿继续下去。 物品燃烧后的灰和烧剩下的东西。如, 一场大火过后,一切皆化为灰烬。 尘埃和污垢,比喻细微不足道的事物。 飞扬的尘土 人世间 清朝第十一位皇帝,爱新觉罗?载湉,清 德宗,四岁登基。 名词,专门收取抵押品而借款给人的店 铺。借款多少按抵押品的估价而定,到 期不赎,抵押品就归当铺所有。 恐吓;使人害怕 小虫的通称。 指与自己在年龄、地位、兴趣等等方面 相近的平辈。 怪异,奇特 吊唁是指亲友接到讣告后来吊丧,并慰 问死者家属。 大声喊叫 高耸挺立。像山峰一样高耸而稳固地挺 立着,常用来比喻人的意志十分坚定不 可动摇。 回转眼睛,回过头看(有时则多指女 动词,回顾;回忆。 动词,怎么敢;哪里敢(多用做和套

名词,①机体组织增生长成的肉疙瘩; 瘤子。②骨头、淋巴组织、造血组织等 部分生长的恶性肿瘤,如骨肉瘤。 即辰砂。一种红色硫化汞矿物亦用作中 药,别名丹砂。 1.中医术语,是正常人的舌背上有一层 薄白而润的苔状物, 用竹篾编成的圆柱形盛器。 篙是一根长竹竿或木棒,是一种简单的 单的推进工具 生命为了生活或生存,周期或规律性地 从一地迁移到另一地。 至今、到现在 休息。 指某种手段;或者花招。 伏羲是古代传说中中华民族人文始祖, 是中国古籍中记载的最早的王,是中国 医药鼻祖之一。相传伏羲人首蛇身,他 根据天地万物的变化,发明创造了占卜 八卦,创造文字结束了“结绳记事”的 脊背弯曲 一种让利政策 形容词,优美高雅。 本意指雨水充足。形容优裕,丰厚,指 待遇好。 一般指伦敦(英国首都), 华人侨居外国者 动词,抬头向上看。 指夫妻。如,他和妻子志趣相投,伉俪 情深。 ①动词,假装。②动词,军事上采取措 施来隐蔽自己以迷惑敌人。

动词,自夸。 名词,指子孙。 后代子孙。 出行时所带的装行李的袋子或背包。 意为大量杀害,屠杀。 水鸟名。体长约一米,嘴很坚硬,头和 背部黑色,腹部白色,足短,尾巴短, 翅膀小,不能飞,善于潜水游泳,在陆 地上直立时象有所企望的样子,多群居 在 南极洲 及附近的岛屿上。 用几种原料混合烧成的菜。比喻杂凑而 成的事物。 交错混杂,浑然一体 1狭窄偏僻的地方2角落。 笈:书箱。指背着书箱到远处去求学的 在水里游 肥壮而硕大。 梳妆用的镜匣:暂设妆奁,还抽镜屉。 借指嫁妆。 衣服的通称 古代指交领或衣下掩裳际处。后亦指上 衣的前幅。 ①动词,充满。②形容词,(肌肉)丰 1. 狂妄地打算;梦想 2. 不切实际的或非 分的想法。 动词,合拢 又称关卡。在交通要道设立的防务设施 (1)名词,门闩(shuān)或功能类似 门闩的东西。(2)名词,比喻事物最关 紧要的部分;对事情起决定作用的因素 。(3)形容词,最关紧要的。

名词,用棉花等搓成的条状物或用线织 成的带状物,放在油灯里,露出头,点 燃照明。也叫灯捻子。 名词,皮肤中分泌汗的腺,分泌的汗液 随外界温度和心理状态的变化而增减。 名词,积在人身上或物体上的脏东西。 吸取。如:汲取经验,汲取营养。 推测,揣度 形容非常忙,忙得不可开交。 形容词,平安;安宁:阖家安泰。 埋葬 中华人民共和国东部的内陆省份。 动词,讲解传授, 动词,歌颂。 区别军人等级的称号。如元帅、将官、 校官、尉官、军士、兵。 动词,假借某种理由向人强行索取某种 财务。 名词,为进行某项工作或满足某种需要 而建立起来的机构、系统、组织、建筑 等:生活设施服务设施相当齐全。 关键性的好办法 动词,寻找。 与众不同,异于常人之处,通常能带来 好运富贵。 名词,①军队作战的布置;②情势;场 收清(收讫这两个字常刻成戳子,加盖 在发票或其他单据上) 约束、控制(狂放的言行)。例 句:迫 于大家的压力,他的行为不得不shōu li 阴险凶狠。

天气阴晦、昏暗。 空气中因悬浮着大量 的烟、尘等微粒而形成的混浊现象。 动词,预防传染疾病。 ①形容词,奸邪谄媚②名词,奸邪谄媚 用诙谐有趣的话开玩笑 指纤柔,细小。也指细长柔美,多形容 女子身材。 泛指有钱人家子弟的华美衣着,借指富 贵人家子弟。 指骑马奔跑或自由地、随意地到处走动 。如骑马奔驰、驰骋文坛。 麦子收割后,残留在田地里的根和茎的基 即麦皮,小麦加工面粉副产品,麦黄 色,片状或粉状。富含纤维素和维生 素,主要用途有食用、入药、饲料原料 麦茎顶端的花或果实部分。? 玛瑙是玉髓类矿物的一种,经常是混有 蛋白石和隐晶质石英的纹带状块体 1 .吞吃 ; 吞咽。整个地吞下去。如只有 当一个物体在水中静止不动的时候,鲨鱼 才会吞噬它。 不依从;违背。 是中国道教的一种占卜方法。 动词,搀扶;扶助。 形容词,抓住要点(多指发言和写文 用力拉 动词,照着原文或底稿写下来。 以英寸或毫米汞柱度量的压力(如在发动 机的歧管内) 进奉或赠予他人,一般指下级向上级的 贡献,多为无偿。

1.每人从预先做好记号的纸团中摸取一 个,以决定谁该得什么或做什么。 扳手是一种常用的安装与拆卸工具。利 用杠杆原理拧转螺栓、螺钉、螺母的开 口或套孔固件的手工工具。 孝,指还报父母的爱;悌,指兄弟姊妹 的友爱,也包括了和朋友之间的友爱。 困顿,不得志。 山坡、建筑物或堆积的东西倒下来。 动词,丢弃,扔下。 动词,比喻进行中的事物因故终止。 1. 前往依靠别人。 2. 指落脚依靠的人或 地方。 见解或意气相投、投合。 向一定目标抛或扔 名词,(1)坟墓。(2)坟地。 埋葬死人之地。筑土为坟,穴地为墓, 通称“坟墓”。 动词,抵抗;拒绝。 主要是挑选的意思 走路时身体故意扭动。形容言语举止不 大方、不爽快。 扭动蜷曲。例句:他病得厉害,双手捂 着肚子,扭蜷一团。 把握船舵掌握航行方向。比喻控制大方 报酬或薪酬(薪水和酬劳的合称) 灾难 名词,荷花 1 .一年生或二年生草本植物,羽状复 叶,小叶卵圆形或条形,茎和叶有特殊 香气,花小,白色。果实球形,用作香 料,也可入药。嫩茎和叶用来调味。

名词,栽培花草等的园地。 名词,花的组成部分之一,由若干萼片 组成,包在花瓣外面,花开时拖着花冠 名词,(1)落叶灌木或小乔木,枝上有 刺,羽状复叶。果实球型暗红色,种子 黑色,可以做调味的香料,也可入药。 (2)这种植物的果实或种子。 花的雄蕊和雌蕊的统称 梗塞的东西,比喻心里的嫌隙或不快。 ①形容词(树木)苍老而挺拔有力,② 形容词(艺术风格等)雄健而老练。 苍天;天空 严密谨慎 严厉、残酷 长在灌溉沟渠旁、河堤沼泽地等低湿地 或浅水中的植物。 名词,大蕉的通称。 名词,一种起源于意大利的舞剧,用音 乐、舞蹈和哑剧手法来表演戏剧情节。 女演员舞蹈时常用脚趾尖点地。也叫芭 蕾舞、芭蕾舞剧。 又叫杜宇、子规、催归。它总是朝着北 方鸣叫,六、七月呜叫声更甚,昼夜不 止,发出的声音极其哀切。所以叫杜鹃 没有根据地编造;虚构。 名词,村庄;寨子。 送给教师的报酬。 把黄豆煮熟发酵做成的食品 多年生草本植物; 这种植物的果实或种 名词,食品,豆浆煮开后加入石膏或盐 卤使凝结成块,压去一部分水分而成。 消灭(敌人)。

名词,落叶灌木,叶子卵形或长椭圆形 。先开花后长叶,花黄色,供观赏。 1 . 车前高后低叫轩,前低后高叫轾。 引申为高低、轻重、优劣。 指以轩敞为特点的亭阁台榭一类建筑物 2.轩,有窗户的廊子或小屋。榭,建筑在台 上的房屋。 名词,①我国古代传说中黄帝的名字。 ②姓。 心神不定。心神极为不安。 名词,哺乳动物,头部阔而短,耳小, 前肢的爪发达,善于掘土,背部黄褐 色,腹部土黄色,成群穴居,有冬眠的 习性,也叫土拨鼠。 古代指一时的英才。现指短暂的时尚、 合潮流,入时。 指用武力将敌人包围起来加以讨伐、消 是邮局盖在实寄过的邮件包裹等上的各 类戳记 动词,大声喊叫助威。 动词,用言语指派或命令;嘱咐。 伤心哽泣的声音 把货物存起来不卖。 把嘴唇聚拢在有小口儿的物体上吸取东 是撑在地上遮蔽风雨﹑日光并供临时居 住的棚子。 形容词,寂静;寂寞。 中医治疗方法 名词,软体动物,有两个贝壳,一个小 而平,另一个大而隆起,壳的表面凹凸 而不平。 宣布事情已经完毕;财物已用尽。

鸟,身体大,全身棕黑色, 头部颈部裸出 ,但 有绒毛 , 嘴大而尖锐 , 呈钩状 , 以尸体和小 动物为食物。也叫坐山雕 旧时私人设立的教学处所,一般只有一个 教师,实行个别教学,没有一定的教材和学 奸邪谄(chǎn)媚(mèi)的臣子。 用武力胁迫君主或当权者接受规劝 设身处地为人着想,给以同情、照顾。 例句:我们要tǐ xù孤寡老人。 1.文学作品的分类,可用多种标准来划 向地主租地的农户 指捣乱;从中阻挠 用欺骗的手段做不合法或不合规定的事 形容词形容人物机灵乖巧或是做事干脆 利落。 牙商、经纪人等中间人说合介绍生意所 取得的酬金 曲背,多用于背部的弯曲 皂荚 ,又名皂角树,是我国特有的苏木 科皂荚属树种之一,生长旺盛,雌雄异 株,雌树结荚(皂角)能力强。 即可形容深透、完全而无所遗留,也可 形容水清见底。 走来走去,犹豫不决,不知往哪个方向 去。(也写作“旁皇”)。 1. 尤指被火烧剩的灰烬。 2. 被消灭物体 的残余。 遇事束手无策,陷入困境 动词,为避免冲突或争执而做出适当让 恰当,十分合适 表达得委婉,耐人寻味 名词,道路分叉的地方。

名词,肚子中间脐带脱落的地方。也叫 肚脐眼儿。 人的皮肤因为寒冷干燥而布满裂纹或出 现裂口 形容词,极端高傲,目空一切。 急骤的暴风。喻猛烈的社会变革或大的 变动。 动词,删去:删除多余的文字。 名词,岛(多用于总称)。 名词,冷食,把冰刨成碎片,加上果汁 等现做现吃。 动词,从原有的食物中除去;减去。 古代祈求神灵保佑。现在也用作寻求地 位高的人的保护,即庇护 皮肤病,由葡萄球菌或链状菌侵入毛囊 内引起。症状是局部出现充血硬块,化 脓,红肿,疼痛。 形容舍不得使用应当使用的财务;小气 。 例句:他lìn sè得一毛不拔。 ①动词,交际往来;以礼相待。②名 词,指宴会、聚会等社交活动。 形容词,冷漠严酷。 用冰袋或冷湿毛巾敷于头额、颈后或病 变部位皮肤上。 比喻事情、行动的开端。 阳历或阴历中有闰日的年,或阴阳历中 有 闰 月 的 年 , 二 月 为 29 天 , 一 年 366 天,四年一个闰年。 动作、变化等隔一定时间就停息一会儿 是我国古老的单簧气鸣乐器,已有2000 多年历史,流行在四川北部阿坝藏羌自 治州羌族居住之地。

洗澡 沥青是由不同分子量的碳氢化合物及其 非金属衍生物组成的黑褐色复杂混合 物,呈液态,是一种防水防潮和防腐的 有机胶凝材料。用于涂料、塑料、橡胶 等工业以及铺筑路面等。 动词,(用开水)冲;泡。 名词,沙和碎石块。 动词,①(领土)被敌人占领;失陷② 形容词,形容水流翻腾激荡的样子。 山沟、溪谷,山涧 动词,浸入水中,多比喻人处于某种气 氛或思想活动中。 沉溺,耽于。比喻潜心于某事物或处于 某种境界或思维活动中,深深迷恋着, 无法自拔。多形容陷入不良的生活习惯 难以自拔,表达消极的感情色彩。错误 写法:沉缅,沉偭。 闹别扭,生闷气:不要~|怄了一肚子 忧愁担心。 一指冒犯、违抗之意;二指不孝顺、叛 逆之意 因失意而心事重重;惆怅迷惘 指快速、便捷,一般形容飞快高速的办 事效率或信息。 形容不好意思或不大方的样子。 ①名词,烦闷不满的情绪;②动词,说 抱怨的话。 灾难;灾害。 动词,使初学的人得到基本的、入门的 知识。

古代帝王、诸侯所祭的土神和谷神。借 指国家。 原指祈求鬼神降祸于所恨之人,后泛指 动词,在给病人做检查之后,判定病人 的病症及其发展情况。 动词,毁谤;污蔑。 死者已经入殓的棺材。 动词,重叠 即膀胱。 ①形容词,缓慢不通畅②形容词,呆滞 ③动词,阻碍,使延迟或停止。 装卸螺丝钉用的工具,尖端有十字、扁 平等形状,适用于钉帽上有槽纹的螺丝 钉。也叫螺丝刀。 中国汉代卓越的探险家、旅行家与外交 家,曾经奉命出使西域,为丝绸之路的 开辟奠定基础。对丝绸之路的开拓有重 东汉科学家、文学家。创造了世界上第 一架地震仪——候风地动仪。 对某种举动有顾忌 动词,顾忌;畏惧。 伊斯兰教称主持清真寺教务和讲授经典 的人。 形状略似海螺的儿童玩具。用绳子缠绕 后,用力抽绳,可直立旋转。有的利用 发条的弹力旋转。 形容女子姿容美好,可爱,柔媚的风格 1反常怪异的事物,常认为不祥之兆 2妖 怪,害人之物也比喻邪恶为害之人。 名词,姐妹。 (动)干扰;阻碍;使事情不能顺利进

是指在某人想法中,某种重要关系被第 三者所破坏衰弱或影响,或者别人拥有 自己没有的某种资源或特点。 名词,鸡的肋骨,吃着没有多少肉,扔 了又可惜。 名词,鸡头上包起的肉冠,也叫鸡冠子 名词,①纬纱或编织品上的横线。②假 定的沿地球表面或赤道平行线。 指因疏忽而产生的错误疏漏。 错误 名词,古代文官带的一种帽子。后用作 官职的代称。也叫乌纱帽。 力主以战争为手段夺取生存空间,建立 世界霸权。 套入纽襻把衣服等扣合起来的小形球状 物或片状物。 动词,用正眼相看,指喜爱或重视。 玫瑰(学名: Rosa rugosa ),属蔷薇 目,蔷薇科落叶灌木,枝杆多针刺 系在怀表上的金属链 规则与礼法 一般有两种释义:擦器物用的布;明宫 廷内官服佩的一种。 用极耐火的材料(如粘土、石墨、瓷土或 较难熔化的金属)所制的器皿或熔化罐。 一种体育比赛,两队在一条大绳的两端用 力拉,拉过规定的界线为胜 喻人心地正直,心胸开阔。 拉;扯 抽搐是不随意运动的表现,是神经-肌 肉疾病的病理现象,表现为横 纹肌的不 随意收缩。

肌肉不由自主地收缩的症状,多见于四 肢或颜面,一般由神经系统的疾患引起 。也说抽搐()。 形容做事拖拉;不爽利。 牵引;拉着走。 拍胸,表示悲愤 指坚定的支持者和拥护者 动词,抵挡,抵抗。 动词,埋怨 招揽。例如,招徕顾客。 征召募集 招人到自己家里做女婿。 动词,(草木)随风散乱的倒下;(军 队)溃散。 1. 采摘野菜。2. 剔除蔬菜中不能吃的部 分,拣取可吃的部分。 手和脚的第一个指头(大指)。 动词,明令取消或禁止:取缔非法行医 苜蓿,俗称金花菜,是一种多年生开花 植物。 苜蓿含有最丰富的维他命 K ,其 他如维他命C、B也相当丰富。是牲畜饲 料。在西汉从西域引进。 名词(1)人的思维对客观事物的普遍本 质的概括和反映;(2)类型,范围。 植物,属于最低等的高等植物。 指茅草盖的房子的屋檐。茅檐低小,溪上 青青草。--宋. 辛弃疾《清平乐.村居》 名词,刃平而宽的大斧子。 减低紧张程度、减小压力或指不严格。 例如,松弛一下肌肉,纪律松弛 名词,枪里放置着子弹和射击时子弹穿 过的圆筒状空腔。

是枫树的叶子,一般为掌状五裂,为心 形,叶面粗糙,秋季变为黄色至橙色或 红色。但少量地区为深、暗绿色。 动词,(1)建造;建筑。(2)构建 名词,装饰华美专供游人乘坐的船。 珍奇的花。 喻出众的作品。 动词,振作,努力。 打,指用手或手拿某些东西猛打。 经济学术语,一般分为卖方垄断和买方 垄断。 动词,引起很多人震惊或各方面的关注 指片刻,极短的时间。 砍断;切断。 指边缘;物体的外周或图形的外框。 歧路,比喻错误的道路。如,误入歧途 筋骨接合的地方;也比喻关键。 指妇女善良温顺而通情达理 桃、杏、梨、枣等水果加糖或蜜制成的 食品的统称 是把水果、糖及酸度调节剂混合后,用 超过 100 ℃温度熬制而成的凝胶物质, 也叫果子酱。 名词,指我国固有文化中的精华。 名词,(1)指个人具有的属于某个国家 的身份(2)指飞机、船只等属于某个国 家的关系。 动词,仔细辨别(滋味、意思等)。 明亮而洁净。 ①名词,明镜。②名词,可为借鉴的明 显的先例。③动词,明察,旧时常用来 称颂人见识高明。

1、含在嘴里细细嚼以使烂;2.比喻反复 体会;玩味 指因痛苦而发出的声音 动词,诅咒谩骂。 形容吃惊、害怕,说不出话或不敢说话 鼓掌时所发出的声音,也指鼓掌. 动词,公开向社会或个人申述,希望得 到同情、支持。 发出的具有像笛子一样的尖脆声音 拟声词,①形容燕子的叫声。②形容小 声说话的声音。 与茶叶、可可并称为世界三大饮料。日 常饮用的咖啡是用咖啡豆配合各种不同 的烹煮器具制作出来的。 形容高大独立的样子 非分的希望或企图。 名词,破烂的棉絮。 动词,(不可告人的事)被人发觉:阴 谋败露ㄧ事情败露,无法隐瞒了。 动词,贩卖走私物品。 储藏、有计划的保存物品。 指监狱 是原始人群体的亲属、祖先、保护神的 标志和象征,是人类历史上最早的一种 文化现象。常以某种动物、植物或其他 物体作为家族或部族的标志。例如龙是 动词,垂问。 怪癖,不讲情理。 1.乖悖违戾,抵触而不一致。今称急躁, 易怒为性情乖戾 刮痧是用牛角、玉石等工具在皮肤相关 部位刮拭,以达到疏通经络、活血化瘀

是对立事物之间在一定的条件下、具体 、动态、相对、辩证的统一,是不同事 物之间相辅相成、共同发展的关系。 形容词,温暖。 性情温和,态度可亲,让人心里感到温 名词,季节。 指受到不公平的指责或待遇,心里难过。 坚持原则,主持公道。 例句:人民法官 bǐng gōng执法,维护了法律的尊严。 动词,承受,接受(旨意或指示) 名词,身材异常矮小的人。这种异常的 发育多有腺垂体的功能低下所致。 亲热地紧靠着。亦泛指倚靠。 动词,虚张声势的进攻。 名词,古代写在丝织品上的文字。 人格低下,举止不端,品性恶劣。 卑贱微小,地位低下。 指货币的发行 一瞬间 ,瞬间 ,一下子。 丰盛的饭菜 斧和钺,古代兵器,用于斩刑。借指重 动词,挖取;开采(矿物) 动词,采摘;采集。 指鸟兽到处搜寻食物吃 肺脏。内心深处;心腹 在致病因素作用下,生物体组织细胞异常 增生所形成的新生物。分良、恶性两类 1. 大腿和胳膊。 2. 比喻左右辅佐之臣。 3.辅佐 ;捍卫。 4.指拱卫首都或某一中心 城市、与之有密切关系的地方。 1.脏;不干净;2.比喻卑鄙、丑恶 ;道义上 应受指责

肥硕的臀部。臀,指人体后面俩股的上 端与腰相连接的部分,也用来指高等动 被迫相从者或胁迫别人相从 哺乳动物,形状与猫相似。 骁悍雄杰之人 , 犹言雄长 , 魁首 , 多指强横 而有野心之人 名词,种庄稼以前土壤中已有的水分。 名词,①详细的内容;内情。②蕴含的 才智功力等。③文明的积淀。 膳食 也叫冷热病,是一种急性传染病,病原 体是疟原虫,由蚊子传播,周期性发作 皮肤上的小硬块儿 认为没用而搁在一边。例句:这些材料 废置不用,太可惜了。 荒废了的地方 动词,(1)罢免;革除(官职)。 (2)取消王位或废除特权地位。 ?放纵,不加约束 名词,烧火做饭时冒出的烟。 比喻佛法如幢。幢者幢幡,与旌旗同义 。猛将建幢旗以表战胜之相; 泄露 ( 机密、秘密、风声、内幕 ) ,透露 出去的意思。 河流中船舶停靠处或渡口。 名词,鱼,头圆形,口小,背部黑褐 色,腹部白色,鳍常为黄色。肉味鲜 美,卵巢、血液、和肝脏有剧毒。生活 在海中,有些也进入江河。也叫鲀(tú 1.指泥泞的低洼地,也指烂泥、泥坑。 淖是烂泥的意思。比喻艰难而不易摆脱 名词,泥坑,也用于比喻。

名词,鱼,身体圆柱形,尾端侧扁,鳞 小,有粘液,背部黑色,有斑点。 消灭、消失 是指液体受热超过其饱和温度时,在液 体内部和表面同时发生剧烈汽化的现象 名词,波涛,多用于比喻:波澜壮阔。 ①名词,国画的一种画法。②动词,指 用墨画画或写字。 胆小怕事。 动词,对别人的不幸表示同情。 名词,由公家提供的高级官员的住所 (区别于私邸)。 中间空着的地方;尚未占用的时间。 空闲;闲暇 质问并责备。例句:有几个和我熟识的 同学也很不平,一同去诘责干事托辞检 查的无礼。 名词,(1)肩膀。(2)医学上指肩膀 的后部。 形容词,谈话富于风趣,引人发笑。 真诚而恳切的态度。 期盼、祈祷 向神祝告求福 出生 名词,生日(多用于所尊敬的人) 名词,狡诈的计策。 奇异多变。离奇古怪。 征求意见;打听。 感到惊奇,惊异,非常惊讶。 副词,到时候。 表示对一个时期或个人的错误的补偿。

名词,佛教菩萨之一,佛寺中常有他的 塑像,胸腹坦露,满面笑容。 充满;布满 伤害、残害。戕,指杀害。 陕西省的榆林市和延安市 哥哥和弟弟的妻子的合称。如,妯娌之 刚刚换牙,指七八岁。龀:换牙。 劣马 1.寄生在温血动物体上的各种无翅且通 常扁平的小昆虫,构成虱目和食毛目。 比喻掌握控制 动词,操纵(车、船、飞机、拖拉机 等)使行驶。 形容词,艰难危险。 晦涩,不流畅,不易了解。 释义:马匹交易的经纪人. ① x ì润光滑。②(表演、描写等)细致 入微。 例句:他的表演非常xì nì。 古代驿站传送文书的人。 古代供传递宫府文书和军事情报的人或 来往官员途中食宿,换马的场所。 名词,证明买卖、抵押、租赁等关系的 文书。 春季的潮汐,形容其势之猛。 用石英等烧制的不透明的玻璃质材料 珍奇名贵的食物 名词,许多珊瑚虫的石灰质骨骼聚集而 成的东西。形状有树枝状、盘状、块状 等,有红、白、黑等颜色。可供玩赏, 也用作装饰品。 一种质地硬而脆的透明物体或者是某些 像玻璃的塑料。

指贩毒集团的老大,现在一般指贩卖毒 品数量很大时间很长实力很强的人物。 动词,古代帝王祭祀天地的大典,在泰 山祭天称作封,在泰山下的梁父山祭地 动词,查封;禁止。 是欧洲中世纪的产物,欧洲贵族们修建 越来越多、越来越大的城堡,来守卫自 己的领地。 帝王居住的城。阙,原意是宫门前的望 楼或城门两旁的瞭望阁楼。城阙辅三秦, 风烟望五津。——唐?王勃《杜少府之任 倚仗势力或抓住别人的弱点,强使服从 从左右两旁架住被捉的人,多用于坏人 捉住好人;用恐吓或暴力胁迫对方服从。 胃与食管相连的部分,是胃上端的口 儿,食管中的食物通过贲门进入胃内。 拾取;整治。 动词,用言语或行动去挑动逗引。 过分严格地在细节上挑选 暂时替别人付钱。 奋力摆脱。 排挤,倾轧, 把零碎的合在一起。把零星的无关的事 勉强合在一起。 动词,用全力搏斗或争取。 向下挖以发掘 挖掘文物 名词,用手按的开关。 ①用手压或摁。 ②止住,压住,抑制。 例句:面对诱惑,他躁动的心已经à n n à不住了。 动词,任意花钱。 泛指山野丛生多刺的灌木。

巷道一般指城市比较狭窄的街道,也指 地下采矿时,为采矿提升、运输、通风 、排水、动力供应等而掘进的通道。 一种可食用蔬菜。叶互生,长形羽状分 裂,花黄色或白色。嫩茎和叶有特殊香 气,有祛痰作用。有的地方叫蓬蒿。 落叶小乔木,开小黄花 ,果实椭圆形 ,红色, 味酸,可入药 。 时间一点一点的流逝。指时间渐渐地过 去了。 本指草木丛生的样子,后喻优秀的人物 或精美的东西会集、聚集。 二年生草本植物 , 花白色 , 茎叶嫩时可以 吃,全草入中药 荒凉的坟墓 洗涤 水面等起伏波动。 指有辛味的菜和鱼肉等食物。后专指鱼 肉等食物。 是指一种光致发光的冷发光现象。 信口瞎编;随意乱说 名词,我国古代名族的一种乐器,类似 笛子。 名词,膏状的外敷药 栈道原指沿悬崖峭壁修建的一种道路。 又称阁道、复道。中国古代高楼间架空 的通道也称栈道。 干枯萎缩。 常绿灌木,叶子长椭圆形,有光泽。春 夏开白花,香气浓烈,可供观赏。

名词,落叶灌木,叶子卵形或披针形, 花淡紫色。果实叫枸杞子,红色浆果, 圆形或椭圆形。果实和根皮可入药。 即柳树的种子,上面有白色绒毛,随风 飞散如飘絮。 一种果实,呈长椭圆形或卵形,果肉味 极酸,可治饮料,果皮黄色,可提取柠 名词,枷和锁链,比喻束缚人的观念、 制度等。 树木砍伐或死亡后残留在地上直立的一 1.利用对方的弱点,借力量、威胁或其 他压力以强迫对方去做或去选择对方不 愿意的事。 用和好的灰泥把砖、石等一层层的垒起 用锯、斧等把树干锯下来或伐倒。 名词,人或动物的尸骨,借指残破的建 筑物、车辆、机械等。 形容女子动作、姿态轻柔、优美漂亮。 指轻视;不放在眼里 蝎子一类的毒虫。 方言。即背篓。 竹、藤、柳条等做成的 背在背上运送东西的器具 主要表示加以装饰,使原有事物变得更 加好看的意思。 用残暴的手段对待某人。 按照原作仿制书法和绘画作品的过程。 动词,试着做。 斜着眼看。 眼睛深陷的样子 举重和健身练习的一种辅助器材。 权势、名声盛大显著。

形容词,(言行)不顾地位、能力、场 合是否适宜(多用于谦辞)。 名词,①我国古代指星座,共分28宿。 ②星。③指命运。 神采焕发,容貌美丽 贵族的后代。 雨后天空中出现的彩色圆弧。 跳蚤 指思路的线索、头绪。 方言,名词,蝗虫。 指两个以上物体之间进行接触摩擦。现 多指事故中机动车间互相擦伤,但语气 重量比碰撞要轻,无严重后果。 颤动;发抖。 咳嗽是人体清除呼吸道内的分泌物或异 物的保护性呼吸反射动作 形容山的高峻突兀或建筑物的高大耸立 。也指高峻的山峰。 骨头空腔中柔软橡胶的物质 例句:ɡù suǐ 是人体的造血组织。 名词,士兵、消防队员等带的帽子,金 属制成,用来保护头部。 小面额的金属硬币。在我国现在流通中 的金属硬币有1角、5角、1元共3种面额 动词,对钢板、铝板、铜板等金属板材 进行加工 是开锁的工具,制作钥匙的材料主要有 铜、铝和其它金属 动词,敬重、佩服:钦佩的目光。 演员除去化装、穿戴涂抹的东西。(又 写作"卸妆") 动词,敬辞,阅读。

动词,敬辞,探望:探望师母。 动词,有拜访、参拜、拜见、瞻仰的意 名词,核武器的一种。 1.瘪谷和米糠,比喻没有价值的东西。 1.落叶乔木;2.指椿树的嫩树叶 动词,忠实的信仰。 银行或其他信用机构向借款人所作的借 款,须在一定期限内归还,并支付利息 修理建筑物,修缮。 修理,修补;整修,翻新。 形容词,俊俏美丽(多形容女性)。 指神力的保护和帮助 保守事物的秘密,不使泄漏 羞辱;使蒙受耻辱 形容词,节俭朴素。 战争中活捉的敌方从事战争的人员。即 作战中,俘虏的敌方人员和缴获的装备、 物资、马匹、文件等的统称。 书信,信件。 指以套封形式按照名址递送给特定个人 或单位的缄封的信息载体,不包括书籍 、报纸、期刊等。 原指佛教的入教仪式,后泛指虔诚信奉 佛教或参加其他宗教组织。 ①动词,非法损害他人的权益。②动 词,入侵别国的领域。 逐渐侵害使变坏;暗中一点一点地侵占 (财物)。 对于死者的追念哀思 追:追寻;溯:逆流而上。比喻回首或 钩沉往事,探寻本质或源泉。 漂亮;美丽;形容人俊秀俏丽。

名词①法律条文②泛指准则 1.用皮革、木材、以及铜铁等金属材料 制成,用来保护剑刃的硬套。 名词,在母体内初期发育的动物体,由 卵受精后发育而成。也比喻事物的萌芽 胆小,缺少勇气 名词,①心脏收缩时,由于输出血液的 冲击引起的动脉的跳动。医生可根据脉 搏来诊断疾病。②比喻社会、生活等发 展、变化的情况或趋势。 指爬行或爬,如:匍匐前进、匍匐奔丧 (形容匆忙奔丧)。 能力不够,还尽力去做。 (气度、见识等)不宽广宏大。 例句 : 同学们的解题思路太xiá ài。 动词,独自裁断,多指独揽证券,实行 专制统治。 凶恶可怕,面目狰狞。形容样子很凶 恶,如,狰狞面目。 有诡诈,狡猾之意。 名词,很急的水流, 不计较过错,宽容,宽恕。 北方的一种用饸饹床子(制作饸饹的专用 工具 , 底部有漏孔 ) 把和好的荞麦面、高 粱面等轧成的长条,煮着吃 名词,烙饼用的平底锅。 形容词,属性词(两个人)同一胎出生的 动词,勉强适应不很满意的事物或环境 指表露出来的不显著的情况,可介意推 断事物的过去或将来。

名词,传染性皮肤病,病原体是疥螨, 多发生在手腕、手指、腋窝、腹部沟等 部位。症状是局部起丘疹而不变颜色, 创伤或溃疡愈后留下的疤痕;比喻痛苦 的经历。 名词,疮口表面所结的痂。 动词,按设计要求具体实施建造房屋、 桥梁等工程。 名词,旧时称女子居住的内室。 名词,福建风味的菜肴。 向四处迸射溅落。 动词,过分的爱好而很难舍弃。 使人迷乱 温度极高,极热 鞭炮,即爆竹。 照着做一个一模一样的出来,原来指中医, 现广泛引用. 原作炮格,古时的一种酷刑。把人绑在 烧红的铜柱上烫死 故意在人面前夸耀或显示自己的长处。 (光彩)耀眼 夸耀;光耀的样子。 炫耀卖弄。 名词,过分讲究清洁的癖好。 是塑料加工的一种方法。 动词,很清楚的知道。 动词,测量和绘图 比喻重大斗争的锻炼和考验。 洗脸漱口,对面部器官的清洗。 动词,洗。 形容词,生动自然不呆板。 是指劳动力输出,也可称为劳务派遣。

漂洗。 形容词,(花草等的香气)熔铸。 名词,工资以外的补助费,也指供给人 员的生活零用钱。 宽阔广大。如:气势恢宏。(也写作“ 恢弘”)。 指神思不定 1.扬言灾祸或苦难就要来临,以此威胁 [某人] 意为闲适,安静。 谨慎而恭顺地遵守 名词,指宫殿,因宫殿门外有两阙,故 称宫阙。 (1)突然变化的(2)高耸,高低起伏的样子 名词,小偷儿。 动词,对思想、工作、作风等方面存在 问题的干部进行教育的一种形式,由组 织和纪律监察部门对干部谈话规诫、监 督管理,并组织跟踪考核。 古代官员的帽子,比喻受人拥戴赞誉。 ① 在封建宗法制度下,同族的人共同祭 祀祖先的房屋。② 社会公众或某个阶层 为共同祭祀某个人物而修建的房屋。例 如:祖先忌日的时候,同族的人都会在c í táng举行祭祀活动。 屋顶相对的斜坡或相对的两边之间顶端 的交会线。 指屏风、阻挡之物,也有保护、遮蔽的 含义。 形容词,(文章的词句、说的话)不好 (山势等)坡度很大,直上直下的:这 个~的山峰连山羊也上不去。

比不上,不如。 名词,眉毛和眼睫毛,借指眼前:失之 眉睫,迫在眉睫。 对皇帝的敬称。 地球以外未燃尽的宇宙流星脱离原有运 行轨道或成碎块散落到地球或其它行星 表面的、石质的,铁质的或是石铁混合 动词,原意是指星体或其他在高空运动 的物体)从高空掉下。日常比喻像巨星 一样的伟人与世长辞。 陡峭险恶 动词,(年轻女子)娇媚的嗔怪。 动词,①冷淡。②客套话标示招待不周 形容词,柔软而有韧性:枝条柔韧ㄧ柔 韧的皮革。 形容词,柔和温顺。 拘谨;拘束;竭力保持端庄严肃的态度 。例句:他站在台上,显得有点矜持。 动词,捆绑。 骄傲,放纵。 是指一个人骄傲专横,傲慢无礼,自以为是 灿烂美丽 暗紫中略带红的颜色。 被称为“沙漠之舟”的哺乳动物。 ①耕地与除草。泛指田间劳作。②比喻 其他方面的辛勤劳动。 例句:一分 g ē ng yún,一分收获。 羡:喜爱;羡慕。 艳:十分 。十分喜 爱;十分羡慕 蒙古族人民做路标和界标的堆子,用石 、土、草等堆成。旧时曾把敖包当做神 灵的住地来祭祀。

隐瞒真姓名,不署名。 动词,隐藏起来,不漏行迹。例如:销 声匿迹。 通常指桑蚕茧。桑蚕蛹期的囊形保护 层,内含蛹体。 动词,(动物)捕捉并吃掉(其他动 动词,捕捉和打捞(水生动植物)。 动词,最初发生;发源。 动词,造假事实。 因为事情不如意而对造成结果的事物表 示不满。 当代著名作家、诗人、儿童文学家、散 文家,原名田钟洛。 名词,关于人生、宇宙的基本原理。 高龄,高寿。 ①动词,身体因碰撞或突然压挤而受伤 、损伤。②名词,身体因碰撞或突然压 挤而形成的伤,皮肤下面呈青紫色,痛 ①失利,失败。②使削弱或受阻。 例 句:cuó zhé是对勇气的最大考验。 动词,用热的湿毛巾、热沙或热水袋等 放在身体的局部来治疗疾病。热敷能促 进局部血液循环,加速炎症消退。 动词,吓唬;使人害怕。 动词,①进行破坏;扰乱。②(存心) 跟人找麻烦。 动词,①反复摆弄②倒腾、经营。 遭到重打 羞辱、侮辱 动词①停留②拖延③耽误

多年生草本植物,生在池沼或栽培在水 田里,地下茎扁圆形,赤褐色,肉白 色,可以吃。 例句:奶奶给我煮bí qi吃 恭敬谨慎。 鲁莽。指言语、行动粗率而不审慎 莲藕的果实。 又称藕,微甜而脆,可生食也可做菜, 且药用价值很高。 一年生或二年生草本植物,是一种普通 的蔬菜,叶长形,花黄色,茎和嫩叶都可吃 。又名“莴笋” 。 名词,莴苣的变种,叶子长圆形,茎部 肉质,呈棒状。是常见蔬菜。 (1)名词,载荷。(2)动词,承载; 载重。 进见;拜谒;拜见 名词,①打更等用的器具,空心,用竹 子或木头制成。②打击乐器,用两根长 短不同的枣木制成,多用于梆子腔的伴 奏。③梆子腔。 动词,停留;歇息。 名词,脚镣和手铐,比喻束缚人或事物 的东西。 名词,桥梁下边的墩子,起承重作用, 用石头或混凝土做成。 名词,实物的主要部分或中心。 俗称角豆、姜豆、带豆。豇豆分为长豇 豆和饭豇两种。 (1)动词,用滑稽有趣的话引人发笑(多 指相声演员)。(2)名词,指相声表演 中的主角。 汉代诸侯献给朝廷供祭祀之用的贡金

名词,①天平上作为质量标准的物体, 通常为金属块或金属片,可以称量叫精 确的质量。②借指分量、条件。 磨刀石;磨练;鼓励。 1.衣服被靴帽等划破的裂缝。2.开裂。3. 比喻事情或说话的漏洞。 4. 指在做某种 事上露出的弱点。 在职人员为公务而牺牲生命。 回头看 名词给人抬轿子的人。 整批;整批买进 水鸟名 ,俗叫鱼鹰 ,羽毛黑色, 有绿光 , 善捕 鱼,生活在海滨,用树叶、海藻等筑巢。渔 人常用来捕鱼。 恭敬而有诚意 1.监察督促;2.指督察军事;3.旧时官名 炫耀、显示自己的才能 一种临床常见的症状。 1.方言,指两个及两个以上的人聚在一 起,就某些问题或事情进行闲谈、聊天 喂养 哭时不能痛快的出声。 1.削除; 除去; 挑出并去掉不合格的 1.晕厥是一时性的全大脑半球及脑干供 血不足引起发作性短暂意识丧失伴肌张 力消失而倒地的现象。 1.把鞋后帮踩在脚后跟下。2.象声词。 蚌的外壳。生活在淡水中的软体动物, 有两个椭圆形壳,可以开闭。(也写作 “蜯壳”) 名词,大蚂蚁。

名词,挂在床铺上阻挡蚊子的帐子,有 伞形和长方形两种。 哨卡是指设在边疆或要道的哨所,用以 执行特定任务。 又名喇叭,小唢呐称海笛。唢呐,在木 制的锥形管上开八孔(前七后一),管 的上端装有细铜管,铜管上端套有双簧 的苇哨,木管上端有一铜质的碗状扩音 动词,原指帝王给于赏赐,现泛指因怜 悯而施舍(多含贬义)。 形容气氛、趣味等浓厚洋溢的样子。 如,春意盎然,趣味盎然等。 1.从旁鼓动某人做某事 ; 挑动别人去做 坏事; 教唆 动词,解除职务 贬低并排斥;也指免除官职 名词,山峰和山峦。 非分的希望或企图。 2. 希望得到(不应 该得到的东西) (1)动词,用财物买通别人。(2)名 词,用来买通别人的财物。 通过贪污、受贿或抢劫、盗窃等非法手 段得来的物品。 例句:警察成功查获一 起案件,发现了价值数亿元的zāng wù 意思是贪污、受贿、盗窃等非法获取的 盛饭菜的食器,多用于佛教徒化缘之 用,多为铜、铁等材质,可在诵经时敲 铲沙、土等东西的工具,用熟铁或钢打 成长方形片状,一端安有长的木把儿。 是农民经常使用的劳动工具之一,运用 挖土或铲其他东西的器具

名词,铆接用的金属零件,圆柱形,一 头有帽 名词,欠缺或不够完备的地方:生理缺 烟气、烟云弥漫的样子;气或光混合动荡 的样子。 不同于同类的事物或平常的情况的。 学业、技艺所达到的水平:全系唯他书 法、绘画造诣均深。 孽:指罪恶,邪恶。佛教语指做坏事、 制造罪恶。 老牛以舌舔小牛,表现对他爱护,比喻 对子女十分疼爱。 去掉穗的高粱杆。 相当于砝码。若将一刻度准确的杆秤的 秤砣挖去一小块,则称物体时读数比物 体的实际质量大。 租借 动词,民间指为了求福而做好事,泛指 做好事。 长时间的积累而成 动词,以霸主自居;倚仗权势欺压别人 是南美洲西部的一个国家 微笑时颊部露出来的酒窝儿 1.笊篱是一种发源于中国的东亚传统的 烹饪器具,用竹篾、柳条、铅丝等编成 名词,封建时代官吏的薪水。 动词,跟别的人或事相对照,以便取长 补短或吸取教训 排挤打击同组织中不同派别的人。例 句:奴才中间有派别,经常互相倾轧。 不良状况,尤指关于健康、命运或前途的 坏状况

反刍,牛等动物把粗粗咀嚼后咽下去的 食物再反回到嘴里细细咀嚼。? 很快的,忽然。 连词,表示假设。 一年生草本植物,茎蔓生。方言指南瓜 指元末到明中叶多次在朝鲜和我国沿海 抢劫骚扰的日本强盗。 洒脱,不拘束 言辞、诗文或其他事物]意味深长,引人入 ①从高处往下看;②在较高的高度上俯 视下方。 形容事务繁忙 指一个人在身体、精神和社会等方面都 处于良好的状态。 动词,①用弓把箭射出去。②体育运动 项目之一,在一定的距离外用箭射靶。 性格刚强不屈,坚持自己的想法和做 法,不为外力所改变。按照自己的脾 气,不听别人的指导来做事。 1、修长;细长。2、(身量)高 深厚而迫切 带黑的红色。 形容词,热情而周到。 指用瓢、勺或杯子等盛水。 ①古代高级官名。 自中国唐代开始,君 主称臣民。②古代上级称下级、长辈称 晚辈。一般指皇上叫心爱的大臣的总称 。 例句:皇上早朝,百官叩拜,说:“ 动词,敬爱并且拥护:爱戴领袖ㄧ受到 人民群众的爱戴。 用尖酸刻薄的话揭人短处,使人难堪

发布命令、指示、政策等或授予勋章、 奖状、证书等。如:条例自颁发之日起 向一些取得成就的或者获得荣誉的人颁 发奖状、奖杯或奖品等。 翁:年老的男性;媪:年老女性。指老 头与老太太,亦指年老的父母。 肩以下手腕以上的部分。 名词,医药上指用明胶制成的囊状物, 把味苦或刺激性大的药粉按计量装入胶 囊中,便于吞服。 手上脚上因劳动或运动摩擦变硬的皮肤 名词,发炎的组织坏死、分解产生的脓 液在局部分解产生的肿块。 买东西 传说中的走兽 1. 乱七八糟 ; 散乱、零散; 2.形容困厄、 窘迫;3.喻行为不检,名声不好 桀和纣,相传都是暴君。泛指暴君。 形容女子、草或枝条细长柔软。 鸟类名,雁形目鸭科鸳鸯属。似野鸭, 体形较小。 古代一种残酷的死刑,分割犯人的尸体 。(也写作“陵迟”) 指寂寞;冷落。 木桨柄部与桨叶由整段木料加工而成。 失去强盛的精力 禾本科,高粱属。1年生草本植物。 疾病过程中机体内的一系列机能、代谢 和形态结构异常变化所引起的异常感觉 名词,中医指腹腔内结块的病。比喻事 情弄坏或不能解决的关键。 名词,能使人或其他生物生病的细菌。

动词,(车马等)奔驰。 形容词,疲乏;困倦。 非常疲劳 肌肉突然紧张﹐不自主地抽搐的症状。 1. 脊背; 2. 用作比喻。常指人的意志、 胆量和节操;3.比喻中坚骨干力量 即脊柱。具有支持躯干、保护内脏、保 护脊髓和进行运动的功能。 杂乱;纷乱 例句: w ě n lu à n 的思绪如 同错综复杂的毛线一般,缠绕在我的心 衰败,残缺破烂,破败,也可用于描绘 秋天,用来形容百花凋零,一片凄凉的 动词,(草木花叶)脱落。 放纵,放任。任意做坏事,形容凶残横 暴,想怎么干就怎么干。 动词,为办事,游览等到外地去。 羞辱惭愧 心里害羞而举动拘束不自然。 羞愧得脸红。形容非常羞愧 用微火或电热烤,使干燥。 例句: h ō ng bèi蛋糕。 以面粉、鸡蛋、葱花等为主要原料烙制 而成并深受百姓喜爱的面食 名词,地名。 水面微波。 动词,有跟某件事情有关的嫌疑:涉嫌 人犯。 消除;平息。 指的是灭生死、灭烦恼而达到解脱无为 的境界,即不生不灭。 水势很大,广阔的 称鸥鸟,是一种中等体型的鸥。

敬辞,大度包容(用于请人原谅时) 即海盗的意思。 名词,雕塑的一种,在平面上雕出的凸 起的形象。 合成纤维中的一个重要品种,大量用于 制造衣着面料和工业制品。 流域,指由分水线所包围的河流集水区 。分地面集水区和地下集水区两类。如 果地面集水区和地下集水区相重合,称 为闭合流域;如果不重合,则称为非闭 合流域。平时所称的流域,一般都指地 形容词,呆滞;不流畅:声音涩滞ㄧ文 笔涩滞ㄧ一双涩滞失神的眼睛。 逻辑上可以推导出互相矛盾之结论,但 表面上又能自圆其说的命题或理论体系 吝啬 怕羞,害羞,不好意思。 1.心胸开阔,度量大;2.宽阔;3.[嗓音]宽 而洪亮 动词,宽大赦免;宽恕。 谦词,对人称自己的母亲。 形容(女子)文静而美好。 是中国古代最高行政长官的通称。 名词,机关或企业的经过分类、整理后 保存以备查考的文件材料。 公事文书 以书面形式表示的请人出席或参加的卡 动词,指请求杀敌或请求给予任务 (缨:绳索;带子)。 吐露,表露。 名词,被子和褥子 动词,调派;差遣。

谄谀:谄媚,阿谀,谄媚的话,巴结人 的意思 动词,①物质表面因风化而逐渐损坏: 因受风雨的剥蚀,石刻的文字已不易辨 认。②侵蚀。 形容态度诚恳,心情急切的样子。 指帝王及后妃的坟墓以及墓地的宫殿建 传说中的古代九黎族首领。以金作兵器 ﹐与黄帝战于涿鹿﹐失败被杀。 无知笨拙。如,音辞鄙陋,风操蚩拙。 气鸣乐器。古代主要为诱捕猎物所用, 是我国最古老的吹奏乐器。陶埙在八音 中是属土音。 是陶器和瓷器的总称。 诱捕猎物或诱杀动物用的坑,比喻使人 受骗上当的圈套。 熟练。例如,他们都是技艺娴熟的工人 形容柳枝等较为纤细的植物或女子身姿 优雅,亭亭玉立。有时也可以形容舞姿 柔美。如:婀娜多姿。(亦作“妸娜 名词,通告各地机关、团体、企业事业 单位和公民协同缉拿在逃人犯或罪犯嫌 因为有所顾虑而徘徊不前或退却。 动词,事前显示出某种迹象。 俄国作家列夫·托尔斯泰创作小说《穷人 》中人物。 桑树的果实。味甜可食。中医亦以入药 检验完毕 最初是安抚、保持地方平静的意思。后 来引申为为求苟安而去做一些违反理性 与原则的行为 即良马;跑得快的好马。

细小而繁多、零碎(的事) 对别人言行给以注意并表示态度 名词,用某些矿物原料烧成的半透明釉 料,常见的有绿色、蓝色和金黄色等, 多加在粘土的外层,烧制成钢、盆、砖 嘲笑。如,屡遭揶揄。 针对某种情况而采取的处理办法(用于 较大的事情)。 北方方言,对发型、面容等进行化妆。 动词,掳夺。 羞涩或难为情或惭愧时脸红的样子。 推脱责任,不肯承担。 指非常重视某人的思想、才能、行为、 著作、发明等,给以很高的评价。尊 崇,推重崇敬。 码头。例句:起风暴前,所有的船只都 已停靠埠头。 动词,教育,训导。 形容词,属性词,对教学起辅助或辅导 作用的。 动词,轻轻地擦过。 考虑,估量。例句,我掂掇着这么办能 掌握住对象不使任意活动或超出范围;或 使其按控制者的意愿活动。 多方寻求答案,解决疑问。 动词,混杂;夹杂。 把两种或两种以上的不同的东西和在一 起;混杂;插手 事物发展的根本或起点。 名词,①音乐作品中主要的调,作品通 常用基调开始或结束。②主要精神;基 校正(文字)

施工前对实地进行调查测量 寻找有开采价值的矿床。 落叶藤本植物。茎有刺,叶卵圆形,开 黄绿色花,果实球形,成熟时为红色。 多年生草本植物,羽状复叶,小叶长圆 形,有毛茸,开淡黄色小花。根可入药 名词,鱼,身体像蛇而无鳞,黄褐色, 有黑色斑点。生活在水边泥洞里。 ①动词,植物生芽,比喻事物刚发生。 ②名词,比喻新生的、未长成的食物。 盛菜的碗。 动词,在混合物中加入某种溶剂,利用 混合物的各种成分在该溶剂中溶解度不 同而将他们分离。 树名,即菩提树。佛教用以指豁然彻悟 的境界,又指觉悟的智慧和觉悟的途径 古代把人剁成肉酱的酷刑。 一种原产南美洲巴西、巴拉圭的亚马逊 河流域一带的热带水果 比喻声音在什么东西旁边旋转、回复。 《易经》的两个卦名,表示阳与阴的对 立;后借指天地、日月等。 例句:一举 定qián kūn 。 寂寞冷落,毫无生气:荒山老树,景象 十分萧条。 指风吹树木的声音,形容环境冷清、景 色凄凉。如,秋风萧瑟。 荷花的别称。 名词,睡梦。 在睡眠中被噩梦突然惊醒,然后对梦境 中的恐怖内容能清晰回忆,并心有余悸

梵文是印度的古典语言,也是佛教的经 典语言。 名词,大略的内容。 别名青桐、桐麻,属于梧桐科。梧桐科 梧桐属落叶乔木,树干挺直,为普通的 行道树及庭园绿化观赏树。 动词,检查寻找(图书资料等)。 动词,用钱物救助灾民或其他生活贫困 的人。 皇帝颁诏书封赐臣僚爵号,官位,财 物,奴婢,妃妾,其它头衔,是帝王制 度的专属词汇 造酒的发酵过程,比喻做准备工作。 无节制地喝酒 名词,美国加利福尼亚洲北部圣克拉拉 谷的电子工业中心,常用来借指高新技 术工业园区。 感光鼓,一般由铝制成的基本基材,以 及基材上涂上的感光材料所组成 牙齿被硬物垫磨、损伤。 1.别名:甘瓠、甜瓠、瓠瓜、葫芦;葫 芦科葫芦属下的一种,一年生攀援草本 。子房圆柱状;果实粗细匀称而呈圆柱 状,直或稍弓曲,长可达 60-80 厘米, 绿白色,果肉白色。可作蔬菜,全国大 部分地区均有栽培,夏秋两季采收. 在古文中常指所有的葫芦,有长形、圆 形、扁圆形及“葫芦形”等四种形状; 但现在一般特指果形如梨形的葫芦变种 挥霍浪费钱财,过分追求享受 挥霍无度、奢侈 死亡;丧身;伐灭其国家并俘获其君主。

雪后天气转晴。 用于在冰雪上滑行的交通工具。 形容身材魁梧高大壮实。 一般形容人长得强壮,勇猛 晨光 俗称眼皮,位于眼球前方,构成保护眼 球的屏障。 名词,本指瞳仁,泛指眼睛 通常集团成员自带食物并在露天聚餐的 远足或出游 1、亦作“勉勖”;2、勉励。 形容词(音乐或舞姿等)柔美。 文字难读难懂,不流畅 清晨和傍晚,在日出和日落前后的天 边,常会出现五彩缤纷的彩霞。 使人心意迷惑 环节动物。体形圆长而柔软﹐经常穿穴 泥中﹐能改良土壤﹐有益农事。 名词,蛇和蝎子,比喻狠毒的人:蛇蝎 心肠。 多余、不必要的、麻烦的事物,或指语 言、文字啰嗦,不简洁。例如,行李带 的多了,是个累赘。 名词,戏曲音乐中的声乐部分,即唱出 来得曲调。 ①形容词(言语)繁复②形容词(事 情)琐碎;麻烦③动词反复地说,絮叨 又作“嘲哳”,形容声音繁杂而细碎。 形容鸟叫声、奏乐声 动词,抽噎;抽抽搭搭的哭 山路不平,比喻处境艰难。有时也比喻 人生艰难。

有石的土山;高耸的样子。 名词,挂在较大的屋子里或舞台上的遮 挡用的幕。 指帝王之死 动词,崩裂而倒塌。 1. 高大,高2. 地位特殊;优越3. 高尚。 赈济灾荒救助灾害救济灾民。 买卖货物时延期付款或收款。 ① 把买卖的货款记在账上延期收付。 例 句:现金买卖,概不shē zhàng。 动词,用赊欠的方式购买。 名词,使人上当受骗的计策:设下圈套 古代士兵去打仗穿的护身服装,多用金 属片缀成。 深深地记在心里。 动词,连根除去;消灭干净。 形容步伐、身手强健有力,如步伐矫健 、身手矫健。 玉米等植物的茎 卑鄙丑恶的行迹。秽,指肮脏,丑恶。 蜿蜒曲折;拐来拐去 用来表示生物的不灵活,以及事物的不 精细。 用柳条或篾条编成的器物,帮较浅,有 圆形的,也有略呈长方形的。 是人们日常用来扫除杂物的工具,绝大 多数用高粱、糜 m é i 子做成。相当于扫 把。 例句:学校为每个班发了五把 tiáo 反应迅速快捷 形容词,(感觉)灵敏;(眼光)尖锐 跟别人一起做某事或去某处。例如,偕 同前往。

① 木偶戏里的木头人。② 比喻受人操纵 的人或组织(多用于政治方面)。 例 句:他们只不过是受人操纵的kuǐ lěi而 袒护双方中的一方。 远离人口集中居住的地区或远离交通要 道的人烟稀少的地方。 乘车、船或骑马兜圈游逛 吆喝着出售或沿街叫卖;携带着(货物) 到处出售 ①招揽吸引顾客。②把事情包揽在自己 身 上 。 例 句: 大事 小情 都 d ō u l ǎ n 过 来,你干得了吗? 在一个地方来回地走,比喻犹豫不决, 也比喻事物在某个范围内来回浮动、起 徘徊 闲游、安闲自在地步行。 1.徘徊;逗留。2.周旋;交往。3引申为 傲慢自大貌。 路费 小船。只恐双溪舴艋舟,载不动,许多愁。 --李清照词 名词,船(总称)。 船的栏杆,代表船舶边缘。 1.平时收藏于船舷内,用时放出舷外沿 舷边倾斜布置,供人员上下船用的梯。 名词,轮船、汽车等的方向盘。 当太阳光照射到空气中的水滴,光线被 折射及反射,在天空上形成拱形的七彩 光谱,雨后常见。形状弯曲,色彩艳丽 名词,彩色的丝绸 是人类足部与腿相连的部位,

名词,套在脚腕子上的环形装饰品,多 用于金、银、玉等做成,舞蹈用的脚镯 及有小铃铛。 肩关节脱位。 在中国有着悠久的历史,属于二人对抗 性游戏的一种,由于用具简单,趣味性 强,成为流行极为广泛的棋艺活动。 不能忍受地非常厉害。例如,疼得够呛 、他的脚冻得够呛(戗)。 安逸享乐。例如,逸豫亡身 1.谓随心所欲,无所束缚;2.狂妄而放 凶猛放肆,横行无忌。 突然;出乎意料。 哺乳动物。猴的一种。群居山林中,喧 哗好闹。以野果、野菜等为食物。 猕猿 即使灵长类动物的简称 比如 猕 猴,狒狒,长臂猿等。 是向神灵求福消灾的传统礼俗仪式 为死去的人举行的仪式,表示追念。 名词,面食,用薄面片包馅儿,通常是 煮熟后带汤吃。 形容词,表示正是时候或正遇着所希望 或所不希望的事情。 将就、还过得去或指从四面八方聚到一 煮 感觉不灵或丧失感觉,也指丧失警惕性 动词,①用药物或针刺等方法使全身或 局部暂时失去知觉,多在外科手术时采 用。②比喻用某种手段使人意识模糊、 尼姑庵 1. 病情好转﹐恢复健康。 2.指伤口﹑疮 口愈合。

动词,挖掘坟墓,盗取随葬的东西。 商量、讨论的意思;商讨。 意为阐明陈述 详细的解释,述说 ①依恋、留恋。②不舍得离去。 例句: 家,是每一个人juàn liàn的地方。 豪放,豪壮 不精细;不细致 动词,剪辑。 形容词,清而透明。 清瘦;消瘦。如清癯的面庞。 名词,古代运河,在今河南境内,楚汉 相争时是两军对峙的临时分解,泛指明 显的界限。 羽毛紫褐色,腹部白色 ,嘴扁平 ,腿短 , 趾间 有蹼。吃植物的种子,也吃鱼和虫。群居 在水边,飞时一般排列成行,是一种冬候鸟 。也叫“大雁” 天鹅,因飞得很高,所以常用来比喻志 向远大的人。 名词,博学的人。鸿,大。儒,读书有学问 是指专业服务者(例如医药人员)或国 家机关工作人员在履行职责或者行使职 权过程中,玩忽职守(Negligence)、 滥用职权或者徇私舞弊,导致伤害或损 失,致使国家财产、国家和人民利益遭 因接触久了而逐渐受到影响,被熏染上 某种特质。 形容词,没有条理,没有秩序。 ①混杂;界限模糊 ( 多用于抽象事物 ) 。 ②使界限模糊。 例句 : 主观客观的 h ǔ n xiáo,使你一百年也不能解决一个小小

是仰韶文化发祥地,秦时置县,[1]历史 悠久,文化底蕴深厚,旅游资源丰富 名词,指以徐州为中心的淮河以北及海 州(现在的连云港西南)一带的地区。 比喻人或事物聚集的地方 朴素,诚实 1.淬火是将钢件加热到临界温度以上, 保持一定时间后快速冷却,获得高硬度 组织的热处理工艺 指血液凝滞不通,即凝聚不流通的血。 河湖池塘里底部的泥沙 1. 深的;幽深。(多指景色或环境)2. 深 动词,包括;包容。 名词,婆婆和儿媳妇。 是对一系列主观认知经验的通称,是多 种感觉、思想和行为综合产生的心理和 生理状态。 称心 因为自己有缺点、做错了事或未能尽到 责任而感到羞耻 对死者哀痛地怀念 失意,不高兴;迷糊,不清楚。也写作 “惝恍”。 因失意或失望而伤感、懊恼 惊骇意指惊慌害怕 指大得令人惊恐的波涛。 惊恐,惧怕。 二十四节气之一,在3月5、6或7日。此时 气温上升,土地解冻,春雷始鸣,蛰伏 过冬的动物惊起活动,故得此名。 表示对某事感到同情、可惜。 冷清孤单;清静

形容词,寂静空旷。 形容喘不过气来,快要被憋死了 名词,秘密的诏书。 名词,计谋策略。 ①动词,进言规劝,②名词,规劝的话 直爽地说出人的过错,劝人改正。谏: 规劝;诤:直爽的劝告。 皮肤因暴露于风中或寒冷中而发生的裂 口或变粗糙。 用碎布或旧布加衬纸裱成的厚片,多用 来制布鞋等。 熟悉(某种事物) 名词,在民间流传的固定语句,用简单 通俗的话反映出深刻的道理。 注意地听,仔细地听 1君主时代检举官吏的罪状。2议会抨 击政府工作人员,揭发其罪状。 用弹性材料制成的零件在外力作用下发 生形变,除去外力后又恢复原状 ①(思想、行为)往坏里变 ②沦落:沦 为。 例句:面对挫折,我们不能duò lu ò,应重燃信心面对生活。 形容词,含糊、不易理解、不明朗或不 清楚。 别人不知道的罪恶,不可告人的罪恶。 慝,奸恶,邪恶。 借助别的东西遮盖掩藏 婉转是个形容词,可以形容言辞委婉含 蓄,也可用来形容声音动听 和尚披在外面的法衣,由许多长方形小 块布片拼缀制成。 次日,指第二天、明天。翌:指明。

象声词,形容摇橹的声音,或划船时的 歌唱声。 鲜艳美丽(多用来形容风景)。 外号 多指山脉等接连不断。如,大别山绵亘 在河南、安徽和湖北三省的边界上。 连续不断,很长。 一种彩色的丝带,用来系官印或勋章。 有的斜挂在肩上表示某种身份。 组合;连属。指用针线等使之连起来,也 指组合、装饰等。 名词,弦乐器,用木料制成,有四根 弦,下部为瓜子型的盘,上部为长柄, 名词,琴和瑟两种乐器一起合奏,声音 和谐,比喻融洽的感情。 词语解释:美玉,比喻华贵的东西,也 指美好的东西。 例句:商场里l ín lánɡ 满目,令人目不暇接。 治玉为琢,治石为磨。喻指反复修炼、 磨炼。 经过一定的化学变化后形成的一种树脂 名字,指美酒:琼浆玉液。 一种颜色的物体表面夹杂的别种颜色的 点子。是指原有物质上出现其他极小部 分的杂质。 指盛情接待客人,用食物、礼品、表演 、饭宴等给客人。 1.为了跟人接近或把尴尬的局面敷衍过 去而找话说。 同另一个人联合或紧密联系以组成一对 比喻占公家或别人的便宜。 动词,擦拭。

副词,利用适当的机会。 名词,事物发展的动向:历史发展的必 然趋势。 名词,堤和坝的总称,泛指防水拦水的 构筑物。 提拔;扶持 下棋 鸟上下飞,也泛指不相上下,相抗衡。 动词,公布(事情的结果)。 标志。 揣度;推测。 反复chuǎi 度、思索。 例句:句子的意 思需要认真chuǎi mó,细心领会。 用手轻轻架着对方的胳膊或手 形容脚步声。 动物冬眠,也指人蛰居 缝制衣服时把衣料按一定的尺寸裁开。 引申为修剪。 动词,(1)(船只)进入水浅的地方不 能行驶(2)比喻事情遭到阻碍,不能进 放下、停止进行,把事情无限期地闲置 一旁不予考虑。例如,事情重要,不能搁 将线、纸等揉捏成条状物。 屏除;抛弃。(也写作“摈弃”) 动词,①揉②【方言】折磨。 形容词,声音杂乱吵闹。 满一年。 用虚伪的言行隐瞒真相,使人上当 动词,欺骗蒙混。 属于葫芦科葫芦属的一种植物。 以慈善为目的募集捐款或物品。 动词,广泛征集。

果实多为圆球形或椭圆球形,色泽随品 种而异。其营养价值很高,可制成葡萄 汁、葡萄干和葡萄酒。 草木青翠茂盛 冷落,孤单 穷困、失意、潦倒。 臣下拜见君王:可在朝觐时禀奏 1.亏负;对不住;2.引申违背 〈方〉∶向日葵 槌打用的木棒 名词,椰子的果肉晾干后制成的碎屑, 用来做食品的原料。 烧毁,烧尽。 古书上记载的一种果树。果实似柿而 青,汁可制漆,常用于染鱼网,涂伞具 1 .即棺材和套棺(古代套于棺外的大 棺),泛指棺材。 是平面上到两定点的距离之和为常值的 点之轨迹,也可定义为到定点距离与到 定直线间距离之比为一个小于1的常值的 动词,敬辞,指对方赠予(财务) (1) 扎手,刺手(2) 比喻事情难办 是以烹饪为职业,以烹制菜点为主要工 作内容的人。 1.邪曲不正。2.倾斜,歪斜。 动词,写作或画画没有完成而停止。 箱包行李,因载于辎车,后代指装载于 车运输的军用物资。 抬头 原指高出一般灌木的荆树。引申作为超 群出众,出类拔萃的意思。 非常悲哀,如悲恸欲绝

赏给;赐予 形容词,正当兴盛或强壮。 指鼻黏膜受刺激,急剧吸气,然后很快 地由鼻孔喷出并发出声音的现象。 光亮而透明。 1.一种木管乐器,上细下粗,最下端的口部 向四周扩张,唢呐的俗称;2.比喻替人鼓 喇嘛教的僧人,原为一种尊称。 阻止;禁绝 动词,(1)踩。(2)比喻摧残。 爬山涉水。形容路程异常艰苦,也可以 比喻事业方面的艰辛。 专横暴戾 蹠(zhí)骨和胫(jìng)之间的骨,构 成脚跟和脚面的一部分,由七块小骨组 成。跗,指脚背。 1.瘸腿;2.比喻尴尬、差劲 泛指喉腔。与“喉”同义 鸟纲、鹈形目的鹈鹕,它的整个下嘴的 皮囊,也称为喉囊。 形容词,嗓子干涩发不出声音或发音低 而不清楚。 婉转地十分动听地鸣叫。例句:远处, 一只不知名的鸟儿开始啼啭起来,仿佛 在倾吐着浴后的欢悦。 喧哗,叫嚷。 喧闹沸腾,形容声音杂乱。 指声音杂乱,不清静,有叫嚣、喧嚷之意 大声吵闹。

是人们在生活中经常遇到的事情,医学 上称做“足踝扭伤”。这种外伤是外力 使足踝部超过其最大活动范围,令关节 周围的肌肉、韧带甚至关节囊被拉扯撕 裂,出现疼痛、肿胀和跛行的一种损伤 形容山、石高大险峻。 交给重任,使命等 名词,田赋和各种捐税的总称。 是一种拿有价值的东西做注码来赌输赢 的游戏,是人类的一种娱乐方式。 名词,赎回抵押品或赎身所用的钱。 ①形容词,用力的样子。②名词,传说 中的一种动物,像龟。旧时大石碑的石 座多雕刻成赑屃形状。 动词,因自己的行为使他人或集体受到 损失而给予补偿。 1.形容乐器声音响亮,节奏分明,形容 有节奏而响亮的声音。也用来形容诗词 文曲声调响亮,节奏明快。铿锵是象声 词,有响亮和激越的含意。 器物经摩擦后,闪光耀眼,分外明亮。 较小的锅饼。(同“锅魁”) 拉着胳膊。比喻阻挠别人做事。 “氮”的通称 儿童玩具。以布或皮内包铜钱,孔中间 植以鸡毛制成。游戏时,用脚连续上 踢,不使落地。 物体两个边沿相接的地方;角落 北宋理学家和教育家。与其兄程颢合称 “二程”。主张教育目的在于培养圣 人,教育应以德育为重,强调自我修 养,即致知、格物、穷理。

稀有的,紧缺的。 黍和稷。为古代主要农作物。亦泛指五 谷、粮食作物。 动词,①利用筛子进行选种、选矿等。 ②泛指通过淘汰的方法挑选:经过多年 的杂交试验,筛选出优质高产的西瓜新 品种ㄧ筛选参赛队员。 筋肉和骨头。也泛指体格 名词,我国少数民族之一,主要分布在 云南。 名词,挂在门楣上或墙上,提着字的木 板或金属板。 羽毛残破的样子。翛:指无拘无束,自 由自在。 形容心情焦躁不安 着急,烦躁,坐立不安的样子。 城乡居民将暂时不用或结余的货币收入 存入银行或其他金融机构的一种存款活 动。又称储蓄存款。 不必论及;谈不上:例如,生计无着, 遑论享乐。 心神不宁,匆匆忙忙的样子。如,遑遑 不可终日。 深奥而神秘。 名词,邻居。 惩戒;责罚;处罚 名词,皇帝的马车。 跨越;超越。 例句:不可yú yuè的鸿沟 中国古代四大美女之一。 合成纤维的一种,用丙烯腈合成。耐 光,耐腐蚀,柔软蓬松像羊毛。

是指肉经腌制后再经过烘烤(或日光下 暴晒)的过程所制成的加工品。 容易发怒的性情。 俗称“胳肢窝”,其间皮层多汗腺。 俗称“胳肢窝” 人身上或牛羊等小腿上肌肉发达的部分 <方>猴子,特指猕猴。树倒猢狲散。 下流;淫秽。 丑陋难看,庸俗拘束。例句:那乞丐蜷 曲在地,形态猥獕,看上去十分的可怜 名词,①发生在大西洋西部的热带气 旋,是一种极强烈的风暴。②气象学上 旧指十二级风。 赠送,也指赠送的东西、礼品 轻慢;冒犯,不恭敬。 装潢裱饰书刊 1.一般装裱样式装裱是装饰书画、碑帖 等的一门特殊技艺。 指器物或商品外表的修饰。例如,对室 内地面、墙面、顶棚等各界面的处理。 1. 粗暴而不讲理。 2. 犹猛烈。 ( 态度 )粗 暴而不讲理 一切安排妥当。 以诚恳或迫切的态度催促或提请注意 1.古代郡名;2.县名 继续。 高高地挺立,竦,高。峙,挺立。 工程完工 排场大,生活奢侈。 爱慕,希望自己也有 雄健有力 动词,表示歉意,特指认错。

深蓝。湛,指深而清澈。多用来形容天 空、湖泊等。 名词,便于船只停泊的海湾,一般有防 风、防浪设备。 香港、澳门的并称 名词,剩下的边角料,物体取出精华后 残留的东西;东西磨成的碎沫堆在一 起;作骂人的话的时候,一般是指无用 的,多余的废物。 名词,湖南出产的刺绣,颜色素雅,所 用丝线极其纤细。产品多用于日常服饰 在山东半岛和辽东半岛之间。 微小、微不足道。例句:集体的力量是 伟大的,个人的力量是渺小的。(同“ 形容词,①因遥远而模糊不清②因没有 把握而难以预期。 皮肤或黏膜表面组织的限局性缺损、溃 ( 1 )形容词,形容言语、动作引人发 笑;(2)名词,曲艺的一种,流行于上 海、杭州、苏州等地,和北方相声相近 指巡逻,无目标地兜游,监视某些可能 发生的事情。也指在水中游行。 画国画时用水墨或淡色涂抹画面以加强 艺术效果,比喻夸大的形容 安徽地名,又称涂中、清流、新昌、南 谯(qiáo)、永阳。 气愤;抑郁不平 惊讶的样子。 因不了解情况而害怕,疑惑畏惧。 因有缺点或错误而感到不安;羞愧 动词,一国之内,拥有武力的人占据部 分地区,形成分裂对抗的局面。

:讥笑别人,揭人短处,使人丢脸,失 去体面。(同“寒伧”)例句,你这是 存心寒碜我。 动词,见面时谈天气冷暖之类的应酬话 中医指关节疼而皮肤表面无红、热等症 状的病。也指“痛痹”。 身体因受冷、受惊或疾病而微微颤动。 动词,逃窜。 名词,窗格子,也叫窗棂子。 使苦恼或窘迫;尤指使经济困难 动词,用货币购买劳动力。 两条裤腿相连的地方 敬辞称和尚,尤指有德行的和尚 名词,佛寺;寺院 古时帝王、诸侯、文臣武将死后,朝廷 据其生前事迹给予的称号。一般为褒扬 形容词,谦虚恭谨。 哺乳动物,状似牛,毛稀少,色微黑, 皮粗厚,角质硬 坚固锐利。又形容语言、文辞、感觉、 目光等的尖锐锋利。 ( 1 )瘦小虚弱;( 2 )懦弱;怯懦; (3)缺乏权威和能力;(4)单薄,贫 ?强大有力? 形容词,强壮,结实。 由木材、微孔橡胶或聚氯乙烯制成的薄 板,用作蓄电池的极间隔板 名词,彼此情谊沟通的障碍;思想上的 距离。 指感情或道德方面的分隔或缺少牵连;没 有亲密感或亲切感。

是发生在手足的深浅不一的裂纹。既是 一些皮肤病的伴随症状,也可作为一种 独立的皮肤病。 动词,闭口不说话。 追思以往的事迹。缅,指遥远。例如: 缅怀先烈 1.经营创建;2.指创立大事业;3.构谋 1. 在出版部门专门处理稿件的人; 2. 对 资料或现成的作品进行整理、加工,编 编辑,撰述 动词,秩序,紊乱;动荡不安。 贵重而美丽的宝物;稀世之珍宝。非常 漂亮;珍奇。 漫游,游历。 指人的精神灵气。 放纵,任意行事 动词,①吸收(营养等):摄取食物ㄧ 摄取氧气。②拍摄(照片或影视镜 头):摄取几个镜头。 动词,①试探着(行进)②寻找(方向 、方法、经验等)。 补充。 身子歪斜,行路不稳的样子 ①动词,用船运载过河;②动词,乘船 过河;③名词,摆渡的船;渡船。 摆老资格,摆门面,表现富有。 随身带着 动词,迁移:迁移户ㄧ搬迁新居。 晃荡、飘荡摇摆的样子。曳:指拖、拉 、牵引。如:花儿随风摇曳。 名词,婴儿睡觉的用具,形状略像篮 子,能左右摆动。

敷衍应付 动词,抛弃 名词,摆摊子做小买卖的人。 动词,请人承担工作或担任职务。 考虑事情、文字等是否可行或是否恰当 人们喜欢吃的蔬菜之一,是从抽薹大蒜 中抽出的花茎,蒜的花轴,顶上开花,嫩的 可作蔬菜。 就是辛勤劳动,努力生产物质财富和精 神财富。 形容词,勤劳而踏实。 名词,鲸的一种,是现在世界上最大的 动物,体长可达 30多米。身体灰蓝色, 有白色斑点。也叫剃刀鲸。 名词,古代称将帅幕府中的参谋、书记 等,后泛指文武官署中的辅佐人员(一 般指有官职的)。 一年生或多年生草本。种子扁椭圆形, 榨出的油是高级润滑油,也是医药和工 业上的重要原料。 名词,飞蓬和蒿子,借指野草。 蓑衣,是劳动者用一种不容易腐烂的草 (民间叫蓑草)编织成厚厚的像衣服一 样能穿在身上用以遮雨的雨具, 一种植物,指芦苇。 用香蒲叶做成的扇子。 动词,隐瞒真相,使人上当。 古代传说中一种表示祥瑞的草。 名词,榜样,模范。 名词,挂或贴在楹上的对联,泛指对联 抄袭[别人的思想或言词 ];采用[创作出的 产品] 而不说出其来源;掠夺

宾主互相敬酒(酬:向客人敬酒,酢:向主人 敬酒),泛指交际应酬。 形容词,①不顺眼:东西乱堆在那里怪 碍眼的。②在别人跟前使感到不便。 ①.石碑方首者称碑,圆首者称碣。后多 不分,以之为碑刻的统称。②.特指墓前 所立的石刻。③.喻指具有纪念意义的标 军事上防守用的坚固建筑物,多用砖、 石、钢筋混凝土等建成。 碾压用的农具。石头制成,用牲畜或人 力牵引来压平田地、碾脱谷粒等。 1. 处于两难境地无法摆脱; 2. 行为、态 度不正常的 俗称树挂,是中国北方冬季可以经常见到 的一种类似霜降的自然现象,是在特殊条 件下产生的美妙异常的自然景观。 一种灾害性天气 胜负,胜败。 连续不断,频繁发生。 上下牙齿对不齐,比喻意见不合,互相抵触 突露在嘴唇外的牙齿。亦指人牙齿突露 于唇外。如:这人龅牙。 评论人的短处 对文物、艺术品等的鉴定和欣赏 射击时注视目标,以期命中 眼睛斜着看,形容高傲的样子 连续不断地小声自言自语,多表示不满。 1. 喜好,特殊的爱好。 2. 今多指不良的 爱好。 例句:痴迷网络是一种不良shì h 责怪,对别人的言语或行动表示不满。 鄙陋蛮夷 形容词,见识浅薄。

形容词,愚笨;不聪明。 名词,缔结同盟时所订立的誓约或条约 别离,隔离 1. 生物体某部分在发育中形成的不正常 的形状; 2. 某一部分发展过快而造成的 整体不平衡状态 名词,半步。 动词,腿上用力,使身体突然离开所在 或越过某处。 指牲畜吃盛器内的食,吃了这只又吃那 只。也指改变行业、变动工作处所。 动词,是自己上升到(某种行列、位置 等);置身。 机关、团队、军队等改组或解散时,将 人员解职或使退伍。 陆生节肢动物,身体由许多体节组成, 每一节上均长有步足,故为多足生物。 它们行动迅速,具攻击性。 比喻极为狭小的居室。 名词,①蜂巢的通称。②像蜂窝式的多 孔形状。 虫类脱皮变化。比喻人堕落变坏。 胃里的气体从口里排出,并发出声音。 通称“打嗝儿” 名词,说话或唱歌的声音。 罪过;过失 1.嵩山,道教主流全真派圣地, 位于河 南省西部,属伏牛山系,地处登封市西 北面,是五岳的中岳。

赌具。也用以占卜﹑行酒令或作游戏。 多以兽骨制成,为小正方块,六面分刻 一﹑二﹑三﹑四﹑五﹑六点,一﹑四涂 以红色,馀涂黑色。掷之视所见点数或 颜色为胜负,故又称投子﹑色子。相传 动词,两种以上的事物交错夹杂在一起 锣和鼓。泛指打击乐器。 鳞光闪烁的鲤鱼 名词,钢琴、风琴、计算机、打字机等 上面安着许多键的部分。 指在一般的涵洞中出口处的与翼墙链接 的部分。 动词,很客气的推辞不受 数量多密度大。与“稀疏”相对 指意志消沉,精神萎靡。 精神萎靡的样子。例如,他的神态显得 憔悴而颓唐。 筹集款项 签字署名 名词,简短的消息。 简单粗陋。 动词,损坏,破坏。 促使赶快行动。 动词,对人或动物用刺激视觉、听觉或 触觉来引起睡眠状态,对人还可以用言 语的暗示引起。 躲避闪开 躯干高大;强壮粗大 形容词,又小又弱 稍有醉意 因次数过多或时间过长而感觉厌烦 因次数过多或时间过长而感到厌烦。

害羞的样子 肥胖。 像鱼的气味儿 又腥又膻的气味。 即腮。例句,眉头儿一逗,腮颊儿一 红,不觉变嗔为喜,嫣然一笑。 先天性畸形,常与唇裂同时出现。患者 的腭部部分或全部裂开,饮食不方便, 说话不清楚。 名词,已经想好但还没写出的文稿。 (学生)没有达到毕业年限或程度而离 校停学。 鸡、鸟等用尖嘴相互打架。 科举制度中乡试第一名 刚出生不久的鸟、幼小的鸟。比喻年纪 轻,阅历少的人。 名词,(1)未定型前的形式。(2)依 照原物缩小的模型; 中国传统调味品。 人所具有的智力、体魄等素质或天赋。 积久难以治愈的病。 长期养成难以改变的嗜好。 谦辞,年纪比较大的人,说自己白白地 比对方大若干岁。例:我痴长你几岁, 也没多学到什么东西。 形容词,举止呆滞、不活泼;傻 入迷的想;不能实现的痴心的想法。 战国末期赵国的名将,廉颇因为勇猛果 敢而闻名于诸侯各国。 内在的涵义。 喂养(牲畜)。比喻收买并利用 抄写

照原稿抄写清楚 名词,粳稻碾出来的米,黏性强。 1.用竹篾垫子或荆条编织物或用席子等 围成的盛粮食的围栏。 指的是比喻焦虑、痛苦;受折磨 慈爱和善。 潮湿闷热 指江河发源处水很小,仅可浮起酒杯。 喻事情的开始。 滚热 1. 形容雨下得很大。 2.比喻眼泪流得很 多,哭得厉害,涕泪滂沱。 3. 形容水流 盛大的样子。 淹没在水里 动词,过分溺爱(自己的孩子) ①因恐惧而顺从 ②使恐惧而屈服 忠厚诚恳的样子. 形容放肆的样子。 偷偷地看(观察)。 孔;洞 名词,卧室(多指集体宿舍中的) 敬词,表示把对方的话一定认真记住 对外界事物或自己的言行密切注意,以 免发生不利或不幸的事情。如:小心谨 褂子概述褂子指上衣 裨:益处。裨益:①益处;②使受益。 荒唐、错误的言论 错误,差错。 避免或驱除邪祟。(辟邪是一类铭记历 史教训、避免重蹈覆辙的信物。广义上 的辟邪称为“辟邪行为”) 说明事实真相,驳斥谣言。

比美;美(好)的程度差不多 嫉妒是指人们为竞争一定的权益,对相 应的幸运者或潜在的幸运者怀有的一种 冷漠、贬低、排斥、甚至是敌视的心理 厌恶而不愿接近 互相之间因猜疑或不满而产生的怨恨。 例句:经过调解,他们两人的 xi á n x ì已 经完全消失了。 细致精密 统称衣服的剪裁、缝合、补缀等 白衣服,指丧服。 形容静寂无声或形容忧愁的样子。 安静、严肃、庄严。 用玉装饰的琴。 多余地叙述。 比喻多余的无用之物 动词,通夜或深夜不睡觉。 计策、谋略。 ①角落。②靠边沿的地方。 例句 : 他颓 丧地蹲在qiáng yú那里一动不动。 名词,墙。 ①动词,称赞和奖励。②名词,称赞的 话语或奖励的实物。 尊贵的客人。 用强力破坏;毁坏 誓师时所说的话。或相互约定的话。 名词,①落叶或常绿灌木,种类很多, 茎直立、攀缘或蔓生,枝上密生小刺, 羽状复叶,小叶倒卵形或长圆形,花有 多种颜色,有芳香。②这种植物的花。 傍晚时的云雾:暮霭笼罩|暮霭沉沉。 名词,临摹或翻刻的书画本。

形容像蔓草一样延伸扩展。 别名大头菜、圆菜头、圆根、盘菜,肉 质根柔嫩、致密,供炒食、煮食或腌渍 。欧洲、亚洲和美洲均有栽培。 轻视,小看。 近代杰出的军事家和爱国主义者,参加 领导了辛亥云南重九起义和反袁护国战 调解周旋 天蓝色, 天蓝色的 含糊的意思。 名词,常绿乔木,树干很高,羽状复叶 。果实可以吃,也供药用。生长在热带 压榨而取得,如榨取汁液。比喻残酷剥 削搜刮。 遭遇困难,遇到麻烦。 1.是一种单细胞真菌,在有氧和无氧环 境下都能生存,属于兼性厌氧菌。 很像,非常相似。酷,指程度深:肖: 指象,相似。 苦楚;悲痛;伤感。 厮:就是混在一起 ,杀 :就是交战罗 ,厮杀就 是混在一起作战,混战,这种情况多出现在 战场上,这个词也多用于描写两军混战的 多用于正式场合,表示双方仔细商量和 研究,交换意见。 动词,物理疗法的一种,利用医疗器械 等所产生的磁场作用治疗疾病。 书面用语,褒贬、评比、评定、评价、 评介、评论等意思。 管束 翡翠,Jade 也称翡翠玉、翠玉、硬玉、 缅甸玉,是玉的一种

1. 雄性和雌性; 2. 比喻胜败、高下、强 弱;3.借指日月 见识卓越,富有远见,聪慧 象声词,形容物体受压力而发出的声音 。例句:他挑着行李走,扁担压得嘎吱 嘎吱地响。 犹豫不决 形容谨慎恐惧的样子。跼:腰背弯曲不 直立;蹐:双足紧挨,小布齐走。 欢欣奋起的样子 主要成份石蜡,易熔化,密度小于水不 溶于水。受热熔化为液态,无色透明且 轻微受热易挥发,可闻石蜡特有气味。 遇冷时凝固为白色固体状,有轻微气味 爬行动物,有四肢,尾巴很长,容易 断,脚上有钩爪。生活在草丛里,捕食 昆虫和其他小动物。通称“四脚蛇”。 身躯蜷曲紧缩 动词,连续(多指连任某个职务或继续 保持某种称号) 形容山脉、河流、道路弯弯曲曲地延伸 1.小声说,私下里说;2.猜疑 名词,一年生或二年生草本植物,全株 有白粉,叶子长圆形,边缘有缺刻,花 红色、粉色或白色,果实球型。果实未 成熟时滑坡表皮,流出的汁液可用来制 取阿片。果壳可入药。 1. 通过军事训练或体育活动,增强体质; 2.磨练 动词,用锤击加压等方法,使在可塑状 态下的金属材料,成为具有一定形状和 尺寸的工件,并提高它的机械性能。

古代弦乐器。弦数因乐器大小而不同,最 少的五根弦,最多的二十五根弦,分卧式和 竖式两种。琴弦一般系在敞开的框架上, 用手指拨弹。乐声忽而高亢,出人意 外,有不可名状的奇境。 超越本分,地位在下者冒用地位在上者 的名义或职权 是离开世俗生活,为了信仰而独自修行 的人们,在东方指和尚僧人,在西方, 则是指修道士 始祖,比喻创始人 名词,鼻旁窦的通称 自然流露出来的令人喜欢的感觉。极能 吸引人的力量。 诱惑,迷惑 合掌加额,长跪而拜。表示尊敬或畏服的 昆虫、鱼类、鸟类或爬行动物的卵在一 定的温度和其他条件下变成幼虫和小动 动词,孵、孵化。 深夜 用暴力、恐吓手段,或滥用法律或官方职 权等,从一个不情愿的人手中索取财物。 把油加在车轴或机械的转动部位上 动词,(1)通过化学作用,使物体逐渐 消损破坏,如铁生锈,氢氧化钠破坏肌 肉和植物纤维。(2)使人在坏的思想、 行为、环境等因素的影响下逐渐变质堕 指物质由于长期经受风雨或细菌的侵害 而败坏。

烟煤的一种,碳化程度较高,供炼焦 用,但结焦性较差,单用这种煤炼的焦 强度小,不耐磨,气孔小,因此多用来 和其他烟煤混合炼焦。 皮肤发痒难受。 一年生草本植物,叶卵形、互生,花单生或 簇生于叶腋或枝腋,花冠白色,浆果长指形 或圆粒状,成熟时一般为红色,也有呈黄、 青色等,味辛辣,可供作蔬菜或调味用 副词,竭尽忠诚;全心全意。 ①名词,事情的眉目、头绪、编辑。② 动词,指推测事物的始末。 本为旌旗随风飘扬的样子,引申为柔和 美丽,多用来描写景物 体力、力气 精美纯粹。最好的意思。 形容水流的清澈或石的明净。如:月光 照在水面上泛起粼粼波光。 觉得对不住别人,对自己的过失感到不 安。如,歉疚之情。 弊病、祸害。例句:温肃:“立宪徒托 空言,弊蠹因而丛积。” 动词,不再燃烧;不再发亮 指怂恿、鼓动别人去做坏事。 煽动人的感情或情绪。 象声词。形容水声。 漱口是利用液体含漱从而清洁口腔的方 动词,①随意浏览②移动电话或寻呼机 离开注册登记的服务区域而到另一个区 域后,通过网络进行通信联络。这种功 形容水盈溢 用乐器表演。

动词,①(水、光线等)流出或透出② 泄漏;走漏。 1.充满正气,情绪激昂;2.大方,不吝啬 懒惰;懒散 死了丈夫的女子。 窨井是用在排水管道的转弯,分支,跌 落,等处,以便于检查,疏通用的井, 学名叫检查井。 ①动词,用浓糖浆浸渍果品等。②名 词,蜜饯的果品等。 稀少,冷落。如:疏星寥落。 1.空旷深远;2.冷清、冷落;3.宽宏豁达 引起事故;闹事 指事情的开端,开始。 闯祸;制造祸端 谮:诬陷,中伤。指恶意诬陷伤害。 城门上的瞭望楼。 没有根据的话。 隧道是埋置于地层内的工程建筑物,是 人类利用地下空间的一种形式。 娇嫩油滑。 名词,①宗法制度下指家族的正支。② 一线相传的派系;亲信派系。 血统关系最接近的 见于人名 形容隐隐约约,若有若无。如,虚无缥 缈。(也写作“飘渺”)。 捆绑犯人的绳索。引申为牢狱,囚禁。 使原有长度、距离、时间变短。 把蚕茧浸在热水里,抽出蚕丝。 光彩绚丽。 追赶上。

把东西撕开弄破。 撕破毁掉。引申指单方面背弃共同商定 的协议、条约等。 动词,(对人)粗野、放肆;任意妄 为,不讲情理。 动词,说谎话。 翘起嘴巴。指生气的样子,有时表示可 挑逗,招惹。 从中介绍说和 名词,一端锻成扁平状的铁棍,用来撬 起或移动重物。 褐红色 动词,捉住,抓获。 动词,(原告)撤回诉讼。 煽动;怂恿 写作 指的是撰写稿件。 形容词,聪明。 动词,朝见(君主) 为突厥统治下的一个部落,突厥衰亡 后,鞑靼逐渐成为强大部落。两宋﹑辽 ﹑金时代,又把漠北的蒙古部称为黑鞑 靼,漠南的汪古部称白鞑靼。蒙古兴 起,鞑靼为蒙古所灭,但仍泛称蒙古为 马鞍和马鞍下面的垫子 就是藏在其内,隐藏而不外露的意思, 多形容君子气质。也指言语,文字,神 情等含蓄而不显露。 蕴含,蓄积深藏未露。 绵延横陈。 一种蚕,幼虫绿色,有白色黏粉,成虫 灰白色。幼虫吃臭椿叶,即樗叶等。也

①落叶乔木,叶子长卵圆形,花白色略 带红晕。果实近于球形,红色,味甜, 可以吃。②这种植物的果实。 名词,篱笆,比喻对事物的限制。 又名青果,因果实尚呈青绿色时即可供 鲜食而得名。 将药物涂擦在伤口上 1.散布蔓延;传播;2.表面应酬,虚与 一般指用热毛巾在脸部按擦。 ①形容词,洒脱,自然,与众不同。② 动词,漂浮;飘散。 1、同“淳厚”,淳朴厚道,形容为人淳 厚谦逊。2、质地纯,浓度高(多指气味 气味滋味纯正芳香,使人陶醉 纯正甜美。 广大无边 扎碎谷物或去掉谷物皮的石制工具,由 圆柱形的碾砣和承担碾砣的碾盘组成。 1 .磙压。圆轴或轮子等压在物体上转 (a.碾,滚压:b.排挤倾轧)。 滚过地面 震惊惶恐 震惊恐惧。 利用轮轴原理制成的井上汲水的起重装 由于困倦而进入睡眠或半睡眠状态;想 写在书籍、文章、字画等后面,说明写 作经过或评价内容的短文 ?嗓音沙哑不圆润,甚至发不出声来。 嘴唇圆合而上翘。表示生气。 心里迟疑,要走不走的样子。如,踟躇 不前。 形容慢慢地走, 徘徊不前

蛙或蟾的幼虫。 名词,昆虫,口器坚硬,前翅狭窄而坚 硬,后翅宽大而柔软,后肢很发达,善 于跳跃,多数善于飞行,主要危害禾本 科植物,是农业害虫,种类很多。有的 象声词。多形容笑声。 动词,告诉(对方要怎样做)。 远古传说中的帝王。号高阳氏。 形容山石等突兀、重叠 用于块状药品或金属颗粒的取用。 雕刻 ①动词,检查(走私、偷税、违禁等活 动)②名词,担任这种检查工作的人。 天快要亮或刚亮的时候,比喻光明和胜 名词,稿费。 种植与收割,泛指农业劳动 规劝的话 名词,①文章的长短。②书籍报刊等篇 页的数量。 动词,相持不下。 肢体不能活动。 名词,厚而大的石头。 位于大小腿之间的连接部位。膝的主要 内部组成结构为半月板以及四条韧带。 十分熟悉的意思 物体和物体紧密接触,来回移动。 原意为将帅指挥的旗帜之下,后引申为 部下之意,或者是对将帅本人的敬称。 赞扬和指责,借指评论好坏 表扬或奖励。 中医指痉挛。

谷粒不饱满。瘪:指物体表面凹下去; 不饱满。 疮伤好了之后留下的痕迹。例如,伤口 已愈,却留下一道瘢痕。 身体任何部位运动的感觉或功能完全或 部分丧失。 细粉;粉末;碎屑 鸟类的一种,身体小,头顶黑色,前额 纯白色,嘴细长,尾和翅膀都很长,腹 部白色。吃昆虫和小鱼等,属受保护鸟 类。又称“张飞鸟”。 刺骨的寒冷。例如:北风凛冽,大雪纷 副词,坚定而果断的。 挑选;选拔 依照规定做;不违背 隐在水下;隐藏,不露在表面;秘密地 名词,主要在水面下进行作战等活动的 舰艇。 形容水的声音、外形的形容词,既是说 明水流动时的形状气势,以及所发出的 由于月亮和太阳的吸引力的作用,海绵 发生定时涨落现象。 定期上涨的潮水。 形容河水慢慢流的样子。潺,指水声。 形容溪水、泉水等流动的声音。表现出 一种幽静的环境。 水清见底,清澈透明。(又写作“澄彻 ”)。例如,澄澈见底、月光澄澈如镜 1.黄瘦;瘦损;2.枯萎,凋零;3.困顿;4. 是指对未来的美好生活的期待与向往。 厌恶痛恨。

形容轻快地旋转舞动的样子旋转。如, 翩跹起舞。 指衣服破烂不堪。 意思是指斥责。 指戏曲舞台上扮演隐士、仙人、道长等 人物穿用的服装,也泛指外套。 烫衣服用的金属器具 把衣服烫平;贴切, 妥帖 安慰 名词①个人的经历②记载履历的文件。 实行职责 指游戏;玩耍。 协力,通力合作、合力,尽力 包在石中而尚未雕琢之玉。比喻尚未为 人所知的贤才。 名词,有机染料,深蓝色,用廖兰的叶 子发酵制成,现在多用人工合成,用来 染布,颜色经久不退。通称蓝靛,有的 嘴周围的胡子,其中,“髭”的意思 是:嘴上边的胡子。 微明,光未盛的样子 名词,工资。 上下移位;本末倒置。 动词,①翻倒②采取阴谋手段从内部推 翻合法的政府。 上下震荡;不平稳,路面不平,上下抖 动。多指物体运动的上下抖动。 例句: 小船在惊涛骇浪中diān bǒ。 极度不好的消息 引起极度不安或惊恐不已的梦。 商店临街的玻璃窗,用来展览样品。比喻 集中显示某个领域范围特色的事物。

1.中药名;2.像红色橘皮的颜色 整顿使有条理 整饬纪律。 彼此感情好,没有隔阂和抵触。多用作 融会,融合,感情和睦,没有隔阂。 体色鲜艳的小型昆虫,常具红、黑或黄 色斑点。 动词,形容雨大。 含烟碱的沙石地。例句:红军长征中, 翻重山,涉大江;经磧卤,绝大漠。 伪造的文物或艺术品 指占用快车道,超速行驶,拔除消音器 行驶等行为。 片刻 名词,饭馆 突然;猛然。遽:指匆忙,惊慌。例如, 小孩遽然松开了她的手,朝马路对面跑 形容一个人走路孤零零的样子。如:踽 踽独行 时间白白地过去,事情没有进展! 词语解释:践踏,比喻用暴力欺压、侮辱 、侵害。 例句:被战火róu lìn的大地。 蟹的俗称。海洋食肉性、具粗状宽大之 甲壳类的任一种 一是引人发笑的话和举动;二是花招; 三是滑稽。也有做看点,卖点,叫座之 名词,某些盛东西的日常用具的统称, 如缸、盆、碗、碟等。 器量与见识 遭逢灾难 ,指人遭遇不幸或灾难 遭受寒冷。罹:指遭受。 遭受罪罚。

名词,鸟,头部圆,上嘴大,承勾状, 下嘴短小,羽毛美丽,有白、赤、黄、 绿等色。生活在热带树林里,吃果实。 能模仿人说话的声音。 ①形容词,双方的意思没有明白说出而 彼此有一致的了解。②名词,秘密的条 约或口头协定。 泛指一般在郊外地方,透过累积木材或 树枝搭好的木堆或高台,在活动里燃点 指用非正当手段夺取(权力或地位)。 动词,臣子夺取君主的地位。 用作伪的手段对经典、理论、政策等进 行改动或曲解。 用竹子制成的梳头用具。 又叫栅栏、护栏,用来保护院子的一种 设施,一般都是由棍子、竹子、芦苇、 灌木或者石头构成,常见于我国北方农 村以及欧美等地广人稀的国家,用于保 洗手洗脸 回旋地飞。 例句:雄鹰展翅áo xiáng。 请人到自己的地方来或到约定的地方去 (1)量度物体的重量和容积(2)考虑 斟酌事物的轻重得失 由于温度升高或其他因素,物体的长度 增加或体积增大。 动词,①雕刻(玉石)。②过分的修饰 (文字) 为美化城市或用于纪念意义而雕刻塑造 、具有一定寓意、象征或象形的观赏物 和纪念物。 名词,古代传说中的大鱼和大鸟,也指 鲲化成的大鹏鸟(见于《庄子·逍遥游

不期而遇,偶然相遇 一种鸟。北部和腹部黑白俩色相杂,头 顶棕色,脚黄色。吃昆虫、蚯蚓、植物 的种子等。 磨蹭、磨叨。(也作“磨唧”)。例 句,别磨唧啦,快点来吧,再不来就要 动词,机件或其他物体由于摩擦和使用 而造成损耗。 动词,摩擦使锐利,比喻磨炼。 (轻微)摩擦。缓慢地向前行进;比喻 故意动作缓慢 病名。颈项或腋窝的淋巴结结核,患处 发生硬块,溃烂后流脓,不易愈合。 瘸腿的人。 不眨眼地看 动词,气体由稀变浓或变成液体。 意思有站在某一方,提出理由或事实为 其辩解和在法庭上否定原告申诉的正确 阻塞 令人尴尬,无可奈何,避之唯恐不及的 事情。 燃烧是可燃物跟助燃物(氧化剂)发生 的一种剧烈的、发光、发热的

相关文章:
汉字听写大赛题库(全部词语+拼音+解释)
汉字听写大赛题库(全部词语+拼音+解释)_文学研究_人文社科_专业资料。1、中国汉字听写大会复赛第一场的词语 (2013-08-02) 光绪:guāng xù 皇帝名 甲胄:jiǎ ...
小学生汉字听写大赛题库(2016版)
小学生汉字听写大赛题库(2016版)_语文_小学教育_教育专区。小学生汉字听写大赛 汉字听写大赛第一场 题目 校验【jiào yàn】核对,比较验证。 警惕【jǐng tì】...
中学汉字听写大赛模拟试题及答案
中学汉字听写大赛模拟试题及答案_其它课程_初中教育_教育专区。汉字听写,模拟试题,有答案 中学汉字听写大赛模拟试题 1、 【 骇人听闻 2、 【 肿胀 3、 【 狼狈...
2016中国汉字听写大赛题库
2016 中国汉字听写大赛题库题库一 舴艋曳光弹 颉颃 探囊取物 戆直 戳脊梁骨 饥肠辘辘 徽号 虹鳟鱼 鏖战 料峭 饸饹 合卺 蟊贼 骶骨 罅隙 碌碡 芝罘山 旱魃 歃...
2015中国汉字听写大赛题目
2015中国汉字听写大赛题目_公务员考试_资格考试/认证_教育专区。汉听复赛第八场题库 1.【计日程功】 拼音: jì rì ch?ng gōng 释义:可以数着日子计算进度,...
汉字听写大赛题库
以传播优秀的汉字文化,学习精妙的汉字知识为路径,使学生既能对活动感兴趣,又 能在参与活动中受教育,达到活动的实际效果,特搜集整理《中国汉字听写大赛题库。 《...
汉字听写大赛题库
汉字听写大赛题库汉字听写大赛题库挨揍(á i zò u) 安慰(ān wè i ) 黯淡(à n dà n) 遨游(á o yó u) 懊悔(ào huǐ) 遭到重打或战场上吃败...
(完整版) 三四年级汉字听写大赛试题库
中国汉字听写大赛三、四年级题库序号 汉字书写 难度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 挨打 情绪 静寂 夜幕降临 清新爽人 树桩 宽敞 觅食 闪耀 风平浪静 注音 ...
最新2016汉字听写大会模拟题库-整理版
最新2016汉字听写大会模拟题库-整理版_语文_小学教育_教育专区。最新2016年汉字听写大会模拟题库,精心整理 2016 汉字听写大会模拟题库(1) 1.无暇 2.馈赠 3.晾晒...
2015年中国汉字听写大会题库
2015 年中国汉字听写大会题目全集(1--13) 2015 汉听复赛第一场题库 1.【谈笑风生】 拼音:tán xiào fēng shēng 释义:形容谈话谈得高兴而有风趣。 现场...
更多相关标签:
汉字听写大赛 | 汉字听写大会 | 2015汉字听写大赛题库 | 小学汉字听写大赛题库 | 中国汉字听写大赛题库 | 中国汉字听写大会题库 | 2016汉字听写大赛题库 | 初中汉字听写大赛题库 |