当前位置:首页 >> 建筑/土木 >>

天正快捷键


L, *LINE(直线) XL, *XLINE(射线) PL, *PLINE(多段线) ML, *MLINE(多线) SPL, *SPLINE(样条曲线) POL, *POLYGON(正多边形) REC, *RECTANGLE(矩形) C, *CIRCLE(圆) A, *ARC(圆弧) DO, *DONUT(圆环) EL, *ELLIPSE(椭圆) REG, *REGION(面域) MT, *MTEXT(多行文本) T, *MTEXT(多行文本) B, *BLOCK(块定义) I, *INSERT(插入块) W, *WBLOCK(定义块文件) DIV, *DIVIDE(等分) H, *BHATCH(填充) 3、修改命令: CO, *COPY(复制) MI, *MIRROR(镜像) AR, *ARRAY(阵列) O, *OFFSET(偏移) RO, *ROTATE(旋转) M, *MOVE(移动) E, DEL 键 *ERASE(删除) X, *EXPLODE(分解) TR, *TRIM(修剪) EX, *EXTEND(延伸) S, *STRETCH(拉伸) LEN, *LENGTHEN(直线拉长) SC, *SCALE(比例缩放) BR, *BREAK(打断) CHA, *CHAMFER(倒角) F, *FILLET(倒圆角) PE, *PEDIT(多段线编辑) ED, *DDEDIT(修改文本) 4、视窗缩放: P, *PAN(平移) Z+空格+空格, *实时缩放 Z, *局部放大 Z+P, *返回上一视图 Z+E, *显示全图

5、叽绫曜ⅲ?nbsp; DLI, *DIMLINEAR(直线标注) DAL, *DIMALIGNED(对齐标注) DRA, *DIMRADIUS(半径标注) DDI, *DIMDIAMETER(直径标注) DAN, *DIMANGULAR(角度标注) DCE, *DIMCENTER(中心标注) DOR, *DIMORDINATE(点标注) TOL, *TOLERANCE(标注形位公差) LE, *QLEADER(快速引出标注) DBA, *DIMBASELINE(基线标注) DCO, *DIMCONTINUE(连续标注) D, *DIMSTYLE(标注样式) DED, *DIMEDIT(编辑标注) DOV, *DIMOVERRIDE(替换标注系统变量) (二)常用 CTRL 快捷键 【CTRL】+1 *PROPERTIES(修改特性) 【CTRL】+2 *ADCENTER(设计中心) 【CTRL】+O *OPEN(打开文件) 【CTRL】+N、M *NEW(新建文件) 【CTRL】+P *PRINT(打印文件) 【CTRL】+S *SAVE(保存文件) 【CTRL】+Z *UNDO(放弃) 【CTRL】+X *CUTCLIP(剪切) 【CTRL】+C *COPYCLIP(复制) 【CTRL】+V *PASTECLIP(粘贴) 【CTRL】+B *SNAP(栅格捕捉) 【CTRL】+F *OSNAP(对象捕捉) 【CTRL】+G *GRID(栅格) 【CTRL】+L *ORTHO(正交) 【CTRL】+W *(对象追踪) 【CTRL】+U *(极轴) (三)常用功能键 【F1】 *HELP(帮助) 【F2】 *(文本窗口) 【F3】 *OSNAP(对象捕捉) 【F7】 *GRIP(栅格) 【F8】 *ORTHO(正交) 检举 回答人的补充 2009-07-29 19:18 ;; 轴网 HZZW, *T71_TAxisGrid QSZW, *T71_TWall2Axis LDZB, *T71_TAxisDim2p

ZDZB, CPZH, TBZH, SCZH, TJZX, ZXCJ, DPZH, ZGXX,

*T71_TAxisDimp *T71_TReAxisNo *T71_TAddLabel *T71_TDelLabel *T71_TInsAxis *T71_TClipAxis *TRevAxno *Chdote

;;柱子 BZZ, *T71_TInsColu JZ, *T71_TCornColu PZZZ, *T71_TPolyColu YXZ, *T71_TPolyColu GGD, *T71_TChHeight GZZ, *T71_TFortiColu ZQQB, *T71_TAlignColu TJB, *T71_TStatVolume TJZB, *T71_TPrjVolume

;;墙体 HZQT, *T71_TWall DFJQ, *T71_TDivWall DXBQ, *T71_TSWall ZXSQ, *T71_TSWall DQJ, *T71_TFillet XQJ, *T71_TFixWall BXDQ, *T71_TAlignWall GQH, *T71_TWallTHick GWQH, *T71_TExtThick QDFK, *T71_TChWallTerm QBWC, *T71_TAddInsulate GWQG, *T71_TChEWallHeight YXLM, *T71_TShapeWall JXLM, *T71_TDelWallShape QMUCS, *T71_TUcsWall SBNW, *T71_TMarkWall ZDNQ, *T71_TMarkIntWall ZDWQ, *T71_TMarkExtWall JLWQ, *T71_THLExtWall QTZX, *T71_TAddPatch PXSX, *T71_TWall2Curve JXDQ, *T71_TAdjWallBase

JJPY, *T71_TOffset QQWD, *T71_TWallAlignroof ;;门窗 MC, *T71_TOpening DXC, *T71_TBanWin ZHMC, *T71_TGroupOpening ZJC, *T71_TCornerWin YXD, *T71_TPolyHole MCT, *T71_TOpSlot MCBH, *T71_TChWinLab MCJC, *T71_TValidOp MCB, *T71_TStatOp MCZB, *T71_TPrjOp MCYX, *T71_TOpTem MKX, *T71_TDoorLine BHFW, *T71_TResetLabPos NWFZ, *T71_TMirWinIO ;ZYFZ, *T71_TMirWinLR,与自由复制重 CLYS, *T71_TMapWinFrame CLZK, *T71_TExpWinFrame JZST, *T71_TOpeningSlot MCTH, *T71_TReplaceOpening MCRK, *T71_TWin2Lib BHHZ, *T71_TLabelFix ;;房间屋顶 CXMJ, *T71_TSpArea SSFJ, *T71_TUpdSpace BZJJ, *T71_TSan BZGD, *T71_TApart BZGB, *T71_TClap SWDX, *T71_TRoflna RYPD, *T71_TSlopeRoof JLHC, *T71_TDormer TNMJ, *T71_TApartArea MJLJ, *T71_TPlusText JTJX, *T71_TKickBoard JYSG, *Rpipe BZPD, *hiproof CJWD, *T71_TCuspRoof JSFG, *sdvln OSFG, *ddvln FJLK, *T71_TSpOutline

RZPD, *T71_TDualSlopeRoof ;;楼梯其他 ZXTD, *T71_TLStair YHTD, *T71_TAStair RYTD, *T71_TCStair TJFS, *T71_THandRail SPLT, *T71_TRStair DT, *T71_TElevator YT, *T71_TBalcony TJ, *T71_TStep PD, *T71_TAscent SS, *T71_Toutlna LJFS, *T71_TLinkHand DPLT, *T71_TMultiStair ZDFT, *autostr ;;造型工具 PB, *T71_TSlab SB, *T71_TVertSlab LJQM, *T71_TCurveMesh LGK, *T71_TRailLib LG, *T71_TRail LJPL, *T71_TRail STZM, *T71_TSol2Face MPHC, *T71_TMergeFace SWQG, *T71_TClip3D YQBX, *T71_THideEdge HXBM, *T71_TCurve2Face BJMT, *T71_TPolyMesh DGJM, *T71_TSlope SWWJ, *T71_TNetShelf XZM, *T71_TLine2Face XMJH, *sf3d ;;立面 JZLM, *T71_TBudElev DCLM, *T71_TStdElev GJLM, *T71_TObjElev LMMC, *T71_TEWinLib LMYT, *T71_TEBalLib LMLK, *T71_TElevOutline MCCS, *T71_TEWPara ZLMX, *T71_ZLMX

LMCT, *elwct YSGX, *drain LMWD, *eroof ;;剖面 JZPM, *T71_TBudSect DCPM, *T71_TStdSect GJPM, *T71_TObjSect MCGL, *T71_MCGL PMMC, *T71_TSectWin HPMQ, *sdwall SXLB, *sdfloor YZLB, *sfloor1 JPDL, *sbeam PMYK, *sroof CSLT, *T71_TSectStair CSLG, *rltplib LTLG, *handrail LTLB, *handrail1 FSJT, *t71_TConnectHandRail PMTC, *FillSect JZJC, *sltoplc2 XNJC, *sltopli2 QXJC, *pltosl ;;日照分析 JZGD, *T71_TPoly2Build DRJZ, *T71_TFloor2Build SXCC, *T71_TSeqSunWin CPCH, *T71_TOrderSunWin LDCC, *T71_TInsWin2p RZSK, *T71_TRay2Time CRZB, *T71_TWinSunAna CRZX, *T71_TWinSunRay DDFX, *T71_TSunSPoint DUFX, *T71_TSunMPoint YYLK, *T71_TShadow2d DZSX, *T71_TSunEqCurve RZFZ, *T71_TShadow YYCC, *T71_TDelShadow DDGX, *T71_TPosSunRay RZSZ, *T71_TSetSunPrec DLWZ, *T71_TCityData RZFZ, *T71_TShadow

JZBG, *T71_TBudTopElev ;;文字表格 WZYS, *T71_TStyleEx ZJZJ, *T71_TTextAdjust DHWZ, *T71_TText WZZH, *T71_TTextConv WZHB, *T71_TTextMerge WZPB, *T71_TTextMask XJBG, *T71_TNewSheet QPBJ, *T71_TSheetEdit DYBJ, *T71_TCellEdit DYHB, *T71_TCellMerge DYLJ, *T71_TSumCellDigit BHBJ, *T71_TRowEdit BLBJ, *T71_TColEdit FJZH, *T71_TBig5_Gb CZTH, *T71_TRepFind bgtx, *T71_TInputSheet dyfz, *T71_TCopyCell cxhb, *T71_TDelMerge scbh, *T71_TSheetDelRow zjbh, *T71_TSheetInsertRow dydz, *T71_TCopyAndPlus CFBG, *T71_TSplitSheet HBBG, *T71_TMergeSheet TYZG, *T71_TEqualTextHeight ZYCK, *T71_TWordLib QXWZ, *txtpl ;;尺寸标注 MCBZ, *T71_TDim3 QHBZ, *T71_TDimWall QZBZ, *T71_TDimTP LDBZ, *T71_TDimTP ZDBZ, *T71_TDimMP BJBZ, *T71_TDimRad ZJBZ, *T71_TDimDia JDBZ, *T71_TDimAng WZFW, *T71_TResetDimP WZFZ, *T71_TResetDimT CCZT, *T71_TDimAdjust CJYS, *T71_TDimTrimExt QXCC, *T71_TDimDel

LJCC, ZBCC, QHJB, CCZH, HCBZ, NMBZ, CCDD, HBQJ, KSBZ, DFQJ, DQBZ, WBCC, DSBZ,

*T71_TMergeDim *T71_TBreakDim *T71_TDimTog *T71_TConvDim *T71_TDimArc *T71_TDimIndoor *T71_TDimBreak *T71_TConbineDim *T71_TQuickDim *T71_TAverageDim *T71_TArrangeDim *T71_TOuterDim *T71_TDivideDim

;;符号标注 ZBBZ, *T71_TCoord ZBJC, *T71_TCheckCoord BGBZ, *T71_TMElev BGJC, *T71_TCheckElev SYFH, *T71_TIndexPTr SYTM, *T71_TIndexDim PMPQ, *T71_TSection DMPQ, *T71_TSection1 JTYZ, *T71_TArrow YCBZ, *T71_TLeader ZFBZ, *T71_TComposing HDCZ, *T71_TSymmetry HZBZ, *T71_TNorthThumb TMBZ, *T71_TDrawingName JZDX, *T71_TSymbCut

;;体量建模 JBXT, *T71_TSolBox JMLS, *T71_TSolExtrude JMXZ, *T71_TSolRevolve JMFY, *T71_TSolSweep BEBJ, *T71_TSolUnion BECJ, *T71_TSolSubtract BEJJ, *T71_TSolIntersect BJST, *T71_TSolEdit STQG, *T71_TSolSlice FLZJ, *T71_TSolSeparate WQFL, *T71_TSolSeparateAll

QCCS, *T71_TSolPurge ;;图库图案 TYTK, *T71_TKW TKZH, *T71_TBlkConv JXPB, *T71_TBlkMask1 JQPB, *T71_TBlkMask2 QXPB, *T71_TBlkUnMask TKGC, *T71_TBlkLay SEWK, *T71_TMVBlock QEWK, *T71_TChMvBlock XTA, *T71_TLinePattern JSWK, *T71_TMkBlk3d MWTC, *T71_MWTC TKTH, *T71_TRepIns TAGL, *T71_TAW GJK, *T71_GJKW GJRK, *T71_InsertGJK ;;设置观察 LCB, *T71_TProjectManager SWZH, *T71_TGroupFloor TXBX, *T71_TMap2D DQCG, *T71_TLHeight DQBL, *T71_TPScale SXSK, *T71_TUpdView DTGC, *T71_T3DO XJTS, *T71_TCamera WQEW, *TShow2D WQSW, *TShow3D ZDQD, *TShowAuto JBYC, *T71_TMkHide JBKJ, *T71_TLocVis HFKJ, *T71_TUnHide DXXZ, *T71_TSelObj DXCX, *T71_TobjInfo DXBJ, *T71_TObjEdit XNMY, *T71_TVrCamera HRDH, *T71_TPathVideo CSDH, *T71_TWalkVideo SKFD, *T71_TMaxVport SKHF, *T71_TResVport JDXR, *T71_TQuickRender STMP, *T71_TFullView

STCP, DWGC, STGD, GJXX,

*T71_TSaveView *T71_TCamLocator *T71_TFixView *T71_TSetting

;; 渲染 YSTC, *T71_FillColor TPTC, *T71_FillImage CZFZ, *T71_TMaterial CZGl, *T71_TMatMan ;;工具 BEYS, *T71_TPolyBool ZWBJ, *TInPlaceEdit ZYFZ, *T71_TDragCopy ZYYD, *T71_TDragMove YW, *T71_TMove HDGL, *T71_TSLb FX, *T71_TRevPline XCCX, *T71_TRemoveDup CLBJ, *T71_TGetExtend TYBG, *T71_TModElev SSLK, *T71_TSeOutline TXCJ, *T71_TClip TXQG, *T71_TCutDrawing ZYNT, *T71_TPasteClip SZLM, *T71_TUcsElev JX, *T71_TRect XBFX, *c_l2pl LJXD, *join2 JDDD, *ptbreak XSBH, *chdash JCQX, *towidth GBTC, *T71_TOffLayer GBQT, *T71_TOffOtherLayer DJTC, *T71_TFreezeLayer DJQT, *T71_TFreezeOtherLayer SDTC, *T71_TLockLayer SDQT, *T71_TLockOtherLayer TCHF, *T71_TResetLayer DLHZ, *droad DLYJ, *filroad ;;文件布图

GCGL, DKWJ, FJDX, LCJB, TXDC, JTZH, PLZJ, TCZH, DYSK, GBBL, BJBC, BJHF, BJXZ, CRTK, TZML, TZBH, CJFB, YSHF, SKFD, TBDS,

*T71_TProjectManager *T71_TOpen *T71_TExplode *T71_TSaveAs *T71_TSaveAs *T71_TConvTch *T71_TBatSave *T71_TLayerConvert *T71_TMakeVp *T71_TChScale *T71_TSaveLayout *T71_TRestoreLayout *T71_TLayoutRot *T71_TTitleFrame *T71_TTitleList *T71_TProtect *T71_TSavexe *T71_TResColor *Winin *clrtos

;;设置 TCGL, *T71_TLayerManager ZDY, *T71_TCustomize ;;帮助 ZXBZ, *THelp JXYS, *TFlashTut RJYL, *TCurTips CJWT, *TchFag BBXX, *Tabout WTBG, *TReportBug相关文章:
很详细天正快捷键大全
创建符合中国建筑制图标注的天正单行文字 单元编辑 DYBJ 编辑表格单元格,修改属性或文字 单元合并 DYHB 合并表格的单元格 单元递增 DYDZ 复制表格单元内容,并对单元...
天正快捷键
天正CAD 快捷键(建筑完整版)大全 1、对象特性 ADC , *ADCENTER(设计中心“Ctrl+2”) CH , MO *PROPERTIES(修改特性“Ctrl+1”) MA , *MATCHPROP(属性匹配...
天正建筑CAD快捷键-较全+常用
天正建筑CAD快捷键-较全+常用_电脑基础知识_IT/计算机_专业资料。原始命令以及自定义命令 天正建筑 CAD“左手键”快捷键█不知道怎么用的 █会常使用的 █较重要...
天正建筑快捷键
天正建筑快捷键 作者:huangdou830 日期:2007-4-25 12:26:00 天正快捷键: ~:图层恢复 1:关闭图层 2:对象选择 4:局部隐藏 5:局部可见 6:恢复可见 7:自由...
天正建筑常用快捷键
天正建筑的快捷键 L, *LINE(直线) XL, *XLINE(射线) PL, *PLINE(多段线) ML, *MLINE(多线) SPL, *SPLINE(样条曲线) POL, *POLYGON(正多边形) REC...
天正建筑常用快捷键
天正建筑常用快捷键轴网菜单 重排轴号 CPZH 改变图中一组轴线编号,该组编号自动进行重新排序 倒排轴号 DPZH 倒排轴线编号,适用于特定方向的立剖面轴线绘制 单...
天正快捷键命令
天正CAD 快捷键大全 “左手键”快捷命令表 A *ARC 创建圆弧 AD *ATTEDIT 改变属性信息 AA *AREA 计算对象或指定区域的面积和周长 AG *ALIGN 将对象与其他对象...
天正建筑常用快捷键
天正建筑常用快捷键 L, *LINE(直线) XL, *XLINE(射线) PL, *PLINE(多段线) ML, *MLINE(多线) SPL, *SPLINE(样条曲线) POL, *POLYGON(正多边形) ...
天正建筑快捷键(重要)
天正建筑快捷键(重要) - 常用 CAD.天正快捷键 ADC, *ADCENTER(设计中心“Ctrl+2” ) CH, MO *PROPERTIES(修改特性“Ctrl+1”) MA, *MA...
CAD、天正快捷键(专用)
CAD、天正常用快捷键 L ——LINE 直线 P—(PL)—PLINE SPL ——SPLINE 多段线 样条曲线 构造线 (飞火流星专用) S ——STRETCH 拉伸 图层顺序 XZ —(XL)...
更多相关标签: