当前位置:首页 >> 建筑/土木 >>

天正快捷键


L, *LINE(直线) XL, *XLINE(射线) PL, *PLINE(多段线) ML, *MLINE(多线) SPL, *SPLINE(样条曲线) POL, *POLYGON(正多边形) REC, *RECTANGLE(矩形) C, *CIRCLE(圆) A, *ARC(圆弧) DO, *DONUT(圆环) EL, *ELLIPSE(椭圆) REG, *REGION(面域) MT, *MTEXT(多行文本) T, *MTEXT(多行文本) B, *BLOCK(块定义) I, *INSERT(插入块) W, *WBLOCK(定义块文件) DIV, *DIVIDE(等分) H, *BHATCH(填充) 3、修改命令: CO, *COPY(复制) MI, *MIRROR(镜像) AR, *ARRAY(阵列) O, *OFFSET(偏移) RO, *ROTATE(旋转) M, *MOVE(移动) E, DEL 键 *ERASE(删除) X, *EXPLODE(分解) TR, *TRIM(修剪) EX, *EXTEND(延伸) S, *STRETCH(拉伸) LEN, *LENGTHEN(直线拉长) SC, *SCALE(比例缩放) BR, *BREAK(打断) CHA, *CHAMFER(倒角) F, *FILLET(倒圆角) PE, *PEDIT(多段线编辑) ED, *DDEDIT(修改文本) 4、视窗缩放: P, *PAN(平移) Z+空格+空格, *实时缩放 Z, *局部放大 Z+P, *返回上一视图 Z+E, *显示全图

5、叽绫曜ⅲ?nbsp; DLI, *DIMLINEAR(直线标注) DAL, *DIMALIGNED(对齐标注) DRA, *DIMRADIUS(半径标注) DDI, *DIMDIAMETER(直径标注) DAN, *DIMANGULAR(角度标注) DCE, *DIMCENTER(中心标注) DOR, *DIMORDINATE(点标注) TOL, *TOLERANCE(标注形位公差) LE, *QLEADER(快速引出标注) DBA, *DIMBASELINE(基线标注) DCO, *DIMCONTINUE(连续标注) D, *DIMSTYLE(标注样式) DED, *DIMEDIT(编辑标注) DOV, *DIMOVERRIDE(替换标注系统变量) (二)常用 CTRL 快捷键 【CTRL】+1 *PROPERTIES(修改特性) 【CTRL】+2 *ADCENTER(设计中心) 【CTRL】+O *OPEN(打开文件) 【CTRL】+N、M *NEW(新建文件) 【CTRL】+P *PRINT(打印文件) 【CTRL】+S *SAVE(保存文件) 【CTRL】+Z *UNDO(放弃) 【CTRL】+X *CUTCLIP(剪切) 【CTRL】+C *COPYCLIP(复制) 【CTRL】+V *PASTECLIP(粘贴) 【CTRL】+B *SNAP(栅格捕捉) 【CTRL】+F *OSNAP(对象捕捉) 【CTRL】+G *GRID(栅格) 【CTRL】+L *ORTHO(正交) 【CTRL】+W *(对象追踪) 【CTRL】+U *(极轴) (三)常用功能键 【F1】 *HELP(帮助) 【F2】 *(文本窗口) 【F3】 *OSNAP(对象捕捉) 【F7】 *GRIP(栅格) 【F8】 *ORTHO(正交) 检举 回答人的补充 2009-07-29 19:18 ;; 轴网 HZZW, *T71_TAxisGrid QSZW, *T71_TWall2Axis LDZB, *T71_TAxisDim2p

ZDZB, CPZH, TBZH, SCZH, TJZX, ZXCJ, DPZH, ZGXX,

*T71_TAxisDimp *T71_TReAxisNo *T71_TAddLabel *T71_TDelLabel *T71_TInsAxis *T71_TClipAxis *TRevAxno *Chdote

;;柱子 BZZ, *T71_TInsColu JZ, *T71_TCornColu PZZZ, *T71_TPolyColu YXZ, *T71_TPolyColu GGD, *T71_TChHeight GZZ, *T71_TFortiColu ZQQB, *T71_TAlignColu TJB, *T71_TStatVolume TJZB, *T71_TPrjVolume

;;墙体 HZQT, *T71_TWall DFJQ, *T71_TDivWall DXBQ, *T71_TSWall ZXSQ, *T71_TSWall DQJ, *T71_TFillet XQJ, *T71_TFixWall BXDQ, *T71_TAlignWall GQH, *T71_TWallTHick GWQH, *T71_TExtThick QDFK, *T71_TChWallTerm QBWC, *T71_TAddInsulate GWQG, *T71_TChEWallHeight YXLM, *T71_TShapeWall JXLM, *T71_TDelWallShape QMUCS, *T71_TUcsWall SBNW, *T71_TMarkWall ZDNQ, *T71_TMarkIntWall ZDWQ, *T71_TMarkExtWall JLWQ, *T71_THLExtWall QTZX, *T71_TAddPatch PXSX, *T71_TWall2Curve JXDQ, *T71_TAdjWallBase

JJPY, *T71_TOffset QQWD, *T71_TWallAlignroof ;;门窗 MC, *T71_TOpening DXC, *T71_TBanWin ZHMC, *T71_TGroupOpening ZJC, *T71_TCornerWin YXD, *T71_TPolyHole MCT, *T71_TOpSlot MCBH, *T71_TChWinLab MCJC, *T71_TValidOp MCB, *T71_TStatOp MCZB, *T71_TPrjOp MCYX, *T71_TOpTem MKX, *T71_TDoorLine BHFW, *T71_TResetLabPos NWFZ, *T71_TMirWinIO ;ZYFZ, *T71_TMirWinLR,与自由复制重 CLYS, *T71_TMapWinFrame CLZK, *T71_TExpWinFrame JZST, *T71_TOpeningSlot MCTH, *T71_TReplaceOpening MCRK, *T71_TWin2Lib BHHZ, *T71_TLabelFix ;;房间屋顶 CXMJ, *T71_TSpArea SSFJ, *T71_TUpdSpace BZJJ, *T71_TSan BZGD, *T71_TApart BZGB, *T71_TClap SWDX, *T71_TRoflna RYPD, *T71_TSlopeRoof JLHC, *T71_TDormer TNMJ, *T71_TApartArea MJLJ, *T71_TPlusText JTJX, *T71_TKickBoard JYSG, *Rpipe BZPD, *hiproof CJWD, *T71_TCuspRoof JSFG, *sdvln OSFG, *ddvln FJLK, *T71_TSpOutline

RZPD, *T71_TDualSlopeRoof ;;楼梯其他 ZXTD, *T71_TLStair YHTD, *T71_TAStair RYTD, *T71_TCStair TJFS, *T71_THandRail SPLT, *T71_TRStair DT, *T71_TElevator YT, *T71_TBalcony TJ, *T71_TStep PD, *T71_TAscent SS, *T71_Toutlna LJFS, *T71_TLinkHand DPLT, *T71_TMultiStair ZDFT, *autostr ;;造型工具 PB, *T71_TSlab SB, *T71_TVertSlab LJQM, *T71_TCurveMesh LGK, *T71_TRailLib LG, *T71_TRail LJPL, *T71_TRail STZM, *T71_TSol2Face MPHC, *T71_TMergeFace SWQG, *T71_TClip3D YQBX, *T71_THideEdge HXBM, *T71_TCurve2Face BJMT, *T71_TPolyMesh DGJM, *T71_TSlope SWWJ, *T71_TNetShelf XZM, *T71_TLine2Face XMJH, *sf3d ;;立面 JZLM, *T71_TBudElev DCLM, *T71_TStdElev GJLM, *T71_TObjElev LMMC, *T71_TEWinLib LMYT, *T71_TEBalLib LMLK, *T71_TElevOutline MCCS, *T71_TEWPara ZLMX, *T71_ZLMX

LMCT, *elwct YSGX, *drain LMWD, *eroof ;;剖面 JZPM, *T71_TBudSect DCPM, *T71_TStdSect GJPM, *T71_TObjSect MCGL, *T71_MCGL PMMC, *T71_TSectWin HPMQ, *sdwall SXLB, *sdfloor YZLB, *sfloor1 JPDL, *sbeam PMYK, *sroof CSLT, *T71_TSectStair CSLG, *rltplib LTLG, *handrail LTLB, *handrail1 FSJT, *t71_TConnectHandRail PMTC, *FillSect JZJC, *sltoplc2 XNJC, *sltopli2 QXJC, *pltosl ;;日照分析 JZGD, *T71_TPoly2Build DRJZ, *T71_TFloor2Build SXCC, *T71_TSeqSunWin CPCH, *T71_TOrderSunWin LDCC, *T71_TInsWin2p RZSK, *T71_TRay2Time CRZB, *T71_TWinSunAna CRZX, *T71_TWinSunRay DDFX, *T71_TSunSPoint DUFX, *T71_TSunMPoint YYLK, *T71_TShadow2d DZSX, *T71_TSunEqCurve RZFZ, *T71_TShadow YYCC, *T71_TDelShadow DDGX, *T71_TPosSunRay RZSZ, *T71_TSetSunPrec DLWZ, *T71_TCityData RZFZ, *T71_TShadow

JZBG, *T71_TBudTopElev ;;文字表格 WZYS, *T71_TStyleEx ZJZJ, *T71_TTextAdjust DHWZ, *T71_TText WZZH, *T71_TTextConv WZHB, *T71_TTextMerge WZPB, *T71_TTextMask XJBG, *T71_TNewSheet QPBJ, *T71_TSheetEdit DYBJ, *T71_TCellEdit DYHB, *T71_TCellMerge DYLJ, *T71_TSumCellDigit BHBJ, *T71_TRowEdit BLBJ, *T71_TColEdit FJZH, *T71_TBig5_Gb CZTH, *T71_TRepFind bgtx, *T71_TInputSheet dyfz, *T71_TCopyCell cxhb, *T71_TDelMerge scbh, *T71_TSheetDelRow zjbh, *T71_TSheetInsertRow dydz, *T71_TCopyAndPlus CFBG, *T71_TSplitSheet HBBG, *T71_TMergeSheet TYZG, *T71_TEqualTextHeight ZYCK, *T71_TWordLib QXWZ, *txtpl ;;尺寸标注 MCBZ, *T71_TDim3 QHBZ, *T71_TDimWall QZBZ, *T71_TDimTP LDBZ, *T71_TDimTP ZDBZ, *T71_TDimMP BJBZ, *T71_TDimRad ZJBZ, *T71_TDimDia JDBZ, *T71_TDimAng WZFW, *T71_TResetDimP WZFZ, *T71_TResetDimT CCZT, *T71_TDimAdjust CJYS, *T71_TDimTrimExt QXCC, *T71_TDimDel

LJCC, ZBCC, QHJB, CCZH, HCBZ, NMBZ, CCDD, HBQJ, KSBZ, DFQJ, DQBZ, WBCC, DSBZ,

*T71_TMergeDim *T71_TBreakDim *T71_TDimTog *T71_TConvDim *T71_TDimArc *T71_TDimIndoor *T71_TDimBreak *T71_TConbineDim *T71_TQuickDim *T71_TAverageDim *T71_TArrangeDim *T71_TOuterDim *T71_TDivideDim

;;符号标注 ZBBZ, *T71_TCoord ZBJC, *T71_TCheckCoord BGBZ, *T71_TMElev BGJC, *T71_TCheckElev SYFH, *T71_TIndexPTr SYTM, *T71_TIndexDim PMPQ, *T71_TSection DMPQ, *T71_TSection1 JTYZ, *T71_TArrow YCBZ, *T71_TLeader ZFBZ, *T71_TComposing HDCZ, *T71_TSymmetry HZBZ, *T71_TNorthThumb TMBZ, *T71_TDrawingName JZDX, *T71_TSymbCut

;;体量建模 JBXT, *T71_TSolBox JMLS, *T71_TSolExtrude JMXZ, *T71_TSolRevolve JMFY, *T71_TSolSweep BEBJ, *T71_TSolUnion BECJ, *T71_TSolSubtract BEJJ, *T71_TSolIntersect BJST, *T71_TSolEdit STQG, *T71_TSolSlice FLZJ, *T71_TSolSeparate WQFL, *T71_TSolSeparateAll

QCCS, *T71_TSolPurge ;;图库图案 TYTK, *T71_TKW TKZH, *T71_TBlkConv JXPB, *T71_TBlkMask1 JQPB, *T71_TBlkMask2 QXPB, *T71_TBlkUnMask TKGC, *T71_TBlkLay SEWK, *T71_TMVBlock QEWK, *T71_TChMvBlock XTA, *T71_TLinePattern JSWK, *T71_TMkBlk3d MWTC, *T71_MWTC TKTH, *T71_TRepIns TAGL, *T71_TAW GJK, *T71_GJKW GJRK, *T71_InsertGJK ;;设置观察 LCB, *T71_TProjectManager SWZH, *T71_TGroupFloor TXBX, *T71_TMap2D DQCG, *T71_TLHeight DQBL, *T71_TPScale SXSK, *T71_TUpdView DTGC, *T71_T3DO XJTS, *T71_TCamera WQEW, *TShow2D WQSW, *TShow3D ZDQD, *TShowAuto JBYC, *T71_TMkHide JBKJ, *T71_TLocVis HFKJ, *T71_TUnHide DXXZ, *T71_TSelObj DXCX, *T71_TobjInfo DXBJ, *T71_TObjEdit XNMY, *T71_TVrCamera HRDH, *T71_TPathVideo CSDH, *T71_TWalkVideo SKFD, *T71_TMaxVport SKHF, *T71_TResVport JDXR, *T71_TQuickRender STMP, *T71_TFullView

STCP, DWGC, STGD, GJXX,

*T71_TSaveView *T71_TCamLocator *T71_TFixView *T71_TSetting

;; 渲染 YSTC, *T71_FillColor TPTC, *T71_FillImage CZFZ, *T71_TMaterial CZGl, *T71_TMatMan ;;工具 BEYS, *T71_TPolyBool ZWBJ, *TInPlaceEdit ZYFZ, *T71_TDragCopy ZYYD, *T71_TDragMove YW, *T71_TMove HDGL, *T71_TSLb FX, *T71_TRevPline XCCX, *T71_TRemoveDup CLBJ, *T71_TGetExtend TYBG, *T71_TModElev SSLK, *T71_TSeOutline TXCJ, *T71_TClip TXQG, *T71_TCutDrawing ZYNT, *T71_TPasteClip SZLM, *T71_TUcsElev JX, *T71_TRect XBFX, *c_l2pl LJXD, *join2 JDDD, *ptbreak XSBH, *chdash JCQX, *towidth GBTC, *T71_TOffLayer GBQT, *T71_TOffOtherLayer DJTC, *T71_TFreezeLayer DJQT, *T71_TFreezeOtherLayer SDTC, *T71_TLockLayer SDQT, *T71_TLockOtherLayer TCHF, *T71_TResetLayer DLHZ, *droad DLYJ, *filroad ;;文件布图

GCGL, DKWJ, FJDX, LCJB, TXDC, JTZH, PLZJ, TCZH, DYSK, GBBL, BJBC, BJHF, BJXZ, CRTK, TZML, TZBH, CJFB, YSHF, SKFD, TBDS,

*T71_TProjectManager *T71_TOpen *T71_TExplode *T71_TSaveAs *T71_TSaveAs *T71_TConvTch *T71_TBatSave *T71_TLayerConvert *T71_TMakeVp *T71_TChScale *T71_TSaveLayout *T71_TRestoreLayout *T71_TLayoutRot *T71_TTitleFrame *T71_TTitleList *T71_TProtect *T71_TSavexe *T71_TResColor *Winin *clrtos

;;设置 TCGL, *T71_TLayerManager ZDY, *T71_TCustomize ;;帮助 ZXBZ, *THelp JXYS, *TFlashTut RJYL, *TCurTips CJWT, *TchFag BBXX, *Tabout WTBG, *TReportBug


赞助商链接
相关文章:
天正建筑快捷键大全
CAD 快捷键 天正建筑命令快捷键大全一 轴网菜单 重排轴号 CPZH 改变图中一组轴线编号, 该组编号自动进行重新 排序 倒排轴号 DPZH 倒排轴线编号, 适用于特定...
最好的最全的天正建筑快捷键
最新天正建筑快捷键大全之一 1、 快捷键之轴网菜单添补轴号 TBZH 在已有轴号基础上,关联增加新轴号 添加径轴 TJJZ 在已有圆弧轴网上添加新的径向轴线,并插入...
很详细天正快捷键大全
进入天正基本设定页面进行初始参数设置 自定义 ZDY 设置菜单风格、用户自定义工具栏与单键热键 当前比例 DQBL 从现在开始设置新的绘图比例 图层管理 TCGL 管理天正...
天正软件常用快捷键技巧
天正软件常用快捷键技巧轴网菜单重排轴号 CPZH 改变图中一组轴线编号,该组编号自动进行重新排序倒排轴号 单轴变号 绘制轴网 两点轴标 墙生轴网 删除轴号 ...
天正建筑快捷键命令大全
天正建筑命令快捷键大全一 天正建筑命令快捷键大全一 轴网菜单重排轴号 倒排轴号 单轴变号 绘制轴网 两点轴标 墙生轴网 删除轴号 添补轴号 添加径轴 添加...
天正CAD常用快捷键
最适用最常用天正CAD快捷... 2页 1下载券 CAD及天正绘图常用快捷键... 3页...(移动) E, DEL 键 *ERASE(删除) X, *EXPLODE(分解) TR, *TRIM(修剪) ...
天正快捷键大全
天正快捷键大全_计算机软件及应用_IT/计算机_专业资料。. 一、CAD 快捷命令: 1、 对象特性 ADC, --ADCENTER(设计中心窗口“Ctrl+2”) CH, MO --PROPERTIES(...
天正建筑快捷键
天正建筑快捷键 作者:huangdou830 日期:2007-4-25 12:26:00 天正快捷键: ~:图层恢复 1:关闭图层 2:对象选择 4:局部隐藏 5:局部可见 6:恢复可见 7:自由...
天正快捷键命令
天正CAD 快捷键大全 “左手键”快捷命令表 A *ARC 创建圆弧 AD *ATTEDIT 改变属性信息 AA *AREA 计算对象或指定区域的面积和周长 AG *ALIGN 将对象与其他对象...
天正2014快捷键
天正2014快捷键_电脑基础知识_IT/计算机_专业资料。天正2014快捷键 轴网菜单 重排轴号 CPZH 改变图中一组轴线编号,该组编号自动进行重新排序 倒排轴号 DPZH 倒...
更多相关标签: