当前位置:首页 >> 高中作文 >>

江苏2013届高考语文猜题押题(语知+阅读+作文)


江苏 2013 届高考语文猜题押题(语知+阅读+作文)
一、易读错字 畚箕 běnjī 匕首 bǐ 针砭 biān 谄媚 chǎn 霓裳羽衣 chá 一场雨 一场大战 ng chá ng(不读 chǎng, 用于事情的经过) 三场比赛 跳场舞(chǎng, 用于文体活动) 匀称 称职 称心如意 对称 chè n 憧憬 chōng 驰骋 chíchěng 鞭笞 chī 处

暑 处境 处女 处世 为人 处于 chǔ揣着书 chuāi(区别:揣测 chuǎi ) 啜(姓氏)chuà i 汆丸子 cuān 档 案 dà ng 安步当车 dà ng 订正 dì 胴体 dò ng ng 句读 dò 掇拾 duō 菲薄 u fěi 氛围 fēn 果脯 fǔ 准噶尔 gá 枸杞 gǒuqǐ 勾当 gò u 呱呱坠地 gū 力能 扛鼎 gāng 道行 hé 一哄而散 hò ng ng (哄堂大笑 hōng 哄逗 哄骗 hǒng)骨骸 há i 薅草 hāo 白桦树 huà (不读 huá 馄饨 hú n 和泥 和面 huó 搅和 huo ) ntú 和稀泥 huò 囫囵吞枣 hú n 溃脓 huì lú (区别溃烂 kuì ) 通缉 jī(区别编辑 jí 窗明几净 ) jī 嫉妒 jí(区别忌妒 jì ) 给予 jǐ上声(不读 geǐ,注意和“给以”的区别) 人才济济 j ǐ 脊背 脊梁 脊柱 jǐ 成绩 jì渐染 东渐入海 jiān 眼睑 jiǎn 矫枉过正 jiǎ o 缴纳 缴费 jiǎo 绢花 juà 配角儿 角色 jué 发酵 jià 解送 押解 jiè 浑身解数 xiè n o 粳米 jīng 籼米 xiān 强劲 劲敌 劲旅 jì 根茎叶 jīng 颈部 j?ng 靓妆 jì ng ng 循规蹈 矩 矩形 jǔ 前倨后恭 jù 龟裂 jūn 以儆效尤 jǐng 睛纶 jīng 扛枪 扛长工 ká 倥偬 k ng ǒng zǒng 内窥镜 kuī 傀儡 kuǐ 书声琅琅 lá 唠叨 lá (区别 唠家常 là ng o o) 驽 马 nú 弩弓 nǔ 落不是 là o 量杯 思量 liá ng 量体裁衣 lià 浙江丽水 lí 淋 ng 病 lì 去声绿林好汉 lù 棕榈 lǘ 莽莽群山 草莽 mǎng 扪心自问 mé n n 腼腆 miǎnti ǎn 酩酊 mǐng dǐng 披靡 mǐ抹墙 mò 模样 mú (区别模型 mó 泥淖 nà ) o 泥古 拘泥 nì 忸怩 niǔ ní 喷香 喷喷香 pè n(不读 pēn 。注意:香喷喷读 pēn,但本音是 pè n,与懒洋洋 读 yāng、 黑洞洞读 dōng、 血淋淋读 līn 等重叠形容词一样属于普通话语流音变。 土坯 坯 ) 胎 Pī(胚胎 pēitāi) 癖好 洁癖 pǐ睥睨 pì 剽窃 剽悍 piāo 媲美 pì去声 nì 绮丽 qǐ 哨卡 qiǎ蹊跷 qīqiāo 心广体胖 pá 大腹便便 piá 缥缈 piāomiǎo n n 骠勇 pià 娉婷 o pīngtíng 砒霜 pī 湖泊 pō 漂泊 bó 一曝十寒 曝晒 pù 曝光 bà o 菜畦 qí 牵 强附会 qiǎng 襁褓 qiǎngb?o 壳: o:金蝉脱壳 甲壳 地壳 ké : qià 贝壳 鸡蛋壳 脑壳 请 柬 jiǎn 蜷缩 quá n 禅让 封禅 shà n(区别:禅院 坐禅 chá n) 搭讪 讪笑 shà 妊娠 n rènshēn 教室 办公室 shì 狩猎 shò 箪食壶浆 dānsì u 精髓 suǐ 叨光 tāo 体已 tī.ji 轻佻 tiāo 请帖 tiě 妥帖(贴)tiē 字帖 tiè 上吐下泻 tù 海参崴 w?i 龌龊 wò chuò 纤维 xiān wéi 鲜见 xiǎn 相机行事 xià 挟制 xié 叶韵 xié乳臭 铜臭 xiù骁 ng 勇 骁将 xiāo 眩晕 xuà yù n n 倾轧 yà筵席 yá n 梦魇 yǎn 殷红 yān 窈窕 yǎotiǎo 笑靥 yè 旖旎 yǐnǐ 迤逦 yǐ lǐ 荫凉 yì 应届 yīng 良莠不分 yǒu n 迂回 迂腐 yū 年逾古稀 yú伛偻 yǔlǚ 熨贴 yù (熨斗) 鹬蚌相争 yù予 yú (义为“我”。授予, 予以是上声) 与其 y?(不读去声,除了在参与义里读去声其它读上声。去声: 参与 与 会 上声: 与虎谋皮 与人为善 赠与 我与你) 晕车 晕船 晕机 晕针 yù(不 n 读 yūn 头晕 晕厥 yūn)包扎 扎小辫 zā(不读 zha) 驻扎 zhā 谮言 zè 赠送 zè 札 n ng 记 zhá 择菜 zhá i 动辄 zhé 棋高一着 zhāo 着慌 zhá 召开 号召 zhà 症结 zhēng 病 o o ( 症是去声) 踯躅 zhí zhú卷帙浩繁 zhì 博闻 强识 标识 zhì 扺掌 zh?zhǎng 趾甲 (皆上声) 中肯 zhò ng 压轴戏 zhò u(误读 zhó u) 白术 zhú 莺啼鸟啭 zhuà 琢 n 磨 zhuó (加工义) 区别: mó 琢磨 zuó mo(思索义, 磨读轻声) 颤栗 (战栗) n 颤动 发 zhà 颤 chà n 渣滓 zǐ 编纂 zuǎn 二 容易混淆的多音字 bì 辟邪 复辟 征辟 chā 差别 差额 差价 差强人意 差可告慰

cháng 打场 场院 赶场 圩场 一场大战 一场雨 xiù 铜臭 乳臭未干 无色无臭 dāng 当面 首当其冲 螳臂当车 独当一面 门当户对 dàng 恰当 当做 当真 安步当车 duó 揣度 忖度 测度 度德量力 jǐ 供给 给养 给予 补给 配给 自给自足 jīn 禁受 禁不起 禁不住 情不自禁 弱不禁风 忍俊不禁 jìn 禁止 禁锢 禁忌 禁用 禁区 禁毒 禁运 紫禁城 令行禁止 取之无禁 gōng 供销 供应 供不应求 gong 供词 供案 供职 供认不讳 guān 冠盖 冠心病 冠冕堂皇 冠状动脉 guan 弱冠 冠军 冠名权 冠以??称号 h?ng 横暴 蛮横 强横 飞来横祸 大发横财 横遭迫害 hōng 哄传 哄抢 哄笑 哄堂大笑 哄抬物价 jiān 时间 间架 间距 间奏曲 间不容发 jiàn 间断 间谍 反间计 亲密无间 黑白相间 l?i 累赘 硕果累累 lěi 积累 累计 累积 累次 罪行累累 qiáng 强渡 强攻 强制性 博闻强识 强取豪夺 qiǎng 勉强 强逼 强迫 强求 强辩 强词夺理 强人所难 强颜欢笑 牵强附会 mǐ 所向披靡 风靡一时 靡靡之音 靡日不思 靡坚不摧 nàn 罹难 非难 责难 难友 难兄难弟 大难临头 shǔ 数说 数不胜数 数典忘祖 sù 住宿 宿怨 宿愿 宿将 宿债 宿舍 tāo 叨光 叨扰 叨教 xǐng 反省 省察 省悟 省亲 不省 人事 y? 呜咽 哽咽 幽咽 yīng 应该 理应 应届 应允 应当 应有尽有 yìng 答应 呼应 应变 应酬 供不应求 应接不暇 里应外合 yōng 雇佣 女佣 佣工 佣人 yòng 佣金 佣钱 zǎi 登载 报载 刊载 记载 连载 一年半载 三年五载 zài 装载 载重 下载 风雪载途 怨声载道 载歌载舞 三 高考成语误用常见类型 1 第一类,误解成语意义 要特别注意下列成语常因误解意义而误用: 明白黄花、火中取栗、万人空巷、不刊之论、目无全牛、不为已甚、望洋兴叹、文不 加点、不足为训、因人成事、弹冠相庆、久假不归、司马青衫、一辞莫赞、数典忘祖、空穴 来风。 还有一些成语的实际意义不止一项,我们不可只知其一不知其二,如“大动干戈、高 山流水、不绝如缕、不翼而飞、珠圆玉润”等。 2 第二类,搭配错误 “美轮美奂 “相敬如宾、琴瑟之好、破镜重圆”“青梅竹马”只用于年幼的男女之间。 。 “休戚相关”“置若罔闻” “筚路蓝缕” “汗牛充栋”“耳提面命” “三令五申” “络 。 。 绎不绝” “挥洒自如” “豁然开朗”“不可磨灭” “人老珠黄”只用于妇女。 。 “巧夺天工” 。 “循序渐进”只用于学习、工作。 “如履薄冰” “置之度外”的“之” “崭路头角” “擢

发难数” 3 第三类,贬词褒用 要注意下列成语的感情色彩是贬义,不可褒用: 满城风雨、形形色色、无独有偶、无所不为、长此以往、趋之若鹜、半斤八两、等量齐 观、费尽心机、大而无当、大言不惭、明目张胆、明哲保身、忘乎所以、高谈阔论、始作俑 者、好高骛远、邯郸学步、评头品足、如丧考妣、一丘之貉、咄咄逼人、虎视眈眈、别有用 心、梁上君子、道貌岸然、衣冠楚楚、巧言令色、人模人样、好为人师、神气活现、趾高气 扬、为所欲为、一命呜呼、呜呼哀哉、天花乱坠、巧舌如簧、一团和气、改头换面。 4 第四类,褒词贬用 “有口皆碑”像“生龙活虎、赤胆忠心” 拭目以待、神机妙算、名不虚传、凤毛麟角、洋洋大观、沁人心脾、沁入肺腑、别有天 地、别出机杼、有头有脸、有口无心、惨淡经营、来日方长、置之度外。 “成千上万、如虎添翼”情投意合—臭味相投,见机行事—见风使舵,侃侃而谈—夸夸 其谈,一得之见—一孔之见,无微不至—无所不至,再接再厉—变本加厉,深思熟虑—处心 积虑,绞尽脑汁—费尽心机,开山祖师—始作俑者,昂首阔步—趾高气扬,从容不迫—故作 镇静。 5 第五类,部分语境条件不具 “莘莘学子” “力换狂澜”“相濡以沫” “因陋就简” “名不虚传” “耳濡目染” 。 。 “不可开交” 6 第六类,误把彼成语当作此成语使用 “强人所难” 望其项背—望尘莫及,身临其境一设身处地,耳濡目染—耳闻目睹,舍本 逐末—本末倒置,无与伦比—不可同日而语,形影相吊—形影不离,东山再起—死灰复燃, 一见如故—一见钟情,不拘一格—无拘无束,乐不思蜀—乐不可支,不以为然—不以为意, 不孚众望—不负众望,首当其冲—当务之急,间不容发—亲密无间,刮目相看—拭目以待, 引而不发—启而不发,无可厚非—无可非议,有声有色—绘声绘色,首当其冲—首屈一指, 置若罔闻—置之度外,匪夷所思—不可思议,不约而同—不谋而合,死里逃生—起死回生。 7 第七类,表意重复 8 第八类,误用字面意义 “进退维谷”这个成语的实际意义是进退都处于困境之中,进退两难。但例句中却误 用了字面意义,当然是错误的。对下面这些成语,要注意防止望文生义,误用字面意义: 如坐春风、春风化雨、间不容发、祸起萧墙、炙手可热、一衣带水、下车伊始、开门见 山、水清无鱼、独步天下、独辟蹊径、登堂入室。 四 七类病句类型必须掌握 高考说明要求掌握的病句类型有七类,现归纳如下:语序不当、搭配不当、成分残缺、成分 赘余、结构混乱、语意不明、不合逻辑。 (一)、语序不当。语序不当主要有下列类型: 1、名词附加语的多项定语次序不当; 2、动词的附加语的多项状语次序不当; 3、虚词的 位置安排得不恰当;特别是“把”字短语位置不当。 1) 名词附加语:解放前,约有百分之七十的中国农业人口是贫雇农。“中国农业人口”移 ( 到“约有”之前,去掉“的”) 。 2) 动词的附加语。美国有十五个州禁止黑人在娱乐场所与白人享有平等的地位。“与白人” ( 移到“平等”的前面) 。 3) 虚词的位置。副词和连词位置不恰当:他如果不能实事求是,事业就会受到损失。

( “他”应移到“如果”的后面。两个分句同一主语时,关联词语在主语后边;不同主语时, 关联词语在主语前边。 ) (二)、搭配不当 搭配不当主要有下列类型:主谓搭配不当、动宾搭配不当、饰语和中心语搭配不当、一面与 两面搭配不当、否定与肯定搭配不当。 (1)主谓搭配不当 我觉得这个答复,和对这些问题的调查处理,都是一种不负责任的态 度。 (应该把“是”改做“表现出”) 。 (2)动词和宾语搭配不当 他多么渴望一个学习机会呀!“渴望”后缺少动词“有”) ( 。 (3)状语和中心语搭配不当 这次大会上,对工资问题交换了广泛意见。 (并不是意见广泛 而是交换的范围广泛,应改做“广泛地交换了意见”) 。 (4)一面与两面搭配不当 艺人们过去一贯遭白眼,如今却受到人们的热切的青睐,就在这白眼和青睐之间,他们体味 着人间的温暖。“白眼”和“青睐”指相反的两面,但底下的“温暖”只适用于一面。 ( ) (5)否定与肯定搭配不当 我想这应该是不必叙述的,没有谁不会想象不出的。“没有谁 ( 不会想象不出”等于说“谁都想象不出” ,推测原意应是“谁也想象得出”) 。 (三)、成分残缺 成分残缺主要有下列类型:缺少主语、缺少谓语、缺少宾语、缺少修饰成分。 (1)缺少主语 由于她这样好的成绩,得到了老师和同学们的赞扬。“得到”的主语是什 ( 么?改为“由于这样好的成绩,她得到了......” ) (2)缺少谓语 最近又发动了全面的质量大检查运动,要在这个运动中建立与加强技术管 理制度等一系列的工作。 (在“建立”前少了个谓语“完成”) 。 (3)缺少宾语 虽然每天工作很忙,但还是抓紧和同学研究或自己看书。“抓紧”什么? ( “时间”一词不能省。 ) (4)缺少修饰成分 要想作出杰出的成就,就必须付出劳动。“劳动”前应加“艰苦” ( “辛 勤”之类的修饰语,同时,前一分句又是“动宾不当”) 。 (四)、成分赘余 成分赘余主要有下列类型:堆砌、重复、可有可无、应删去“的”字。 (1)堆砌 要考虑 我国政治与文化环境的需要,发展我们的出版业。“环境”应删去。 ( ) (2) 重复 其实这是过虑的想法。“虑”就是想,应删去“的想法”) ( 。 (3)可有可无 不知不觉就走了十里路左右的距离。 (4)应删去“的”字 出人意料的,今年三月,物价的下跌,后来慢慢地稳定了。 (加了“的” ,句子转为短语,意思也变了,不是物价稳定,而是“下跌”稳定了。 ) (五)、结构混乱 结构混乱,又叫句式杂糅,主要有以下类型:举棋不定、藕断丝连、中途 易辙、反客为主、结构含混。 (1)举棋不定作者时而用这种结构,时而用那种结构,结果两种结构都用了。 这种慷慨悲歌的壮举的背后,还是自信心不够的表现。 (应该在“......的背后还是自信心不够”和“......壮举还是自信心不够的表现”里选用一个。 ) (2)藕断丝连结构完整的一句话的最后一部分用做另一句的开头硬凑起来。 我们向政府提意见是人民的责任。 (把“我们向政府提意见”和“向政府提意见是人民的责 任”凑在一块儿,应该删去“我们”) 。 (3)中途易辙 一句话说了一半,忽然另起炉灶,重来一句。 中国人民自从接受了马列主义思想之后,中国的革命就在毛泽东同志领导下大大改了样子。 ( “中国人民......马列主义思想之后”就怎么样?作者不接下去说,却用“中国革命”另起一

句。应该改为“自从中国人民......之后”) 。 (4)反客为主 把上半句主语以外的成分用来做下半句的主语,因此而纠缠。 恐怖分子的阴谋活动是应当加以揭露, 而且能够把它揭露的。 (就上半句说, “加以揭露” 谁 , 当然是“我们” ,但这个词隐而未现,正式主语应当是受揭露的“恐怖分子的阴谋活动” 。可 是下半句的“能够把它揭露的”主语就不可能还是“恐怖分子的阴谋活动” ,而只能是“我 们” 。这一句应该在“是应当”前加“我们”) 。 (5)结构含混 这样的句子可以有两种意思。 真人真事的创作方法,近几年来曾提倡过,而且产生了许多写真人真事的作品。 (句中的“产生”可以算无主句,也要以拿“创作方法”做主语,作者的意思也许是 第一种,那么上半句应该改做“近几年来曾倡导过真人真事的创作方法”) 。 (六)、语意不明 语意不明有两种类型: “费解”“费解”指一句话不知道怎么讲; “歧义”“歧义”是一 , , 句话有两种理解意。1、费解从六十岁到九十九岁的老太太被特许坐着车子参加游行。 (从 字面上看,好象 59 岁以下和 100 岁以上的都没有坐车参加游行的权力。作者的意思大概是 “60 岁以上的”) 。 2、 歧义(1)两种解释一正一误。 一辆乳黄和深红色的电车飞驰过去。 (容 易使人误会为两辆颜色不同的电车。应该把“和”字改为“夹”字,或者在“一辆”后面加 “漆了”二字。 (2)两各解释都可能。现全渠已勘测完毕 144 华里。 ) (没说全渠有多长,如 果全长 144 华里,那么该说“全渠 144 华里,现已勘测完毕” ;如果 144 华里只是全渠的一 部分,那么不能说“完毕” ,该说“现全渠已勘测了 144 华里。) (3)把读者引入歧途。这 ” 种错误在于字面上并无歧义,但是作者的本意跟字面上的意思不同。如果按照字面讲,就是 误入歧途。制造郑州花园口决口,直接淹没豫皖两省 13 个县 619 万多人口。 (照字面看,这 619 万人都淹死了。作者的本意该是:直接淹没豫皖两省拥有 619 万多人口的 13 个县。 ) (七)、不合逻辑 1、自相矛盾. 这增强了中国人民与侵略斗争的无比力量。 (既然已经“无比”,如何还能“增 强”?应删去“无比”。 )2、范围不清 他们一面拚命地向上爬,一面又不免跌落深渊。 (“一 面......一面......”表示两件事同时进行,句中的两件事显然不是同时的,应改为“他们虽然拚命 向上爬,但是终不免跌落深渊。”)3、强加因素 因为他来自北方,思想根本上还是旧的一 套。 (为什么来自“北方”思想就旧?且“北方”到底是相对什么而言的?)4、主客倒置①在 那个时候,报纸与我接触的机会是很少的。 (应该是“我和报纸的接触”。 )②去年的学习情绪 和今年比较起来大不相同。 (我们比较一先一后两件事,一般总是以后者为主体,应是“今年 的学习成绩和去年......”。 ) 五、18 个文言虚词的用法及其举例 一、 【而】 (一)用作连词。 1.表示并列关系。②剑阁峥嵘而崔嵬,一夫当关,万夫莫开( 《蜀道难》 ) 2.表示递进关系。可译为"并且"或"而且"①君子博学而日参省乎己。《劝学》 ( ) 3.表示承接关系。可译为"就""接着"①故舍汝而旅食京师,以求斗斛之禄( 《陈情表》 ) 4.表示转折关系。可译为"但是""却"。①青,取之于蓝,而青于蓝( 《劝学》 ) 5.表示假设关系。可译为"如果""假如"。②死而有知,其几何离( 《祭十二郎文》 ) 6.表示修饰关系,即连接状语。可不译。②填然鼓之,兵刃既接,弃甲曳兵而走( 《寡人之 于国也》 )

7.表示因果关系,①余亦悔其随之而不得极夫游之乐也( 《游褒禅山记》 ) 8.表示目的关系,②籍吏民,封府库,而待将军( 《鸿门宴》 ) (二)通“尔” ,译为"你的"或"你"。①而翁归,自与汝复算耳( 《促织》 ) 【而已】放在句末,相当于“罢了” 。②闻道有先后,术业有专攻,如是而已( 《师说》 ) 二、 【乃】 (一)用作副词。 1.顺承,可译为“才” “这才” “就”等①设九宾于廷,臣乃敢上璧。《廉颇蔺相如列传》 ( ) 2.转折,可译为"却""竟(然)";①今君乃亡赵走燕。《廉颇蔺相如列传》 ( ) ②今其智乃反不能及。《师说》 ( ) 3.用在判断句中,可译为"是""就是"等。③无伤也,是乃仁术也,见牛未见羊也( 《齐桓晋 文之事》 ) (二)用作代词。 1.译为"你的"。与尔三矢,尔其无忘乃父之志!《伶官传序》 ( ) 2.用作指示代词,译为“这样” 。①夫我乃行之,反而求之,不得吾心( 《齐桓晋文之事》 ) 三、 【其】 (一)用作代词,又分几种情况: 1.译为"他的","它的"(包括复数) 。①臣从其计,大王亦幸赦臣。《廉颇蔺相如列传》 ( ) 2.译为“我的” “我(自己) ”或者“你的” “你” 。②而余亦悔其随之而不得极夫游之乐也。 ( 《游褒禅山记》 ) 4.指示代词,表示远指。可译为"那""那个""那些""那里"。 ①及其出,则或咎其欲出者。《游褒禅山记》 ( ) 5.指示代词,表示近指,相当于“这” “这个” “这些” 。①有蒋氏者,专其利三世矣。《捕 ( 蛇者说》 ) 6、指示代词,表示"其中的",后面多为数词。①于乱石间择其一二扣之。《石钟山记》 ( ) (二)用作副词。 1.加强祈使语气,相当于“可”“还是” 、 。 ②攻之不克,围之不继,吾其还也。《烛之武退秦师》 ( ) ③与尔三矢,尔其无忘乃父之志!《伶官传序》 ( ) 2.加强揣测语气,相当于“恐怕”“或许”“大概”“可能” 、 、 、 。 ①圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?( 《师说》 ) 3.加强反问语气,相当于“难道”“怎么” 。 、 ②尽吾志也而不能至者 ,可以无悔矣 ,其孰能讥之乎?( 《游褒禅山记》 ) (三)用作连词。 1.表示选择关系,相当于“是??还是??” 。②其信然邪?其梦邪?( 《祭十二郎文》 ) 2.表示假设关系,相当于“如果” 。②。其若是,孰能御之?( 《孟子见梁襄王》 ) 四、 【所】 (一)名词,处所,地方。②得无教我猎虫所耶?( 《促织》 ) (二)助词 1.放在动词前同动词组成"所"字结构。②道之所存,师之所存也。《师说》 ( ) 2.组成"为??所??"的格式,表示被动。①嬴闻如姬父为人所杀。《信陵君窃符救赵》 ( ) 【所以】 1.表示行为所凭借的方式、方法或依据,相当于“用来??的方法” “是用来??的”"等。 ②师者,所以传道受业解惑也。《师说》 ( ) 2.表示原因。相当于“??的原因(缘故)。③所以遣将守关者,备他盗之出入与非常也。 ”

五、 【为】 (一)动词。 1.有“做” “作为” “变成” “成为”等义。①斩木为兵,揭竿为旗。《过秦论》 ( ) 2.以为,认为。①此亡秦之续耳。窃为大王不取也( 《鸿门宴》 ) 3.判断词,是。①如今人方为刀俎,我为鱼肉。《廉颇蔺相如列传》 ( ) (二)介词。 1.表被动,跟"所"结合,构成"为所"或"为??所",译为“被” 。 ③身死国灭,为天下笑,《过秦论》 ( ) 2.介绍原因或目的。为了,因为。①慎勿为归死,贵贱情何薄( 《孔雀东南飞》 ) 3.介绍涉及的对象。给,替。①于是秦王不怿,为一击缶。《廉颇蔺相如列传》 ( ) 4.对,向。①为之奈何?( 《鸿门宴》 )②如姬为公子泣( 《信陵君窃符救赵》 ) (三)句末语气词,表示疑问或反诘。呢。 ①如今人方为刀俎,我为鱼肉,何辞为( 《鸿门宴》 ) 六、 【焉】 (一)兼词。 1.相当于“于之”“于此”“于彼” 、 、 。②积土成山,风雨兴焉(从这里)( 。《劝学》 ) 2.相当于“于何” 。译为“在哪里” “从哪里”等。①且焉置土石?( 《愚公移山》 ) (二)代词。1.相当于“之” 。②犹且从师而问焉。《师说》 ( ) 2.哪里,怎么。②割鸡焉用牛刀( 《论语》 ) (三)语气词。1。句末语气词,了,啊,呢。①至丹以荆卿为计,始速祸焉。《六国论》 ( ) 2.作句中语气词,表示停顿,相当于“也” 。 ①句读之不知,惑之不解,或师焉,或否焉,小学而大遗( 《师说》 ) 3.作词尾,相当于“然” ,译为“??的样子” “??地” 。 ①盘盘焉,囷囷焉,蜂房水涡,矗不知乎几千万落( 《阿房宫赋》 ) 七、 【以】 (一)介词 1.表示工具。译为:拿,用,凭着。①愿以十五城请易璧。《廉颇蔺相如列传》 ( ) 2.表示凭借。译为:凭,靠。③皆好辞而以赋见称。《屈原列传》 ( ) 3.表示所处置的对象。译为:把。①操当以肃还付乡党。《赤壁之战》 ( ) 4.表示时间、处所。译为:于,在,从。①余以乾隆三十九年十二月( 《登泰山记》 ) 5.表示原因。译为:因为,由于。 ③怀王以不知忠臣之分,故内惑于郑袖,外欺于张仪。《屈原列传》 ( ) (二)连词。 1.表示并列或递进关系。可译为“而” “又” “而且” “并且”等,或者省去。 ①夫夷以近,则游者众。《游褒禅山记》 ( ) 2.表示承接关系②樊哙侧其盾以撞。《鸿门宴》 ( ) 3.表示目的关系,可译“而” “来” “用来” “以致”等。 ①请立太子为王,以绝秦望。《廉颇蔺相如列传》 ( ) 4.表示因果关系,可译为"因为"。例如: ③诸侯以公子贤,多客,不敢加兵谋魏十余年。《信陵君窃符救赵》 ( ) 5.表示修饰关系, :①木欣欣以向荣,泉涓涓而始流。 (陶渊明《归去来辞》 ) (三)助词 1.作语助,表示时间、方位和范围。例: ②指从此以往十五都予赵。 (以:方位)《廉颇蔺相如列传》 ( )

(四)动词 1.以为,认为。①老臣以媪为长安君计短也。《触龙说赵太后》 ( ) 2.用,任用。①忠不必用兮,贤不必以。《涉江》 ( ) 八、 【因】 (一)介词。1.依照,根据。①罔不因势象形。《核舟记》 ( ) 2.依靠,凭借。①因利乘便,宰割天下,分裂山河( 《过秦论》 ) 3.趁着,趁此。②因击沛公于坐。《鸿门宴》 ( ) 4.通过,经由。①因宾客至蔺相如门谢罪。《鸿门宴》 ( ) 5.因为,由于。②恩所加则思无因喜以谬赏。《谏太宗十思书》 ( ) (二)副词。 1.于是,就;因而。②相如因持璧却立??( 《廉颇蔺相如列传》 ) (三)动词 沿袭,继续。①蒙故业,因遗策。《过秦论》 ( ) 九、 【于】 (一)介词。1.在,从,到 ①乃设九宾礼于庭。 (在) 《廉颇蔺相如列传》 ③青,取之于蓝,而青于蓝。 (前一个“于” :从)《劝学》 ( ) ④从径道亡,归璧于赵。 (到) 《廉颇蔺相如列传》 2. “在??方面” “从??中”②于人为可讥,而在己为悔。《游褒禅山记》 ( ) 3.由于①业精于勤、荒于嬉( 《进学解》 ) 4.向,对,对于。③爱其子,择师而教之,于其身也,则耻师焉。《师说》 ( ) 5.被。②故内惑于郑袖,外欺于张仪。《屈原列传》 ( ) 6.与,跟,同。②燕王欲结于君。 《廉颇蔺相如列传》 7.比。②青,取之于蓝,而青于蓝。 (后一个“于” :比)《劝学》 ( ) 【于是】 1.相当于“于+此” ,在这时,在这种情况下,对此,从此,因此。例: ④于是余有叹焉。 (因此)《游褒禅山记》 ( ) 2.连词,表前后句的承接或因果关系,与现代汉语“于是”相同。例: ③于是为长安君约车百乘,质于齐。《触龙说赵太后》 ( ) 十、 【与】 (一)介词。 1.介词。和,跟,同。①沛公军霸上,未得与项羽相见( 《鸿门宴》 ) 2。给,替。①陈涉少时,尝与人佣耕。《陈涉世家》 ( ) 3.比,和??比较。①吾孰与徐公美( 《邹忌讽齐王纳谏》 ) (二)连词。 1.连词。和,跟,同。②勾践载稻与脂于舟以行。《勾践灭吴》 ( ) (三)动词。1.给予,授予。③与尔三矢,尔其无忘乃父之志。《伶官传序》 ( ) 2.结交,亲附。③与嬴而不助五国也(《六国论》) 《 》 3.参加,参与。①骞叔之子与师。《骞叔哭师》 ( ) 4.赞许,同意。①吾与点也。《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》 ( ) (四)通假。通“欤” 。句末语气词,表示感叹或疑问。 ③然则废衅钟与( 《齐桓晋文之事》 ) 十一、 【则】 (一)连词。

1.表示承接关系:①项王曰:"壮士!赐之卮酒。"则与斗卮酒。《鸿门宴》 ( ) 2.表示条件、假设关系。 ①入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。《生于忧患,死于安乐》 ( ) 3.表示并列关系。可译为"就",或不译。①位卑则足羞,官盛则近谀。《师说》 ( ) 4.表示转折、让步关系。①于其身也,则耻师焉,惑矣。《师说》 ( ) 5.表示选择关系。常和“非” “不”呼应着用,译为“就是” “不是??就是” 。 ②非其身之所种则不食( 《勾践灭吴》 ) (二)副词。 1.用在判断句中,可译作"是""就是"。①此则岳阳楼之大观也。《岳阳楼记》 ( ) (三)通假。同“辄” ,总是,常常。①居则曰: “不吾知也!( ”《侍坐》 ) 十二、 【之】 (一)代词。1.第三人称代词, 。①太后盛气而揖之。《触龙说赵太后》 ( ) 2.指示代词,这,此。③之二虫又何知。《逍遥游》 ( ) (二)助词。 1.相当于 “的” 。②子而思报父母之仇,臣而思报君之仇。《勾践灭吴》 ( ) 2.取消句子的独立性。 ②客之美我者,欲有求于我也。《邹忌讽齐王纳谏》 ( ) 3.宾语提前的标志。①句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉。《师说》 ( ) 4.定语后置的标志。①蚓无爪牙之利,筋骨之强。《劝学》 ( ) 5.用在时间词或动词后面,凑足音节。 ①填然鼓之,兵刃既接,弃甲曳兵而走。《寡人之于国也》 ( ) (三)动词,到??去。 ④卒之东郭墦间,之祭者,乞其余;不足,又顾而之他。《齐人有一妻一妾章》 ( ) 六 15 个固定句式的特定译法 1、何所 :表疑问的固定结构。是“所……者为何”的移位和压缩。可译为“……的(人、事、 物)是什么”。 ① 问女何所思,问女何所忆。《木兰诗》 ( ) 译文:问姑娘想的是什么,问姑娘思念的是什么。 2、何如(1)代词性固定结构。常用于询问动作行为的方式或事物的性状。可译为“怎么样”。 (2)表示比较的固定结构。可译为“比……怎么样”。 同义结构还有“何若”、“奚如”、“胡如”、 “奚若”等。① 樊哙曰:“今日之事何如?”(司马迁《鸿门宴》 ) 译文:樊哙说:“今天的情况怎么样?” 3、然则 :连词性固定结构。“然”承接上文,“则”表示推断。可译为“既然这样,那么”。 ② 然则小固不可以敌大,寡固不可以敌众,弱固不可以敌强。 (孟子《齐桓晋文之事》 ) 译文:既然这样,那么小国本来就不可以抵挡大国,人数少的本来就不可以抵挡人数多的, 势力弱的本来就不可以抵挡势力强的。 4、是以(以是):表示结果的固定结构。可译为“因此”。同义结构还有“以此”、“是用”、“用 是”、“用此”、“是故”、“以故”。 ② 公子往而臣不送,以是知公子恨之复返也。 (司马迁《信陵君窃符救赵》 ) 译文:公子前往而我竟没有相送,因此知道公子会因为感到遗憾而再回来的。 5、有所……、无所…… 这是两个意义相反的固定结构。“有”、“无”是动词,“所……”是“所”字短语作“有”或“无”的 宾语。可分别译为“有……的(人、事、物)”、“没有……的(人、事、物)”

② 财物无所取,妇女无所幸。 (司马迁《鸿门宴》 ) 译文:财物没有拿取的,妇女没有宠幸的。 6、有以……、无以…… 这是两个意义相反的固定结构。 它们用在谓语动词前, 相当于助动词的作用。 可分别译为“有 用来……的(人、事、物)”、“没有……的(人、事、物)”。 ② 故不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海。 (荀子《劝学》 ) 译文:所以不积累小步,就没有用来到达千里的(办法) ;步汇聚细流,就没有用来成为江 海的(办法) 。 7、……孰与(若)…… 表示比较和选择取舍的固定结构。只表示比较时可译为“与……相比,谁(哪一样)……”。 表示比较之后进行选择取舍时可译为“哪比得上”;这种情况,还可以与选择连词“与其”配合 使用,译为“与其……不如……”。 ① 吾孰与城北徐公美?( 《邹忌讽齐王纳谏》 ) 译文:我与城北的徐公相比,谁漂亮? 8、……之谓也 表示总结性判断得固定结构。其中“之”时标志宾语前置的结构助词;“谓”是动词,“说”的意 思;“也”是表判断的语气助词。可译为“说的就是……”。 ① 诗云:“他人有心,子忖度之。”——夫子之谓也。 (孟子《齐桓晋文之事》 ) 译文: 《诗》里面讲过:“别人有想法,我能猜中它。”——(这话)说的就是您这样的人。 如果“之谓”位于句中,宾语在“谓”的后边,这是另一种固定结构。可译为“……叫作……”、 “……称作……”。 9、如……何、若……何、奈……何 都是表示怎样对待或处置某人或某事的固定结构。其中“如”、“若”、“奈”是动词,含有“对 付”、“处置”、“办理”一类意思;“何”是补语,作“怎么”、“怎样”讲;中间插入的成分作“如”、 “若”、“奈”的宾语。可译为“把……怎么样”、“对……怎么办”。 ① 以君之力,曾不能损魁父之丘,如太行、王屋何?( 《愚公移山》 ) 译文:凭你的力量,并不能削平魁父这座小山, (又能)把太行、王屋(两座山)怎么样? 10、何……为(wé 、何以……为(wé i) i) 都是表示询问或反问的固定结构。其中“何”是疑问代词,可用“安”、“奚”、“曷”等词来代替; “以”是动词, “用”的意思; “为”是表示疑问的语气词。 前者可译为“为什么 (要) ……呢”、 “怎 么……呢”,后者可译为“哪里用得着……呢”、“要……干什么呢”。 ① 如今人方为刀俎,我为鱼肉,何辞为?(司马迁《鸿门宴》 ) 译文:现在人家正是刀和砧板,我们是鱼肉,为什么要告辞呢? ② 奚以之九万里而南为?(庄子《逍遥游》 ) 译文:哪里用得着高飞九万里往南去呢? 11、唯(惟)……之(是)…… 表示宾语前置得固定结构。含强调意义。其中“唯(惟)”是限定范围得副词,可译为“只”; “之(是)”是标志宾语前置得结构助词。可译为“只+谓语动词+前置宾语”。 ① 唯余马首是瞻。《左传· ( 襄公十四年》 ) 译文:只看我的马头(行动)(意译:只听从我的指挥) 。 ② 惟弈秋之为听。《孟子· ( 告子上》 ) 译文:只听从弈秋的教导。 12、何……之有 表示宾语前置的固定结构。含反问语气。其中“何……”是宾语,“之”是标志宾语前置的结构

助词,“有”是谓语动词。可译为“有什么……”。 ① 夫晋,何厌之有?( 《烛之武退秦师》 ) 译文:晋国,有什么满足(的时候)? 表示反问的固定结构。其中“亦”没有实在意义,只起加强语气的作用;句末“乎”可用“哉”、 “邪”等疑问语气词替换。可译为“不是……吗”。 ① 学而时习之,不亦说乎?( 《论语· 学而》 ) 译文:学习而又按时去温习它,不是很高兴吗? 14、得无……乎 表示反问的固定结构。它的语气比较委婉,且略带测度性。句末“乎”可用“与(欤)”、“邪”、 “耶”等疑问语气词替换。可译为“该不会……吧”、“莫非是……吧”、“能不……吗”。同义结 构还有“得毋……乎”、“得非……乎”等。 ① 日食饮得无衰乎?( 《触龙说赵太后》 )译文:每天的饮食该不会减少吧? ② 成反复自念,得无教我猎虫所耶?(蒲松龄《促织》 ) 译文:成名反复自言自语,莫非是指示我捕捉蟋蟀的地方吧? 15、无乃……乎 表示测度疑问的固定结构。它表示出来的语气是委婉的。句末“乎”可用“与(欤)”、“耶”等 语气词替换。可译为“恐怕(只怕)……吧”、“莫不是……吧”。同义结构还有“非乃……乎”、 “不乃……乎”等。 ① 今君王既栖于会稽之上,然后乃求谋臣,无乃后乎?( 《勾践灭吴》 ) 译文:现在您已经退守到会稽山上,然后才来寻求谋臣,恐怕太迟了吧? ② 无乃尔是过与?( 《季氏将伐颛臾》 )译文:恐怕该责备你吧 七 课外名句 1、玉不琢,不成器,人不学,不知道。《礼记》 ( ) 2、合抱之木,生于毫末;九层之台,起于垒土;千里之行,始于足下。 3、云山苍苍,江水泱泱,先生之风,山高水长。 4、王国维比喻作学问的三个境界的三句名句: 昨夜西风凋碧树,独上高楼,望尽天涯路 衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴 众里寻他千百度,蓦然回首,那人却在灯火阑珊处 5、太山不让土壤,故能成其大;河海不择细流,故能就其深。 6、古之成大事者,不惟有超世之才,亦有坚忍不拨之志。 7、蓬生麻中,不扶而直,白沙在涅,与之俱黑。 8、不愤不启,不悱不发。举一隅不以三隅反,则不复也。《论语》 ( ) 9、欲治其国者,先齐其家,欲齐其家者,先修其身。《大学》 ( ) 10、名不正,则言不顺,言不顺,则事不成。(孔子) 11、少而好学,如日出之阳;壮而好学,如日中之光;老而好学,如炳烛之明。 12、子曰: “质胜文则野,文胜质则史。文质彬彬,然后君子。 ” 13、吾日三省吾身: “为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?” 14、博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之。 15、天行健,君子以自强不息;地势坤,君子以厚德载物。 16、强弩之末,矢不能穿鲁缟;冲风之末,力不能飘鸿毛。 17、一粥一饭,当思来之不易;半丝半缕,恒念物力维艰。 18、明日复明日,明日何其多?我生待明日,万事成蹉跎。 19、暮春三月,江南草长,杂花生树,群莺乱飞。 20、发愤忘食,乐以忘优,不知老之

将至。 21、智者不惑,仁者不忧,勇者不惧。 22、纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。 23、一鼓作气,再而衰,三而竭。《左传-曹刿论战》 ( ) 24、居庙堂之高则忧其民,处江湖之远则忧其君。先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。 25、见贤思齐焉,见不贤而内自省也。 26、知之为知之,不知为不知,是知也。 27、学然后知不足,教然后知困。知不足,然后能自反也,知困,然后能自强也。 28、博学而笃志,切问而近思,仁在其中矣。 29、知之者不如好之者,好之者不如乐之 者。 30、高山仰止,景行行止。 (诗经·小雅·车辖) 31、穷则独善其身,达则兼济天下。 (孟子·尽心上) 32、智者千虑,必有一失;愚者千虑,必有一得。 33、仓廪实而知礼节,衣食足而知荣辱。 (管子·论积贮疏) 34、其身正,不令而行;其身不正,虽令不从。 (论语·子路) 35、智者千虑,必有一失;愚者千虑,必有一得。 (史记·淮阴侯 列传) 36、老当益壮,宁移白首之心;穷且益坚,不坠青云之志。 (王勃) 37、老骥伏枥,志在千里;烈士暮年,壮心不已。 (曹操《龟虽寿》 ) 38、鸟之将死,其鸣也哀;人之将死,其言也善。《论语》 ( ) 39、海纳百川,有容乃大;壁立千仞,无欲则刚。 40、人以铜为镜,可以正衣冠;以古为镜,可以知兴替;以人为镜,可以明得失。 41、好读书,不求甚解,每有会意,便欣然忘食。 42、子曰: “由!诲汝知之乎?知之为知之,不知为不知,是知也。 ” 43、道虽迩,不行不至。事虽小,不为不成。 44、学然后知不足,教然后知困。 45、弃燕雀之小志,慕鸿鹄之高翔。 46、昔我往矣,杨柳依依,今我来思,雨雪霏霏。 47、礼尚往来,来而不往非礼也。 48、士不可以不弘毅,任重而道远 49、志士仁人,无求生以害仁,有杀身以成仁。 50、三军可夺帅也,匹夫不可夺志也。 51、工欲善其事,必先利其器。 52、穷则变,变则通,通则久。 53、花自飘零水自流,一种相思,两处闲愁。此情无计可消除,才下眉头,却上心头。 54、水至清则无鱼,人至察(chá,苛刻)则无徒。 55、良药苦口利于病,忠言逆耳利于 行。 八:诗词鉴赏有关术语分类集锦 (一)、艺术手法,又叫表达技巧,包括下面几个方面: ①表达方式:记叙、描写、抒情、议论。 ②表现手法:起兴、联想、烘托、抑扬、照应、正侧、象征、对照、由实入虚、虚实结合、 运用典故、直抒胸臆、借景抒情、寓情于景、情景交融、托物言志、借古讽今、化动为静、 动静结合、以小见大、开门见山。 ③修辞:比喻、借代、夸张、对偶、对比、比拟、排比、设问、反问。 (二)、古代诗歌鉴赏常用名词术语 1 评价主旨类 深化意境 深化主旨 意境深远 意境优美 意味深长 耐人寻味 言近旨远:语言浅近易懂,主旨深远。 言简意丰:语言简洁,内容丰富。 意在言外 言外之意 言在此而意在彼 弦外音,味外味 言有尽而意无穷; 含蓄蕴藉 委婉 不著一字,尽得风流;语意含而不露,或表达得不明显,耐人寻味。 2 分析手法类

卒章显志 画龙点睛 直抒胸臆 托物言志 象征 以小见大 开门见山。 寄寓 寄托 衬托 烘托 渲染 侧面描写 对比 怀古伤今 借古讽今 情景交融 情景相生 情因景生 借 景抒情 以景衬情 融情入景 一切景语皆情语 3 语言特点类 勾勒(白描) 浓墨重彩 惟妙惟肖 诗情画意 体物入微 穷形尽态(相) 议论类:富有哲理 淋漓尽致 4 语言风格类 (1)、 激越高亢:如苏轼《念奴娇 赤壁怀古》等豪放派,其他象边塞诗中反映诗人渴望建 功立业,保家卫国决心的诗作。 (2)、 清婉(新)秀丽 :如李清照《声声慢 寻寻觅觅》等婉约派,其他象山水田园诗人。 (3)、 语言绮丽(重视修饰,色彩绚丽,词藻华丽,极尽铺陈之能事) 如温庭筠《菩萨蛮》小山重叠金明灭,鬓云欲度香鳃雪。懒起画蛾眉,弄妆梳洗迟。 照花前后镜,花面交相映。新帖绣罗襦,双双金鹧鸪。其他象婉约派中反映儿女情长的 诗作。 (4)、 语言平易(浅显易懂,口语化,但含义隽永) 如李绅《悯农二首》 其他还有:行云流水 形神兼备 简洁 洗炼 浅显 明白如话 平淡无奇 质朴清新 淡雅 词 藻华丽 明快 沉郁顿挫 苍凉:低沉、苍劲、舒缓、悲凉等。 雄健 雄浑:雄壮、强健、 浑厚。 (5)、清新自然 用语新颖,不落俗套。 如王维的山水诗 (6)平淡质朴 选用确切的词直接陈述,或用白描,不加修饰,真切深刻,平易近人。 如陶 渊明的诗,李煜的词。 (7)、绚丽 色彩绚丽,词藻华丽,渲染气氛,极尽铺陈之能事。如李商隐的诗。 (8)、明快 斩钉截铁,一语中的。 如白居易的新乐府诗。 (9)、含蓄 不直接叙述,意在言外,言此而意他,引而不发,欲说还休,让读者去体味。 耐 人寻味。如杜牧的绝句,李清照后期的词。 (10)、简洁 干净利落,言简意赅。 如贾岛的诗。 5 文章结构 类 : 做铺垫 埋伏笔 呼应 照应 浑然天成 行文技巧类: 虚实相生水乳交融 6 其 它 构思精巧 新颖 独树一帜 别具一格 不落窠臼 不落俗套 自出机杼 颇具匠心 感情细腻 感情真挚 跃然纸上 曲折 层次分明 (三)修辞 1、 比喻 化平淡为神奇,深奥为浅显,抽象为具体, 使诗歌所描绘的意象更加形象生动 2、 借代 以简代繁,以实代虚 3、 比拟 色彩鲜明,描绘形象,表意丰富。 4、 夸张 提示本质,给人以启示;烘托气氛,增强感染力;增强联想,创造气氛 5、 对偶 有音乐美,表意凝练,抒情酣畅 6、 反问 加强语气 7、 设问 引人注意,启发思考 8、 双关 意在言外,言此而意他,含蓄蕴藉。 (四)方法技巧 1、 情景交融 间接而含蓄,景色描写之中,寄寓着诗人的情感爱憎。 2、 对比烘托 从侧面着意描写,作为陪衬,使所需要的事物鲜明突出。 3、 联想想象 想象犹如天马行空, 奇思遐想与自然天真相结合。 4、 用典: 使诗歌语言精炼,又可增加内容的丰富性,增加表达的生动性和含蓄性,可收到 言简意丰、耐人寻味的效果,增强作品的表现力和感染力。

5、 象征 形象生动具体,化实为虚。 . 6、 使用叠词 增强韵律感,起强调作用。 7、 托物言志 感物抒怀,隐晦的表情达意, 含蓄蕴藉。 8、 细节 真实准确传神 9、 白描 即不加渲染烘托,粗笔勾勒,真切深刻。 [五]思想情感 (一) 忧国伤时 1、反映社会的黑暗:杜甫“朱门酒肉臭,路有冻死骨。 ” 2、揭露统治者的昏庸腐朽 杜牧《过华清宫》 林升《题临安邸》 3、反映离乱的痛苦: 杜甫 《春望》 4、同情人民的疾苦: 《茅屋为秋风所破歌》 白居易《卖炭翁》 5、对国家民族前途命运的担忧: 杜甫《登楼》 6、揭露统治者穷兵黩武:杜甫《兵车行》信知生男恶,反是生女好。生女犹得嫁比邻,生 男埋没随百草。 (二) 建功报国 1、建功立业的渴望,保家卫国的决心:曹操《龟虽寿》 《从军行》 王昌龄 2、报国无门的悲伤,理想不为人知的愁苦心情:辛弃疾《永遇乐·京口北固亭怀古》 《丑奴儿·书博山道中壁》 辛弃疾 3、山河沦丧的痛苦: 文天祥《过零丁洋》 陆游《示儿》 4、年华消逝,怀才不遇,壮志难酬的悲叹:苏轼《水调歌头 ;赤壁怀古》 (三) 思乡怀人 1、羁旅愁思: 孟浩然《宿建德江》 温庭筠《商山早行》 2、思亲念友:王维《九月九日忆山东兄弟》 、苏轼《江城子·十年生死两茫茫》 3、边关思乡: 范仲淹 《 渔家傲 》 4、闺中怀人: 王昌龄《闺怨》 李白《子夜吴歌 》 (四) 生活杂感 1、寄情山水、田园的悠闲:王维《山居秋暝》 2、昔胜今衰,物是人非,世事沧桑的感慨:姜夔《扬州慢》 、李白 《越中览古》 、刘禹锡《石 头城》 3、借古讽今的情怀,辛弃疾《京口北固亭怀古》李商隐《贾生》韦庄《台城》 4、青春易逝的伤感: 《如梦令》 李清照 5、仕途失意的苦闷:白居易《琵琶行》 、苏轼《水调歌头·明月几时有》 6 告慰平生的喜悦:杜甫《春夜喜雨》 《闻官军收河南河北》 、 (五) 长亭送别 1、依依不舍的留念:柳永《雨霖铃》 、王维《渭城曲》 、李白《金陵酒肆留别》 2、情深意长的勉励: 《送杜少府之任蜀川》 王勃 3、坦陈心志的告白: 《芙蓉楼送辛渐》 王昌龄 九 散文阅读知识清单 (一)、 修辞作用题的解题思路: (1)确认所用的修辞手法。在答题时点明所用修辞手法。 (2)明确答题方向。 1、比喻:生动形象,化无形为有形,化抽象为形象,化深奥为浅显 2、夸张:烘托气氛,增加感染力,增强联想,创造意境。表达感情更强烈

3、比拟:色彩鲜明,描绘形象,表意丰富表达亲切,有情趣 4、对偶:句式整齐,有节奏感,表意凝练,抒情酣畅。 5、排比:内容集中,增强气势,一气呵成,突出强调 ,节奏鲜明,长于抒情。 6、借代:以简代繁,以实代虚、以奇代凡、以事代情。 (3)结合语句内容分析其具体作用。 (二)、 材料作用题的答题要点 思考角度: (1)勾连上下文的线索作用; (2)对内容的充实作用; (3)主旨的深化升华作用; (4)寄托作者的思想感情。 答题要点: (1) 行文结构上的作用。 (2) 内容充实、感情表达上的作用 (三) 总结各种描写具体作用如下: (1)景物描写: 渲染气氛,烘托人物,推动情节发展、寄托表达感情 (2)人物描写: 肖像描写:以形传神 动作描写:行动是思想性格的直接显现 语言描写:言为心声,表现人物性格特点 心理描写:揭示人物内心世界 (3)事物描写: 白 描:简笔勾勒,简洁准确传神 工笔细描:精雕细刻,纤毫毕见,具体生动 (4)细节描写: 细腻准确传神鲜明 ( 四) 其他表达方式的作用 插叙:丰富内容,深化主题,曲折有致 倒叙:设置悬念,吸引兴趣,波澜起伏 叙后议论:画龙点睛,点明题旨 比喻论证:生动形象,通俗易懂 直接抒情:直抒胸臆,淋漓尽致 间接抒情:寓情于景,含蓄蕴藉 (五) 表现手法的作用----- 解题思路: (1)确认所用表现手法。 (2)明确常见表现手法的作用。 象征:以实写虚,引申事理,含蓄形象鲜明 扬抑:在变化的反差中突出事物 对比:突出事物特点,使形象鲜明 衬托:突出所要表现的主要事物的特点 渲染:为行文设置铺垫,营造氛围 以小见大:角度小,内蕴深,表现人、事 (3)结合语句内容分析其具体作用。 (六) 人称的作用---解题思路: 第一人称:真实可信,便于直接叙事议论抒情 第二人称:亲切对话,便于呼告抒情,如果是作者肯定喜爱的事物,就是拉近距离,便于抒 发喜爱之情;如果是贬斥憎恶的情感,就是便于当面质问批判,加强这种感情。如果对象是 物,须加拟人。 第三人称:情感内敛,不受时空限制,灵活自由 (七) 段落的作用: (1)散文开头的几种模式: A、欲扬先抑 B、先言他事他物,从一种现象起笔引入。 C、对比、映衬。 这几种开头都是巧妙地引起下文,为下文作铺垫;有时还具有增添情趣、引起读者兴趣 的作用。答时基本可分三步进行:首先答出这是一种什么手法,然后答这种表现手法的一般 作用,最后结合文章的具体内容写出具体的作用。 当然也有不少文章开头就亮出观点,统领全文,也有提出问题,引发思考。 (2)散文的结尾 A 有的照应文题,有的呼应开头,有的点明主旨而深化中心,是谓 “卒章显志”。很多散文

都是在层层铺垫递进后揭示主旨的。 B 还有的文章结尾处故意宕开一笔,间接、含蓄的抒情。或戛然而止,言有尽而意无穷。 总结:段落作用题的解题思路: 一般从内容和结构两个角度入手 结构上: 开头段:统摄全篇,领起下文,渲染气氛,奠定基调 过渡段:承上启下(或启下) 结尾段:呼应前文,深化升华主旨,卒章显志 内容上:根据在文章中所起作用作答。 (八) 理解重要词语的方法: ① 根据语境,分析词语隐含的具体内容。 ②弄清词语在语境中的比喻义、借代义等特殊含义。凡是运用了修辞的,一定要从修辞的角 度思考。 ③联系上下文,弄清代词的具体含义。 附:重要词语含义的变体形式 A 某句话中某个词换成另一个行吗?为什么? 动 词:不行。因为该词准确生动具体地写出了…… ?形容词:不行。因为该词生动形象地描写了…… ?副词(如都,大都,非常只有等) :不行。因为该词准确地说明了……的情况(表程 度,表限制,表时间,表范围等) ,换了后就变成……,与事实不符。 B 一句话中某两三个词的顺序能否调换?为什么? ? 不能。因为(1)与人们认识事物的(由浅入深、由表入里、由现象到本质)规律不一 致(2)该词与上文是一一对应的关系(3)这些词是递进关系,环环相扣,不能互换。 (九)、 重要句子的作用 应该注意从两个方面来加以思考: 思想内容上与结构上。 句子结构上的作用与段落结构上的 作用相同;思想内容上:①联系本句的含义。②突出(强调)上下文的什么内容或者揭示段 意;③联系(揭示)本文的中心(论点、特征)与作者的态度、感情。④注意是否运用了某 种修辞或者表现手法,如果运用,一定要注意其表达效果。 (1)比喻:比喻要贴切,必须有相似点。 本体与喻体的相似点越明显,越突出,比喻就越贴切。比喻的作用就是使深奥的道理 浅显化,抽象的道理形象化,或者具体形象生动地突出本体的什么特点,从而增强文章的趣 味性、生动性 (2)拟人:使物具有人的某种情感,便于抒发某种感情。 如果在人称上将物说成“你”等,不仅具有使物具有人的某种情感,便于抒发某种感 情,而且有显得亲切自然的表达效果。 (3)衬托 :用相似或相反的事物作陪衬,烘托出主体事物什么特点或者烘托出所要表达的 某种感情。 (衬托有主次之分,对比没有主次之分) (4)对比 用什么与什么相成鲜明的对比,从而鲜明形象地表现事物(道理)的什么特点, 突出作者对这一事物或者道理的某种感情。 (5)反复:“反复”的作用就是强调、突出所重复的内容,表达作者什么感情,升华主题。 (6)象征:象征是文艺创作的一种表现手法,用具体的事物表现某种特殊意义,或通过某 一特定的具体的形象以表现与之相似的或相近的概念、 思想和感情。 其表达效果是含蓄而形 象地显示了被象征对象的什么特点。 (7)渲染:是用各种手段对环境、场面、人物、时间等多方面的重彩浓墨的描写,以突出 什么气氛、刻画人物的什么特点、表现文章的什么主题。 (8)伏笔:在文章的前边将下文要表现的人物或时间预先作出暗示,然后在相宜之处作呼

应,使什么的故事情节的发展合理,使读者感到巧妙有趣。 (9)照应:即后文对前文写过的内容作补充、加深或者前文对将要出现的人物或时间预作 暗示。作用是前后(首尾)呼应,使文章的结构更加严密,中心更加突出。 (10)设置悬念:引起读者对故事发展或者人物命运急切期待,从而引起下文。 (十) 常识 (1)修辞手法包括:比喻、比拟、借代、夸张、排比、对偶等。 (2)表达方式包括:记叙、描写、抒情、说明、议论 (3)描写一般角度:正面、侧面。 景物描写方法:白描、细节描写、动静结合、以动写静、概括与具体相结合、由远到近(或 由近到远) 景物描写角度:视觉、听觉、味觉、触觉等 (4)表现手法包括:烘托、对比、照应、反复、象征、渲染、伏笔、设置悬念、前后呼应、 欲扬先抑、托物言志、借物抒情、联想、想象、衬托(正衬、反衬) 十 高考作文临考提醒 1 关于审题 要静下心来,把题目一个词一个词地默读一遍,用铅笔在关键词的下面画道横线,看清 楚话题是什么, 有什么具体要求, 然后把它们一项一项落实到自己的文章中去。 审题结束后, 用橡皮把铅笔痕迹擦去。要是考材料作文,首先要读懂材料:如果是文字材料,就该细心阅 读所提供的文字,准确把握住这则材料的中心或寓意;如果是图画材料,就要认真看清它画 的是什么、标题是什么,有什么针对性,或者想一想,这幅画想告诉我们什么,然后联系实 际去写。 2 关于文体 自 1998 年以来, 每年的高考作文都是 “文体自定” 千万不要在文体的选择上犹豫不决, , 以致耗费太多的时间。你应该充分利用自己的文体优势:平时擅长写记叙类文章,你就选写 记叙文或小说;平时议论类文章一贯写得较好,你就选写议论文或议论性散文。没有太大把 握,不要轻易去模仿以往某些高考佳作的新颖写法。 3 关于开头 文章开头一段不能太长,一百多字即可。不能有明显的病句,不要出现错别字,书写要 规范,一上来就给阅卷老师一个好印象。 如果写的是议论文或议论性散文,开头就应摆出观点。你可以先讲一则小故事,或者用 一组排比,或者打一个比方,紧接着一定要用一两句话亮出你的观点或你所要表达的中心。 如果 100 多字下来阅卷老师仍捕捉不到你的观点或看不出你所要表达的中心,就有可能急 躁,导致不细看全文就打分,分数当然不会高了。所以,议论文的开头入题要快,不能绕圈 子。 4 关于分段 每个段落不宜长, 因为太长的段落会导致阅卷老师的阅读疲劳, 不容易把握你每一段的 意思。现在不少省市已实现网上阅卷,屏幕上是一页页显示的。如果你写的一段超过一页, 阅卷老师就要跨页阅读,这就有可能使他产生厌烦心绪( “怎么这样长呀”;反之,不超过 ) 一页的、简短而意思明确的段落,会给阅卷老师留下表达简明、思路清晰的印象。所以,最 好六七行(120 至 140 字)就分一段,全文共五六个自然段。有的同学把全文分为三个大段, 既呆板,更不便老师快速阅读,这从应试角度看是不可取的。 5 关于结尾 议论文或散文的结尾一定要点题。开头亮出了观点,最后又点题,前后呼应,既使结构

完整, 又给阅卷老师以“始终紧扣题意”的好印象。点题的方法很多, 下面介绍几种主要的: ⑴运用由复句组成的排比句,如连用几句“只有??才??” ,或连用几句“如果??那 么??” ,可连用几句“因为??所以??” ,等等。⑵引用一两句有利于深化观点的句言警 句或古诗词。⑶写一两句含有明显点题性质的抒情句。结尾要干脆有力,不能拖泥带水,更 不要空喊政治口号。 6 关于书写 书写不求优美(能做到当然最好) ,但求清楚。一笔一划写清楚每一个字,是最起码的 要求。字体要适中:字不能写得过大,弄得顶天立地;字也不能写得太小,搞得模糊不清。 字的颜钯也要注意,笔色太浅或书写潦草,都会影响阅卷老师的情绪。再说,网上阅卷可以 把字放大, 一放大就更丑, 给阅卷老师的印象就不好, 而这种印象会直接影响到打分。 另外, 千万别把字写到格子以外去, 因为网上阅卷看不到格子以外的字, 这就使阅卷老师看不到你 完整的表述,从而影响到对你的判分。 7 关于“感情” 最好用第一人称“我”来表达。阅卷老师对大话、空话、套话的文章看多了就腻味,甚 至反感;如果你能让自己的真情在文中自如地流淌,让自己的个性在文中适当地展现,你的 文章就像跟阅卷老师作一次坦诚的交流, 那么, 你所写的自己的经历或自己的体验或自己的 见解,就会使老师感到亲切,分数就不会低。每年都有一些同学因为文中真挚的感情打动了 阅卷老师而得了较高的分数。 8 关于“含蓄” 这几年,高考作文中“故事新编”一类的文章不少,写散文的则更多。有些同学受文学 作品的影响,讲究含蓄,有话不直说,但又不会暗示,导致文章主题隐晦不明。高考作文跟 文学创作不同:对作家创作的文学作品,读者可慢慢品味,而高考作文是给阅卷老师看的, 他不可能用很多时间去细细领会你文章的主旨。如果你编的故事或写的散文,因“含蓄”而 主题不明显,那就很可能使阅卷老师不知你写了什么而被判为偏题,甚至被判为走题,那就 惨了。所以编故事,写散文,一定要把握好“含蓄”的度,一定要在结尾处或其他适当的地 方用一两句话点明文章的主旨。 9 关于“储备” 在看完题目和相关要求后感到似乎没什么好写的时候,你首先要尽快平静下来, “我写 不出来,别人也未必就写得出来” ;接着,你不妨想一想:⑴自己平时作文中有没有可以用 得上的材料; ⑵老师以往讲评过的好作文有没有可供借鉴的写法; ⑶语文课本中有没有可以 引用的故诗文名句和有关的故事、 观点; ⑷在自己读过的课外书中有没有可以用得上的人物 或情节;⑸平时读过的报纸、杂志中有没有可以运用的资料、数据;⑹有没有自己熟悉的历 史人物或当代名人的事迹可以用上(文学、艺术、教育、科技、经济、体育、影视等各个领 域的名人) ;⑺地理课上学过的有关知识能否用上;⑻政治课中学过的有关原理能否用上; ⑼流行歌曲中有没有可以引用的歌词;⑽自己的经历以及自己的家庭、自己的学校、自己的 居住地发生过的新鲜事有没有可以写进文章的。 这一条非常重要, 因为这是真正属于你的东 西。不要误以为只有写伟人、名流、模范、标兵、行进才行,写普通的人、平凡的人(包括 自己) 只要倾注真情, , 照样可以出好文章, 正如一首歌中所唱的: “平凡的人给我最多感动。 ” 这么想一想,你还能说没什么好写吗? 每个人都有创造的潜能, 关键是要将它适当地释放出来。 如果你在审题正确和保持个性 特色的前提下,能考试我的上述提醒,那么你就能减少失误,并获得比较满意的作文成绩。

1.请看以下图文材料,根据要求答题。 分) (5

??

“光盘行动” ,指就餐时倡导人们不浪费粮食,吃光盘子里的东西,吃不完的饭菜打包带走。 2013 年 1 月 16 腾讯微博认证用户徐侠客在腾讯微博首先发起“光盘行动” ,倡导网友珍惜 粮食,加入行动。1 月 22 日《新闻联播》报道该活动,号召大家节约粮食。 ⑴ 请为“光盘行动”拟一条公益广告词(不超过 20 字) 。 ⑵ 有一种观点认为, 应该通过立法来杜绝国人的就餐浪费行为, 你认为这种观点是否可行? 为什么? 1 答案.⑴珍惜粮食,拒绝剩宴,还我本来面目! (要能够体现珍惜粮食和“光盘”的意思, 要以“光盘”的身份。 ⑵观点 1 分,可以从道德和法律的相互辅助关系入手,言之成理即可。只答观点不给分。 2 下面一段文字是从哪五个方面来介绍“H7N9 型禽流感”的?请简要概括。 (不超过 30 字) 2013 年 3 月底在上海和安徽两地率先发现的 H7N9 型禽流感是一种新型禽流感,是全球首 次发现的新亚型流感。在流行病学史不详的情况下,根据临床表现、辅助检查和实验室检测 结果,特别是从患者呼吸道分泌物标本中分离出 H7N9 禽流感病毒,或 H7N9 禽流感病毒核 酸检测阳性,可以诊断。经调查,H7N9 禽流感病毒基因来自于东亚地区野鸟和中国上海、 浙江、江苏鸡群的基因重配。被该病毒感染者均在早期出现发热、咳嗽、少痰、肌肉酸痛等 症状;后期病情发展迅速,表现为重症肺炎,体温大多持续在 39 度以上,死亡率较高。至 2013 年 5 月,对人感染 H7N9 禽流感患者的密切接触者进行追踪,均未发现流感样症状。 参考答案:流感类型 诊断标准 基因来源 临床表现 传染性

浪淘沙· 题陈汝朝白鹭画卷 张炎① 玉立水云乡,尔我相忘。披离寒羽庇风霜。不趁白鸥游海上,静看鱼忙。 应笑我凄凉,客路何长!犹将孤影侣斜阳。花底鹓行无认处,却对秋塘。 注:①张炎,南宋诗人,宋亡以后,曾北游燕赵谋官,失意南归,落拓而终。 8、诗中的白鹭具有怎样的特点?诗人塑造这个形象的用意 何在? 9、“犹将孤影侣斜阳”一句诗中,哪一个词用得好?请结合诗句加以赏析。

寒 食 王禹偁 今年寒食在商 山①,山里风光亦可怜:稚子就花拈蛱蝶,人家依树系秋千; 郊原晓绿初经雨,巷陌春阴乍禁烟。副使官闲莫惆怅,酒钱犹有撰碑钱②。 注:①淳化二年,王禹偁由汴梁至商州任团练副使。②撰碑钱:替别人写墓志铭的稿费。 ⑴结合全诗内容,赏析诗歌首联中的“亦”字。 ⑵诗歌颔联、颈联是从哪两个角度、用什么手法写山里风光的? ⑶全诗蕴含作者什么样的情感?试作分析。 参考答案 ⑴亦就是“也” ,蕴含了一种无奈(1 分) :承认山里风光确实好,但和以前的生活环境比有 落差。 分) (1 “亦”字用来含蓄委婉,耐人寻味。 分) (1 ⑵角度:人的活动,自然风景(2 分) ;手法:动静结合、对比。 分) (2 ⑶对商山风光的喜爱(1 分) ,劝勉自己不必惆怅(1 分) ,落寞无奈(1 分) 。 4.阅读下面的材料,根据要求写一段话。 新任全国政协委员姚明 3 月 3 日上午在接受媒体集体采访时说出了自己的梦想:“每个人都 有从本行业出发的中国梦, 我的中国梦是体育可以重新回归到教育, 成为教育的一个重要组 成部分。”姚明的这一梦想在网上引起了广泛讨论。 你对此有何看法?请对此作简要点评。 要求: 语言简洁, 观点鲜明, 至少运用一种修辞手法, 不超过 50 字。 参考示例: 竞技体育与校园体育应该两条腿走路, 让体育回归教育, 才能使所有人树立终身体育的理念! 体育应该回到教育, 攀上竞技体育塔尖的只是少数人, 培养体育锻炼习惯, 才是体育的根本! 送陆务观福建提仓 韩元吉① 觥船②相对百分空,京口追随似梦中。落纸云烟君似旧,盈巾霜雪我成翁。 春来茗叶还争白,腊尽梅梢尽放红。领略溪山须妙语,小迂旌节上凌风③。 注:①韩元吉,宋南渡后寓居上饶(今属江西) ,官至吏部尚书。②觥船:此处指载酒船以 觥引酒。③凌风,指凌风亭。 (1)本诗的颔联主要运用了什么表现手法?请结合诗句简要分析。 (2)本诗主要表达了怎样的情感?请简要分析。

参考答案 (1)对比(1 分) ,诗人将自己与陆游对比。前句称誉陆游,挥毫染翰,满纸云烟,和往日 一样。后句感叹自己,此刻已满头霜雪,未能多为国家效劳(2 分) 。突出表达了作者壮志 未酬的感叹(1 分) 。 (2)表达诗人百事成空、年华老去的无奈(1 分) ,以及对友人的美好祝愿(1 分) 。前两联 “空” “梦”“翁”中有诗人百事成空的感叹,壮志未酬但年华老去的无奈(1 分) 、 。第三联 借景抒情,春茶的白与腊梅的红交映,深见作者不只为别情牵挂的旷达胸怀。最后一联诗人 希望友人能在美景中旅程愉悦(1 分) 。

14.(1)精心选取“黄芦”“白蘋”“绿柳”“红蓼”四种景物,色彩明艳,相映成趣;(2 分) 渲染出 特定的地域和节令特点,活画出渔夫垂钓的优雅环境,映衬着渔夫高洁脱俗的品格。(2 分); “渲染”“活画”“映衬”答出任一点即可得 2 分) 注:意思对即可。 (2)渔夫是一个垂 钓于秋江,以鸥鹭为友,不识字却能笑傲王侯的形象;(2 分)他是作者忘掉 机心、鄙弃功名的高尚德操、理想人格的化身。(2 分) 注:意思对即可。 15.(1)故国不堪回首月明中 剑阁峥嵘而崔 嵬

(2)则其负大翼也无力 哀吾生之须臾 (3)哀民生之多艰 黄梅时节家家雨 (4)则知明而行无过矣 信誓旦旦 注:此题多写、少写、错写均不得分。 五、(12 分) 16.答案示例:(1)倡勤俭剩宴不再,讲节约光盘添彩。(2)一饱,何必八珍九鼎?三餐,定要 一干二净。(3)盘盘净餐,传留好习惯;人人节俭,国富人民欢。(4)无论吃多吃少,就是光 盘正好。(5)聚餐先思俭,饭后求“光”荣!(6)光盘行动,拒绝舌尖上的浪费。(7)光盘行动, 拒绝中国式“剩宴”。(8)我是光盘族,对浪费说不。(9)吃光盘中餐,不做“剩男剩女”。 (10) 吃不了兜着走,将“光盘”进行到底。 注:形象,有意境;超字数超一字扣 1 分。 17.参考答案:善款监管不力,贪腐行为令人寒心。(2 分) 明示善款运作细节(如果答“接受 公众监督”“杜绝贪腐行为”也可),改变募捐工作方式。(2 分)[来源:学#科#网 Z#X#X#K] 18.评分参考:以“劝说”口吻,肯定志愿者的热情,拿出救灾的专业性、减轻灾区负担(不增 加灾区负担,提高救援效率)等为理由,明确理性救灾的态度。 注:理由充分、周到、 得体 2 分,修辞运用得当 2 分。 念奴娇 黄庭坚 八月十七日,同诸甥待月。有客孙彦立者,善吹笛,有名酒酌之。 断虹霁雨,净秋空,山染修眉新绿。桂影扶疏,谁便道,今夕清辉不足?万里青天,姮娥何 处?驾此一轮玉。寒光零乱,为谁偏照醽醁? 年少从我追游,晚凉幽径,绕张园森木。共倒金荷,家万里,难得尊前相属。老子平生, 江南江北,最爱临风笛。孙郎微笑,坐来声喷霜竹。 注: 此词写于作者谪居地处西南的戎州(今四川宜宾) 。 (1)开头三句,作者描写雨后开阔的远景,用语十分传神。请从“净” “染”中任选一词, 作简要赏析。 分) (2 答: ▲ (2)上阕词人是怎样从主观上极写月色之美和自得其乐的骚人雅兴的,请作简要赏析。 (4 分) 答: ▲ (3)下阕表达了作者怎样的感情?(4 分) 答: ▲ (1)“净” :化静为动(以动写静) ,生动地写出了雨水使天空澄清的动态感。 “染” :化静为动(以动写静) ,生动地写出了经雨水洗刷的青山鲜活的生命力。 (2)三个问句,一个反问,一个设问,一个一般疑问,整齐中富于变化,表达十分灵动;运 用想象、比喻(联想)等手法,让嫦娥从寂寞清冷的月宫中走出来,旧典翻新,想象奇特。 (每点 2 分) (3)抒发了作者身处逆境乐观、旷达、豪迈的情怀。“身处逆境” ( “乐观” “旷达” “豪迈”各 1 分) 阅读下面的材料,根据要求写一篇不少于 800 字的文章。 沙二给自己画了一幅像,担心画得不像,就拿给过路人看。他见到甲,小心地问道: “这幅 画画得像吗?”甲仔细端详,说: “头上的方巾画得最像。 ”沙二心头一喜,拉住乙,问: “哪 里画得最像?”乙看了画说: “衣服!衣服画得最像! ”他又叫住了丙,说: “方巾、衣服都 有人说过像了, 请不要再说,你就说说形体画得怎么样?”丙迟疑了半天,说: “胡子最像。 ”

沙二回家得意地对妻子说: “大家都说很像! ”妻子笑他: “自己画自己,像不像还要别人评 判吗?” 要求选好角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要脱离材料内容及含意的范围作文,不 要套作,不得抄袭。 作文一: 阅读下面材料,根据要求作文。 老子曰: “天下皆知美之为美,斯恶已。 罗丹云: “美是到处都有的。对于我们得眼睛来说,缺少的不是美,而是发现。 朱光潜说: “美术作品之所以美丽,就美在它能够给我们很好的理想境界。 现实生活中,有人慨叹,美好的东西正在消失;有人觉得,美是神秘的,难以捉摸;也有人 认为,美丽就在心中?? 请以“美丽并不遥远”为题写一篇不少于 800 字的文章。要求:①立意自定;②角度自选; ③除诗歌外,文体自选。 作文二: 阅读下面材料,根据要求作文。 有一老一少两个人同时在沙漠里种胡杨树。 年轻人待树苗成活后, 每隔三天就要来给它浇水。 而那位老人一等到树苗成活后,就来得很少。即使来了,也只是把被风刮倒的树苗扶一把, 不浇一点水。转眼三年过去了,胡杨树都长得很粗了。忽然有一天刮起了沙尘暴,第二天风 停后,两人惊讶地发现,年轻人种的树几乎全被风刮倒了,有的甚至连根拔起;而老人种的 树,只是被风吹折了一些树枝和树叶。年轻人很诧异,问其原因,老人道: “你经常给树浇 水施肥,它的根就不往泥土深处扎。而我把树栽活后,就不再去理睬它,逼得它们不得不把 自己的根一直扎到地底下的泉源中去。有这么深的根,这些树怎么能轻易被暴风刮倒? 要求全面理解材料,但可以选择一个侧面、一个角度构思作文。自主确立立意,确定文体, 确定标题;不要脱离材料的含义去作文,不要套作,不得抄袭。 立意: 从“老人种的胡杨树在沙尘暴后无碍”可得出结论:在子女的教育、人才的培养方面,一定 要有科学的方法、长远的眼光。 从“年轻人种的胡杨树在沙尘暴后全被风刮倒”可得出结论:一味的爱护有可能会贻误被关 爱者一生。 从“胡杨树如何才能抵挡沙尘暴”这一点,可得出结论“逆境成才、顺境可能会使生命变得 脆弱,要夯实基础。

猜想 2013 高考作文 一、题型:材料作文/材料+题目 二、关键词(让学生自己准备一些写作素材) : 守望本色、为生命着色、真实的力量、自己的声音、缘分、盲从、敬畏、崇高、认同、独特、 底线、退步、素养(修养) 、简单、节约、突破、转身、沉潜、底气、自卑、空白、平视、 背后、标签、魅力、渐、随、融、杂、和、度等 阅读下面的材料,根据要求写一篇不少于 800 字的文章。 秀:网络用语,是英文单词“show”的音译,为“展示,炫耀”之意。 (百度百科) 今年,江苏、浙江的电视台,不约而同推出了明星跳水真人秀的节目,邀请各界明星进行训 练和跳水展示,定期播出。

《道德经》“挫其锐,解其忿,和其光,同其尘。 : ”意思是,消磨它的锋锐,消除它的纷扰, 调和它的光辉,混同于尘垢。即,做人要韬光养晦,隐藏锋芒。 要求选好角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要脱离材料内容及含意的范围作文,不 要套作,不得抄袭。

阅读下面的材料,根据要求写一篇不少于 800 字的文章。 (70 分) 你们青年人朝气蓬勃,正在兴旺时期,好像早晨八九点钟的太阳。 ——毛泽东 莫道桑榆晚,为霞尚满天。 ——刘禹锡 踩着别人脚步走路的人,永远不会留下自己的脚印。 ——爱因斯坦 要求选好角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要脱离材料内容及含意的范围作文,不 要套作,不得抄袭。

阅读下面的材料,根据要求写一篇不少于 800 字的文章。 不在沉默中爆发,就在沉默中灭亡。 鲁迅) ( 当我沉默的时候,我感到充实;我将开口,同时我感到空虚。 鲁迅) ( 要求选好角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要脱离材料内容及含意的范围作文,不 要套作,不得抄袭。

阅读下面的材料,根据要求写一篇不少于 800 字的文章。 当代英国爱尔兰著名《圣经》注释学家马克莱博士在《花香满径》开篇中指出: “幸福的生 活有三个不可缺少的因素:一是有希望,二是有事做,三是能爱人。 ”对此,你有何感悟? 要求选好角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要脱离材料内容及含意的范围作文,不 要套作,不得抄袭。

阅读下面的材料,根据要求写一篇不少于 800 字的文章。 发展成长的最有力原则在于人的选择。 (艾略特) 人们常常以为拒绝是一种迫不得已的防卫,殊不知它更是一种主动的选择。 (毕淑敏) 越是主动的选择,对选择者来说就越不容易,因为他要为这选择的后果负全部的责任。 (王 小明) 要求:选好角度,确定立意,明确文体,自拟标题,不要脱离材料内容及含意的范围作文, 不要套作,不得抄袭。

阅读下面的材料,根据要求写一篇不少于 800 字的文章。 “我给母校丢了脸、抹了黑,我是反面教材”——因卖猪肉而出名的北大毕业生陆步轩,最 近在北大讲台上哽咽着说出这句话。 武汉的大学生呼维彬自大二起,每天给学生寝室送桶装水,公司净赚逾百万,他也从受人白 眼到受人青眼。尽管学业亮“红灯” ,无法按时毕业,呼维彬说他觉得值。 要求:选好角度,确定立意,明确文体,自拟标题。

阅读下面的材料,按照要求作文。 材料一:这两天,一条有关“中国式过马路”的微博引起热议, “中国式过马路,就是凑够 一撮人就可以走了,和红绿灯无关。 (10 月 17 日《京华时报》) ” 材料二:这两天,南京交警一直在进行行人交通违法行为整治。有一位五旬大妈闯红灯面对 交警,她回答: “我都闯了几十年红灯了,要你管! ”(4 月 17 日《现代快报》) 要求:①选好角度,确定立意,自拟标题;②不要脱离材料内容及含意的范围作文;③不要 套作,不得抄袭;④除诗歌外,文体不限。不少于 800 字。

阅读下面材料,按要求作文。 自从江苏省高考采用高考分加选修模式后, “匹配”一次就成了高考备考的热词。其实,匹 配,不仅是一个词语,它的背后体现的是一种理念,以及由此而指导的行动。匹配,也不只 是高考备考的一个策略,自然界、人类社会、日常生活中也离不开这一法则。 以上材料, 引发了你怎样的思考和感悟?请写一篇不少于 800 字的文章, 要求: ①立意自定; ②题目自拟;③角度自选;④除诗歌外,文体不限。

阅读下面的文字,根据要求作文。 人生在世,有失败,有遗憾,有伤心,有悔恨。有人说,假如人生像电器产品,可以恢 复出厂设置,该多好啊。 上面的材料引发了你怎样的思考?请结合自己的体验与感悟,写一篇文章。 要求:①自选角度,自拟标题,自定文体。②不少于 800 字。③不得套作,不得抄袭。

阅读下面材料,按要求作文。 在前苏联巴甫雷什中学,学生走进校门,首先映入眼帘的是正面墙上的一条标语: “要 爱你的妈妈! ”有人问长期担任该校校长的著名教育家苏霍姆林斯基,为什么不写“爱祖国, 爱人民”一类的标语,他答道: “对孩子的教育要从具体认识入手。如果一个孩子连他的妈 妈都不爱,他还会爱别人、爱家乡、爱祖国吗?” 教育家苏霍姆林斯基的话给我们的启发是多方面的。请自选角度,自拟题目,写一篇不少于 800 字的文章,除诗歌外,文体自定。 阅读下面的材料,根据要求作文: 人总要仰望点什么,一轮红日,一弯新月,一座山峰,甚至一种精神??只要能激起你心底 的波澜,哪怕是激起一丝涟漪。当你仰望时,一股庄严神圣的力量,一个崇高伟大的形象, 还有那难以磨灭的记忆,就会从心底涌起?? 请以“仰望”为题写一篇不少于 800 字的文章,立意自定,文体自选(诗歌除外) 。

阅读下面的材料,根据要求作文: 维特克是德国的一位历史学家,和马克思私交甚笃。马克思的女儿燕妮每次见到维特克,总 要听他讲历史故事。一次,燕妮问维特克: “你能用最简练的语言,把人类的历史浓缩在一 本小册子里吗?”维特克说: “只要四句话就够了。这四句话是:上帝让谁灭亡,总是先让

他疯狂。时间是筛子, 最终会筛去一切渣滓。蜜蜂盗花,却使花开得更茂盛。天黑透的时候, 更能看得见星光。 ” 维特克的四句话里,都蕴藏着绝妙的寓意,让人对历史产生清晰而深刻的认识。 请任选一个角度,写一篇文章。题目自拟,文体自选,不少于 800 字。 寓意: 上帝让谁灭亡,总是先让他疯狂——一个人到了失去理智的时候,就离覆灭不远了。 时间是筛子, 最终会筛去一切渣滓——真理是经得起时间考验的; 经过时间考验而流传下来 的东西是最有价值的; 一切违背历史规律、 背离人性的东西, 都会被历史淘汰, 被社会淘汰。 蜜蜂盗花, 却使花开得更茂盛——客观上看起来似乎是不利的事情, 却可能带来有利的结果。 天黑透的时候, 更能看得见星光——越是在艰难困苦的环境中, 越能显现出一个人的意志和 品质;世道越乱,越能显出英雄的本色( “沧海横流,方显出英雄本色” )

阅读下面的材料,根据要求作文: 有一位老师送了一条花裙子给她的穷学生, 学生的母亲看到女儿拿回来一条漂亮而干净的花 裙子,立刻觉得孩子也该拥有一件漂亮的上装,于是从箱底翻出一件过去自己穿过的衣服, 为孩子修改裁剪。当孩子梳洗穿扮起来之后,父母简直不敢相信,原来自己的女儿竟是如此 美丽。接着孩子的父母觉得家里实在太脏,与漂亮的女儿不相配,于是全家大扫除,甚至清 扫弄堂,由此也影响了邻居,使原本脏乱的街道都为之改观。 一条普通的花裙子, 不仅仅使一个丑小鸭一下子变成了美丽的天鹅, 而且改变了一个家庭乃 至一条街道!在生活中,因为某一件小事悄悄影响并改变人们的例子还很多。 请以“影响”为题,写一篇不少于 800 字的文章。立意自定,文体自选,题目自拟。 【指导】 从老师送一条裙子给一个穷学生最终使原本脏乱的街道都为之改观这一事实, 可以分析出三 个角度:一、一件小事可以影响人们的观念。二、环境可以影响人们的观念,观念可以改变 人们的环境。三、观念改变可以从小事做起。 1.分享幸福; 2.目标与过程; 3.对话。 作文 1.阅读下面的材料,根据要求写一篇不少于 800 字的文章。 今年 5 月 12 日是汶川地震五周年纪念日。在过去的五年里,党和国家领导人、志愿者等多 次前往灾区慰问,友好邻邦俄罗斯免费邀请 1573 名汶川儿童去俄境内儿童康复中心疗 养??然而, 面对周围人刻意的关心照顾, 挣扎在自尊和自恋之间的汶川孤儿如坐针毡般难 受,孤儿小哲带有反感地说: “我讨厌别人同情的眼光,让我觉得自己可怜。 ” 要求:全面理解材料,选择一个角度构思作文,自定立意,自选文体,自拟标题;不要脱离 材料内容及含意的范围,不要套作。 立意提示: (1)周围人的角度:关爱他人首先要学会尊重;同情也需要平等。 (2)小哲的角度:困境中的自尊更能赢得掌声;调整心态,学会感恩。 (3)双方的角度:相互理解沟通。

2.阅读下面的材料,按要求作文。 取诸人以为善,是与人为善者也。故君子莫大乎与人为善。《孟子公孙丑上》 ( ) 在一切道德品质之中,善良的本性在世界上是最需要的。 (罗素) 你如果行善事,人们会说你必是出于自私的隐秘动机,不管怎样,还是要行善事;你今天所 做的善事明天就会被人遗忘,不管怎样,还是要做善事。 (特蕾莎修女) 要求:全面理解三则材料内容,在材料含意范围之内,自定角度,自拟题目,自选文体(诗 歌除外) ,写一篇不少于 800 字的文章。 语用 1.阅读下面一段文字,概括出“光盘行动”产生的过程,不要超过 12 个字。 “光盘行动” ,指倡导人们就餐时不浪费粮食,吃光盘子里的东西,吃不完的饭菜打包带走。 2013 年 1 月 6 日首先由腾讯微博认证用户徐侠客 (国土资源报副社长) 在腾讯微博发起 “光 盘行动” ,倡导网友珍惜粮食,加入行动。微博一经发布,得到蔡奇、王郁松等名人和人民 日报、国土资源报等媒体的支持,1 月 22 日《新闻联播》报道该活动,号召大家节约粮食、 从我做起, “光盘行动”在全国全面铺开了。事实上,在正式命名“光盘行动”之前,他已 经持续一年多在腾讯微博上拍照发微博,持续地呼吁和倡导吃光盘中餐、不浪费食物。 提示:准备阶段;发起倡议;全民行动 2.请以简明的语言表述下面材料中关尹子一段话的深层含义,不超过 25 个字。 列子学习射箭,已经能射中了,去向关尹子请教。关尹子问他知不知道能射中的缘故,列子 不知道。列子继续学习了三年,有去向关尹子请教。关尹子问了他同样的问题,列子回答: “我知道能射中的缘故了。 ”关尹子说: “要牢记这个道理,不仅学习射箭是这样,治理国家 和修身做人也都应这样。 ” 要了解事物的本质(规律、原因) ,并尊重规律(精益求精) 。


相关文章:
江苏省2013高考语文作文最终押题 专家解读高考作文题目...
暂无评价|0人阅读|0次下载 江苏省2013高考语文作文最终押题 专家解读高考作文题目预测(例题+思路点拨+例文展示)_高考_高中教育_教育专区。2013 年高考语文作文预测五...
江苏省2013高考语文作文最终押题 专家解读高考作文题目...
江苏省2013高考语文作文最终押题 专家解读高考作文题目预测(例题+思路点拨+例文展示)一 刚柔 新人教版_高考_高中教育_教育专区。2013 年高考语文作文预测一:刚柔摘要...
2013年高考语文试题作文题汇编
年天津高考语文作文题目:中国自古有“学而知之”的...2013 年青海高考语文作文题目:阅读下面的材料,根据...2013 年江苏高考语文作文题目:江苏卷 一群探险者去...
2013年高考江苏高考作文猜想30题
2013年高考江苏高考作文猜想30题_高考_高中教育_教育...材料或提示语 题目 要求 有人说,世上本无路,走...一直力避猜题押题,力戒宿构、套作。稍加 分析,...
2013江苏高考语文作文题目预测
2013江苏高考语文作文题目预测_高考_高中教育_教育专区 暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档 2013江苏高考语文作文题目预测_高考_高中教育_教育专区。...
江苏省2013高考语文作文最终押题 专家解读高考作文题目...
暂无评价|0人阅读|0次下载 江苏省2013高考语文作文最终押题 专家解读高考作文题目预测(例题+思路点拨+例文展示)_高考_高中教育_教育专区。2013 年高考语文作文预测三...
2013高考语文作文猜题
2013高考语文作文猜题_高考_高中教育_教育专区。世纪金榜 2013 高考作文猜题 圆您梦想 www.jb1000.com 郓城一中 阅读下面文字,按要求作文。 李召峰 歌德说,我们...
2008年高考语文试题江苏卷作文
名师点评 2008 年高考高分满分作文 (江苏卷) 【2008 年高考语文试题江苏作文】 有些人只是在童年有过好奇心, 有些人一生都能保持好奇心。 质疑、 发现、 ...
2004-2013年近十年江苏语文高考作文题目汇总
2004-2013 年近十年江苏语文高考作文题目汇总【2013 年江苏语文高考作文题目阅读下面的材料,按照要求作文。 几位朋友说起这样一段探险经历: 他们无意中来到一...
【十年高考】江苏省2004-2013年高考语文试题专题汇编:...
【十年高考】江苏省2004-2013年高考语文试题专题汇编:作文专题] 2004—2013 年高考江苏语文试题:作文专题 1.阅读下面的文字,根据要求作文。(60 分)(2004) 水有...
更多相关标签:
2017江苏省考申论押题 | 2017江苏申论押题 | 2017江苏高考作文押题 | 2107江苏公务员押题 | 中考押题作文猜题17道 | 江苏省知识产权局 | 江苏知原药业有限公司 | 江苏俊知技术有限公司 |