ǰλãҳ >> >>

做匀速直线运动的甲、乙两物体,它们的速度之比为3:2,通过的路程之比为2:3,则它们所用的时间之比为

:
ֱ˶ļס,ǵٶ֮Ϊ3:2,ͨ...
ٶȹʽӦ ֱ˶ļ,ǵٶ֮Ϊ3:2,ͨ·֮Ϊ2:3,õʱ֮Ϊ___. ȷ𰸼ؽ...
...,ǵٶ֮Ϊ3:2,ͨ·֮Ϊ1:3,...
ѡ ٶȹʽӦ ֱ˶ļ,ǵٶ֮Ϊ3:2,ͨ·֮Ϊ1:3,õʱ֮Ϊ( ) A2:3 B2:9 C1:1...
ֱ˶ļס,ǵٶ֮Ϊ2:1,ͨ...
ٶȹʽӦ ֱ˶ļ,ǵٶ֮Ϊ2:1,ͨ·֮Ϊ3:2,õʱ֮Ϊ___. ȷ𰸼ؽ...
סֱ˶,ͨ·֮Ϊ3:2,...
ѡ ٶȵļ סֱ˶,ͨ·֮Ϊ3:2,ʱ֮Ϊ2:3,ٶ֮Ϊ( ) A9:4 B4:9 C1:1 D3:2 ȷ...
...ʱ֮Ϊ4:3,ǵٶ֮Ϊ___;ͨ...
ֱ˶,˶·֮Ϊ3:2,ʱ֮Ϊ4:3,ǵٶ֮Ϊ___;ͨͬ·,ʱ֮Ϊ___. ȷ...
...,ͨ·֮Ϊ3:2,ʱ֮Ϊ2:3,ǵ...
ٶȹʽӦ סֱ˶,ͨ·֮Ϊ3:2,ʱ֮Ϊ2:3,ǵٶ֮Ϊ___. ȷ𰸼ؽ ȷ...
סֱ˶,ٶ֮Ϊ3:1,...
סֱ˶,ٶ֮Ϊ3:1,ʱ֮Ϊ1:2,ͨ·֮Ϊ( ) A1:6 B6:1 C3:2 D2:3ȷ𰸼ؽ ȷ...
ֱ˶׺,ͨ·֮Ϊ...
ֱ˶,ͨ·֮Ϊ3:4,ʱ֮Ϊ2:3,סٶ֮Ϊ___;ͨͬ·,ʱ֮Ϊ...
...ǵٶ֮Ϊ5:4,ͨ·֮Ϊ2:3,...
ѡ ٶȹʽӦ ֱ˶ļ,ǵٶ֮Ϊ5:4,ͨ·֮Ϊ2:3,õʱ֮Ϊ( ) A2:3 B4:5 C15...
ס嶼ֱ˶,ǵٶ֮2:1,...
ٶȹʽӦ סֱ˶,ǵٶ֮2:1,ͨ·֮2:3,סʱ֮___. ȷ...
رǩ: